نحوه اطلاع از تستی یا تشریحی بودن و حذفیات دروس در امتحانات پایان ترم پیام نور

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : با توجه به تغییرات پیش آمده در خصوص برگزاری نحوه امتحانات پایان ترم ، تستی – تشریحی بودن امتحانات و حذفیات دروس دانشگاه پیام نور در لیست منابع هر رشته برای هر درس اعلام می شود.

به گزارش پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (PNUNA.COM) : با توجه به تغییرات پیش آمده در خصوص برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور به استحضار تمام دانشجویان دانشگاه پیام نور می رسانیم که نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم (از نظر طراحی سوالات) به صورت زیر می باشد:


نحوه اطلاع از تستی یا تشریحی بودن امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور

نحوه طراحی سوالات (از نظر تستی بودن – تستی و تشریحی بودن – تشریحی بودن) فقط و فقط بر اساس منابع منتشر شده برگزار خواهدشد.

در منابع در قسمت «نوع آزمون» تستی و یا تشریحی بودن امتحان اعلام شده است.

سوالات امتحانات پیام نور ممکن است این ترم تستی و ترم دیگر تشریحی ! و یا ترکیبی از سوالات تستی و تشریحی باشد! چند ترمی می باشد که تستی و تشریحی بودن امتحانات پایان ترم پیام نور در لیست منابع هر رشته برای هر درس اعلام می شود.

در لیست منابع دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پیام نور ستونی وجود دارد با عنوان «نوع آزمون» در این ستون روبروی هر درسی نحوه طراحی سوالات پایان ترم آن درس مشخص شده است.

ملاک تستی تشریحی سوالات امتحانات پایان ترم پیام نور آخرین لیست منابع اعلام شده برای همان ترم می باشد.

آموزش تصویری نحوه اطلاع از تستی یا تشریحی بودن امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور


نحوه اطلاع از حذفیات دروس برای امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور

همچنین برای اطلاع از حذفیات دروس هر رشته برای امتحانات پایان ترم باید باز هم مراجعه کنید به لیست منابع درسی رشته خود.

در منابع درسی ، روری هر درسی در ستون آخر سمت چپ ، بخشی وجود دارد با عنوان “شرح پیوست” در این قسمت اگر درسی ، حذفیات و یا توضیحاتی داشته باشد ، نوشته می شود و ملاک حذف و یا فصول مطالعه درس برای امتحانات پایان ترم ، همین قسمت “شرح پیوست” در لیست منابع درسی می باشد.

لازم به ذکر است اگر در بخش شرح پیوست درس مربوطه چیزی نوشته نشده باشد یعنی کل کتاب باید مطالعه شود.

آموزش تصویری نحوه اطلاع از حذفیات دروس برای امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور


دقت داشته باشید که منابع را حتما” به روز شده مجددا” از لینک زیر دریافت فرمایید و به نحوه طراحی سوالات دروس مورد نظر خود دقت فرمایید:

لیست منابع درسی و جدول ارائه دروس دانشگاه پیام نور

نظرات کاربران

صفحات نظرات :
 1. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : 30 فروردین 1393

  سلام پشتیبان گرامی
  لطفا سوالم جواب بدهید نمی دونم چکار کنم .شهریه ثابت را پرداخت کردم واحدهایم را هم اخذ کرده ام هم خود خوان هم عادی ولی محل کار اجازه برای امتحانات نمی دهد اگر بقیه شهریه را پرداخت نکنم در امتحان هم شرکت نکنم آیا شهریه بحساب بدهکاری می رود چه کاری می توانم بکنم لطفا راهنمایی فرمائید.

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 30 فروردین 1393 :

  سلام
  شهریه در هر صورت باید پرداخت شود . چه شما در امتحانات شرکت کنید و چه شرکت نکنید در هر صورت باید شهریه ترم و دروسی که اخذ کرده اید رو پرداخت کنید و شهریه نیز می سوزد

 2. نویسنده دیدگاه : Mery - در تاریخ : 31 فروردین 1393

  سلام
  بفرمایید اگه در امتحان میان ترم حاضر نشیم چه اتفاقی می افته؟
  تشکر می کنم.

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 31 فروردین 1393 :

  سلام
  قبل از ارسال نظر جستجو کنید:
  طریقه محاسبه نمرات میان ترم و پایان ترم دانشگاه پیام نور

 3. نویسنده دیدگاه : Maryam - در تاریخ : 2 اردیبهشت 1393

  سلام
  این آخرین لیست منابع هست ؟ بعد از این تغییر نکرده ؟؟؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 2 اردیبهشت 1393 :

  سلام
  بله از 28 اسفند ماه تغییری نکرده

 4. نویسنده دیدگاه : مینا - در تاریخ : 2 اردیبهشت 1393

  ﺳﻼم و ﺗﺸﮑﺮ از ﻫﻤﮑﺎری ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان
  ﻣﻦ ورودی ﺑﻬﻤﻦ ۹۰ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻫﺴﺘﻢ
  ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﯾﻪ ﺳﺮی ﻫﻢ ﮐﻼﺳﯿﺎم ﻓﺮق داره ﻣﺜﻼ
  ﯾﻪ درﺳﯿﻮ ) ﮐﺘﺎب ( ﮐﻪ ﻫﻢ اﺳﻢ و ﻫﻢ ﮐﺪ ﻫﺴﺘﺶ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
  رﺷﺘﻤﻮن ﯾﮑﯿﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎﻧﻤﻮن ﯾﮑﯿﻪ واﺣﺪﺷﻮن ﯾﮑﯿﻪ ﻣﻦ
  ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﮐﺘﺎب رو ﺑﺨﻮﻧﻢ و اون ﯾﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﻤﯽ از ﮐﺘﺎب روﺗﺎزه
  ﺑﺮا اون واﺣﺪ ﻋﻤﻠﯽ داره ﺑﺮا ﻣﻦ ﺗﯿﻮری ، ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻗﻤﻮن اﯾﻨﻪ ﮐﻪ
  اون ورودی ۹۱ ﻫﺴﺘﺶ اون ۱۰ ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﯽ داره ﻣﻦ ﻧﻪ ! ﺣﺎﻻ
  ﻣﻮﻧﺪم واﺳﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﻢ آﯾﺎ ﺳﺮه ﮐﻼﺳﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮم ﯾﺎ
  ﻧﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮم اﻣﺎ ﺗﻮ ﻟﯿﺴﺘﻢ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﺳﻮال اﯾﻨﻪ ﮐﻪ اﯾﺎ
  اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت رو ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯿﮕﯿﺮن ﯾﺎ ﺑﺮ
  ﺣﺴﺐ ورودی اﮔﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ورودی ﺑﺎﺷﻪ ﯾﻨﯽ از ﯾﻪ درس ﺑﺎ
  ﯾﻪ ﮐﺪ در ﯾﻪ روز ۲ ﻧﻮع ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﻪ ؟؟ اﮔﻪ اﯾﻦ ﺟﻮری
  ﺑﺎﺷﻪ ﭘﺲ ﯾﻨﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ۲ ﻧﻮع
  ﺑﺎﺷﻪ ﻟﻄﻔﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﯿﺪ ﻣﻦ واﺳﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﻢ

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 3 اردیبهشت 1393 :

  سلام
  امتحانات همه بر اساس منابع و لیست ارائه دروس جدید برگزار می شود و فقط کاردکس ورودی هست که برای ورودی های مختلف متفاوت است. شما نیز باید بر اساس لیست ارائه دروس جدید و لیست منابع جدید مطالعه فرمایید دوست عزیز

 5. نویسنده دیدگاه : عباس - در تاریخ : 3 اردیبهشت 1393

  سلام پشتیبان وقت بخیر.

  من دانشجوی مجازی کارشناسی ارشد رشته ی ادبیات فارسی هستم میخواستم ازت سوال کنم که:
  1_ آیا من در ترم تابستان میتوانم واحدی بردارم واگه میشه چه واحدهایی هست؟
  2_میشه در واحدی دانشگاهی دیگری درترم تابستان درس بردارم و اگه میشه در چه مراکز دانشگاهی میشود واحد برداشت؟
  “باسپاس فراوان”

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 3 اردیبهشت 1393 :

  سلام
  1- بله می شود. برای هر تابستان متفاوت است و بستگی به تصمیم سازمان مرکزی دارد.
  2- اگر منظورتان در واحدهای خود پیام نور هست بله مشکلی ندارد.در سایر دانشگاه باید درخواست بدید تا اگر موافقت شد بتوانید

 6. نویسنده دیدگاه : nourvash - در تاریخ : 3 اردیبهشت 1393

  سلام
  برخی استادها تعدادی تحقیق و ترجمه را برای نمره ی میان ترم از دانشجو می خواهند. نحوه ی محاسبه نمره ی میانترم در این شرایط چیست و اگر این تحقیق و ترجمه ها به استاد تحویل نشوند نمره ی میان ترم چگونه محاسبه میشود؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 4 اردیبهشت 1393 :

  سلام
  6 نمره میان ترم کاملا دست استاد هست و هرطوری دلش بخواهد می توانید تقسیم کند و نمره بدهد.

 7. نویسنده دیدگاه : مینا - در تاریخ : 4 اردیبهشت 1393

  بازم سلام و ممنون از اینکه جواب منو دادید. دوست عزیز بنده فرمایش شما رو انجام دادم و هر 2 تا لیست رو (ورودی 90 و 91 ) جالب اینجاس که هر 2 در یک زمان ( نهم بهمن ماه ) اپلود شده. ورودی 90 ساعت 8:48 و ورودی 91 ساعت 8:51 حالا به نظر شما جدید تره کدوم یکیشونه؟ میدونم جزو حیطه کاریتون نیست اما تقاضا میکنم شما هم اگه ممکنه لیست رو دانلود کنید شاید منظورمو بهتر متوجه بشید. کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان ورودی 90. مرسی

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 4 اردیبهشت 1393 :

  سلام
  دوست عزیز شما که ورودی 90 هستید خوب مسلما باید فایل مربوط به ورودی 90 رو دریافت کنید دیگه!!!

 8. نویسنده دیدگاه : مینا - در تاریخ : 4 اردیبهشت 1393

  خوب منم همینو میگم دیگه ینی باز رسیدیم سر سوال اول من. یه درس با یه عنوان و یه واحد برای ورودی 91 ها 10 نمره عملی داره یه حجم کمی از کتاب رو باید بخونن اما ما 90 ها یه جور دیگه. سوال من اینه : ینی تو یه روز 2 نوع سوال واسه یه درس در یه روز برگزار میشه ؟؟ ینی پس باید 2 نوع نمونه سوال از ترم های پیش و پس وجود داشته باشه !!!

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 4 اردیبهشت 1393 :

  ممکنه این نیمسال به این صورت کرده اند و نیمسال های قبل به این صورت نبوده. در هر صورت این تصمیم ها دست مدیرگروه در سازمان مرکزی پیام نور هست. بله اگر به این صورت باشد این نیمسال 2 نوع سوال طراحی می شود.

 9. نویسنده دیدگاه : مثلث - در تاریخ : 16 اردیبهشت 1393

  سلام سوالات امتحانات پایانترم ارشد پیام نور نمره منفی هم دارند؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 16 اردیبهشت 1393 :

  سلام
  خیر ندارند

 10. نویسنده دیدگاه : سهیل - در تاریخ : 29 اردیبهشت 1393

  سلام و خسته نباشید.ببخشید سوالی برام پیش اومد نظرات دوستان رو که خوندم دیدیم گفتن که نمرات دوره دانشپذیری رو همه رو زیر 10 گرفن و غیره…و به دانشجو تبدیل شدن.حالا سوالم اینه مگه دوره دانشپذیری رقابتی نیست؟؟ 2-یعنی ما با وجود نیاوردن نمره حد نصاب تو جند تا درس هم میتونیم به دانشجو تبدیل بشیم؟؟ 3-این دروسی که تو دوره دانشپذیری پاس میشه همون دروس جبرانی هستش؟احتیاجی نیست بعدن دوباره بیگیریم؟؟ به شدت ممنون میشم جواب منو بدین خییییللی مچکرم….

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 29 اردیبهشت 1393 :

  سلام
  1- ببینید هم رقابتی هست و هم نمره ای. بعضی از رشته محل ها چون متقاضی کمی دارند افراد رو میبینید که شاید مثلا یک نمره بالای 12 گرفته باشند ولی خوب قبول می شوند به دلیل متقاضی کم بودن آن رشته محل.
  خیر دروس جبرانی نیستند دروس خود ارشد رشته هستند.

 11. نویسنده دیدگاه : ن مهربان - در تاریخ : 10 خرداد 1393

  سلام. ایا دانشجوی ترم آخر یا بیش از 110 واحد تو رشته حقوق پاس بشه ، میشه در آزمون وکالت و یا مشاوران حقوقی و یا دفتر ثبت اسناد شرکت کرد؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 11 خرداد 1393 :

  سلام
  اطلاعی در این رابطه نداریم

 12. نویسنده دیدگاه : دنیا - در تاریخ : 25 خرداد 1393

  با سلام من ترم اخر هستم و درس اشنایی با دفاع مقدس رو نخوندم ایا جز دروس الزامی هست یا نه؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 25 خرداد 1393 :

  سلام
  خیر الزامی به گذراندنش نیست

 13. نویسنده دیدگاه : حامد - در تاریخ : 26 خرداد 1393

  سلام. من ارشد بین الملل میخونم. امروز امتحان حقوق جزای عمومی1 داشتیم که تو منابع ارشد نوشته تا ابتدای گفتار سوم ، ولی امتحان از کل کتاب بود!!!! الان تکلیف چیه؟ سابقه داشته همچین اتفاقات؟ میشه یه بررسی بفرمایید؟
  با تشکر از سایت بسیار خوب و مفیدتون

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 26 خرداد 1393 :

  سلام
  اعتراض خود را در سایت گلستان ثبت کنید.

 14. نویسنده دیدگاه : behzad - در تاریخ : 31 خرداد 1393

  با سلام و خسسته نباشید
  امروز ما فیزیولوژی وررزشی 3 داشتیم که داد همه سر ازمون در اومد .معلوم نبود این سئوالات رو از کجا در اورده بودند؟؟!!!
  اول اعلام کردند که طبق تماسی که با مرکز گرفته اند سئوالات از منبع هستش.
  بعد از امتحان گفتن که اعلام شده خارج از منبع بوده و امتحان مجدد برگزار میشه.دوباره شنیدیم که اینطور نبوده!!!!
  لطف میکنین و شما یه خبر دقیق بدین
  ممنون میشیم

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 1 تیر 1393 :

  سلام
  اطلاعاتی در دسترس نیستو فعلا دروس ریزشی و آزمون مجدد به همین زودی ها اعلام نمی شود و معمولا بعد از ثبت قطعی نمرات نیمسال اعلام می شوند

 15. نویسنده دیدگاه : علی - در تاریخ : 14 تیر 1393

  سلام و خسته نباشید قربان این حکایت درخواست حذف با تاثیر مثبت چیه؟ شامل همه ی دروسه؟ یعنی اگه یه درس رو افتادم میتونیم نمره شو حذف کنیم و دوباره بگیریمش؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 14 تیر 1393 :

  سلام
  خیر فقط برای درس حفظ جزء 30 قرآن کریم هست که اگر نمره مطلوبی نگرفتید می توانید از این طریق حذفش کنید

 16. نویسنده دیدگاه : ستیا - در تاریخ : 16 تیر 1393

  باسلام من دانشجوی ترم دوم مترجمی هستم
  میخواستم کتابای ترم سوم رو درتابستون تهیه ومطالعه کنم.ولی تردید دارم که نکنه یه وقت منابع رو عوض کنن.
  به نظر شما عوض میکنن؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 16 تیر 1393 :

  سلام
  مشخص نیست و احتمال تغییر در منابع وجود دارد

 17. نویسنده دیدگاه : ندا - در تاریخ : 20 تیر 1393

  سلام ایا کتاب دانش خانواده و جمعیت با جمعیت و تنظیم خانوداده یکی هست ؟
  اگه یکیشو پاس کنیم دیگه اون یکی رو برنداریم ؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 20 تیر 1393 :

  سلام
  اگر جمعیت رو پاس کرده اید خیر احتیاجی به اخذ درس دانش خانواده نیست

 18. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : 22 تیر 1393

  خسته نباشید.هنوزم سایت واسه میان ترم بازه؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 22 تیر 1393 :

  سلام
  خیر دوست عزیز قفل می باشد

 19. نویسنده دیدگاه : هستی - در تاریخ : 26 تیر 1393

  من اشنایی با دفاع مقدس را در زمان ازامی بودن پاس کردم اگه جایگزین درس اختیاری کنم 1واحدهم میمونه چون درس اختیاری 3واحدی است نمیدونم چیکار کنم چی بردارم راهنمایی کنید

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 26 تیر 1393 :

  مجبور هستید به خاطر همان 1 واحد یک درس دیگر اخذ کنید.

 20. نویسنده دیدگاه : اسماعیلی - در تاریخ : 13 شهریور 1393

  سلام من دانشجوی ترم آخر تربیت بدنی هستم من درس علم تمرین 1 و اردوهای تربیتی که درس اختیاری هستند را گذرانده ام می خواستم بدانم که علم تمرین 2 که درس اختیاری است نیازی به گذراندنش هست یا نه

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 13 شهریور 1393 :

  سلام
  اطلاعی نداریم
  از کارشناس رشته خود سوال بفرمایید

 21. نویسنده دیدگاه : محمد - در تاریخ : 21 شهریور 1393

  امتحانات ارشد تستی است یا تشریحی

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 21 شهریور 1393 :

  هم تستی دارد هم تشریحی و هم تستی – تشریحی

 22. نویسنده دیدگاه : سارا - در تاریخ : 6 آذر 1393

  سلام من دانشجوی ترم اولم لیست منابع رو در مهر گرفتم ایا منابع تغییر کرده باید برم جدیدشو بگیرم یا نه؟؟خواهش میکنم جواب بدهید من خیلی نگرانم

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 6 آذر 1393 :

  سلام
  جدیدترین منابع رو مجددا دریافت کنید و چک کنید که تغییراتی نداشته باشد

 23. نویسنده دیدگاه : سید حسین هاشمی - در تاریخ : 25 آذر 1393

  سلام ببخشید چند تا سوال داشتم

  1 : برای انتقال از پیام نور به علمی کاربردی باید چکار کنم لان دانشجوی مهندسی نفت هستم 47 واحد پاس کردم ؟

  2 : من تو حذف و اضافه 15 واحد برداشته بودم 10 تاش حذف کردم حالا اگه این 5 واحد که دو تا کتابه اگه نتئنم امتحان یکیش شرکت کنم چه میشه ایا ترمم حذف میکنن ؟

  3: تطبیق چیه لطفا توضیح بدید فقط درس های عمومی رو شامل میشه یا نه ؟

  4: برای انتقال نمیشه رفت مثلا علمی کاربردی یک رشته دیگه بعد دروسی که مربوط ه رشته میشه تطبیق بدن حتما باید رشته ها یکی باشه ؟
  لطفا جوابم بدید ممنون میشم خیلی واجبه تو رو خدا

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 26 آذر 1393 :

  سلام
  1- به مرکزتان مراجعه کنید و درخواست دهید
  2- خیر مشکلی ندارد
  3- تطبیق یعنی اگر درسی رو الان گذراندین بعد در دانشگاه دیگر اگر این درس مانند همان درس در دانشگاه دیگر باشد احتیاجی به اخذ مجددش نیست. خیر شامل همه دروس می شود به شرط داشتن شرایط تطبیق
  4- باید دروس شرایط تطبیق رو داشته باشند

 24. نویسنده دیدگاه : سید حسین هاشمی - در تاریخ : 26 آذر 1393

  سلام ببخشید دوباره این سوال میپرسم من 15 واحد داشتم بعد موقع حذف اضطراری 10 واحد حذف کردم الان مونده 5 تا واحد یعنی 2 کتاب اگه در امتحان یکی از ای ن دو تا شرکت نکنم مشروط میشم یا نه بعد با یک کتاب چطور معدل ترم رو حساب میکنن ؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 26 آذر 1393 :

  سلام
  مشکلی ندارد.
  معدل همان درس محاسبه می شود

 25. نویسنده دیدگاه : علی احمدی - در تاریخ : 2 دی 1393

  باسلام وخسته نباشیددرگزارش ثبت نام نوع آزمون که تستی یاتشریحی باشدمشخص نکرده می خواستم بگم که آیااین ترم اصول حسابداری 2کامل تشریحی هست؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 2 دی 1393 :

  سلام
  دوست عزیز خبر بالا دقیقا برای همین موضوع هست مطالعه کنید.

 26. نویسنده دیدگاه : فرزانه نوروزی - در تاریخ : 9 دی 1393

  سلام من ترم اول هستم نمره میان ترم من از 6 نمره 4هست و در امتحان ÷یان ترم از 14 نمره 6.25گرفتم نمره من شده 10.25 در نتجه نمره من نوشته تایید نشده ایا من در این درس قبول نشده ام

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 9 دی 1393 :

  سلام
  بله قبول هستید.
  تایید شدن نمرات زمان زیادی میبرد و عادی هست نگران نباشید

 27. نویسنده دیدگاه : moj - در تاریخ : 11 دی 1393

  سلام
  9تا ازسوالات درس طراحی سیستم آبیاری این ترم خارج ازفصول مشخص شده برای منبع امتحان می باشد می خواستم بدونم که آیا احتمال دارد که امتحان دوباره گرفته شود و یا با تاثیر مثبت حذف خواهند شد؟ واینکه چقدر طول میکشد که این موضوع رو بررسی کنند؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 11 دی 1393 :

  سلام
  مشخص نیست. حتما اعتراض خود را در سیستم گلستان ثبت کنید

 28. نویسنده دیدگاه : ALi - در تاریخ : 12 دی 1393

  ١ ، ٢ ، ٣ ، ۴ ، ۵ و ٧ ( ﺑﻪ ﺟﺰء ٧ – ۴ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد )

  اقا درود و خسته نباشی!
  تو شرح پیوست ریاضیات گسسته (رشته نرم افزار) اینطوری نوشته…
  الان باید کدوم فصل هارو بخونم؟؟
  میشه راهنمایی کنید؟؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 12 دی 1393 :

  اگر نوشته به جز 4-7 یعنی این دو فصل در امتحان نمیاد

 29. نویسنده دیدگاه : ALi - در تاریخ : 12 دی 1393

  نوشته جزئِ نه جز!
  بعد تکلیف فصل 6 چی میشه؟
  عین عبارتو براتون کپی کردم توضیح دیگه ای هم نداره.

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 12 دی 1393 :

  والا اطلاعی نداریم. بهتر است از یکی از دوستان خود و یا از کارشناس رشتتون سوال کنید

 30. نویسنده دیدگاه : فاطمه - در تاریخ : 13 دی 1393

  سلام
  کسی نیست که فردا امتحان آزمون سازی داشته باشه؟
  با خانم مهین السادات طباطبایی؟
  من خودخوان برداشتم حالا میبینم تو سایت منبعشو زده سیصد صفحه کامل!!!
  اصلا باورم نمیشه!
  شاید استاد حذفیاتی چیزی داشته
  توروخدا اگه کسی میدونه بهم خبر بده به آدرس یاهوم
  bitter_Smile68

 31. نویسنده دیدگاه : فرزانه نوروزی - در تاریخ : 14 دی 1393

  سلام خسته نباشید من ترم اول هستم منظور از معدل معیار چیست اگر معدل معیار 12 باشه ولی معدل ما از 12 کمتر بشه ما قبولی 1این ترم محسوب نمشیم باید دوباره از اول این ترم رو بخونیم با تشکر

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 14 دی 1393 :

  سلام
  خیر کلا به چیزی کار نداشته باشید. معدل هر ترم شما بیانگر این هست که ترم بعد بتوانید چند واحد اخذ کنید. اگر معدل ترم ما از 12 کمتر باشد مشروط هستید و برای ترم بعد حداکثر 14 واحد درسی می توانید اخذ کنید.
  اگر بین 12 تا 17 باشد حداکثر 20 واحد و اگر از 17 به بالا باشد حداکثر 24 واحد درسی

 32. نویسنده دیدگاه : سمیه - در تاریخ : 14 دی 1393

  سلام خسته نباشید
  امروز 14 دی ماه امتحان ادبیات عامیانه داشتیم که حدود یک سوم سوالات از حذفیات بود . برای رسیدگی به این مشکل چه باید کرد. با تشکر

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 14 دی 1393 :

  سلام
  در سیستم گلستان اعتراض خود را ثبت کنید

 33. نویسنده دیدگاه : ناجی - در تاریخ : 17 دی 1393

  با سلام و خسته نباشید.
  میخواستم بدونم من که الان کارشناسی زبان وادبیات عربی پیام نور هستم اگر بخواهم کارشناسی رشته حقوق پیام نور بگیرم چند واحد میتونم تطبیق بدم. باتشکر

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 17 دی 1393 :

  سلام
  دوست عزیز کارشناسی فراگیر حذف شده و دیگر پذیرش ندارد. باید در بدون آزمون بر اساس سوابق تحصیلی شرکت کنید.
  دروسی که شرایط تطبیق واحد رو داشته باشند می توانید تطبیق دهید

 34. نویسنده دیدگاه : مرجان - در تاریخ : 19 دی 1393

  سلام
  آزمون خوشنویسی و طراحی حروف 1 رشته عکاسی از چه کتاب و منبع و نویسنده ای است؟؟
  خوشنویسی و طراحی 1 محمد علی مرزی ؟ یا مبادی و مبانی اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران 1 نوشته علی اصغر مقتدایی؟؟
  تشکر

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 19 دی 1393 :

  سلام
  مراجعه کنید به اخرین منبع درسی رشتتون

 35. نویسنده دیدگاه : صغرابابایی - در تاریخ : 28 دی 1393

  سلام خسته نباشیدخبرتشریحی شدن امتحانات پایان ترم صحت داردواینکه کیفیت آموزش الکترونیکی چگونه میباشدممنون

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 29 دی 1393 :

  سلام
  خیر صحت ندارد

 36. نویسنده دیدگاه : m - در تاریخ : 28 دی 1393

  سلام خواستم بدونم چرا پیام نور خیلی از واحدهای دانشگاههای دیگه رو تطبیق نمیده .و جدیدا خیلی از دانشگاهها هم از پیام نور رو تطبیق نمیدن.و با توجه به اینکه درس خوندن تو این دانشگاه سختتره با توجه به نوع امتحاناتش و ارزش علمی بیشتری داره ولی متاسفانه بعضی ادارات کشوری و لشکری جدیدا مدارک پیام نور رو از کارمنداشون یا استخدامیاشون قبول نمیکنن خواهشمندیم از حق ما دفاع کنید اگه اطلاع بیشتری خواستید ایمیل بزنید ممنون

 37. نویسنده دیدگاه : بهنام - در تاریخ : 6 اسفند 1393

  با سلام
  آیا دروس تخصصی برای کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی در ترم تابستان ارائه می شود؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 6 اسفند 1393 :

  سلام
  معمولا برای ترم تابستان در ارشد دروس جبرانی و دانشپذیری ارائه می شود

 38. نویسنده دیدگاه : مریم - در تاریخ : 15 فروردین 1394

  سلام من دانشجوترم چهار حسابداری هستم. میخواستم بدونم میشه شش ترمه کرد یانه؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 16 فروردین 1394 :

  سلام
  اگر تمام کنید بله می شود مشکلی ندارد

 39. نویسنده دیدگاه : صدف - در تاریخ : 6 خرداد 1394

  سلام ببخشید چرا وارد سایت میشم منو برام بازنمیشه میخواستم ببینم شهریه ریخته شده یانه چون برا کارت ازمونم رفتم هیچی باز نکرد

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 6 خرداد 1394 :

  سلام
  اگر باز نکرده یعنی هنوز واریزی شما تایید نشده

 40. نویسنده دیدگاه : Hanie - در تاریخ : 16 خرداد 1394

  سلام میخاستم بدونم نمره درس مدیریت پروژه من ب صورت خودخوان شده ٩:٣٣ سیستم بهم ١٠ میده؟ممنون

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 16 خرداد 1394 :

  سلام
  خیر رد هستید

 • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
 • نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمی شود.
 • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
 • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
 • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند

محدودیت زمانی - کد مورد نظر رو دوباره لود کنید • قوانين و آيين نامه هاي دانشگاه پيام نور
 • راهنما و آموزش هاي تصويري براي دانشجويان

خبر های ویژه دانشگاه پیام نور

۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر : 69173

جزییات ، شرایط و لینک ثبت نام /

تمدید مهلت ثبت نام آزمون فراگیر کارشناسی ارشد بهمن 99 (نوبت 21) پیام نور / دفترچه ثبت نام

تمدید مهلت ثبت نام آزمون فراگیر کارشناسی ارشد بهمن 99 (نوبت 21) پیام نور / دفترچه ثبت نام

پیام نورنا : ثبت نام داوطلبان آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد نوبت بیست و یکم سال 1399 دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش و آموزش کشور تمدید شد / دانلود دفترچه ثبت نام + لینک ثبت نام

۲۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر : 68676

به دلیل وجود ویروس کرونا/

اعلام نحوه برگزاری امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

اعلام نحوه برگزاری امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

پیام نورنا: دستورالعمل اجرایی ارزشیابی امتحانات پایان نیمسال اول دانشگاه پیام نور سال تحصیلی 1400-1399 اعلام شد / شرایط جدید به دلیل وجود ویروس کرونا

۱۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر : 68513

دانلود برنامه امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

دانلود برنامه امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

پیام نورنا : برنامه امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور از طریق سایت پیام نورنا برای دانشجویان تهیه و قابل دریافت شد.

۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر : 67659

شرایط و نکات بسیار مهم /

آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

سایت پیام نورنا : طبق تقویم آموزشی مهلت ثبت انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد نیمسال اول 1400-1399 پیام نور از 16 شهریور ماه 99 آغاز شده است.

۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر : 67302

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

پیام نورنا : لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 1400-1399 پیام نور برای دانلود قرار داده شده است/ این لیست به صورت خودکار آپدیت می شود.

۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر : 67290

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه پیام نور / تاریخ انتخاب واحد و مهمان

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه پیام نور / تاریخ انتخاب واحد و مهمان

پیام نورنا :تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399 برای کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه پیام نور اعلام گردید / مهمترین تاریخ های آموزشی و دانشگاهی دانشگاه پیام نور

۲۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر : 65827

دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه / تمامی رشته ها

دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه / تمامی رشته ها

پیام نورنا: دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی / برای تمامی رشته های دانشگاه پیام نور

ابزارهای سایت

ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
ارتباط با ما
شماره های اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

تبلیغات متنی

» تبليغات متني شما در پيام نورنا
با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
» بهبود سطح دانشجویان پیام نور
کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
» ترجمه کتاب،ترجمه مقاله، ترجمه تخصصی
ترجمه فوری کلیه زبان ها در دارالترجمه رسمی پارسیس
» اقدام پژوهی
» گزارش تخصصی
» کارشناسی ارشد بدون کنکور
» رشته های فراگیر پیام نور
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
به همراه پاسخــــــــنامه
شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای

Goto Top