چاپ خبر

زمزمه تغییر ساختار دانشگاه ها / دومین کم لطفی وزارت علوم به فرهنگ

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : این روزها درحالی سناریوی ادغام دو معاونت فرهنگی و دانشجویی در دانشگاه های بزرگ کشور کلید خورده که نگرانی از به سایه رفتن برنامه های فرهنگی دانشگاه ها بیش از گذشته وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (PNUNA.COM) : مهر – زمزمه ادغام معاونت های دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ها این روزها درحالی شنیده می شود که دانشگاه ها خبر از اصلاح ساختاری خود و ایجاد معاونت جدید به عنوان معاونت بین المللی می دهند.

معاونت های دانشجویی و فرهنگی در دولت گذشته با هدف توجه بیشتر به این حوزه ها و با اعلام رسمی وزارت علوم از یکدیگر جدا شدند و طی همان سال ها تمامی دانشگاه ها موظف به اجرای این سیاست شدند.

در آن زمان مسئولین وزارت علوم معتقد بودند که حوزه های فرهنگی و دانشجویی از گستردگی و پیچیدگی های خاص خود برخوردار است. بنابراین باید برای این دو موضوع معاونت های جداگانه ای در دانشگاه ها ایجاد شود و هر معاونت نیز مسئول متفاوتی داشته باشد. دانشگاه ها نیز با این دید که اگر دو معاونت فرهنگی و دانشجویی از یکدیگر جدا نشوند، بسیاری از فعالیت های فرهنگی مربوط به دانشجویان و اساتید تحت الشعاع فعالیت های دانشجویی و صنفی قرار می گیرد از سیاست وزارت علوم استقبال کردند و موضوع ایجاد معاونت های جداگانه در این حوزه ها کلید خورد.

بعد از جداسازی این دو معاونت بسیاری از دانشگاه ها اعلام کردند که وضعیت فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها بهبود یافته زیرا با اجرای این سیاست وضعیت اختصاص بودجه، اجرای برنامه و مشارکت اساتید در برنامه های فرهنگی افزایش یافته است.

مسئولان دانشگاهی اذعان داشتند ادغام دو معاونت دانشجویی و فرهنگی موجب می شود تا بودجه های این معاونت به سمت برنامه ریزی های دانشجویی و صنفی رود و براین اساس برنامه های فرهنگی از مظلومیت بودجه رنج ببرند.

حال با استقرار دولت جدید و سیاست های جدید وزارت علوم مبنی بر توسعه روابط علمی بین المللی، زمزمه های ادغام دو معاونت فرهنگی و دانشجویی در دانشگاه ها شنیده می شود و خبرهایی از ایجاد معاونت جدید با عنوان بین الملل به گوش می رسد.

از سوی دیگر، از آنجا که طبق چارت سازمانی و اداری دانشگاه ها می توانند تنها ۴ معاونت داشته باشند و اگر دانشگاهی قصد ایجاد معاونت جدیدی داشته باشد، با مشکل اداری روبرو می شود، دانشگاه ها به دنبال ایجاد معاونت جدید با سناریوی ادغام معاونت های فرهنگی و دانشجویی هستند.

دانشگاه امیرکبیر پیشگام ادغام دو معاونت دانشجویی و فرهنگی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر از اولین دانشگاه های پیشگام در ادغام دو معاونت فرهنگی و دانشجویی بود. از همان ابتدای انتخاب احمد معتمدی به عنوان ریاست این دانشگاه زمزمه ادغام این دو معاونت به گوش رسید و پس از انتشار انتصاب های جدید در دانشگاه این زمزمه ها جای خود را به خبرهای واقعی دادند.

با انتصاب رضا صراف به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر این دانشگاه به صورت رسمی موضع خود را درخصوص ادغام این دو معاونت مطرح کرد.

بنابراین مسئولان دانشگاه امیرکبیر با تشریح این دیدگاه که فعالیت های بین المللی ما درحال افزایش است و جزء اولویت ها بشمار می رود؛ معاونت بین الملل را در این دانشگاه راه اندازی کردند.

دانشگاه آزاد از دیگر دانشگاه های بزرگ کشور است که سیاست ادغام دو معاونت را پیش گرفت و در این مسیر گام برداشت. حمید میرزاده طی حکمی طه هاشمی معاون فرهنگی این دانشگاه را به عنوان معاون دانشجویی معرفی کرد و براین اساس سیاست ادغام دو معاونت فرهنگی و دانشجویی در این دانشگاه کلید خورد.

ادغام ها یکی پس از دیگری

دانشگاه خواجه نصیر نیز گام در این مسیر گذاشته است و با هدف ایجاد معاونت بین الملل دو معاونت فرهنگی و دانشجویی خود را یکپارچه می کند.

علی خاکی صدیق رئیس این دانشگاه گفت: باتوجه به اینکه مصوبه ادغام دو معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر را از وزارت علوم دریافت کرده ایم بنابراین این دو معاونت با یکدیگر ادغام می شوند.

وی افزود: درحال انتخاب گزینه برای معاونت فرهنگی و دانشجویی هستیم و این موضوع درحال بررسی است.

رئیس دانشگاه خواجه نصیر دلیل این ادغام را ایجاد معاونت جدید در این دانشگاه عنوان کرد و گفت: طبق چارت سازمانی در دانشگاه تنها می توان ۴ معاونت ایجاد کرد و بنابراین ۲ معاونت فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه با یکدیگر ادغام می شوند.

خاکی صدیق تاکید کرد: برنامه داریم در دانشگاه خواجه نصیر معاونت جدید بین الملل را راه اندازی کنیم.

دانشگاه شهیدبهشتی در مسیر ادغام

دانشگاه شهیدبهشتی نیز از دیگر دانشگاه های بزرگ کشور است که این روزها به بهانه ایجاد معاونتی جدید دست به ادغام دو معاونت فرهنگی و دانشجویی خود زده و در این راستا محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه شهیدبهشتی ادغام این معاونت ها را در راستای تغییرات ساختاری دانشگاه عنوان می کند.

وی در این خصوص گفت: معاونت فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه ادغام شده و ساختار جدید دانشگاه از روز ۲۱ مهرماه ابلاغ شده است.

رئیس دانشگاه شهیدبهشتی نیز دلیل این ادغام را ایجاد معاونتی جدید با عنوان «برنامه ریزی توسعه و فناوری اطلاعات» اعلام کرده است که ایجاد این معاونت در راستای تغییرات ساختاری دانشگاه بشمار می رود.

طهرانچی تاکید کرد: بنابراین معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی در این دانشگاه تشکیل شد تا بتواند به صورت گسترده مسائل مربوط به دانشجویان را دنبال کند.

ادغام دو معاونت به اصفهان رسید

هوشنگ طالبی، سرپرست دانشگاه اصفهان نیز در این باره گفت: معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیشنهاداتی در خصوص این دو معاونت به هیات رئیسه دانشگاه ارائه کرده اند اما هنوز نتیجه قطعی برای این پیشنهادات اتخاذ نشده است.

وی تاکید کرد: نظرات فنی، تخصصی و اجرایی معاونت های فرهنگی و دانشجویی به هیات رئیسه دانشگاه ارائه شد و درحال بررسی آنها هستیم.

سرپرست دانشگاه اصفهان گفت: پیشنهادات ارائه شده به هیات رئیسه این دانشگاه تنها مربوط به موضوع ادغام دو معاونت فرهنگی و دانشجویی نیست بلکه مباحث فراتر از ادغام و در راستای افزایش فعالیت ها در این حوزه ها بوده است.

سیاست وزارت علوم ادغام دو معاونت فرهنگی و دانشجویی نیست

ضیاء هاشمی، معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: این وزارتخانه سیاست جدیدی درخصوص ادغام معاونت های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ها ندارد و اگر دانشگاهی تصمیمی درخصوص ادغام این دو معاونت داشته باشد باید موضوع توسعه فعالیت های فرهنگی دانشجویی و اساتید را مدنظر قرار دهد.

وی افزود: دانشگاه هایی که تصمیم به ادغام دو معاونت دانشجویی و فرهنگی خود دارند نباید فعالیت های فرهنگی شان دچار آسیب شود بلکه باید زمینه مشارکت و همکاری دانشجویان و اساتید را برای فعالیت های فرهنگی بیش از گذشته مدنظر قرار دهند.

معاون فرهنگی وزارت علوم تاکید کرد: برنامه رسمی درخصوص ادغام معاونت های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ها وجود ندارد و این تصمیمات در سطح خود دانشگاه صورت می گیرد. دانشگاه ها با این کار قصد دارند چارچوب اداری خود را کوچک و چابک تر کنند.

هاشمی خاطرنشان کرد: ما همواره به موضوع توسعه فعالیت های فرهنگی در دانشگاه ها تاکید کرده ایم بنابراین به دانشگاه ها نیز اعلام کرده ایم که نباید فعالیت های آنها در حوزه فرهنگ دچار ضعف شود.

ادغام معاونتهای دانشجویی و فرهنگی در دانشگاهها در حالی کلید خورده که چندی پیش وزارت علوم آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاه ها را نیز بازنگری کرد و در این بازنگری سهم فعالیتهای فرهنگی اساتید در ارتقا کاهش و فعالیتهای پژوهشی افزایش یافت. حال اگر ادغام معاونت فرهنگی به سایر دانشگاهها تسری یابد، می تواند شاهدی بر کم اهمیت جلوه دادن موضوع فرهنگ در وزارت علوم و مراکز دانشگاهی آن باشد.

این در حالی است که فرهنگ نیازمند متولی است اما ادغام معاونت های فرهنگی و دانشجویی موجب ابهام در تعیین متولی اجرای برنامه های فرهنگی دانشگاه ها خواهد شد. ابهامی که ایجاد آن ضربه شدیدی به بدنه دانشگاه از جمله دانشجو و استاد خواهد زد و از پس آن شاهد اجرای برنامه های پیش پا افتاده و کم اهمیت خواهیم بود.

 نظرات کاربران

صفحات نظرات :
 1. نویسنده دیدگاه : علی - در تاریخ : 5 آبان 1394

  کار بسیار خوب و پسندیده است
  ارزوی توفیق دارم

 • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
 • نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمی شود.
 • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
 • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
 • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند


 • قوانين و آيين نامه هاي دانشگاه پيام نور
 • راهنما و آموزش هاي تصويري براي دانشجويان

خبر های ویژه دانشگاه پیام نور

2 بهمن 1395 | کد خبر : 49469

شرایط و نکات بسیار مهم /

آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال دوم 96-95 پیام نور

آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال دوم 96-95 پیام نور

سایت پیام نورنا : طبق تقویم آموزشی مهلت ثبت انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد نیمسال دوم 96-95 پیام نور از 2 بهمن ماه 95 آغاز شده است.

2 بهمن 1395 | کد خبر : 49467

اختصاصی پیام نورنا /

دانلود برنامه امتحانات نیمسال دوم 96-95 پیام نور

دانلود برنامه امتحانات نیمسال دوم 96-95 پیام نور

پیام نورنا : برنامه امتحانات نیمسال دوم 96-95 پیام نور از طریق سایت پیام نورنا برای دانشجویان تهیه و قابل دریافت شد / شامل تمامی مقاطع تحصیلی

30 دی 1395 | کد خبر : 49408

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 96-95 پیام نور

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 96-95 پیام نور

پیام نورنا : لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 96-95 پیام نور برای دانلود قرار داده شده است/ این لیست به صورت خودکار آپدیت می شود.

ابزارهای سایت

ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
ارتباط با ما
شماره های اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

تبلیغات متنی

» تبليغات متني شما در پيام نورنا
با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
» بهبود سطح دانشجویان پیام نور
کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
»بهبود رتبه سایت شما در نتایج جستجوی گوگل
» مشاوره و انجام پایان نامه | مشاوره و انجام رساله
مشاوره و انجام پایان نامه ارشد | تبدیل پایان نامه به کتاب
» انجام مقاله ISI و ISC | پذیرش مقاله ISI و ISC
چاپ مقاله ISI و ISC | ویرایش مقاله ISI و ISC
» دانلود نمونه سوالات استخدامی و ارائه آخرین اخبار استخدامی کشور
» خرید اینترنتی کتاب
» ارایه دهنده خدمات ترجمه تخصصی به 32 زبان
» مرجع دانلود پژوهش های دانشجویی
دانلود مقاله – دانلود پایان نامه
» دانلود آهنگ جدید
» خرید اینترنتی کتاب درسی و کنکوری
بانک کتاب پایتخت
» ترجمه مقاله و متون تخصصی در سایت ترجمه گستر
سفارش ترجمه آنلاین انگلیسی و فارسی
» ارسال اس ام اس
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
به همراه پاسخــــــــنامه
شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای

تلگرام اخبار پیام نور
Goto Top