چاپ خبر

جزئیات آیین نامه جدید شورای صنفی/ شرط معدل برای عضویت در شورا

سایت پیام نورنا : آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور ابلاغ شد براساس این آیین نامه شوراهای صنفی مجاز به موضع‌گیری سیاسی و حمایت از تشکل‌ها و جریان‌های سیاسی داخل و خارج دانشگاه نیستند.

به گزارش سایت پیام نورنا (PNUNA.COM) : مهر – به منظور ایجاد بستر مناسب برای تقویت زمینه‌های مشارکت، همفکری، تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی و همکاری دانشجویان در امور صنفی و حفظ و پیگیری حقوق و حریم دانشجویی، شورای صنفی دانشجویان با حمایت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، بر اساس مفاد این آیین‌نامه تشکیل می شود که بخش هایی از این آیین نامه به شرح زیر است: 

حقوق صنفی

براساس این آیین نامه، حقوق صنفی به مجموعه‌ای از امور مرتبط با دانشجو در محدوده فضاهای دانشگاهی، مانند امور رفاهی و خدماتی دانشجویی، تغذیه، امور خوابگاه و سکونت دانشجویان، امور تربیت بندی دانشجویان و نحوه ارایه خدمات آموزشی مرتبط با دانشجویان اطلاق می شود.

شوراهای صنفی مجاز به موضع‌گیری سیاسی نیستند

شوراهای صنفی مجاز به انجام فعالیت و موضع‌گیری سیاسی و همکاری، همسویی و حمایت از تشکل‌ها و جریان‌های سیاسی داخل و خارج دانشگاه‌ها نیستند.

در این آیین نامه شوراهای صنفی، به صورت واحد، موسسه، شورای نظارت و شورای مرکزی نظارت، تعریف شده و هدف از تدوین این شیوه نامه، بهبود وضعیت امور صنفی رفاهی دانشجویان و کمک به ایجاد شرایط و فضای مناسب‌تر برای تحصیل، فعالیت و سکونت دانشجویان و تلاش برای شناسایی، طرح و رفع نقائص صنفی دانشجویان دانشگاه و افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق و تکالیف دانشجویی عنوان شده است.

روش انتخابات شورای صنفی

براساس این آیین نامه، هر واحد دانشگاهی دارای یک شورای صنفی است که اعضای آن از طریق انتخابات به مدت یک سال انتخاب می‌شوند. بنابر شیوه نامه مذکور، شورای خوابگاه خواهران و برادران می‌بایستی به صورت مجزا تشکیل شود.

چگونگی تامین بودجه شوراهای صنفی

بودجه مورد نیاز برنامه‌های شورای صنفی که اجرای آن مستلزم هزینه است با تایید معاون دانشجویی در چارچوب این آیین‌نامه، از ردیف اعتبارات دانشجویی و رفاهی یا دیگر منابع مالی موسسه / واحد وفق مقررات تامین می‌شود.

شرایط  عضویت در شوراهای صنفی

براساس این گزارش، هر دانشجویی که یک نیمسال تحصیلی را در مقطع کارشناسی طی کرده و حکم قطعی محکومیت در کمیته انضباطی نداشته و حداقل معدل کل وی در مقطع کارشناسی  ۱۳، در مقطع کارشناسی ارشد ۱۵ و در مقطع دکتری  ۱۷ باشد و نیمسال پیشین مشروط نشده و یا اینکه دو نیمسال مشروطی آموزشی غیرمتوالی نداشته باشد می تواند داوطلب عضویت در شورای صنفی باشد.

همچنین دانشجویان متقاضی عضویت در شوراهای صنفی نباید عضویتی در شورای مرکزی تشکل‌های اسلامی دارای مجوز در موسسه داشته باشند و مدت باقی‌مانده از دوران تحصیل با احتساب ترمی که در آن انتخابات برگزار می‌شود، کمتر از دو ترم نباشد.

چگونگی قطع عضویت افراد در شورای صنفی

براساس این آیین نامه، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از ابتدای ورود به موسسه امکان شرکت در انتخابات را دارا هستند و در صورت هرگونه محکومیت قطعی عضو شورای صنفی در شورای انضباطی، عضویت وی لغو می شود.

انتخابات شورای صنفی با رأی ۲۵ درصد کل آراء (کل دانشجویان واحد) رسمیت می‌یابد و شرط انتخاب داوطلبین، کسب نصف به علاوه یک آرای مأخوذه است و در صورت عدم کسب آرای لازم، انتخابات به دور دوم کشیده شده و کسب اکثریت نسبی آرای مأخوذه ملاک انتخاب افراد خواهد بود.

زمان برگزاری انتخابات شورای صنفی

همچنین انتخابات شورای صنفی در سال اول طی یک ماه پس از ابلاغ آئین‌نامه و شیوه‌نامه در سال‌های بعد در فرصت یک ماهه اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد و برگزاری انتخابات شورای صنفی بر عهده کمیته اجرایی انتخابات است  که مطابق شیوه‌نامه تشکیل خواهد شد.

به منظور نظارت بر حسن اجرای انتخابات شورای صنفی، کمیته نظارت بر انتخابات، زیر نظر شورای نظارت موسسه مطابق شیوه‌نامه تشکیل می‌ شود.

نظارت و مرجع رسیدگی به تخلفات

مرجع نظارت‌ بر فعالیت‌ها و رسیدگی به تمام امور مربوط به شوراهای صنفی دانشجویان در سطح موسسه، شورای نظارت است که از رئیس موسسه «رئیس»، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در موسسه، معاون دانشجویی موسسه «دبیر»، معاون آموزشی موسسه، معاون مالی، پشتیبانی موسسه، مدیرکل امور دانشجویی موسسه، رئیس مرکز مشاوره دانشجویی موسسه و یک نماینده از شورای فرهنگی موسسه تشکیل شده است.

همچنین یک عضو هیأت علمی با حکم رئیس موسسه برای مدت یک سال، دو عضو از میان شورای صنفی موسسه با پیشنهاد دبیر شورای نظارت و حکم رئیس موسسه برای مدت یک سال دیگر اعضای شورای نظارت را تشکیل می دهند.

شورای نظارت حداقل هر دو ماه باید یک بار تشکیل جلسه دهد

شورای نظارت حداقل هر دو ماه یک بار تشکیل جلسه داده و جلسات آن با حضور اکثریت اعضاء رسمی است و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضر، معتبر است.

شرایط تفویض برخی از اختیارات به شورای صنفی

شورای نظارت موسسه می‌تواند به پیشنهاد هر یک از معاونین و با تایید رئیس موسسه، برخی از اختیارات مدیریتی و اجرایی مرتبط با دانشجویان را تا هر زمانی که صلاح می‌دانند به شورای صنفی تفویض کند.

معاونت دانشجویی وظیفه نظارت بر فعالیت‌های شورای صنفی

همچنین معاونت دانشجویی موسسه به عنوان دبیر شورای نظارت، وظیفه نظارت بر فعالیت‌های شورای صنفی را بر عهده داشته و در صورت احراز تخلف، پرونده را جهت تصمیم‌گیری در شورای نظارت ارائه کرده و شورای نظارت ظرف مدت حداکثر یک ماه، در خصوص پرونده اظهارنظر خواهد کرد.

حکم به انحلال شورای صنفی

بنابراین آیین نامه در صورتی که شورای نظارت موسسه، حکم به انحلال شورای صنفی دهد، معاونت دانشجویی موظف است تمام مدارک را به همراه گزارش کامل به شورای مرکزی نظارت ارسال و در صورت عدم درخواست تجدیدنظر از شورای مذکور، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به برگزاری انتخابات مجدد در موسسه اقدام کند.

مرجع ابلاغ شیوه نامه آیین نامه

شورای مرکزی نظارت، مرجع تفسیر این آئین‌نامه، تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آئین‌نامه، تجدیدنظر در آرای شورای نظارت موسسه، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در مورد شوراهای صنفی، شورای مرکزی نظارت است.

اعضای شورای مرکزی نظارت

شورای مرکزی نظارت از معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری «رئیس شورا»، رئیس صندوق رفاه دانشجویان «نایب رئیس»، معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان «دبیر شورا»، مدیرکل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دو نفر از معاونان دانشجویی مؤسسات به انتخاب معاونین دانشجویی، و چهار نفر از دبیران شورای صنفی به انتخاب دبیران شورای صنفی موسسات سراسر کشور طبق شیوه‌نامه تشکیل شده است.

همچنین جلسات شورای مرکزی نظارت با حضور رئیس یا نایب رئیس و دبیر، یا نصف به علاوه یک کل اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات اخذ شده با رأی نصف به علاوه یک اعضای حاضر معتبر است.

حداکثر زمان شورای نظارت برای رسیدگی به شکایات

براساس این آیین نامه، شورای مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت شکایات، نسبت به رسیدگی به شکایات شورا و یا موسسه اقدام کند، رأی شورای مرکزی نظارت قطعی و لازم‌الاجرا است. همچنین نظارت بر حسن اجرای این آئین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی آن در هر موسسه بر عهده رئیس موسسه است.

شیوه‌نامه اجرایی این آیین‌نامه، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این آئین‌نامه توسط سازمان امور دانشجویان تدوین و ابلاغ می‌ شود.نظرات کاربران

صفحات نظرات :
 1. نویسنده دیدگاه : محمد سلیمانی - در تاریخ : 7 خرداد 1395

  با سلام

  بنده دانشجوی ارشد حسابداری هستم سوالی در مورد منابع پایان نامه دانشگاه پیام نور داشتم. اینکه آیا پیام نور سایتی برای دسترسی خود دانشجویان پیام نور به پایان نامه های پیام نور دارد؟ اگر دارد خواهشا راهنمایی کنید.

  در سایت dlib.pnu.ac.ir/ امکان ثبت نام وجود ندارد . خواهشا کمک کنید.
  همه دانشگاه ها برای دانشجویان خودشان پایان نامه رایگان میدهند پس چراپیام نور با این همه شعبه این امکان را نمیدهد؟؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 8 خرداد 1395 :

  سلام
  خیر همچین سایتی رو ندارند
  سایت مورد نظر هم زیاد کارایی ندارد

 2. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : 7 خرداد 1395

  سلام.ببخشید اگر کسی یه ترم فقط تعداد کمی واحد رو امتحان بده و بقیه رو غیبت کنه.آیا برای امتحان واحد ترم بعدش معدل همون تعداد واحد حساب میشه؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 8 خرداد 1395 :

  سلام
  بله همان ها محاسبه می شود

 3. نویسنده دیدگاه : گودرزی - در تاریخ : 8 خرداد 1395

  باسلام ممنون از سایت خوبتون.اگه درسی را در دانشگاه پیام نور چند بار افتاده باشی بعد قبول بشی همه نمرات قبلی در معدل کل حساب میشه؟ممنون

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 8 خرداد 1395 :

  سلام
  در کارشناسی فقط نمرات قبولی در معدل کل محاسبه می شود

 4. نویسنده دیدگاه : ایوب - در تاریخ : 8 خرداد 1395

  سلام پشتیبان عزیز ورودی ارشد امسال هستم نمرات امتحان ورودی من زیر 12 هستن.آیا تابستون میتونم دوباره امتحان بدم.ارائه میشوند؟
  برای وام دانشجیی چه موقع اقدام کنم؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 8 خرداد 1395 :

  سلام
  بله
  در زمان انتخاب واحد

 5. نویسنده دیدگاه : محمد - در تاریخ : 8 خرداد 1395

  با سلام

  ببخشید سوالی داشتم لطفا از مسعولین پیگیری بفرمایید.

  آیا دانشگاه پیام نور تفاهم نامه ایی با سایت ایرانداک مبنی بر استفاده از منابع پایان نامه ایی سایت ایرانداک دارد ؟؟

  متشکرم

 6. نویسنده دیدگاه : یاس - در تاریخ : 9 خرداد 1395

  سلام.خسته نباشید
  من موقع انتخاب واحد درس الکترونیکی انتخاب نکردم ولی الان برای امتحانم زده به صورت الکترونیکی!
  یعنی چی؟چجوری برگزار میشه؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 9 خرداد 1395 :

  سلام
  دوست عزیز امتحان الکترونیکی رو شما انتخاب نمیکنید بلکه خود مرکزتان و دانشگاه انتخاب می کند.
  راهنمای شرکت در آزمون الکترونیکی (بدون کاغذ) پیام نور

 • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
 • نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمی شود.
 • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
 • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
 • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند

محدودیت زمانی - کد مورد نظر رو دوباره لود کنید
خبر های ویژه دانشگاه پیام نور

19 خرداد 1397 | کد خبر : 64624

خواندن این مطلب به تمام دانشجویان توصیه می شود

نکات مهم و لازم الاجرا در امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 97-96 پیام نور

نکات مهم و لازم الاجرا در امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 97-96 پیام نور

پیام نورنا : جهت شرکت در امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور این نکات مهم را باید توجه داشته باشید.

16 خرداد 1397 | کد خبر : 64556

آموزش تصویری دریافت کارت ورود به جلسه

کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم 97-96 پیام نور فعال شد

کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم 97-96 پیام نور فعال شد

پیام نورنا : کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم 97-96 پیام نور فعال شد / به همراه داشتن کارت آزمون ( گزارش 428) و کارت دانشجویی الزامی می باشد / گزارش 428 سیستم گستان پیام نور

12 خرداد 1397 | کد خبر : 64558

لینک انتخاب رشته و دانلود دفترچه انتخاب رشته /

آغاز انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 97 دانشگاهها

آغاز انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 97 دانشگاهها

پیام نورنا: انتخاب رشته داوطلبان مجاز در کنکور کارشناسی ارشد سال 97 در سایت سازمان سنجش آغاز شد.

8 خرداد 1397 | کد خبر : 64541

کارشناسی و کارشناسی ارشد/

آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم در نیمسال دوم 97-96 پیام نور

آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم در نیمسال دوم 97-96 پیام نور

پیام نورنا : تاریخ آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم نیمسال دوم 97-96 دانشگاه پیام نور بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه

4 خرداد 1397 | کد خبر : 64442

در نیمسال دوم 97-96 پیام نور/

اجازه حضور در امتحانات دانشگاه پیام نور به شرط پرداخت شهریه / بخشنامه

اجازه حضور در امتحانات دانشگاه پیام نور به شرط پرداخت شهریه / بخشنامه

پیام نورنا : معاونت اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور اجازه ورود دانشجویان به امتحانات نیمسال دوم 97-96 را به شرط پرداخت شهریه اعلام کرد.

27 اردیبهشت 1397 | کد خبر : 17621

نحوه اطلاع از تستی یا تشریحی بودن و حذفیات دروس در امتحانات پایان ترم پیام نور

نحوه اطلاع از تستی یا تشریحی بودن و حذفیات دروس در امتحانات پایان ترم پیام نور

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : با توجه به تغییرات پیش آمده در خصوص برگزاری نحوه امتحانات پایان ترم ، تستی – تشریحی بودن امتحانات و حذفیات دروس دانشگاه پیام نور در لیست منابع هر رشته برای هر درس اعلام می شود.

27 اردیبهشت 1397 | کد خبر : 17102

نتیجه غیبت و عدم حضور در امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور

نتیجه غیبت و عدم حضور در امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور

پیام نورنا : غیبت و عدم حضور در امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور باعث حذف درس می شود / عدم تاثیر در معدل ترم و معدل کل

2 بهمن 1396 | کد خبر : 61592

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 97-96 پیام نور

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 97-96 پیام نور

پیام نورنا : لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال دوم 97-96 پیام نور برای دانلود قرار داده شده است/ این لیست به صورت خودکار آپدیت می شود.

29 دی 1396 | کد خبر : 61487

اختصاصی پیام نورنا /

دانلود برنامه امتحانات نیمسال دوم 97-96 پیام نور

دانلود برنامه امتحانات نیمسال دوم 97-96 پیام نور

پیام نورنا : برنامه امتحانات نیمسال دوم 97-96 پیام نور از طریق سایت پیام نورنا برای دانشجویان تهیه و قابل دریافت شد / شامل تمامی مقاطع تحصیلی

ابزارهای سایت

ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
ارتباط با ما
شماره های اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

تبلیغات متنی

» تبليغات متني شما در پيام نورنا
با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
» بهبود سطح دانشجویان پیام نور
کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
»بهبود رتبه سایت شما در نتایج جستجوی گوگل
» ارایه دهنده خدمات ترجمه تخصصی به 32 زبان
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
به همراه پاسخــــــــنامه
شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای

Goto Top