چاپ خبر
معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد تشریح کرد؛

جزئیات اعطای تسهیلات دانشجویی دانشگاه آزاد

سایت پیام نورنا : معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی بخشنامه پرداخت تسهیلات بانک ملی به کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را ابلاغ کرد.

به گزارش سایت پیام نورنا (PNUNA.COM) : ایسنا – دکتر مرتضی احسانی با اشاره به ابلاغ بخشنامه پرداخت تسهیلات بانک ملی به کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: در خصوص ابلاغ تفاهمنامه منعقده بین دانشگاه آزاد اسلامی و بانک ملی ایران و الحاقیه مورخ 1394/09/17 دستور العمل اجرایی بهره برداری از تسهیلات، شرایط و ضوابط مندرج در تفاهم نامه اعلام شد.

وی تاکید کرد: دانشگاه در مورد وام های کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویان صرفا به عنوان معرف بوده و تعهدات لازم، جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی در چارچوب این بخشنامه توسط بانک عامل از متقاضیان اخذ می شود.

احسانی در خصوص جزئیات تسهیلات کارکنان و اعضای هیات علمی، گفت: کارکنان رسمی حداکثر تا مبلغ 400 میلیون ریال، کارکنان قراردادی حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال، اعضای هیات علمی تمام وقت حداکثر تا مبلغ 600 میلیون ریال و اعضای هیات علمی نیمه وقت حداکثر تا مبلغ 300 میلیون ریال می توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: برای دریافت تسهیلات کارکنان ضمانت دو نفر از کارکنان رسمی یا اعضای هیات علمی دانشگاه الزامی، و برای دریافت تسهیلات اعضای هیات علمی نیز ضمانت دو نفر از اعضای هیات علمی رسمی دانشگاه الزامی است.

وی با بیان اینکه واحدها و مراکز دانشگاهی باید حداکثر تا تاریخ 1394/10/30 نسبت به تحویل فرم های استعام وضعیت حقوق و مزایای کارکنان و فرم درخواست تسهیلات بانکی اعضای هیات علمی واجد شرایط به اداره کل تسهیلات اعتباری و صندوق رفاه دنشجویان اقدام کنند؛ گفت: بدیهی است اولویت پرداخت تهسیلات به پرونده های واصله تا تاریخ مذکور است و سقف تسهیلات پرداختی متناسب با خالص دریافتی ماهانه محاسبه می شود بنابراین میزان بازپرداخت اقساط نباید از دو سوم حقوق و مزایای متقاضی بیشتر شود.

احسانی با بیان اینکه پرداخت و اعطای تسهیلات خرید مسکن اعتبارات داخلی دانشگاه، مختص کارکنان تمام وقت رسمی است، اظهار داشت: این موضوع و سایر تسهیلات اعطایی توسط بانک ها که در طول مدت تفاهم نامه ممکن است تصویب شود هیچ گونه ارتباطی به موضوع این تفاهم نامه نداشته و کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه علاوه بر تسهیلات فوق می توانند از این دسته از تسهیلات نیز بهره مند شوند.

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی خاطر نشان کرد: اعضای هیات علمی که قبلا از این تسهیلات بانکی برای خرید یا ساخت مسکن استفاده کرده اند چنانچه 10 سال از تاریخ دریافت این تسهیلات گذشته و یا تسویه حساب کرده باشند می توانند از این تسهیلات بانکی (یک میلیارد ریالی) بهره مند شوند.

مدارک و مستندات مورد نیاز جهت دریافت تسهیلات کارکنان و اعضای هیات علمی

وی در خصوص مدارک و مستندات مورد نیاز جهت دریافت تسهیلات کارکنان و اعضای هیات علمی، گفت: تکمیل فرم استعلام حقوق و مزایا، گواهی کسر از حقوق، تکمیل فرم افتتاح حساب توسط وام گیرنده، تکمیل و امضاء قرارداد بانکی توسط وام گیرنده و ضامنین، کپی آخرین حکم کارگزینی وام گیرنده و ضامنین برابر اصل، کپی آخرین فیش حقوقی وام گیرنده و ضامنین برابر اصل، کپی شناسنامه وام گیرنده ( 2سری) برابر اصل، کپی کارن ملی وام گیرنده ( 2 سری) برابر اصل، کپی کارت ملی ضامنین (1 سری) برابر اصل، کپی شناسنامه ضامنین(1سری ) برابر اصل و پرداخت 200 هزار ریال توسط متقاضی جهت تشکیل پرونده (صدور کارت بانکی و باطل کردن تمبر و افتتاح حساب) مدارک لازم برای دریافت این تسهیلات است.

احسانی افزود: کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه برای دریافت فرم ها و مدارک و مستندات مربوط به افتتاح حساب، قرارداد بانکی و سایر فرم های مربوطه می توانند به سایت معاونت اداری و مالی بخش اخبار – حوزه معاونت اداری و مالی مراجعه کنند.

جزئیات تسهیلات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

احسانی در ادامه در خصوص تسهیلات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، خاطر نشان کرد: دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه، بر اساس مفاد تفاهم نامه منعقده می توانند مطابق با سهمیه تعیین شده علاوه بر استفاده از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان واحد، از تسهیلات بانکی که به عنوان کمک هزینه شهریه تحصیلی دانشجویان بوده و به حساب واحد دانشگاهی مربوطه واریز می شود بهره مند شوند.

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه دانشگاه صرفا به عنوان معرف است کلیه مراحل تکمیل پرونده، افتتاح حساب و ارائه تضمین مربوطه باید توسط دانشجوی واجد شرایط انجام شود، گفت: دانشجویان مقطع دکتری حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال و دانشجویان مقطع کارشناسی حداکثر تا مبلغ 25 میلیون ریال می تواند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به محدودیت برای معرفی دانشجویان، هر دانشجو در طول تحصیل فقط یکبار می توانند از تسهیلات فوق استفاده کنند، اظهار داشت: دانشجویان ترم اول و دانشجویانی که در سال گذشته از محل تسهیلات اعطایی بانک ملی دانشگاه استفاده کرده اند، مشمول این بخشنامه نمی شوند.

جزئیات تسهیلات خرید، احداث یا تکمیل پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی

احسانی همچنین در ادامه در خصوص تسهیلات خرید، احداث یا تکمیل پروژه های عمرانی دانشگاه، گفت: کلیه واحدها و مراکز دانشگاهی که قصد استفاده از تسهیلات بانکی جهت خرید، احداث یا تکمیل پروژه های عمرانی خود را دارند جهت دریافت تسهیلات بانکی می توانند اقدام کنند.

وی در خصوص مراحل لازم جهت اخذ تسهیلات واحدهای دانشگاهی، گفت: اخذ تاییدیه ریاست عالی دانشگاه، اقدام واحد دانشگاهی نسبت به اعلام نیاز و برآورد کل هزینه های پروژه و اخذ تاییدیه هیات امنای استانی، اقدام کمیسیون معاملات هیات امنای استانی با بررسی توان واحد یا مرکز در اجرا، بازپرداخت اقساط و تامین 30 درصد از هزینه های کل پروژه، اخذ مصوبه کمیسیون معاملات مربوطه، تایید توان بازپرداخت اقساط توسط اداره کل امور مالی دانشگاه، اخذ گواهی از بانک مبنی بر نداشتن اقساط معوقه، تامین 30 درصد از هزینه کل پروژه و داشتن حداقل 70 درصد مبلغ تسهیلات درخواستی در حساب جاری واحد، تعهد هیات امنا مبنی بر بازپرداحت اقساط، تایید هزینه اجرای پروژه بر اساس برآورد معاونت عمران سازمان مرکزی، تایید رئیس واحد مینی بر پرداخت اقساط، اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی رئیس واحد، تاییدیه مانده حساب بانکی و موجودی حساب جاری واحد در بانک ملی و سایر بانک ها به تاریخ روز، تشکیل پرونده تسهیلاتی، اخذ مصوبه بانکی و صدور تضمین نامه و معرفی نامه رئیس واحد جهت عقد قرارداد با بانک از اقدامات لازم واحدهای دانشگاهی برای دریافت این تسهیلات است.

معاون اداری و مالی دانشگاه با بیان اینکه در این بخشنامه بندی نیز مربوط به تسهیلات خرید تجهیزات است، گفت: کلیه واحدها و مراکزی که جهت بهره برداری از ساختمان های احداثی نیاز به تامین تحهیزات و دریافت تسهیلات بانکی دارند، می توانند از این تسهیلات استفاده کنند که شرایط لازم برای پرداخت این تسهیلات در بخشنامه موجود است.

به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، پیرو توافق با بانک ملی پرداخت وام ها در تمامی استان ها قابل انجام بوده و کارکنان و اعضای هیات علمی به سهولت می توانند وام های مورد نیاز را از استان محل اقامت خود دریافت کنند.نظرات کاربران

  • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
  • نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمی شود.
  • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
  • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
  • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند


  • قوانين و آيين نامه هاي دانشگاه پيام نور
  • راهنما و آموزش هاي تصويري براي دانشجويان

خبر های ویژه دانشگاه پیام نور

30 دی 1395 | کد خبر : 49410

آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 پیام نور / تعداد واحد قابل اخذ

آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 پیام نور / تعداد واحد قابل اخذ

پیام نورنا : از هم اکنون می توانید برای ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 پیام نور اقدام کنید / نکاتی بسیار مهم جهت سهولت در انتخاب واحد دانشجویان / اطلاعیه در مورد تعداد واحد قابل اخذ

30 دی 1395 | کد خبر : 49408

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 96-95 پیام نور

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 96-95 پیام نور

پیام نورنا : لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 96-95 پیام نور برای دانلود قرار داده شده است/ این لیست به صورت خودکار آپدیت می شود.

29 دی 1395 | کد خبر : 49343

مهلت ثبت نمرات میان ترم نیمسال اول 96-95 پیام نور تمدید شد

مهلت ثبت نمرات میان ترم نیمسال اول 96-95 پیام نور تمدید شد

پیام نورنا : مهلت ثبت نمرات میان ترم نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تمدید شد.

29 دی 1395 | کد خبر : 49330

لیست دوم دروس ریزشی نیمسال اول 96-95 پیام نور + تاریخ آزمون مجدد

لیست دوم دروس ریزشی نیمسال اول 96-95 پیام نور + تاریخ آزمون مجدد

پیام نورنا: با عنایت به ریزشی بودن و خارج از منبع بودن امتحانات برخی از دروس در نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور , آزمون مجدد برای این دروس برگزار خواهد شد / لیست جدید دروس آزمون مجدد

29 دی 1395 | کد خبر : 48791

زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 پیام نور / زمان های ضروری

زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 پیام نور / زمان های ضروری

سایت پیام نورنا : ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 دانشگاه پیام نور از 30 دی ماه آغاز خواهد شد / زمان های ضروری نیمسال دوم 96-95

28 دی 1395 | کد خبر : 49310

مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد/

تمدید مهلت ثبت درخواست مهمان در نیمسال دوم 96-95 پیام نور

تمدید مهلت ثبت درخواست مهمان در نیمسال دوم 96-95 پیام نور

پیام نورنا : مهلت ثبت درخواست مهمان موقت و دائم در نیمسال دوم 96-95 دانشگاه پیام نور تمدید شد.

27 دی 1395 | کد خبر : 49199

بخشنامه/

لیست اول دروس ریزشی نیمسال اول 96-95 پیام نور + تاریخ آزمون مجدد

لیست اول دروس ریزشی نیمسال اول 96-95 پیام نور + تاریخ آزمون مجدد

پیام نورنا: با عنایت به ریزشی بودن و خارج از منبع بودن امتحانات برخی از دروس در نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور , آزمون مجدد برای این دروس برگزار خواهد شد / لیست دروس آزمون مجدد

8 دی 1395 | کد خبر : 48345

طرح اختصاصی پیام نورنا /

پیگیری ویژه اعتراض به امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95 توسط پیام نورنا

پیگیری ویژه اعتراض به امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95 توسط پیام نورنا

پیام نورنا : اعتراضات شما به امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور از طریق سایت پیام نورنا به صورت ویژه پیگیری خواهد شد / اعتراضات خود را ثبت کنید

ابزارهای سایت

ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
ارتباط با ما
شماره های اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

تبلیغات متنی

» تبليغات متني شما در پيام نورنا
با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
» بهبود سطح دانشجویان پیام نور
کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
»بهبود رتبه سایت شما در نتایج جستجوی گوگل
» مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی،ارشد و دکتری
موسسه پایان نامه،سفارش پایان نامه،سایت پایان نامه
درخواست پایان نامه،پایان نامه دکتری،مشاور پایان نامه
» پایان نامه،مشاور پایان نامه،انجام پایان نامه کارشناسی ارشد
انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر،برق،معماری،عمران
مکانیک،شیمی،حقوق،مدیریت،روانشناسی،حسابداری،صنایع،دامپزشکی...
» مشاور پایان نامه،انجام پایان نامه ارشد،انجام پایان نامه دکتری
مشاوره پایان نامه،انجام پایان نامه کارشناسی ارشد،پایان نامه
موسسه مشاوران تهران
» موسسه پایان نامه ، سفارش پایان نامه ، پایان نامه ارشد
پایان نامه دکتری ، تهیه پایان نامه ، موسسات پایان نامه
انجام پایان نامه ، انجام پایان نامه ارشد ، انجام پایان نامه دکتری
» موسسه پایان نامه،سفارش پایان نامه،انجام پایان نامه ارشد
انجام پایان نامه،پایان نامه،پایان نامه ارشد،تهیه پایان نامه
مشاوره پایان نامه،موسسات پایان نامه،مشاور پایان نامه
» پایان نامه،انجام پایان نامه،انجام پایان نامه ارشد
سفارش پایان نامه،تهیه پایان نامه،سایت پایان نامه
مشاوره پایان نامه،مشاور پایان نامه،پایان نامه ارشد
» مشاوره و انجام پایان نامه | مشاوره و انجام رساله
مشاوره و انجام پایان نامه ارشد | تبدیل پایان نامه به کتاب
» انجام مقاله ISI و ISC | پذیرش مقاله ISI و ISC
چاپ مقاله ISI و ISC | ویرایش مقاله ISI و ISC
» خرید شارژ مستقیم رایتل ایرانسل همراه اول و اتوشارژ
» دانلود نمونه سوالات استخدامی و ارائه آخرین اخبار استخدامی کشور
» خرید اینترنتی کتاب
» ارایه دهنده خدمات ترجمه تخصصی به 32 زبان
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
به همراه پاسخــــــــنامه
شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای

Goto Top