چاپ خبر
آمایش آموزش پزشکی؛ ماموریت گرایی

تهیه نقشه نیازمندی نیروی انسانی پزشکی/ بررسی توانمندی کاریابی

پیام نورنا : چشم انداز حوزه آموزش علوم پزشکی در ماموریت گرایی، سنجش نیاز، ظرفیت و توسعه دانش سلامت برمبنای نیاز و ظرفیت در سطح استانی و ملی است. در این راه بخش عمده ای از برنامه ها بازنگری شدند.

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : مهر – باتوجه به مصوبه آمایش سرزمینی طی تفاهم نامه با مناطق آمایشی،‌ به این مناطق ماموریت داده شده تا رشته های علوم پزشکی را برمبنای نیازها و ظرفیت های دانشگاههای مستقر در مناطق گسترش دهند.

در این بسته علاوه بر توسعه کمی، ارتقای کیفی آموزش علوم پزشکی نیز مدنظر قرار گرفته و به توسعه مهارتی در آموزش علوم پزشکی توجه ویژه شده است.

در محور اول این بسته که به بازنگری و ارتقای راهبردی و ماموریت گرای برنامه های آموزش علوم پزشکی اختصاص دارد هدف نهایی تدوین برنامه دانشگاهها برای ایجاد رشته های جدید مبتنی بر مزیت های منطقه ای و ماموریت،  بازنگری برنامه درسی دوره پزشکی عمومی، طراحی و تدوین برنامه آموزشی دوره تخصصی پزشک خانواده و طراحی مدل های جدید ارائه رشته آموزش پزشکی است.

همچنین در محور دوم این بسته توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی مبتنی بر اسناد بالادستی مد نظر است که هدف آن تدوین برنامه جامع توسعه رشته های جدید تا سال ۱۴۰۴ ، تعیین ماموریت برای دانشگاهها، اجرایی سازی سند راهبردی رشته ها و مقاطع و بازنگری بنیادی در رشته هایی که دانش آموختگان آنها به حداقل رسیده و تبدیل به رشته های مورد نیاز  است.

در محور سوم این بسته نیز شناسایی ظرفیت های فرابخشی حوزه سلامت به منظور توسعه برنامه های میان رشته ای مورد توجه قرار می گیرد و هدف آن بررسی و شناسایی ظرفیت های فراتر از حوزه سلامت، شناسایی نیازهای درازمدت آینده، طراحی رشته های میان رشته ای جدید و تقسیم کار بین دانشگاههای علوم پزشکی برای تدوین برنامه رشته های جدید میان رشته ای است.

همچنین محور چهارم به طراحی و استقرار نظام تربیت نیروهای حدواسط می پردازد که هدف آن طراحی و تاسیس نهاد سیاستگذار در خصوص تربیت نیروهای حدواسط و آموزشهای مهارتی و حرفه ای، تدوین مقررات درباره این آموزش ها، اعتلای ارائه خدمات در پرستاری، پیرادندانپزشکی، ‌ارتقاء دانش سلامت دهان و دندان، بهره مندی از رفتارهای سلامت محور و افزایش بهره وری از طریق تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه سلامت است.

تهیه نقشه نیازمندی های آموزش عالی سلامت و صنعت

منطقه آمایشی اول شامل: گیلان، مازندران، گلستان، بابل، سمنان و شاهرود است.

اقدامات صورت گرفته در منطقه ۱ در زمینه اجرای بسته های آمایشی نشان می دهد در این منطقه آمایشی فرایند اجرایی شناسایی شرایط موجود در راستای «تدوین برنامه جامع توسعه رشته های جدید تا سال ۱۴۰۴ » آغاز شده است.

فرایند تهیه نقشه نیازمندی های آموزش عالی سلامت و صنعت به صورت استانی و کلان منطقه آغاز شده است.

تجهیز و راه اندازی بیمارستان جامع زنان در شمال غرب کشور

منطقه آمایشی دوم شامل: تبریز، ارومیه، اردبیل و مراغه است. 

در این منطقه آمایشی حیطه های جدید میان رشته ای با توجه به ظرفیت ها و نیازهای استان و کلان منطقه دو آمایشی و توسعه در بین دانشگاههای عضو شناسایی شد.

در این منطقه برنامه ریزی برای راه اندازی دوره های تخصصی و فلوشیپ برحسب ماموریت و همچنین بهره مندی از ظرفیت های بخش غیردولتی در دستور کار قرار گرفته است.

تجهیز و راه اندازی بیمارستان جامع زنان در سطح شمال غرب کشور در زمینه های تخصصی و فوق تخصصی و ایجاد بیمارستان جامع در دانشگاههای علوم پزشکی ارومیه و اردبیل از دیگر اقدامات این منطقه است که تاکنون اجرایی شده است.

توسعه دانش داروسازی سنتی و زیست فناوری

منطقه آمایشی سوم شامل : کرمانشاه، همدان، کردستان و ایلام است.

در این منطقه آمایشی اولویت های توسعه رشته ای بررسی شد و تفاهم نامه همکاری مشترک جهت توسعه راهبردی و هدفمند رشته های تحصیلات تکمیلی منعقد شد.

تشکیل کارگروه های بازنگری رشته ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی ، کارگروه توسعه دانش داروسازی سنتی و کارگروه توسعه دانش زیست فناوری کاربردی با همکاری دانشگاههای مستقر در منطقه از دیگر اقدامات اجرایی این منطقه است. همچنین راه اندازی رشته مقاطع مختلف متناسب با نیازهای منطقه راه اندازی خواهد شد.

ایجاد رشته «سلامت باروری مردان» در مقطع کارشناسی ارشد

منطقه آمایشی چهارم شامل: اهواز، لرستان، دزفول، آبادان، بهبهان است .

در این منطقه آمایشی تاکنون برنامه های آموزشی جدیدی از جمله «سلامت باروری مردان» در مقطع کارشناسی ارشد ارائه و برنامه آموزشی بهداشت باروری بازنگری شده است.

برنامه نویسی، امکان سنجی و طراحی ادغام دوره فیزیوپاتولوژی در کارآموزش داخلی، هماهنگی با مرکز توسعه آموزش پزشکی برای ارزشیابی وضعیت آموزش دوره های علوم پایه و تدوین برنامه آموزشی رشته هایی که توسعه آن به منطقه واسپاری شده نیز از دیگر اقدامات این منطقه است.

ارائه برنامه آموزشی تخصصی پزشک خانواده

منطقه آمایشی پنجم شامل: شیراز، هرمزگان، بوشهر، فسا، جهرم، لار، گراش، یاسوج است.

در این منطقه آمایشی برنامه آموزشی تخصصی پزشک خانواده ارائه شده و بازنگری برنامه های آموزشی رشته های مختلف با همکاری مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه مبتنی بر نیازهای نظام سلامت و استقرار پزشک خانواده در حال انجام است. همچنین نیازسنجی رشته ها و مقاطع تحصیلی از دانشگاههای مستقر نیز صورت می گیرد.

توسعه الگوی گسترش دانش های میان رشته ای

منطقه آمایشی ششم شامل: زنجان، قم، اراک، قزوین، البرز است.

در این منطقه آمایشی توسعه الگوی گسترش دانش های میان رشته ای صورت گرفته و برای این منظور کارگروه تخصصی شناسایی ظرفیت های فرابخشی حوزه سلامت به منظور توسعه دانش های میان رشته ای تشکیل شد.

پیشنهاد رشته مقاطع جدید به وزارت بهداشت

منطقه آمایشی هفتم شامل: اصفهان، یزد، کاشان، شهرکرد است. 

در این منطقه آمایشی نیازسنجی درخصوص رشته مقاطع در دانشگاههای مستقر در منطقه صورت گرفته و برای این کار برنامه عملیاتی اجرایی سازی بسته تدوین شد.

تدوین برنامه ریزی آموزشی رشته مقاطع مورد نیاز دانشگاه های منطقه و ارائه طرح های پیشنهادی به وزارت بهداشت درخصوص راه اندازی رشته مقاطع جدید از دیگر اقدامات این منطقه است.

توسعه و آموزش نیروی انسانی در «سلامت در بلایا» و «اعتیاد شناسی»

منطقه آمایشی هشتم شامل : کرمان، زاهدان، رفسنجان، جیرفت، زابل است.

در این منطقه آمایشی برنامه ریزی برای استقرار نظام تربیت نیروهای حدواسط و آموزش های مهارتی نظیرتکنیسین سلامت دهان و آموزش بهیاری صورت گرفته و آموزش عالی سلامت به صورت محیطی گسترش می یابد.

توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی و برگزاری دوره های مورد نیاز بصورت همکاری بین دانشگاهی (Joint Programs)، توسعه و آموزش نیروی انسانی در حیطه های آینده نگاری در سلامت ، مدل سازی ، سلامت در بلایا ، اعتیاد شناسی  و مطالعات حیوانی با توجه به ظرفیتها از اقدامات این منطقه است.

توسعه آموزش های تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستان های آموزشی جامع زنان و راه اندازی دوره دستیاری پزشک خانواده  در دانشگاه علوم پزشکی کرمان به منظور تربیت پزشکان متخصص پزشکی خانواده در سطح کلان منطقه و جذب نیروهای بومی متخصص در این بخش از دیگر اقدامات اجرا شده است.

تعیین تعداد نیروهای فعلی و فارغ التحصیل دانشگاه های منطقه

منطقه آمایشی نهم شامل : مشهد، بیرجند، گناباد، سبزوار، خراسان شمالی، نیشابور است.

در این منطقه آمایشی برنامه ریزی جهت نیازسنجی برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز منطقه و تعیین اولویت پذیرش رشته های مختلف صورت گرفته است. طراحی و اجرای برنامه جهت جمع آوری داده های دانشگاه و کلان منطقه و مشخص شدن نیروهای حال حاضر و فارغ التحصیل در کلان منطقه از اقدامات این دانشگاه است.

از دانشگاه های کلان منطقه درخواست شده اطلاعات خود را  به روز رسانی کنند و رشته های جدید در دانشگاه های منطقه راه اندازی کنند.

تفاهم نامه با دانشگاه های دیگر برای ایجاد میان رشته ای

منطقه آمایشی دهم شامل: تهران، شهید بهشتی، ایران، بقیه الله، توانبخشی و بهزیستی، شاهد است.

در این منطقه آمایشی اقداماتی برای رشته های میان رشته ای انجام گرفته که از آن جمله می توان به تدوین تعاریف و دستورالعمل مناسب از میان رشته ای ها، استعلام از دانشکده های برای میان رشته های مورد نیاز،  تفاهم نامه با دانشگاه های دیگر برای ایجاد میان رشته ای، ارزیابی رشته هایی که می توانند به عنوان میان رشته ای شناخته شوند، اشاره کرد.

بررسی توانمندی فارغ التحصیلان بر اساس کاریابی

همچنین اقدامات پیشنهادی در خصوص تربیت نیروهای حدواسط نیز انجام شده که تدوین مقررات ناظر بر نظام اعتباربخشی آموزشهای حدواسط مهارتی و حرفه ای، بررسی توانمندی فارغ التحصیلان بر اساس کاریابی و بررسی رشته ها بر اساس کارآفرینی از جمله این اقدامات است.

افق پیش رو در اجرای این بسته این اس که سند توسعه آموزش عالی حوزه سلامت برای هر کلان منطقه بر اساس نیازها و توانمندیهای هر منطقه تدوین شود و سند ملی توسعه آموزش عالی سلامت کشور استخراج شود.مطالب مرتبط :
Share داغ کن - کلوب دات کام 
کلید واژه ها :

نظرات کاربران

  • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
  • نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمی شود.
  • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
  • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
  • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند


  • قوانين و آيين نامه هاي دانشگاه پيام نور
  • راهنما و آموزش هاي تصويري براي دانشجويان

خبر های ویژه دانشگاه پیام نور

30 دی 1395 | کد خبر : 49410

آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 پیام نور / تعداد واحد قابل اخذ

آغاز انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 پیام نور / تعداد واحد قابل اخذ

پیام نورنا : از هم اکنون می توانید برای ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 پیام نور اقدام کنید / نکاتی بسیار مهم جهت سهولت در انتخاب واحد دانشجویان / اطلاعیه در مورد تعداد واحد قابل اخذ

30 دی 1395 | کد خبر : 49408

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 96-95 پیام نور

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 96-95 پیام نور

پیام نورنا : لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 96-95 پیام نور برای دانلود قرار داده شده است/ این لیست به صورت خودکار آپدیت می شود.

29 دی 1395 | کد خبر : 49343

مهلت ثبت نمرات میان ترم نیمسال اول 96-95 پیام نور تمدید شد

مهلت ثبت نمرات میان ترم نیمسال اول 96-95 پیام نور تمدید شد

پیام نورنا : مهلت ثبت نمرات میان ترم نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تمدید شد.

29 دی 1395 | کد خبر : 49330

لیست دوم دروس ریزشی نیمسال اول 96-95 پیام نور + تاریخ آزمون مجدد

لیست دوم دروس ریزشی نیمسال اول 96-95 پیام نور + تاریخ آزمون مجدد

پیام نورنا: با عنایت به ریزشی بودن و خارج از منبع بودن امتحانات برخی از دروس در نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور , آزمون مجدد برای این دروس برگزار خواهد شد / لیست جدید دروس آزمون مجدد

29 دی 1395 | کد خبر : 48791

زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 پیام نور / زمان های ضروری

زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 پیام نور / زمان های ضروری

سایت پیام نورنا : ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 دانشگاه پیام نور از 30 دی ماه آغاز خواهد شد / زمان های ضروری نیمسال دوم 96-95

28 دی 1395 | کد خبر : 49310

مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد/

تمدید مهلت ثبت درخواست مهمان در نیمسال دوم 96-95 پیام نور

تمدید مهلت ثبت درخواست مهمان در نیمسال دوم 96-95 پیام نور

پیام نورنا : مهلت ثبت درخواست مهمان موقت و دائم در نیمسال دوم 96-95 دانشگاه پیام نور تمدید شد.

27 دی 1395 | کد خبر : 49199

بخشنامه/

لیست اول دروس ریزشی نیمسال اول 96-95 پیام نور + تاریخ آزمون مجدد

لیست اول دروس ریزشی نیمسال اول 96-95 پیام نور + تاریخ آزمون مجدد

پیام نورنا: با عنایت به ریزشی بودن و خارج از منبع بودن امتحانات برخی از دروس در نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور , آزمون مجدد برای این دروس برگزار خواهد شد / لیست دروس آزمون مجدد

8 دی 1395 | کد خبر : 48345

طرح اختصاصی پیام نورنا /

پیگیری ویژه اعتراض به امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95 توسط پیام نورنا

پیگیری ویژه اعتراض به امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95 توسط پیام نورنا

پیام نورنا : اعتراضات شما به امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور از طریق سایت پیام نورنا به صورت ویژه پیگیری خواهد شد / اعتراضات خود را ثبت کنید

ابزارهای سایت

ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
ارتباط با ما
شماره های اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

تبلیغات متنی

» تبليغات متني شما در پيام نورنا
با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
» بهبود سطح دانشجویان پیام نور
کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
»بهبود رتبه سایت شما در نتایج جستجوی گوگل
» مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی،ارشد و دکتری
موسسه پایان نامه،سفارش پایان نامه،سایت پایان نامه
درخواست پایان نامه،پایان نامه دکتری،مشاور پایان نامه
» پایان نامه،مشاور پایان نامه،انجام پایان نامه کارشناسی ارشد
انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر،برق،معماری،عمران
مکانیک،شیمی،حقوق،مدیریت،روانشناسی،حسابداری،صنایع،دامپزشکی...
» مشاور پایان نامه،انجام پایان نامه ارشد،انجام پایان نامه دکتری
مشاوره پایان نامه،انجام پایان نامه کارشناسی ارشد،پایان نامه
موسسه مشاوران تهران
» موسسه پایان نامه ، سفارش پایان نامه ، پایان نامه ارشد
پایان نامه دکتری ، تهیه پایان نامه ، موسسات پایان نامه
انجام پایان نامه ، انجام پایان نامه ارشد ، انجام پایان نامه دکتری
» موسسه پایان نامه،سفارش پایان نامه،انجام پایان نامه ارشد
انجام پایان نامه،پایان نامه،پایان نامه ارشد،تهیه پایان نامه
مشاوره پایان نامه،موسسات پایان نامه،مشاور پایان نامه
» پایان نامه،انجام پایان نامه،انجام پایان نامه ارشد
سفارش پایان نامه،تهیه پایان نامه،سایت پایان نامه
مشاوره پایان نامه،مشاور پایان نامه،پایان نامه ارشد
» مشاوره و انجام پایان نامه | مشاوره و انجام رساله
مشاوره و انجام پایان نامه ارشد | تبدیل پایان نامه به کتاب
» انجام مقاله ISI و ISC | پذیرش مقاله ISI و ISC
چاپ مقاله ISI و ISC | ویرایش مقاله ISI و ISC
» خرید شارژ مستقیم رایتل ایرانسل همراه اول و اتوشارژ
» دانلود نمونه سوالات استخدامی و ارائه آخرین اخبار استخدامی کشور
» خرید اینترنتی کتاب
» ارایه دهنده خدمات ترجمه تخصصی به 32 زبان
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
به همراه پاسخــــــــنامه
شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای

Goto Top