چاپ خبر

آیین نامه جدید نقل و انتقال دانشجویان تصویب و اعلام شد

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور ” PNUNA.COM ” : پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره معاون دانشجویی وزارت علوم آیین‌نامه جدید نقل و انتقال دانشجویان را تشریح کرد / انتقال از دانشگاه پیام نور به دوره های روزانه و شبانه دانشگاه ها ممنوع می باشد.

به گزارش پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نور نا) : در مقدمه این آیین‌نامه است که این آئین‌نامه به منظور تسهیل در انتقال و میهمانی دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر متقاضی به نزدیک‌ترین دانشگاه محل زندگی خانواده، تدوین می‌شود.

معاون دانشجویی وزارت علوم گفت: انتقال از دوره شبانه به روزانه دانشگاه‌ها، از دانشگاه پیام نور به دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها و از مؤسسات به دانشگاه‌ها ممنوع است ولی انتقال به عکس یا از دانشگاه پیام نور به مؤسسات با رعایت مفاد این آیین نامه بلامانع است.

در این آیین‌نامه تعاریف به صورت زیر است:


میهمان: در مواردی که دانشجو برای نیمسال تحصیلی مشخصی اقدام به تغییر محل تحصیل خـود می‌کند به عنوان دانشجوی میهمان برای همان نیمسال در دانشگاه مقصد شناخته می‌شود.

میهمان دائم: دانشجو، تمام واحدهای خود را به صورت میهمان می‌گذراند و در پایان هر نیمسال تحصیلی ریزنمرات وی به دانشگاه مبدأ ارسال و در پایان تحصیلات، مدرک ایشان توسط دانشگاه مبدأ صادر می‌شود.

میهمان مبنا: میهمان بر اساس نمره آزمون سازمان سنجش آموزش کشور

انتقال: تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته، همان دوره و همان مقطع تحصیلی است.

دانشگاه: دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی دولتی

مؤسسه: دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی

گروه: تعدادی از دانشگاه‌ها و مؤسسات که براساس فراوانی تقاضای میهمانی و انتقال در یک ردیف قرار گرفته‌اند.

ماده 2) در این آیین‌نامه، دانشگاه‌‌ها و مؤسسات به هشت گروه دسته بندی شده‌اند. توضیح این‌که این دسته بندی صرفاً بر اساس فراوانی تقاضای میهمانی و انتقالی بــوده و نشان دهنده اولویت یا برتری دانشگاه‌ها نیست.

تبصره: گروه بندی در دانشگاه پیام نور بر اساس نواحی یک تا پنج آن دانشگاه است.

ب- میهمان شدن

ماده3) میهمان مبنا: در صورتی که سکونت دائمی والدین دانشجو در نزدیک‌ترین محل به دانشگاه مقصد باشد، با احراز شرط زیر دانشجو می‌تواند میهمان مبنا شود:

برای هر یک از دانشگاه‌های گروه‌های 2 تا 6 ، کسب حداقل 85 درصد ،دانشگاه‌های گروه 7 ، کسب حداقل 90 درصد و برای دانشگاه‌های گروه 8 ، کسب حداقل 95 درصد نمره آزمون سراسری آخرین فرد پذیرفته شده در همان رشته در دانشگاه مقصد یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات وفناوری.

تبصره1: دانشجو می‌تواند پس از اعلام قبولی از طرف سازمان سنجش آموزش کشور یا در حین تحصیل در دانشگاه مبدأ درخواست میهمان مبنا را ارائه کند.

تبصره2: این ماده توسط سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس دستور العمل آن سازمان اجرا و داوطلب باید مستقیماً با آن سازمان مکاتبه کند.

ماده4) میهمان : در صورتی که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی را در دانشگاه یا مؤسسه مبدأ با میانگین کل حداقل 13 گذرانده باشد، می‌تواند تقاضای میهمان شدن کند.

تبصره 1: مدت میهمانی می‌تواند با موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد تا سه نیمسال برای مقطع کارشناسی پیوسته و دو نیمسال تحصیلی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ادامه یابد. پس از آن دانشجو باید یا به دانشگاه مبدأ بازگردد یا با احراز شرایط مندرج در این آئین‌نامه تبدیل به میهمان دائم شده یا به دانشگاه مقصد منتقل شود.

تبصره 2: میهمان شدن در دانشگاه‌های هم گروه یا سایر گروه‌ها، بدون لحاظ گروه بندی، به شرط موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امکان‌پذیر است.

تبصره3: : در صورتی که سکونت دائمی والدین دانشجو در نزدیک‌ترین محل به دانشگاه مقصد باشد، دانشگاه‌ها باید درصورت احراز یکی از شرایط زیر نیز با میهمان شدن وی موافقت کنند.

3-1- ازدواج رسمی دانشجوی دختر (در زمان دانشجویی) در صورتی که محل اشتغال دائم همسر دانشجو، قبل از ازدواج، در نزدیک‌ترین محل به دانشگاه مقصد باشد.

3-2- فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده، در زمان دانشجویی به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

3-3- بیماری خاص دانشجو به تأیید مراجع ذیصلاح

3-4- معلولیت مؤثر دانشجو که در زمان دانشجویی صورت گرفته باشد.
تبصره4: میهمان شدن دانشجویان مؤسسات، بدون شرط گروه‌بندی، فقط در مؤسسات امکان پذیر است.

تبصره5: دانشجویان دانشگاه پیام نور برای میهمان شدن در مراکز و واحدها، نیاز به کسب حداقل میانگین ندارند.

ماده5) میهمان دائم: دانشجوی میهمان در صورت کسب معدل بالاتر از میانگین معدل دانشجویان همان رشته در دانشگاه مقصد در دو نیمسال متوالی، می‌تواند با موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد یا کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص میهمان دائم شود.

تبصره : در صورت میهمانی دائم، نیازی به مراجعه دانشجو در هر نیمسال به دانـشگاه مبدأ نیست و صرفاً در پایان هر نیمسال، کارنامه دانشجو به دانشگاه مبدأ ارسال و در پایان تحصیل، مدرک توسط دانشگاه مبدأ صادر خواهد شد.

ماده 6) انتخاب واحدهای درسی دانشجوی میهمان، چه به صورت تک درس و چه به صورت نیمسال تحصیلی کامل، باید با تأیید دانشگاه مبدأ و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.

تبصره 1: دانشجویان دوره روزانه دانشگاه‌ها در دوران میهمانی، ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم هستند.

تبصره 2: دانشجویان مؤسسات و نوبت دوم دانشگاه‌ها در طول دوره میهمانی، ملزم به پرداخت شهریه ثابت به مؤسسه یا دانشگاه مبدأ و کل شهریه ثابت و متغیر به مؤسسه یا دانشگاه مقصد هستند.

ماده 7) واحدهایی را که دانشجوی میهمان در یک دانشگاه می‌گذراند عیناً در کارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت می‌شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد.

ماده 8 ) مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان، در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صـادر می‌شود.

ماده 9) سقف پذیرش دانشجوی میهمان در هر سال تحصیلی برای تمام دانشگاه‌های گروه‌های 7 و 8 ، 20 درصد و برای گروه‌های 2 تا 6 ، 25 درصد تعداد پذیرش کل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی است.

تبصره: سقف پذیرش دانشجویان میهمان برای مؤسسات در هر سال تحصیلی، 15درصد تعداد پذیرش کل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی است. مؤسسات مبدا موظفند در صورت تطبیق درخواست میهمانی دانشجو با مفاد این آئین‌نامه، تا سقف فوق‌الذکر با تقاضاها موافقت کنند.

ج- انتقال

ماده 10) انتقال دانشجو به دانشگاه دیگر، مشروط به کسب معدل بالاتر از میانگین معدل دانشجویان ورودی‌های همان سال و همان رشته در دانشگاه مقصد، در مدت حداقل سه نیمسال متوالی میهمانی برای مقطع کارشناسی پیوسته و دو نیمسال متوالی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است.

تبصره: انتقال به دانشگاه‌های هم گروه یا سایر گروه‌ها، بدون لحاظ گروه‌بندی به شرط موافقت دانشگاه‌های مبدا و مقصد یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امکان‌پذیر است.

ماده 11) انتقال از دوره شبانه به روزانه دانشگاه‌ها، از دانشگاه پیام نور به دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها و از مؤسسات به دانشگاه‌ها ممنوع است ولی انتقال به عکس یا از دانشگاه پیام نور به مؤسسات با رعایت مفاد این آیین نامه بلامانع است.

تبصره: انتقال دانشجویان دانشگاه پیام نور بر اساس نواحی پنج گانه است و انتقال از ناحیه بالاتر به ناحیه هم تراز و پایین‌تر بلامانع است.

د- شیوه اجرا

ماده 12) دانشجوی متقاضی انتقال یا میهمانی باید درخواست خود را با ذکر مورد در اردیبهشت ماه هر سال برای نیمسال اول و آبان ماه هر سال برای نیمسال دوم به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسلیم کند.

ماده 13) دانشگاه مبدأ موظف است بر اساس مفاد این آیین‌نامه، درخواست دانشجو را بررسی کرده و در صورت داشتن شرایط در نیمه اول خرداد ماه برای نیمسال اول و نیمه اول آذر ماه برای نیمسال دوم ریز نمرات دانشجو را به دانشگاه مقصد ارسال کند. دانشگاه مقصد مکلف است حداکثر تا 10 شهریور ماه برای نیمسال اول و تا 15 دی ماه برای نیمسال دوم نتیجه را به دانشگاه مبدا و دانشجو اعلام کند.

تبصره1: درصورت عدم موافقت با درخواست دانشجو از طرف دانشگاه‌های مبداء یا مقصد لازم است دانشگاه یا مؤسسه، دلایل عدم موافقت با درخواست دانشجو را، کتباً به وی اعلام کند.

تبصره2: درصورتی که دانشجو خود را واجد شرایط بداند، مدارک مربوطه را، به کمیسیون بررسی موارد خاص استانی جهت رسیدگی ارائه می‌کند. در صــورت عدم موافقت کمیسیون مذکور، دانشجو می‌تواند مدارک مربوطه را، به کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص جهت رسیدگی نهایی ارائه دهد.

در هر حال، آرای کمیسیون بررسی موارد خاص استان و مرکز، بنا به مورد برای تمام دانشگاه‌هـا و مـؤسسـات لازم الاجراست.

ماده 14) در صورت انتقال، واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 12 یا بالاتر است پذیرفـتــه می‌شود و پذیرفتن واحدهای با نمره کمتر از 12، برعهده دانشگاه مقصد است.

تبصره: تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدا اعم از قبولی یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی، عیناً در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده در محاسبه میانگین کل او محسوب می‌شود.

ماده 15) مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می‌شود. واحدهای گذرانده دانشجو در دانشگاه‌های مبدأ و مقصد با ذکر میانگین نمرات آنها در مدرک صادره قید می‌شود.

ماده 16) انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل، در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است.

ماده 17) در تمامی موارد میهمانی، میهمانی دائم و انتقال و با شرایط مساوی اولویت با دانشجویــان دختر است.

هـ- نظارت بر اجرای آئین‌نامه

ماده 18) انتقال و میهمانی دانشجویانی که مشمول یکی از بندهای این آئین نامه هستند، احتیاجی به بررسی و طرح در جلسات کمیسیون بررسی موارد خاص یا شورای انتقال دانشگاه‌ها نداشته و ایجاد تسهیل در امر انتقال یا میهمانی براساس بندهای این آئین‌نامه، برای تمام دانشگاه‌ها و مؤسـســات لازم الاجرا است.

مسئولیت حسن اجرای این آئین‌نامه در هر دانشگاه یا مؤسسه به عهده رئیس آن دانشگاه یا مؤسسـه است.

ماده19) نظارت بر اجرای این آئین‌نامه به عهده معاونت دانشجویی وزارت است. دانشگاه‌ها و مؤسسات موظفند در شروع هر نیمسال اسامی، رشته، مقطع و دوره دانشجویان انتقالی و میهمان را به همراه دلیل موافقت به معاونت دانشجویی وزارت (اداره کل امور دانشجویان داخل) جهت تطبیق با مفـاد آئین نامه اعلام کنند.

ماده 20) هرگونه تخلف از آئین‌نامه یا عدم اجرای مفاد آن تخلف اداری محسوب شده و قابل پیگیری استمطالب مرتبط :
Share داغ کن - کلوب دات کام 
کلید واژه ها :

نظرات کاربران

صفحات نظرات :
 1. نویسنده دیدگاه : احمد - در تاریخ : 23 دی 1394

  ایا میشه از دانشگاه ازاد به پیام نور انتقالی گرفت تشکر

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 23 دی 1394 :

  با موافقت دانشگاه ها بله

 2. نویسنده دیدگاه : s - در تاریخ : 24 دی 1394

  سلام
  من ترم چهار کارشناسی صنایع پیام نور -ورودی بدون آزمون- هستم.
  می خواستم بدونم که آیا میتونم در دانشگاه علمی کاربردی ادامه تحصیل بدم؟ آیا این واحد هایی که تا حالا گذروندم تطبیق داده میشن؟
  بسیار سپاس گزارم.

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 24 دی 1394 :

  سلام
  بله می توانید. دروسی که شرایط تطبیق واحد رو داشته باشند می توانید تطبیق دهید

 3. نویسنده دیدگاه : اسماعیل - در تاریخ : 27 دی 1394

  سلام من ترم 1 دانشگاه ازاد هستم ایا در صورت انتقالی به دانشگاه بیام نور تعداد واحد های باس شده در دانشگاه ازاد در دانشگاه بیام نور اعمال میشور با توجه بهکشوری بودن سوالات بیام نور لطفا باسخ کامل دهید

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 27 دی 1394 :

  سلام
  دروسی که شرایط تطبیق واحد رو داشته باشند بله تطبیق داده می شود

 4. نویسنده دیدگاه : احسان - در تاریخ : 3 اردیبهشت 1395

  سلام اینکه میگید هر دو دانشگاه باید موافقت کنند بر چه اساسی موافقت میکنند؟ یا سلیقه ای هستش؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 3 اردیبهشت 1395 :

  سلام
  سلیقه ای نیست بر اساس مشکلات دانشجو بررسی میکنند

 5. نویسنده دیدگاه : سجاد - در تاریخ : 14 خرداد 1395

  سلام من دانشجوی ترم 4 مهندسی نرم افزار دانشگاه پیام نور هستم
  میخواستم ببینم ایا در صورت انتقال به دانشگاه آزاد همه دروس پاس شده تطبیق داده میشوند؟با تشکر

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 14 خرداد 1395 :

  سلام
  دروسی که شرایط تطبیق واحد رو داشته باشند بله.شرایط تطبیق واحد در هر دانشگاهی متفاوت است

 6. نویسنده دیدگاه : شاهین - در تاریخ : 23 خرداد 1395

  سلام میخواستم ببینم میشه از دانشگاه روزانه به پیام نور انتقالی گرفت

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 23 خرداد 1395 :

  سلام
  با موافقت هر دو دانشگاه بله می توانید

 7. نویسنده دیدگاه : محمد خ - در تاریخ : 3 تیر 1395

  سلام ببخشید میشه من که دانشگاه غیر دولتی میشه انتقالی بگیرم برم آزاد درسام هم تطبیق بزنم

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 3 تیر 1395 :

  سلام
  دروسی که شرایط تطبیق واحد رو داشته باشند بله. شرایط تطبیق واحد در هر دانشگاهی متفاوت است.

 8. نویسنده دیدگاه : محمد جودی - در تاریخ : 6 تیر 1395

  با سلام
  من دارای معلولیت شدید جسمی میباشم
  میخواستم بدانماگر در دانشگاهی قبول شوم در همان ترم اول ب من میهمانی میدهند یا باید یک ترم را بگذرانم
  با سپاس

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 6 تیر 1395 :

  سلام
  باید درخواست بدید و مشخص نیست مهمانی شما تایید شود یا خیر

 9. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : 19 مرداد 1395

  سلام
  اگر به دلایل مشکلات جسمی از دانشگاه روزانه انتقالی بخواهیم به پیام نور می شود؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 19 مرداد 1395 :

  سلام
  در صورت موافقت هر دو دانشگاه بله می شود

 10. نویسنده دیدگاه : عرفان - در تاریخ : 24 مرداد 1395

  با سلام خسته نباشید من یه بار انصراف دادم و الان در دانشگاه غیر انتفاعی دانشجوام حالا کنکور دادم و میخوام برم آزاد آیا امکانش هست؟
  چون من شنیدم بره غیر انتفاعی به آزاد باید انصراف بگیرم و انتقالی نداره

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 24 مرداد 1395 :

  سلام
  اگر از معافیت تحصیلی استفاده میکنید و یکبار انصراف داده اید دیگر نمی توانید انصراف دهید!!

 11. نویسنده دیدگاه : عرفان - در تاریخ : 25 مرداد 1395

  خب اگه از غیر انتفاعی بخوام برم آزاد انتقالیه یا انصانصرا
  قانونش چیه؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 26 مرداد 1395 :

  دوست عزیز انتقالی وقیته که درخواست بدید!!
  انصراف زمانی هست که شما درخواست انصراف دهید

 12. نویسنده دیدگاه : اذر - در تاریخ : 11 شهریور 1395

  سلام من برای دوره کارشناسی ارشد امتحان دادم و روزانه زابل مجاز شدم اما بخاطر اینکه تک دختر هستم وپدرم فوت شدن شرایط رفتن به زابل رو ندارم میخواستم بدونم ایا بهم انتقالی میدن برای دانشگاه باهنر کرمان یا ولی عصر رفسنجان لطفا جواب بدین

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 11 شهریور 1395 :

  سلام
  باید درخواست به دانشگاه خود ببینید موافقت می شود یا خیر

 13. نویسنده دیدگاه : اذر - در تاریخ : 11 شهریور 1395

  یعنی بستگی به دانشگاه داره

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 11 شهریور 1395 :

  بله

 14. نویسنده دیدگاه : سعادت - در تاریخ : 12 شهریور 1395

  سلام
  من دانشجوی ارشد پردیس شهید بهشتی هستمدو ترم هم گذروندم می تونم انتقالی برای دانشگاه آزاد یا پیام نور بگیرم

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 13 شهریور 1395 :

  سلام
  با موافقت هر دو دانشگاه می توانید

 15. نویسنده دیدگاه : موسوی - در تاریخ : 16 شهریور 1395

  با سلام
  من ارشد دانشگاه الزهرا تهران روزانه قبول شدم ولی چون مادرم مریض هستم و نیاز به مراقبت دارند و پدرم هم فوت کردن و من ساکن قم هستم می تونم برای دانشگاه قم انتقالی بگیرم؟
  اگر نه در صورت انصراف از تحصیل آیا از دادن آزمون دوباره و شرکت در کنکور روزانه ارشد محروم میشوم ؟با تشکر

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 16 شهریور 1395 :

  سلام
  باید به دانشگاهتون درخواست انتقالی بدید ببینید موافقت می شود یا خیر

 16. نویسنده دیدگاه : موسوی - در تاریخ : 16 شهریور 1395

  سلام
  در صورت موافقت برای انتقالی باید به دانشگاه مقصد هزینه ای پرداخت شود؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 16 شهریور 1395 :

  سلام
  اطلاعی از این موضوع نداریم متاسفانه ولی در دانشگاه های روزانه معمولا اگر با انقالی موافقت شود باید شهریه دانشجویان شبانه رو پرداخت کنید که البته کاملا بستگی به تصمیم دانشگاه ها دارد

 17. نویسنده دیدگاه : سمیه دریکوند - در تاریخ : 19 شهریور 1395

  سلام من نوبت دوم ارشد اراک قبول شدم اما میخوام پیام نور همدان ثبت نام کنم طبق کارنامه نهایی حد اقل نمره رو از همدان گرفتم باهام موافقت میشه لطفا جواب بدین مرسی

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 19 شهریور 1395 :

  سلام
  فقط در همان کدرشته محلی که قبول شده اید می توانید ثبت نام کنید.

 18. نویسنده دیدگاه : میثم - در تاریخ : 27 شهریور 1395

  با عرض سلام من کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته امسال از دانشگته فنی ارومیه روزانه قبول شدم الویت بعدیم دانشگاه صنعتی ارومیه بود که تو کارنامه اعلام نتایج ارائه شده سازمان سنجش رتبه م مجاز بوده و میتوانستم بصورت روزانه قبول بشم، سوالم اینه که ایا میتوانم الان به دانشگاه صنعتی بصورت روزانه انتقال دائم بگیرم یا نه ؟؟! باتشکر

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 27 شهریور 1395 :

  سلام
  خیر فقط در همان کدرشته محلی که اعلام شده می توانید ثبت نام کنید.

 19. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : 29 شهریور 1395

  سلام من قبولی ترم اول دانشگاه پیام نور هستم میخاستم بدونم میشه دانشگاهمو عوض کنمو به دانشگاه پیاام نور دیگه ای برم؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 29 شهریور 1395 :

  سلام
  خیر نمی شود. مگر مهمان بگیرید

 20. نویسنده دیدگاه : مهدی - در تاریخ : 5 مهر 1395

  با سلام.من امسال تابستان درخواست انتقالی از دانشگاه دولتی به پیام نور داده ام.اما مسوولین دانشگاه خودم میگویند بررسی این انتقال 5 یا6 ماه طول میکشد.آیا من ترم پاییز را از دست میدهم؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 5 مهر 1395 :

  سلام
  این مورد بستگی به دانشگاه شما دارد.میتونید ترم پاییز رو در همان دانشگاه اصلی خودتان تحصیل کنید تا جواب انتقالی بیاد

 21. نویسنده دیدگاه : davood - در تاریخ : 6 مهر 1395

  سلام.من درانتخاب رشته کنکور95مدیریت صنعتی شوشتر پیام نوردرآمدم ولی اولویت اصلی من حقوق پیام نور هفتگل بود باید چکار کنم

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 7 مهر 1395 :

  سلام
  فقط در همان کدرشته محلی که قبول شده می توانید ثبت نام کنید

 22. نویسنده دیدگاه : مسعود - در تاریخ : 9 مهر 1395

  با سلام.دانشجوی انصرافی دانشگاه آزاد هستم.میخواستم پیام نور ثبت نام کنم.میشه واحدهایی که در دانشگاه آزاد گذروندم برام تو پیام نور معادل سازی کنن؟
  با تشکر

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 9 مهر 1395 :

  سلام
  بله دروسی که شرایط تطبیق واحد رو داشته باشند می توانید تطبیق دهید

 23. نویسنده دیدگاه : متین - در تاریخ : 10 مهر 1395

  با سلام من در رشته محلی قبول شده ام که از محل زندگیم دور است و بعد از اعلام کارنامه از سوی سنجش متوجه شدم که اگر شهر نزدیک به محل سکونتم را به جای اولویت فعلی همان رشته قرار می دادم حتما انجا قبول می شدم حال باتوجه به شرایط فوق می توانم به دانشگاه محل سکونتم مراجعه ودر همان رشته ثبت نام نمایم بسیار سپاسگزارم

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 10 مهر 1395 :

  سلام
  فقط در همان کدرشته محلی که قبول شده اید می توانید ثبت نام کنید

 24. نویسنده دیدگاه : سجاد - در تاریخ : 17 آبان 1395

  سلام
  من ترم اول پیام نور هستم و مرخصی گرفته ام
  الان می تونم برای ترم دوم به دانشگاه ازاد انتقالی بگیرم

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 18 آبان 1395 :

  سلام
  باید از هر دو دانشگاه درخواست کنید تا ببینید موافقت می شود یا خیر

 25. نویسنده دیدگاه : هوتن تيموري - در تاریخ : 1 آذر 1395

  سلام و ممنونم از سایت خوبتون
  من پسرم و یک بار از دانشگاه ازاد انصراف داده و در تکمیل ظرفیت پیام نور ثبت نام کردم.
  حالا بنابه دلایلی میخوام دوباره از پیام نور برم موسسه غیر انتفاعی، با توجه به اینکه امکان انصراف مجدد از نظر نظام وظیفه وجود ندارد، چطور میتونم برم غیرانتفاعی؟ از نظر نظام وظیفه چه کار کنم؟
  ممنون میشم کامل راهنمایی کنید.

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 2 آذر 1395 :

  سلام
  باید به هر دو دانشگاه درخواست انتقالی بدید تا ببینید موافقت می شود یا خیر

 26. نویسنده دیدگاه : Mohamad - در تاریخ : 9 اسفند 1395

  سلام…من ترم 4 پیام نورم با کنکور اومدم…الان میخوام انصراف بدم برم غیرانتفاعی…مشکلی که نداره؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 9 اسفند 1395 :

  سلام
  خیر مشکلی ندارد

 27. نویسنده دیدگاه : علیرضا فغان - در تاریخ : 9 فروردین 1396

  سلام… من در دانشگاه غیر دولتی قبول شدم ولی میخوام کنکور بدم و همون رشته رو در دانشگاه دولتی بخونم
  ایا امکان داره همه واحد هایی که پاس کردم رو دانشگاه دولتی قبول کنه
  مشکل نظام وظیفه هم ندارم

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 14 فروردین 1396 :

  سلام
  دروسی که شرایط تطبیق واحد رو داشته باشند می توانید تطبیق دهید

 28. نویسنده دیدگاه : صدیق - در تاریخ : 31 اردیبهشت 1396

  سلام…دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه ازاد هستم و میخواهم در مکانیک دانشگاه پیام نور تحصیل کنم..

  ۱٫امکان انتقالی گرفتن از دانشگاه آزاد به پیام نور وجود دارد؟
  ۲٫امکان تطبیق واحد های گذرانده شده ازاد در دانشگاه پیام نور وجود دارد؟
  ۳٫مهلت انتقال چه زمانی است و چه زمانی پایان میشود؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 1 خرداد 1396 :

  سلام
  1- باید درخواست بدید ببینید مراکز قبول می کنند یا خیر
  2- دروسی که شرایط تطبیق واحد رو داشته باشند بله می توانید
  3- این توسط خود دانشگاه ها مشخص می شود

 29. نویسنده دیدگاه : صمد - در تاریخ : 21 خرداد 1396

  سلام
  من ۱۰ واحد ترم تابستان برام میمونه, با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اجازه میده ۱۰ واحد دو ترم تابستان بگیرم, آیا میتونم این ده واحد رو دانشگاه آزاد بگیرم و این ترم فارغ التحصیل بشم

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 21 خرداد 1396 :

  سلام
  خیر نمی شود و باید حداکثر 8 واحد درسی باشد

 30. نویسنده دیدگاه : دانشجوی ارشد - در تاریخ : 29 خرداد 1396

  سلام ، من دانشجوی ارشد مدیریت اجرایی پیام نور ورامین هستم برای ترم تابستان میتونم ،شش واحد درس جبرانی رو تابستان در دانشگاه آزاد شهر خودم بگیرم آیا موافقت میکنن

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 29 خرداد 1396 :

  سلام
  اگر ترم اخر باشید و دانشگاه ارائه نداده باشد بله در غیر اینصورت خیر.

 31. نویسنده دیدگاه : Araz - در تاریخ : 16 تیر 1396

  سلام من دانشجوی انصرافی ترم شش مدیریت جهانگردی از پیام نور هستم
  میخواستم ببینم من میتونم دانشگاه آزاد تو رشته حسابداری ثبت نام کرده و واحدهای مشترک پاس کرده در پیام نوررا در آزاد تطبیق داده و بقیه را بخونم؟
  در ضمن چهار ترم اول بین این دو رشته مشترک هست که من پاس کردم

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 17 تیر 1396 :

  سلام
  از نظر پیام نور مشکلی ندارد.
  هر دانشگاهی قوانین تطبیق واحد خود را دارد و باید از خود دانشگاه آزاد سوال کنید

 32. نویسنده دیدگاه : الین - در تاریخ : 4 مرداد 1396

  باعرض سلام
  من دانشجوی ترم 3 مهندسی صنایع دانشگاه ازاد هستم میخواستم بدونم اگر من بخواهم سه یا چهارتا درس رو در دانشگاه دیگه بخونم امکانش هست ؟
  و اینکه برای اینکار کدوم دانشگاه ها(ازاد وپیام نور و…)میتونم بروم ؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 6 مرداد 1396 :

  سلام
  باید به صورت ترمی مهمان بگیرید

 • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
 • نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمی شود.
 • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
 • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
 • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند • قوانين و آيين نامه هاي دانشگاه پيام نور
 • راهنما و آموزش هاي تصويري براي دانشجويان

خبر های ویژه دانشگاه پیام نور

24 آبان 1396 | کد خبر : 59922

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور:

افزایش سقف نمرات میان ترم از 6 به 8 نمره در دانشگاه پیام نور / کاهش تعداد صفحات منابع

افزایش سقف نمرات میان ترم از 6 به 8 نمره در دانشگاه پیام نور / کاهش تعداد صفحات منابع

پیام نورنا : طبق اعلام سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، افزایش سقف نمرات میان ترم از 6 به 8 نمره در شورای آموزشی دانشگاه تصویب شد / کاهش تعداد صفحات منابع درسی به ازای هر واحد

24 آبان 1396 | کد خبر : 59816

برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور / آموزش استفاده از سیستم سهبا

برنامه کلاسی دانشگاه پیام نور / آموزش استفاده از سیستم سهبا

پیام نورنا: سهبا مخفف سامانه هوشمند برنامه ریزی آموزشی است که توسط دانشگاه پیام نور راه اندازی شده است برای ارائه برنامه کلاسی به دانشجویان و اساتید مراکز/ آموزش استفاده از سیستم سهبا

10 آبان 1396 | کد خبر : 59571

تغییر در تاریخ امتحانات نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

تغییر در تاریخ امتحانات نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

پیام نورنا : تاریخ امتحانات پایان ترم در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور تغییر کرد.

29 مهر 1396 | کد خبر : 59439

چگونگی ثبت نام + شرایط ثبت نام/

آغاز ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی بدون آزمون سال 96 پیام نور

آغاز ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی بدون آزمون سال 96 پیام نور

پیام نورنا : ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی بدون آزمون بر اساس سوابق تحصیلی سال 9 دانشگاه پیام نور آغاز شد / نحوه ثبت نام به صورت حضوری در مراکز دانشگاه پیام نور

8 مهر 1396 | کد خبر : 58070

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 97-96 پیام نور

پیام نورنا : لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 97-96 پیام نور برای دانلود قرار داده شده است/ این لیست به صورت خودکار آپدیت می شود.

16 شهریور 1396 | کد خبر : 58401

شرایط و نکات بسیار مهم /

آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال اول 97-96 پیام نور

آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال اول 97-96 پیام نور

سایت پیام نورنا : طبق تقویم آموزشی مهلت ثبت انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد نیمسال اول 97-96 پیام نور از 16 شهریور ماه 96 آغاز شده است.

13 شهریور 1396 | کد خبر : 58320

اختصاصی پیام نورنا /

دانلود برنامه امتحانات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود برنامه امتحانات نیمسال اول 97-96 پیام نور

پیام نورنا : برنامه امتحانات نیمسال اول 97-96 پیام نور از طریق سایت پیام نورنا برای دانشجویان تهیه و قابل دریافت شد / شامل تمامی مقاطع تحصیلی

12 تیر 1396 | کد خبر : 56403

تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور / تاریخ انتخاب واحد و مهمان

تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور / تاریخ انتخاب واحد و مهمان

پیام نورنا :تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-1396 برای کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه پیام نور اعلام گردید / مهمترین تاریخ های آموزشی و دانشگاهی دانشگاه پیام نور

ابزارهای سایت

ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
ارتباط با ما
شماره های اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

تبلیغات متنی

» تبليغات متني شما در پيام نورنا
با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
» بهبود سطح دانشجویان پیام نور
کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
»بهبود رتبه سایت شما در نتایج جستجوی گوگل
» دانلود نمونه سوالات استخدامی و ارائه آخرین اخبار استخدامی کشور
» ارایه دهنده خدمات ترجمه تخصصی به 32 زبان
» ثبت شرکت
» ثبت شرکت
» ثبت برند
» ثبت طرح صنعتی
» نشر استخدام مرجع سوالات استخدامي
» ترجمه مقاله و متون تخصصی در سایت ترجمه گستر
سفارش ترجمه آنلاین انگلیسی و فارسی
» بانک کتاب
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
به همراه پاسخــــــــنامه
شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای

Goto Top