چاپ خبر
خوابگاههای غیرمجاز ساماندهی می شوند؛

همکاری صندوق رفاه با پلیس اماکن/ برخورد با متخلفان خوابگاهی

سایت پیام نورنا : صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا تفاهم نامه همکاری امضاءکردند .

به گزارش سایت پیام نورنا (PNUNA.COM) : مهر – صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا تفاهم نامه همکاری امضاءکردند. این تفاهم نامه به منظور نظارت کارآمد بر تمام خوابگاه های دانشجویی غیر دولتی، فی مابین صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر منعقد شد:

ماده ۱ ـ تعاریف:

صندوق: صندوق رفاه  دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ناجا: پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور، دانشگاه: تمام مراکز آموزش عالی به غیر از دانشگاه های علوم پزشکی، شورای نظارت و ارزیابی: شورایی متشکل از تمام معاونان دانشجویی و مدیران حراست دانشگاه‌ها و روسای موسسات غیر انتفاعی شهرستان که وظیفه نظارت و ارزیابی را بر عهده دارند، دانشگاه ناظر: دانشگاهی است که توسط شورای نظارت و ارزیابی به عنوان ناظر انتخاب و معرفی می شود، خوابگاه: خوابگاه‌های دانشجویی غیر دولتی، خوابگاه دار: اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار و اداره کننده خوابگاه دارای مجوز، سرپرست خوابگاه: اشخاص حقیقی که به نمایندگی از خوابگاه دار سرپرستی و مدیریت خوابگاه را بر عهده دارند و دارای صلاحیت های اعلامی از سوی شورای نظارت و ارزیابی  هستند، متقاضی: اشخاص حقیقی یا حقوقی خواهان تاسیس و اداره خوابگاه دانشجویی غیر دولتی.

ماده ۲ ـ هدف:

ساماندهی خوابگاه های دانشجویی غیردولتی

ساماندهی و نظارت بهینه بر تمام خوابگاه‌های دانشجویی غیر دولتی دارای مجوز از شوراهای نظارت و ارزیابی، نظام‌مند ساختن اخذ استعلامات از ناجا و تبیین راهکارهای مناسب جهت برخورد با خوابگاه های دانشجویی غیر دولتی متخلف و یا فاقد مجوز.

ماده ۳ ـ موضوع همکاری:

۱ ـ تعامل مناسب بین ناجا، صندوق، دانشگاه و شوراهای نظارت و ارزیابی جهت تحقق اهداف مندرج در (ماده ۲). ۲ ـ پشتیبانی انتظامی از مرجع صدور مجوز در برخورد با آن دسته از خوابگاه‌های دانشجویی غیر دولتی مجاز و یا غیر مجازی که به تشخیص شوراهای نظارت و ارزیابی مرتکب تخلف شده و برخورد قانونی در چارچوب ماموریت های ناجا با متخلفین.

تبصره ۱: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از ضوابط و مقررات در خوابگاه، موضوع توسط مراجع ذیصلاح (دانشگاه ناظر، شوراهای نظارت و ارزیابی، صندوق) پیگیری قانونی شده و مراتب حسب ضرورت به ناجا منعکس می شود.

برخورد قانونی در صورت مشاهده هرگونه تخلف از ضوابط و مقررات انتظامی ابلاغی ناجا

تبصره ۲: در صورت مشاهده هرگونه جرم و یا تخلف از ضوابط و مقررات انتظامی ابلاغی ناجا در خوابگاه و ارسال گزارش آن به ناجا از سوی شوراهای نظارت و ارزیابی و یا مراجع مشخص شده در این تفاهم نامه، ناجا ضمن تشکیل پرونده و ارجاع موضوع به مراجع قضایی، مراتب را به صورت مکتوب به شوراهای نظارت و ارزیابی اعلام و آن شورا موظف است، برابر نظریه ناجا برخوردهای قانونی لازم را به عمل آورد.

در صورت نیاز به تعطیلی خوابگاه پس از بررسی موضوع و تعیین تکلیف دانشجویان ساکن خوابگاه مراتب را به صورت مکتوب به ناجا اعلام کند تا ناجا برخوردهای قانونی لازم را به عمل آورد.

تبصره ۳: تعطیلی موقت خوابگاه‌هایی که دارای مجوز فعالیت از شوراهای نظارت و ارزیابی هستند، توسط ناجا و با هماهنگی شورای نظارت و ارزیابی صورت می پذیرد.

الزام به شناسایی خوابگاه های فاقد مجوز

تبصره ۴: ناجا، اعضای شوراهای نظارت و ارزیابی و دانشگاه‌ها مکلف‌اند خوابگاه‌های فاقد مجوز را شناسایی و به صورت مکتوب به شوراهای نظارت و ارزیابی اعلام کنند.

شوراهای نظارت و ارزیابی، پس از بررسی موضوع و تعیین تکلیف دانشجویان ساکن در این گونه خوابگاه‌ها مراتب را به صورت مکتوب به ناجا اعلام کنند تا ناجا برخوردهای قانونی لازم را به عمل آورد.

تبصره ۵: صاحبان خوابگاه‌ها مکلفند پیش از بکارگیری و استخدام کارکنان، آنان را به دانشگاه ناظر معرفی کنند تا پس از اخذ نظریه ناجا نسبت به صدور کارت شناسایی عکس دار با درج تخصص اقدام لازم به عمل آورند.

۳ -خوابگاه داران مکلفند مشخصات کامل ساکنین خوابگاه شامل: نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، صادره، کد ملی، نام پدر، نام خوابگاه، شماره دانشجویی، شماره اتاق، نام دانشگاه، رشته تحصیلی و همچنین تغییرات صورت گرفته را طی فهرستی به دانشگاه و ناجا به صورت دستی یا مکانیزه ارسال کنند.

۴ ـ ناجا در صورت دریافت گزارش یا درخواست صندوق، شوراهای نظارت و ارزیابی و دانشگاه ناظر نسبت به اعزام کارشناس برای انجام بازدیدهای تخصصی تیمی و انفرادی اقدام می کند.

۵ ـ صاحبان مجوز یا سرپرست خوابگاه‌ها مکلف هستند همکاری لازم با مامورین ناجا به عمل آورند.

الزام به حضور صاحب مجوز در خوابگاه طی زمانی که خوابگاه دایر است

۶ ـ در تمام ایامی که خوابگاه دایر است حضور صاحب مجوز یا سرپرست در خوابگاه الزامیست.

۷ ـ مرجع صدور مجوز (شوراهای نظارت و ارزیابی) مکلف است ضوابط انتظامی مورد نظر ناجا را به خوابگاه ها اعلام کند.

۸ ـ مفاد این تفاهم نامه برای اطلاع و اجراء از سوی ناجا به واحدهای تابعه و از سوی صندوق به دانشگاه ها ابلاغ می شود.

۹ ـ این تفاهم نامه در صورت نیاز به تغییرات با توافق طرفین و طی متممی قابل بررسی، تغیر و اجرااست.

ماده ۴ ـ تعهدات طرفین: صدور مجوز تاسیس خوابگاه پس از احراز شرایط اولیه فرد و مکان از سوی دانشگاه ناظر، تایید و احراز صلاحیت های فردی متقاضی و انتظامی و ترافیکی مکان از سوی ناجا، توسط شوراهای نظارت و ارزیابی صورت می گیرد.

تبصره ۱: ناجا موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از دریافت نامه استعلام از دانشگاه ناظر نسبت به اعلام پاسخ اقدام کند.

تبصره ۲: پرونده برابر مدارک مورد نیاز و منطبق با ضوابط و مقررات ناجا به شرح زیر در دانشگاه ناظر تشکیل و توسط متقاضی و یا خوابگاه دار تحویل دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) گردد:

۱ ـ اصل شناسنامه و کپی تمام صفحات.۲ ـ دو قطعه عکس جدید ۴*۳.۳ ـ اصل کارت ملی و پایان خدمت و کپی آنها (پشت و رو) .۴ ـ گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.۵ ـ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر.

تبصره ۳: شرایط متقاضیان افتتاح خوابگاه:

۱ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر، ۲- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و برخورداری از حسن شهرت، ۳ ـ عدم وابستگی به تشکل های غیر قانونی، ۴ ـ نداشتن سوء پیشینه.

تبصره ۴: مسئولیت تطبیق و تایید فتوکپی دریافتی با اصل مدارک آن بر عهده دانشگاه ناظر است.

تبصره ۵: صاحبان مجوز خوابگاه ها تحت هیچ شرایطی حق واگذاری یا انتقال مجوز به غیر را ندارند.

تبصره ۶: دانشگاه موظف است فقط به خوابگاه هایی که دارای مجوز فعالیت از سوی شوراهای نظارت و ارزیابی می باشند، دانشجو معرفی کند.

ماده ۵ ـ نحوه هماهنگی:

جلسات مستمر سالیانه و یا بر حسب ضرورت و با حضور مسئولان و نمایندگان طرفین این تفاهم نامه به منظور برنامه ریزی های لازم و بررسی مشکلات اجرای مفاد این تفاهم نامه و موارد مرتبط با آن برگزار شده و تصمیمات به موقع جهت اجراء از طریق سلسله مراتب به رده های تابعه ابلاغ خواهد شد.

ماده ۶ ـ مندرجات:

این تفاهم نامه در ۶ ماده، ۹ بند، ۱۱ تبصره و ۲ نسخه که هر کدام حکم واحد دارند تنظیم و به امضاء طرفین رسید و از تاریخ اعلام شده مفاد آن قابلیت اجراء دارد.مطالب مرتبط :
Share داغ کن - کلوب دات کام 
کلید واژه ها :

نظرات کاربران

  • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
  • نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمی شود.
  • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
  • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
  • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوندخبر های ویژه دانشگاه پیام نور

27 دی 1395 | کد خبر : 49199

بخشنامه/

لیست دروس ریزشی نیمسال اول 96-95 پیام نور + تاریخ آزمون مجدد

لیست دروس ریزشی نیمسال اول 96-95 پیام نور + تاریخ آزمون مجدد

پیام نورنا: با عنایت به ریزشی بودن و خارج از منبع بودن امتحانات برخی از دروس در نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور , آزمون مجدد برای این دروس برگزار خواهد شد / لیست دروس آزمون مجدد

26 دی 1395 | کد خبر : 48371

کارشناسی و کارشناسی ارشد/

آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم در نیمسال اول 96-95 پیام نور

آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم در نیمسال اول 96-95 پیام نور

پیام نورنا : تاریخ آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه

24 دی 1395 | کد خبر : 48216

تاریخ آخرین مهلت ثبت درخواست مهمان و تغییر رشته نیمسال دوم 96-95 پیام نور

تاریخ آخرین مهلت ثبت درخواست مهمان و تغییر رشته نیمسال دوم 96-95 پیام نور

پیام نورنا : مهلت ثبت درخواست مهمان و تغییر رشته دانشجویان دانشگاه پیام نور در نیمسال دوم 96-95 آغاز شد.

23 دی 1395 | کد خبر : 48791

زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 پیام نور / زمان های ضروری

زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 پیام نور / زمان های ضروری

سایت پیام نورنا : ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 دانشگاه پیام نور از 30 دی ماه آغاز خواهد شد / زمان های ضروری نیمسال دوم 96-95

20 دی 1395 | کد خبر : 48857

زمان برگزاری امتحانات لغو شده سه شنبه 21 دی ماه 95 پیام نور

زمان برگزاری امتحانات لغو شده سه شنبه 21 دی ماه 95 پیام نور

پیام نورنا : زمان جدید برگزاری امتحان دروس سه شنبه 21 دی ماه 95 که در پی ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی لغو شده بود توسط مرکز آزمون دانشگاه پیام نور اعلام شد.

8 دی 1395 | کد خبر : 48345

طرح اختصاصی پیام نورنا /

پیگیری ویژه اعتراض به امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95 توسط پیام نورنا

پیگیری ویژه اعتراض به امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95 توسط پیام نورنا

پیام نورنا : اعتراضات شما به امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور از طریق سایت پیام نورنا به صورت ویژه پیگیری خواهد شد / اعتراضات خود را ثبت کنید

3 دی 1395 | کد خبر : 48140

خواندن این مطلب به تمام دانشجویان توصیه می شود

نکات مهم و لازم الاجرا در امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95 پیام نور

نکات مهم و لازم الاجرا در امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95 پیام نور

پیام نورنا : جهت شرکت در امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور این نکات مهم را باید توجه داشته باشید.

30 آذر 1395 | کد خبر : 47961

اختصاصی پیام نورنا/

لیست امتحانات کتاب باز (open book) در نیمسال اول 96-95 پیام نور

لیست امتحانات کتاب باز (open book) در نیمسال اول 96-95 پیام نور

پیام نورنا : لیست عناوین دروسی که بخشی از سوالات یا تمامی آزمون پایان ترم آن درس به صورت کتاب باز در امتحانات نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور برگزار می شود.

28 آذر 1395 | کد خبر : 47831

آموزش تصویری دریافت کارت ورود به جلسه

کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول 96-95 پیام نور فعال شد

کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول 96-95 پیام نور فعال شد

پیام نورنا : کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول 96-95 پیام نور فعال شد / به همراه داشتن کارت آزمون ( گزارش 428) و کارت دانشجویی الزامی می باشد / گزارش 428 سیستم گستان پیام نور

11 شهریور 1395 | کد خبر : 41885

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 96-95 پیام نور

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 96-95 پیام نور

پیام نورنا : لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 96-95 پیام نور برای دانلود قرار داده شده است/ این لیست به صورت خودکار آپدیت می شود.

ابزارهای سایت

ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
ارتباط با ما
شماره های اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

تبلیغات متنی

» تبليغات متني شما در پيام نورنا
با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
» بهبود سطح دانشجویان پیام نور
کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
»بهبود رتبه سایت شما در نتایج جستجوی گوگل
» مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی،ارشد و دکتری
موسسه پایان نامه،سفارش پایان نامه،سایت پایان نامه
درخواست پایان نامه،پایان نامه دکتری،مشاور پایان نامه
» پایان نامه،مشاور پایان نامه،انجام پایان نامه کارشناسی ارشد
انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر،برق،معماری،عمران
مکانیک،شیمی،حقوق،مدیریت،روانشناسی،حسابداری،صنایع،دامپزشکی...
» مشاور پایان نامه،انجام پایان نامه ارشد،انجام پایان نامه دکتری
مشاوره پایان نامه،انجام پایان نامه کارشناسی ارشد،پایان نامه
موسسه مشاوران تهران
» موسسه پایان نامه ، سفارش پایان نامه ، پایان نامه ارشد
پایان نامه دکتری ، تهیه پایان نامه ، موسسات پایان نامه
انجام پایان نامه ، انجام پایان نامه ارشد ، انجام پایان نامه دکتری
» موسسه پایان نامه،سفارش پایان نامه،انجام پایان نامه ارشد
انجام پایان نامه،پایان نامه،پایان نامه ارشد،تهیه پایان نامه
مشاوره پایان نامه،موسسات پایان نامه،مشاور پایان نامه
» پایان نامه،انجام پایان نامه،انجام پایان نامه ارشد
سفارش پایان نامه،تهیه پایان نامه،سایت پایان نامه
مشاوره پایان نامه،مشاور پایان نامه،پایان نامه ارشد
» مشاوره و انجام پایان نامه | مشاوره و انجام رساله
مشاوره و انجام پایان نامه ارشد | تبدیل پایان نامه به کتاب
» انجام مقاله ISI و ISC | پذیرش مقاله ISI و ISC
چاپ مقاله ISI و ISC | ویرایش مقاله ISI و ISC
» خرید شارژ مستقیم رایتل ایرانسل همراه اول و اتوشارژ
» دانلود نمونه سوالات استخدامی و ارائه آخرین اخبار استخدامی کشور
» خرید اینترنتی کتاب
» ارایه دهنده خدمات ترجمه تخصصی به 32 زبان
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
به همراه پاسخــــــــنامه
شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای

Goto Top