چاپ خبر
خوابگاههای غیرمجاز ساماندهی می شوند؛

همکاری صندوق رفاه با پلیس اماکن/ برخورد با متخلفان خوابگاهی

سایت پیام نورنا : صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا تفاهم نامه همکاری امضاءکردند .

به گزارش سایت پیام نورنا (PNUNA.COM) : مهر – صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا تفاهم نامه همکاری امضاءکردند. این تفاهم نامه به منظور نظارت کارآمد بر تمام خوابگاه های دانشجویی غیر دولتی، فی مابین صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر منعقد شد:

ماده ۱ ـ تعاریف:

صندوق: صندوق رفاه  دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ناجا: پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور، دانشگاه: تمام مراکز آموزش عالی به غیر از دانشگاه های علوم پزشکی، شورای نظارت و ارزیابی: شورایی متشکل از تمام معاونان دانشجویی و مدیران حراست دانشگاه‌ها و روسای موسسات غیر انتفاعی شهرستان که وظیفه نظارت و ارزیابی را بر عهده دارند، دانشگاه ناظر: دانشگاهی است که توسط شورای نظارت و ارزیابی به عنوان ناظر انتخاب و معرفی می شود، خوابگاه: خوابگاه‌های دانشجویی غیر دولتی، خوابگاه دار: اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار و اداره کننده خوابگاه دارای مجوز، سرپرست خوابگاه: اشخاص حقیقی که به نمایندگی از خوابگاه دار سرپرستی و مدیریت خوابگاه را بر عهده دارند و دارای صلاحیت های اعلامی از سوی شورای نظارت و ارزیابی  هستند، متقاضی: اشخاص حقیقی یا حقوقی خواهان تاسیس و اداره خوابگاه دانشجویی غیر دولتی.

ماده ۲ ـ هدف:

ساماندهی خوابگاه های دانشجویی غیردولتی

ساماندهی و نظارت بهینه بر تمام خوابگاه‌های دانشجویی غیر دولتی دارای مجوز از شوراهای نظارت و ارزیابی، نظام‌مند ساختن اخذ استعلامات از ناجا و تبیین راهکارهای مناسب جهت برخورد با خوابگاه های دانشجویی غیر دولتی متخلف و یا فاقد مجوز.

ماده ۳ ـ موضوع همکاری:

۱ ـ تعامل مناسب بین ناجا، صندوق، دانشگاه و شوراهای نظارت و ارزیابی جهت تحقق اهداف مندرج در (ماده ۲). ۲ ـ پشتیبانی انتظامی از مرجع صدور مجوز در برخورد با آن دسته از خوابگاه‌های دانشجویی غیر دولتی مجاز و یا غیر مجازی که به تشخیص شوراهای نظارت و ارزیابی مرتکب تخلف شده و برخورد قانونی در چارچوب ماموریت های ناجا با متخلفین.

تبصره ۱: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از ضوابط و مقررات در خوابگاه، موضوع توسط مراجع ذیصلاح (دانشگاه ناظر، شوراهای نظارت و ارزیابی، صندوق) پیگیری قانونی شده و مراتب حسب ضرورت به ناجا منعکس می شود.

برخورد قانونی در صورت مشاهده هرگونه تخلف از ضوابط و مقررات انتظامی ابلاغی ناجا

تبصره ۲: در صورت مشاهده هرگونه جرم و یا تخلف از ضوابط و مقررات انتظامی ابلاغی ناجا در خوابگاه و ارسال گزارش آن به ناجا از سوی شوراهای نظارت و ارزیابی و یا مراجع مشخص شده در این تفاهم نامه، ناجا ضمن تشکیل پرونده و ارجاع موضوع به مراجع قضایی، مراتب را به صورت مکتوب به شوراهای نظارت و ارزیابی اعلام و آن شورا موظف است، برابر نظریه ناجا برخوردهای قانونی لازم را به عمل آورد.

در صورت نیاز به تعطیلی خوابگاه پس از بررسی موضوع و تعیین تکلیف دانشجویان ساکن خوابگاه مراتب را به صورت مکتوب به ناجا اعلام کند تا ناجا برخوردهای قانونی لازم را به عمل آورد.

تبصره ۳: تعطیلی موقت خوابگاه‌هایی که دارای مجوز فعالیت از شوراهای نظارت و ارزیابی هستند، توسط ناجا و با هماهنگی شورای نظارت و ارزیابی صورت می پذیرد.

الزام به شناسایی خوابگاه های فاقد مجوز

تبصره ۴: ناجا، اعضای شوراهای نظارت و ارزیابی و دانشگاه‌ها مکلف‌اند خوابگاه‌های فاقد مجوز را شناسایی و به صورت مکتوب به شوراهای نظارت و ارزیابی اعلام کنند.

شوراهای نظارت و ارزیابی، پس از بررسی موضوع و تعیین تکلیف دانشجویان ساکن در این گونه خوابگاه‌ها مراتب را به صورت مکتوب به ناجا اعلام کنند تا ناجا برخوردهای قانونی لازم را به عمل آورد.

تبصره ۵: صاحبان خوابگاه‌ها مکلفند پیش از بکارگیری و استخدام کارکنان، آنان را به دانشگاه ناظر معرفی کنند تا پس از اخذ نظریه ناجا نسبت به صدور کارت شناسایی عکس دار با درج تخصص اقدام لازم به عمل آورند.

۳ -خوابگاه داران مکلفند مشخصات کامل ساکنین خوابگاه شامل: نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، صادره، کد ملی، نام پدر، نام خوابگاه، شماره دانشجویی، شماره اتاق، نام دانشگاه، رشته تحصیلی و همچنین تغییرات صورت گرفته را طی فهرستی به دانشگاه و ناجا به صورت دستی یا مکانیزه ارسال کنند.

۴ ـ ناجا در صورت دریافت گزارش یا درخواست صندوق، شوراهای نظارت و ارزیابی و دانشگاه ناظر نسبت به اعزام کارشناس برای انجام بازدیدهای تخصصی تیمی و انفرادی اقدام می کند.

۵ ـ صاحبان مجوز یا سرپرست خوابگاه‌ها مکلف هستند همکاری لازم با مامورین ناجا به عمل آورند.

الزام به حضور صاحب مجوز در خوابگاه طی زمانی که خوابگاه دایر است

۶ ـ در تمام ایامی که خوابگاه دایر است حضور صاحب مجوز یا سرپرست در خوابگاه الزامیست.

۷ ـ مرجع صدور مجوز (شوراهای نظارت و ارزیابی) مکلف است ضوابط انتظامی مورد نظر ناجا را به خوابگاه ها اعلام کند.

۸ ـ مفاد این تفاهم نامه برای اطلاع و اجراء از سوی ناجا به واحدهای تابعه و از سوی صندوق به دانشگاه ها ابلاغ می شود.

۹ ـ این تفاهم نامه در صورت نیاز به تغییرات با توافق طرفین و طی متممی قابل بررسی، تغیر و اجرااست.

ماده ۴ ـ تعهدات طرفین: صدور مجوز تاسیس خوابگاه پس از احراز شرایط اولیه فرد و مکان از سوی دانشگاه ناظر، تایید و احراز صلاحیت های فردی متقاضی و انتظامی و ترافیکی مکان از سوی ناجا، توسط شوراهای نظارت و ارزیابی صورت می گیرد.

تبصره ۱: ناجا موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از دریافت نامه استعلام از دانشگاه ناظر نسبت به اعلام پاسخ اقدام کند.

تبصره ۲: پرونده برابر مدارک مورد نیاز و منطبق با ضوابط و مقررات ناجا به شرح زیر در دانشگاه ناظر تشکیل و توسط متقاضی و یا خوابگاه دار تحویل دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) گردد:

۱ ـ اصل شناسنامه و کپی تمام صفحات.۲ ـ دو قطعه عکس جدید ۴*۳.۳ ـ اصل کارت ملی و پایان خدمت و کپی آنها (پشت و رو) .۴ ـ گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.۵ ـ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر.

تبصره ۳: شرایط متقاضیان افتتاح خوابگاه:

۱ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر، ۲- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و برخورداری از حسن شهرت، ۳ ـ عدم وابستگی به تشکل های غیر قانونی، ۴ ـ نداشتن سوء پیشینه.

تبصره ۴: مسئولیت تطبیق و تایید فتوکپی دریافتی با اصل مدارک آن بر عهده دانشگاه ناظر است.

تبصره ۵: صاحبان مجوز خوابگاه ها تحت هیچ شرایطی حق واگذاری یا انتقال مجوز به غیر را ندارند.

تبصره ۶: دانشگاه موظف است فقط به خوابگاه هایی که دارای مجوز فعالیت از سوی شوراهای نظارت و ارزیابی می باشند، دانشجو معرفی کند.

ماده ۵ ـ نحوه هماهنگی:

جلسات مستمر سالیانه و یا بر حسب ضرورت و با حضور مسئولان و نمایندگان طرفین این تفاهم نامه به منظور برنامه ریزی های لازم و بررسی مشکلات اجرای مفاد این تفاهم نامه و موارد مرتبط با آن برگزار شده و تصمیمات به موقع جهت اجراء از طریق سلسله مراتب به رده های تابعه ابلاغ خواهد شد.

ماده ۶ ـ مندرجات:

این تفاهم نامه در ۶ ماده، ۹ بند، ۱۱ تبصره و ۲ نسخه که هر کدام حکم واحد دارند تنظیم و به امضاء طرفین رسید و از تاریخ اعلام شده مفاد آن قابلیت اجراء دارد.مطالب مرتبط :
Share داغ کن - کلوب دات کام 
کلید واژه ها :

نظرات کاربران

  • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
  • نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمی شود.
  • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
  • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
  • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند  • قوانين و آيين نامه هاي دانشگاه پيام نور
  • راهنما و آموزش هاي تصويري براي دانشجويان

خبر های ویژه دانشگاه پیام نور

24 آبان 1396 | کد خبر : 59922

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور:

افزایش سقف نمرات میان ترم از 6 به 8 نمره در دانشگاه پیام نور / کاهش تعداد صفحات منابع

افزایش سقف نمرات میان ترم از 6 به 8 نمره در دانشگاه پیام نور / کاهش تعداد صفحات منابع

پیام نورنا : طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، افزایش سقف نمرات میان ترم از 6 به 8 نمره در شورای آموزشی دانشگاه تصویب شد / کاهش تعداد صفحات منابع درسی به ازای هر واحد

24 آبان 1396 | کد خبر : 59816

برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور / آموزش استفاده از سیستم سهبا

برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور / آموزش استفاده از سیستم سهبا

پیام نورنا: سهبا مخفف سامانه هوشمند برنامه ریزی آموزشی است که توسط دانشگاه پیام نور راه اندازی شده است برای ارائه برنامه کلاسی به دانشجویان و اساتید مراکز/ آموزش استفاده از سیستم سهبا

10 آبان 1396 | کد خبر : 59571

تغییر در تاریخ امتحانات نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

تغییر در تاریخ امتحانات نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

پیام نورنا : تاریخ امتحانات پایان ترم در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور تغییر کرد.

29 مهر 1396 | کد خبر : 59439

چگونگی ثبت نام + شرایط ثبت نام/

آغاز ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی بدون آزمون سال 96 پیام نور

آغاز ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی بدون آزمون سال 96 پیام نور

پیام نورنا : ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی بدون آزمون بر اساس سوابق تحصیلی سال 9 دانشگاه پیام نور آغاز شد / نحوه ثبت نام به صورت حضوری در مراکز دانشگاه پیام نور

8 مهر 1396 | کد خبر : 58070

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 97-96 پیام نور

پیام نورنا : لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 97-96 پیام نور برای دانلود قرار داده شده است/ این لیست به صورت خودکار آپدیت می شود.

16 شهریور 1396 | کد خبر : 58401

شرایط و نکات بسیار مهم /

آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال اول 97-96 پیام نور

آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال اول 97-96 پیام نور

سایت پیام نورنا : طبق تقویم آموزشی مهلت ثبت انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد نیمسال اول 97-96 پیام نور از 16 شهریور ماه 96 آغاز شده است.

13 شهریور 1396 | کد خبر : 58320

اختصاصی پیام نورنا /

دانلود برنامه امتحانات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود برنامه امتحانات نیمسال اول 97-96 پیام نور

پیام نورنا : برنامه امتحانات نیمسال اول 97-96 پیام نور از طریق سایت پیام نورنا برای دانشجویان تهیه و قابل دریافت شد / شامل تمامی مقاطع تحصیلی

12 تیر 1396 | کد خبر : 56403

تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور / تاریخ انتخاب واحد و مهمان

تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور / تاریخ انتخاب واحد و مهمان

پیام نورنا :تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-1396 برای کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه پیام نور اعلام گردید / مهمترین تاریخ های آموزشی و دانشگاهی دانشگاه پیام نور

ابزارهای سایت

ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
ارتباط با ما
شماره های اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

تبلیغات متنی

» تبليغات متني شما در پيام نورنا
با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
» بهبود سطح دانشجویان پیام نور
کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
»بهبود رتبه سایت شما در نتایج جستجوی گوگل
» دانلود نمونه سوالات استخدامی و ارائه آخرین اخبار استخدامی کشور
» ارایه دهنده خدمات ترجمه تخصصی به 32 زبان
» ثبت شرکت
» ثبت شرکت
» ثبت برند
» ثبت طرح صنعتی
» نشر استخدام مرجع سوالات استخدامي
» ترجمه مقاله و متون تخصصی در سایت ترجمه گستر
سفارش ترجمه آنلاین انگلیسی و فارسی
» بانک کتاب
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
به همراه پاسخــــــــنامه
شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای

Goto Top