چاپ خبر
رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای خبر داد؛

دانشگاه فنی و حرفه ای دارای 1000 عضو هیات علمی می‌شود

سایت پیام نورنا : رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اشاره به فرایند تطبیق کادر آموزشی این دانشگاه با اعضای هیئت علمی اظهار کرد: تا پایان سال حدود 1000 عضو هیئت علمی فنی خواهیم داشت.

به گزارش سایت پیام نورنا (PNUNA.COM) : ایسنا – دکتر مسعود شفیعی در مراسم طرح تطبیق کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اعضای هیئت علمی با اشاره به انتقال دانشگاه فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم اظهار کرد: دانشگاه فنی و حرفه‌ای از زیر مجموعه وزارت آموزش پرورش خارج شده و به وزارت علوم پیوست اما هنوز ساختار وزارت آموزش و پرورش را حفظ کرده و مرکب از مدرس، هنر آموز، دبیر و غیره بود. در صورتی که کادر آموزشی دانشگاه‌ها شامل مربی، استادیار، دانشیار و استاد تمام می‌شود.

وی با اشاره به فرایند تطبیق کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اعضای هیئت علمی اظهار کرد: این تطبیق باعث ارتقای انگیزه کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای شده است و حفظ پسوند فنی در درجات علمی افراد نشان دهنده مهارت محور بودن آنها است.

از سوی دیگر افراد پس از اینکه با اعضای هیئت علمی تطبیق داده می‌شوند باید در کارهای تحقیقاتی طرح‌های تحقیقاتی ارتباط صنعت و دانشگاه و غیره مشارکت داشته باشند زیرا این امر موجب ارتقای دانشگاه می‌شود.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه این دانشگاه دارای 1200 تا 1300 کادر آموزشی در سراسر ایران است افزود: طبق مصوبه هیئت امنا همه این افراد به جز حدود 200 نفر که رشته‌های آنها مناسب دانشگاه فنی و حرفه‌ای نیست تطبیق داده می‌شوند. البته بررسی شرایط افرادی که هنوز تطبیق داده نشده‌ا ند در آینده بررسی می‌شود.

جذب اعضای هیئت علمی فنی و حرفه‌ای از طریق وزارت علوم

دکتر شفیعی در مورد نحوه جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای توضیح داد:‌جذب اعضای هیئت علمی برای دانشگاه فنی و حرفه‌ای توسط فراخوان جذب وزارت علوم انجام می‌شود. پس از اینکه وزارت علوم فراخوان جذب اعضای هیئت علمی را اعلام کرد و افراد در این فراخوان شرکت کردند در صورت اینکه شرایط دانشگاه فنی و حرفه‌ای را داشته باشند جذب دانشگاه می‌شوند. طبق برنامه 30 درصد اعضای هیئت علمی باید در مقطع دکترا و 70 درصد آنها در مقطع فوق لیسانس باشند. افرادی که دارای مدرک فوق لیسانس هستند باید سه سال سابقه فنی داشته باشند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تطبیق کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اعضای هیئت علمی امر حساسی بود اظهار کرد: به دلیل حساسیت موضوع، آیین نامه تا چند روز قبل در اختیار افراد قرارداده نشد زیرا ممکن بود چون و چرایی در کار وجود داشته باشد .

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه تطبیق افراد و اعضای هیئت علمی دارای فرایندی است اظهار کرد: وقتی فردی می‌خواهد هیئت علمی شود چه کارشناس و چه هیئت علمی چه جذب و چه تطبیق در وزارت علوم فرایندی دارد که باید طی شود. در همین راستا کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای که اکثرا رسمی و پیمانی هستند هنگامی که می‌خواهند با اعضای هیئت علمی تطبیق داده شوند باید تا صدور حکم چندین مرحله را طی کنند.

دکتر شفیعی با تاکید بر اینکه طبیق کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اعضای هیئت علمی به معنای ارتقاء نیست اظهار کرد: امیدوارم این فرایند تا پایان سال تمام شود و احکام کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای قبل از پایان سال تبدیل به اعضای هیئت علمی شود. اما تا زمانی که وزارت علوم موافقت نکند نمی‌توانیم حکم را صادر کنیم.

وی با بیان اینکه برای تطبیق دو شرط مدنظر قرار دارد گفت: شرط اول این است که افراد قبل از تاسیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای، کادر آموزشی بوده باشند و شرط دوم اینکه زمانی که فنی و حرفه‌ای تبدیل به دانشگاه شد این افراد در کادر آموزشی باقی مانده باشند.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه رشته تحصیلی برخی اعضای کادر آموزش در ماموریت دانشگاه وجود نداشته است گفت: البته شرایط این افراد در دست بررسی قرار دارد و در جلسه هیئت امنایی که در اسفندماه یا اوایل فروردین تشکیل می‌شود به وضعیت آنها رسیدگی خواهد شد.

دکتر شفیعی با بیان اینکه فرآیند تطبیق کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌آی با اعضای هیئت علمی زحمت بسیاری داشته است افزود: در این راستا جلساتی با وزیر،‌معاون وزیر علوم، رئیس هیئت امنا و غیره برگزار و در این راستا دو کمیته صلاحیت عمومی و صلاحیت تخصصی تشکیل شد. زیرا هنگامی که حکم افراد به وزارت علوم ارسال شد آنها صورت جلسه این اکمیته را درخواست می‌کنند.

تطبیق هزار نفر از کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای به هیئت علمی

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اشاره به فرایند تطبیق کادر آموزشی این دانشگاه با اعضای هیئت علمی اظهار کرد: تا پایان سال حدود 1000 عضو هیئت علمی فنی خواهیم داشت.

پس از اینکه این امر صورت گرفت باید بررسی کنیم که برای ارتقای دانشگاه چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم.

دکتر شفیعی در ادامه در مورد شرایط عضویت در هیئت علمی توضیح داد: وزارت علوم و هیئت امنا تاکید کرده‌اند که 30 سال فعالیت برای مربی و استادیار ضروری بوده و افراد پس از 30 سال بازنشسته می‌شوند. البته کادر آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای باید توجه داشته باشند که تطبیق با اعضای هیئت علمی اجباری نبوده و افراد می‌توانند مدرس یا کادر آموزشی باقی بمانند. اما اگر اعضای هیئت علمی شدند وزارت علوم اجازه نمی‌دهد که بیش از 30 سال فعالیت کنند.

افزایش حقوق اعضای هیئت علمی از سال آینده

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای در ادامه در مورد حقوق افراد اظهار کرد: حقوق امسال تغییری نخواهد کرد و افزایش حقوق از سال آینده صورت می‌گیرد.

همچنین افراد باید توجه داشته باشند که هنگامی که تبدیل به عضو هیئت علمی می‌شوند از دیدگاه وزارت علوم وظایفی دارند البته از افراد انتظار ارائه مقالات ISI وجود ندارد.

وی با بیان اینکه دانشگاه فنی و حرفه‌ای دارای دو طیف هیئت علمی است توضیح داد: یک طیف افرادی که کادر آموزشی بوده و تبدیل به هیئت علمی فنی شده‌اند و طیف دیگر افرادی که از قبل هیئت علمی بوده و ما ترجیح می‌دهیم که این افراد هم هیئت علمی فنی شوند اما بار موظف باید مشابه باشد.

وی از تدوین برنامه‌هایی برای ارتقای هیئت علمی خبر داد و گفت: برنامه‌هایی برای بروز کردن، آموزش دادن، برگزاری دوره‌های کوتاه مدت مخصوصا با کشور آلمان و غیره برای ارتقای عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای در نظر گرفته شده است.

بودجه دانشگاه فنی و حرفه‌ای مطلوب نیست

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای در ادامه با اشاره به بحث بودجه با تاکید بر اینکه بودجه دانشگاه فنی و حرفه‌ای به میزان مطلوب نیست افزود: میزان بودجه دانشگاه فنی و حرفه‌ای در سال 92، 250 میلیارد تومان بود که این مبلغ در سال 93 به 350 میلیارد تومان افزایش یافت اما جمع هزینه‌های حقوق قراردادی، رسمی، پیمانی، غذا، حق التدریس، 380 میلیارد تومان شد یعنی 30 میلیون تومان بیش از بودجه‌ای که به ما اختصاص یافته بود هزینه کردیم.

دکتر شفیعی ادامه داد: به همین دلیل درخواست کردیم که بودجه دانشگاه فنی و حرفه‌ای سرانه‌ای شود. این دانشگاه دارای 180 هزار دانشجو است که اگر به هر دانشجو 3.5 میلیون تومان بودجه اختصاص یابد به طور کلی بودجه دانشگاه 6 میلیارد تومان خواهد بود یعنی بودجه ما حداقل باید دو برابر شود.

ادغام معاونت فرهنگی و دانشجویی

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای در پایان همچنین از تغییر ساختار تشکیلاتی دانشگاه فنی و حرفه‌ای خبر داد و افزود: معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی دانشگاه با یکدیگر ادغام شدند و معاونت جدیدی برای نظارت بر بودجه و توسعه راه اندازی شده است.مطالب مرتبط :
Share داغ کن - کلوب دات کام 
کلید واژه ها :

نظرات کاربران

  • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
  • نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمی شود.
  • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
  • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
  • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند


  • قوانين و آيين نامه هاي دانشگاه پيام نور
  • راهنما و آموزش هاي تصويري براي دانشجويان

خبر های ویژه دانشگاه پیام نور

2 بهمن 1395 | کد خبر : 49469

شرایط و نکات بسیار مهم /

آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال دوم 96-95 پیام نور

آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال دوم 96-95 پیام نور

سایت پیام نورنا : طبق تقویم آموزشی مهلت ثبت انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد نیمسال دوم 96-95 پیام نور از 2 بهمن ماه 95 آغاز شده است.

2 بهمن 1395 | کد خبر : 49467

اختصاصی پیام نورنا /

دانلود برنامه امتحانات نیمسال دوم 96-95 پیام نور

دانلود برنامه امتحانات نیمسال دوم 96-95 پیام نور

پیام نورنا : برنامه امتحانات نیمسال دوم 96-95 پیام نور از طریق سایت پیام نورنا برای دانشجویان تهیه و قابل دریافت شد / شامل تمامی مقاطع تحصیلی

30 دی 1395 | کد خبر : 49410

آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 پیام نور / تعداد واحد قابل اخذ

آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 پیام نور / تعداد واحد قابل اخذ

پیام نورنا : از هم اکنون می توانید برای ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 پیام نور اقدام کنید / نکاتی بسیار مهم جهت سهولت در انتخاب واحد دانشجویان / اطلاعیه در مورد تعداد واحد قابل اخذ

30 دی 1395 | کد خبر : 49408

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 96-95 پیام نور

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 96-95 پیام نور

پیام نورنا : لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 96-95 پیام نور برای دانلود قرار داده شده است/ این لیست به صورت خودکار آپدیت می شود.

29 دی 1395 | کد خبر : 49330

لیست دوم دروس ریزشی نیمسال اول 96-95 پیام نور + تاریخ آزمون مجدد

لیست دوم دروس ریزشی نیمسال اول 96-95 پیام نور + تاریخ آزمون مجدد

پیام نورنا: با عنایت به ریزشی بودن و خارج از منبع بودن امتحانات برخی از دروس در نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور , آزمون مجدد برای این دروس برگزار خواهد شد / لیست جدید دروس آزمون مجدد

28 دی 1395 | کد خبر : 49310

مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد/

تمدید مهلت ثبت درخواست مهمان در نیمسال دوم 96-95 پیام نور

تمدید مهلت ثبت درخواست مهمان در نیمسال دوم 96-95 پیام نور

پیام نورنا : مهلت ثبت درخواست مهمان موقت و دائم در نیمسال دوم 96-95 دانشگاه پیام نور تمدید شد.

27 دی 1395 | کد خبر : 49199

بخشنامه/

لیست اول دروس ریزشی نیمسال اول 96-95 پیام نور + تاریخ آزمون مجدد

لیست اول دروس ریزشی نیمسال اول 96-95 پیام نور + تاریخ آزمون مجدد

پیام نورنا: با عنایت به ریزشی بودن و خارج از منبع بودن امتحانات برخی از دروس در نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور , آزمون مجدد برای این دروس برگزار خواهد شد / لیست دروس آزمون مجدد

8 دی 1395 | کد خبر : 48345

طرح اختصاصی پیام نورنا /

پیگیری ویژه اعتراض به امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95 توسط پیام نورنا

پیگیری ویژه اعتراض به امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95 توسط پیام نورنا

پیام نورنا : اعتراضات شما به امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور از طریق سایت پیام نورنا به صورت ویژه پیگیری خواهد شد / اعتراضات خود را ثبت کنید

ابزارهای سایت

ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
ارتباط با ما
شماره های اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

تبلیغات متنی

» تبليغات متني شما در پيام نورنا
با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
» بهبود سطح دانشجویان پیام نور
کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
»بهبود رتبه سایت شما در نتایج جستجوی گوگل
» مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی،ارشد و دکتری
موسسه پایان نامه،سفارش پایان نامه،سایت پایان نامه
درخواست پایان نامه،پایان نامه دکتری،مشاور پایان نامه
» پایان نامه،مشاور پایان نامه،انجام پایان نامه کارشناسی ارشد
انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر،برق،معماری،عمران
مکانیک،شیمی،حقوق،مدیریت،روانشناسی،حسابداری،صنایع،دامپزشکی...
» مشاور پایان نامه،انجام پایان نامه ارشد،انجام پایان نامه دکتری
مشاوره پایان نامه،انجام پایان نامه کارشناسی ارشد،پایان نامه
موسسه مشاوران تهران
» موسسه پایان نامه ، سفارش پایان نامه ، پایان نامه ارشد
پایان نامه دکتری ، تهیه پایان نامه ، موسسات پایان نامه
انجام پایان نامه ، انجام پایان نامه ارشد ، انجام پایان نامه دکتری
» موسسه پایان نامه،سفارش پایان نامه،انجام پایان نامه ارشد
انجام پایان نامه،پایان نامه،پایان نامه ارشد،تهیه پایان نامه
مشاوره پایان نامه،موسسات پایان نامه،مشاور پایان نامه
» پایان نامه،انجام پایان نامه،انجام پایان نامه ارشد
سفارش پایان نامه،تهیه پایان نامه،سایت پایان نامه
مشاوره پایان نامه،مشاور پایان نامه،پایان نامه ارشد
» مشاوره و انجام پایان نامه | مشاوره و انجام رساله
مشاوره و انجام پایان نامه ارشد | تبدیل پایان نامه به کتاب
» انجام مقاله ISI و ISC | پذیرش مقاله ISI و ISC
چاپ مقاله ISI و ISC | ویرایش مقاله ISI و ISC
» خرید شارژ مستقیم رایتل ایرانسل همراه اول و اتوشارژ
» دانلود نمونه سوالات استخدامی و ارائه آخرین اخبار استخدامی کشور
» خرید اینترنتی کتاب
» ارایه دهنده خدمات ترجمه تخصصی به 32 زبان
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
به همراه پاسخــــــــنامه
شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای

Goto Top