چاپ خبر

جزئیات آیین نامه جدید شورای صنفی/ شرط معدل برای عضویت در شورا

سایت پیام نورنا : آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور ابلاغ شد براساس این آیین نامه شوراهای صنفی مجاز به موضع‌گیری سیاسی و حمایت از تشکل‌ها و جریان‌های سیاسی داخل و خارج دانشگاه نیستند.

به گزارش سایت پیام نورنا (PNUNA.COM) : مهر – به منظور ایجاد بستر مناسب برای تقویت زمینه‌های مشارکت، همفکری، تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی و همکاری دانشجویان در امور صنفی و حفظ و پیگیری حقوق و حریم دانشجویی، شورای صنفی دانشجویان با حمایت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، بر اساس مفاد این آیین‌نامه تشکیل می شود که بخش هایی از این آیین نامه به شرح زیر است: 

حقوق صنفی

براساس این آیین نامه، حقوق صنفی به مجموعه‌ای از امور مرتبط با دانشجو در محدوده فضاهای دانشگاهی، مانند امور رفاهی و خدماتی دانشجویی، تغذیه، امور خوابگاه و سکونت دانشجویان، امور تربیت بندی دانشجویان و نحوه ارایه خدمات آموزشی مرتبط با دانشجویان اطلاق می شود.

شوراهای صنفی مجاز به موضع‌گیری سیاسی نیستند

شوراهای صنفی مجاز به انجام فعالیت و موضع‌گیری سیاسی و همکاری، همسویی و حمایت از تشکل‌ها و جریان‌های سیاسی داخل و خارج دانشگاه‌ها نیستند.

در این آیین نامه شوراهای صنفی، به صورت واحد، موسسه، شورای نظارت و شورای مرکزی نظارت، تعریف شده و هدف از تدوین این شیوه نامه، بهبود وضعیت امور صنفی رفاهی دانشجویان و کمک به ایجاد شرایط و فضای مناسب‌تر برای تحصیل، فعالیت و سکونت دانشجویان و تلاش برای شناسایی، طرح و رفع نقائص صنفی دانشجویان دانشگاه و افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق و تکالیف دانشجویی عنوان شده است.

روش انتخابات شورای صنفی

براساس این آیین نامه، هر واحد دانشگاهی دارای یک شورای صنفی است که اعضای آن از طریق انتخابات به مدت یک سال انتخاب می‌شوند. بنابر شیوه نامه مذکور، شورای خوابگاه خواهران و برادران می‌بایستی به صورت مجزا تشکیل شود.

چگونگی تامین بودجه شوراهای صنفی

بودجه مورد نیاز برنامه‌های شورای صنفی که اجرای آن مستلزم هزینه است با تایید معاون دانشجویی در چارچوب این آیین‌نامه، از ردیف اعتبارات دانشجویی و رفاهی یا دیگر منابع مالی موسسه / واحد وفق مقررات تامین می‌شود.

شرایط  عضویت در شوراهای صنفی

براساس این گزارش، هر دانشجویی که یک نیمسال تحصیلی را در مقطع کارشناسی طی کرده و حکم قطعی محکومیت در کمیته انضباطی نداشته و حداقل معدل کل وی در مقطع کارشناسی  ۱۳، در مقطع کارشناسی ارشد ۱۵ و در مقطع دکتری  ۱۷ باشد و نیمسال پیشین مشروط نشده و یا اینکه دو نیمسال مشروطی آموزشی غیرمتوالی نداشته باشد می تواند داوطلب عضویت در شورای صنفی باشد.

همچنین دانشجویان متقاضی عضویت در شوراهای صنفی نباید عضویتی در شورای مرکزی تشکل‌های اسلامی دارای مجوز در موسسه داشته باشند و مدت باقی‌مانده از دوران تحصیل با احتساب ترمی که در آن انتخابات برگزار می‌شود، کمتر از دو ترم نباشد.

چگونگی قطع عضویت افراد در شورای صنفی

براساس این آیین نامه، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از ابتدای ورود به موسسه امکان شرکت در انتخابات را دارا هستند و در صورت هرگونه محکومیت قطعی عضو شورای صنفی در شورای انضباطی، عضویت وی لغو می شود.

انتخابات شورای صنفی با رأی ۲۵ درصد کل آراء (کل دانشجویان واحد) رسمیت می‌یابد و شرط انتخاب داوطلبین، کسب نصف به علاوه یک آرای مأخوذه است و در صورت عدم کسب آرای لازم، انتخابات به دور دوم کشیده شده و کسب اکثریت نسبی آرای مأخوذه ملاک انتخاب افراد خواهد بود.

زمان برگزاری انتخابات شورای صنفی

همچنین انتخابات شورای صنفی در سال اول طی یک ماه پس از ابلاغ آئین‌نامه و شیوه‌نامه در سال‌های بعد در فرصت یک ماهه اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد و برگزاری انتخابات شورای صنفی بر عهده کمیته اجرایی انتخابات است  که مطابق شیوه‌نامه تشکیل خواهد شد.

به منظور نظارت بر حسن اجرای انتخابات شورای صنفی، کمیته نظارت بر انتخابات، زیر نظر شورای نظارت موسسه مطابق شیوه‌نامه تشکیل می‌ شود.

نظارت و مرجع رسیدگی به تخلفات

مرجع نظارت‌ بر فعالیت‌ها و رسیدگی به تمام امور مربوط به شوراهای صنفی دانشجویان در سطح موسسه، شورای نظارت است که از رئیس موسسه «رئیس»، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در موسسه، معاون دانشجویی موسسه «دبیر»، معاون آموزشی موسسه، معاون مالی، پشتیبانی موسسه، مدیرکل امور دانشجویی موسسه، رئیس مرکز مشاوره دانشجویی موسسه و یک نماینده از شورای فرهنگی موسسه تشکیل شده است.

همچنین یک عضو هیأت علمی با حکم رئیس موسسه برای مدت یک سال، دو عضو از میان شورای صنفی موسسه با پیشنهاد دبیر شورای نظارت و حکم رئیس موسسه برای مدت یک سال دیگر اعضای شورای نظارت را تشکیل می دهند.

شورای نظارت حداقل هر دو ماه باید یک بار تشکیل جلسه دهد

شورای نظارت حداقل هر دو ماه یک بار تشکیل جلسه داده و جلسات آن با حضور اکثریت اعضاء رسمی است و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضر، معتبر است.

شرایط تفویض برخی از اختیارات به شورای صنفی

شورای نظارت موسسه می‌تواند به پیشنهاد هر یک از معاونین و با تایید رئیس موسسه، برخی از اختیارات مدیریتی و اجرایی مرتبط با دانشجویان را تا هر زمانی که صلاح می‌دانند به شورای صنفی تفویض کند.

معاونت دانشجویی وظیفه نظارت بر فعالیت‌های شورای صنفی

همچنین معاونت دانشجویی موسسه به عنوان دبیر شورای نظارت، وظیفه نظارت بر فعالیت‌های شورای صنفی را بر عهده داشته و در صورت احراز تخلف، پرونده را جهت تصمیم‌گیری در شورای نظارت ارائه کرده و شورای نظارت ظرف مدت حداکثر یک ماه، در خصوص پرونده اظهارنظر خواهد کرد.

حکم به انحلال شورای صنفی

بنابراین آیین نامه در صورتی که شورای نظارت موسسه، حکم به انحلال شورای صنفی دهد، معاونت دانشجویی موظف است تمام مدارک را به همراه گزارش کامل به شورای مرکزی نظارت ارسال و در صورت عدم درخواست تجدیدنظر از شورای مذکور، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به برگزاری انتخابات مجدد در موسسه اقدام کند.

مرجع ابلاغ شیوه نامه آیین نامه

شورای مرکزی نظارت، مرجع تفسیر این آئین‌نامه، تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آئین‌نامه، تجدیدنظر در آرای شورای نظارت موسسه، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در مورد شوراهای صنفی، شورای مرکزی نظارت است.

اعضای شورای مرکزی نظارت

شورای مرکزی نظارت از معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری «رئیس شورا»، رئیس صندوق رفاه دانشجویان «نایب رئیس»، معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان «دبیر شورا»، مدیرکل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دو نفر از معاونان دانشجویی مؤسسات به انتخاب معاونین دانشجویی، و چهار نفر از دبیران شورای صنفی به انتخاب دبیران شورای صنفی موسسات سراسر کشور طبق شیوه‌نامه تشکیل شده است.

همچنین جلسات شورای مرکزی نظارت با حضور رئیس یا نایب رئیس و دبیر، یا نصف به علاوه یک کل اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات اخذ شده با رأی نصف به علاوه یک اعضای حاضر معتبر است.

حداکثر زمان شورای نظارت برای رسیدگی به شکایات

براساس این آیین نامه، شورای مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت شکایات، نسبت به رسیدگی به شکایات شورا و یا موسسه اقدام کند، رأی شورای مرکزی نظارت قطعی و لازم‌الاجرا است. همچنین نظارت بر حسن اجرای این آئین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی آن در هر موسسه بر عهده رئیس موسسه است.

شیوه‌نامه اجرایی این آیین‌نامه، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این آئین‌نامه توسط سازمان امور دانشجویان تدوین و ابلاغ می‌ شود.نظرات کاربران

صفحات نظرات :
 1. نویسنده دیدگاه : محمد سلیمانی - در تاریخ : 8 خرداد 1395

  با سلام

  بنده دانشجوی ارشد حسابداری هستم سوالی در مورد منابع پایان نامه دانشگاه پیام نور داشتم. اینکه آیا پیام نور سایتی برای دسترسی خود دانشجویان پیام نور به پایان نامه های پیام نور دارد؟ اگر دارد خواهشا راهنمایی کنید.

  در سایت dlib.pnu.ac.ir/ امکان ثبت نام وجود ندارد . خواهشا کمک کنید.
  همه دانشگاه ها برای دانشجویان خودشان پایان نامه رایگان میدهند پس چراپیام نور با این همه شعبه این امکان را نمیدهد؟؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 9 خرداد 1395 :

  سلام
  خیر همچین سایتی رو ندارند
  سایت مورد نظر هم زیاد کارایی ندارد

 2. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : 8 خرداد 1395

  سلام.ببخشید اگر کسی یه ترم فقط تعداد کمی واحد رو امتحان بده و بقیه رو غیبت کنه.آیا برای امتحان واحد ترم بعدش معدل همون تعداد واحد حساب میشه؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 9 خرداد 1395 :

  سلام
  بله همان ها محاسبه می شود

 3. نویسنده دیدگاه : گودرزی - در تاریخ : 9 خرداد 1395

  باسلام ممنون از سایت خوبتون.اگه درسی را در دانشگاه پیام نور چند بار افتاده باشی بعد قبول بشی همه نمرات قبلی در معدل کل حساب میشه؟ممنون

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 9 خرداد 1395 :

  سلام
  در کارشناسی فقط نمرات قبولی در معدل کل محاسبه می شود

 4. نویسنده دیدگاه : ایوب - در تاریخ : 9 خرداد 1395

  سلام پشتیبان عزیز ورودی ارشد امسال هستم نمرات امتحان ورودی من زیر 12 هستن.آیا تابستون میتونم دوباره امتحان بدم.ارائه میشوند؟
  برای وام دانشجیی چه موقع اقدام کنم؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 9 خرداد 1395 :

  سلام
  بله
  در زمان انتخاب واحد

 5. نویسنده دیدگاه : محمد - در تاریخ : 9 خرداد 1395

  با سلام

  ببخشید سوالی داشتم لطفا از مسعولین پیگیری بفرمایید.

  آیا دانشگاه پیام نور تفاهم نامه ایی با سایت ایرانداک مبنی بر استفاده از منابع پایان نامه ایی سایت ایرانداک دارد ؟؟

  متشکرم

 6. نویسنده دیدگاه : یاس - در تاریخ : 10 خرداد 1395

  سلام.خسته نباشید
  من موقع انتخاب واحد درس الکترونیکی انتخاب نکردم ولی الان برای امتحانم زده به صورت الکترونیکی!
  یعنی چی؟چجوری برگزار میشه؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 10 خرداد 1395 :

  سلام
  دوست عزیز امتحان الکترونیکی رو شما انتخاب نمیکنید بلکه خود مرکزتان و دانشگاه انتخاب می کند.
  راهنمای شرکت در آزمون الکترونیکی (بدون کاغذ) پیام نور

 • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
 • نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمی شود.
 • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
 • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
 • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوندخبر های ویژه دانشگاه پیام نور

29 دی 1395 | کد خبر : 49343

مهلت ثبت نمرات میان ترم نیمسال اول 96-95 پیام نور تمدید شد

مهلت ثبت نمرات میان ترم نیمسال اول 96-95 پیام نور تمدید شد

پیام نورنا : مهلت ثبت نمرات میان ترم نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تمدید شد.

29 دی 1395 | کد خبر : 49330

لیست دوم دروس ریزشی نیمسال اول 96-95 پیام نور + تاریخ آزمون مجدد

لیست دوم دروس ریزشی نیمسال اول 96-95 پیام نور + تاریخ آزمون مجدد

پیام نورنا: با عنایت به ریزشی بودن و خارج از منبع بودن امتحانات برخی از دروس در نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور , آزمون مجدد برای این دروس برگزار خواهد شد / لیست جدید دروس آزمون مجدد

29 دی 1395 | کد خبر : 48791

زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 پیام نور / زمان های ضروری

زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 پیام نور / زمان های ضروری

سایت پیام نورنا : ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 دانشگاه پیام نور از 30 دی ماه آغاز خواهد شد / زمان های ضروری نیمسال دوم 96-95

28 دی 1395 | کد خبر : 49310

مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد/

تمدید مهلت ثبت درخواست مهمان در نیمسال دوم 96-95 پیام نور

تمدید مهلت ثبت درخواست مهمان در نیمسال دوم 96-95 پیام نور

پیام نورنا : مهلت ثبت درخواست مهمان موقت و دائم در نیمسال دوم 96-95 دانشگاه پیام نور تمدید شد.

27 دی 1395 | کد خبر : 49199

بخشنامه/

لیست اول دروس ریزشی نیمسال اول 96-95 پیام نور + تاریخ آزمون مجدد

لیست اول دروس ریزشی نیمسال اول 96-95 پیام نور + تاریخ آزمون مجدد

پیام نورنا: با عنایت به ریزشی بودن و خارج از منبع بودن امتحانات برخی از دروس در نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور , آزمون مجدد برای این دروس برگزار خواهد شد / لیست دروس آزمون مجدد

24 دی 1395 | کد خبر : 48216

تاریخ آخرین مهلت ثبت درخواست مهمان و تغییر رشته نیمسال دوم 96-95 پیام نور

تاریخ آخرین مهلت ثبت درخواست مهمان و تغییر رشته نیمسال دوم 96-95 پیام نور

پیام نورنا : مهلت ثبت درخواست مهمان و تغییر رشته دانشجویان دانشگاه پیام نور در نیمسال دوم 96-95 آغاز شد.

20 دی 1395 | کد خبر : 48857

زمان برگزاری امتحانات لغو شده سه شنبه 21 دی ماه 95 پیام نور

زمان برگزاری امتحانات لغو شده سه شنبه 21 دی ماه 95 پیام نور

پیام نورنا : زمان جدید برگزاری امتحان دروس سه شنبه 21 دی ماه 95 که در پی ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی لغو شده بود توسط مرکز آزمون دانشگاه پیام نور اعلام شد.

8 دی 1395 | کد خبر : 48345

طرح اختصاصی پیام نورنا /

پیگیری ویژه اعتراض به امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95 توسط پیام نورنا

پیگیری ویژه اعتراض به امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95 توسط پیام نورنا

پیام نورنا : اعتراضات شما به امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور از طریق سایت پیام نورنا به صورت ویژه پیگیری خواهد شد / اعتراضات خود را ثبت کنید

ابزارهای سایت

ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
ارتباط با ما
شماره های اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

تبلیغات متنی

» تبليغات متني شما در پيام نورنا
با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
» بهبود سطح دانشجویان پیام نور
کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
»بهبود رتبه سایت شما در نتایج جستجوی گوگل
» مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی،ارشد و دکتری
موسسه پایان نامه،سفارش پایان نامه،سایت پایان نامه
درخواست پایان نامه،پایان نامه دکتری،مشاور پایان نامه
» پایان نامه،مشاور پایان نامه،انجام پایان نامه کارشناسی ارشد
انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر،برق،معماری،عمران
مکانیک،شیمی،حقوق،مدیریت،روانشناسی،حسابداری،صنایع،دامپزشکی...
» مشاور پایان نامه،انجام پایان نامه ارشد،انجام پایان نامه دکتری
مشاوره پایان نامه،انجام پایان نامه کارشناسی ارشد،پایان نامه
موسسه مشاوران تهران
» موسسه پایان نامه ، سفارش پایان نامه ، پایان نامه ارشد
پایان نامه دکتری ، تهیه پایان نامه ، موسسات پایان نامه
انجام پایان نامه ، انجام پایان نامه ارشد ، انجام پایان نامه دکتری
» موسسه پایان نامه،سفارش پایان نامه،انجام پایان نامه ارشد
انجام پایان نامه،پایان نامه،پایان نامه ارشد،تهیه پایان نامه
مشاوره پایان نامه،موسسات پایان نامه،مشاور پایان نامه
» پایان نامه،انجام پایان نامه،انجام پایان نامه ارشد
سفارش پایان نامه،تهیه پایان نامه،سایت پایان نامه
مشاوره پایان نامه،مشاور پایان نامه،پایان نامه ارشد
» مشاوره و انجام پایان نامه | مشاوره و انجام رساله
مشاوره و انجام پایان نامه ارشد | تبدیل پایان نامه به کتاب
» انجام مقاله ISI و ISC | پذیرش مقاله ISI و ISC
چاپ مقاله ISI و ISC | ویرایش مقاله ISI و ISC
» خرید شارژ مستقیم رایتل ایرانسل همراه اول و اتوشارژ
» دانلود نمونه سوالات استخدامی و ارائه آخرین اخبار استخدامی کشور
» خرید اینترنتی کتاب
» ارایه دهنده خدمات ترجمه تخصصی به 32 زبان
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
به همراه پاسخــــــــنامه
شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای

Goto Top