چاپ خبر
برگزاری آزمون در شهریورماه؛

جزئیات آزمون های شفاهی برای رشته های تخصصی دندانپزشکی اعلام شد

پیام نورنا : جزئیات آزمون های شفاهی برای داوطلبان آزمون دانشنامه و گواهینامه رشته های تخصصی دندانپزشکی اعلام شد و داوطلبان باید مدارک مورد نیاز را در زمان آزمون همراه خود داشته باشند.

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : مهر – سی و سومین دوره آزمون دانشنامه/گواهینامه دندانپزشکی سال ۹۶ در شهریورماه ۹۶ برگزار می شود. آزمون کتبی ۶ شهریورماه و آزمون شفاهی در روزهای ۷ تا ۹ شهریور برگزار خواهد شد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطلاعیه های جداگانه مدارک مورد نیاز و سوابق کاری مورد نیاز برای داوطلبان شرکت کننده در چند رشته تخصصی را اعلام کرده است.

مدارک لازم برای شرکت در آزمون دانشنامه/گواهینامه رشته دندانپزشکی، امتحان شفاهی رشته جراحی دهان و فک و صورت، امتحان شفاهی دانشنامه تخصصی رشته دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، چگونگی برگزاری امتحانات بورد تخصصی رشته پروتزهای دندانی و اطلاعات لازم برای شرکت در آزمون دانشنامه/ گواهینامه رشته اندودانتیکس اعلام شده است.

آزمون دانشنامه/گواهینامه رشته دندانپزشکی کودکان

برای متقاضیان شرکت در آزمون دانشنامه/گواهینامه رشته دندانپزشکی کودکان در سال ٩۶، همراه داشتن «لاگ بوک» برای دستیاران ورودی ١٣٩٣ که نشان دهد در سال های ۹۴-۹۳، ۹۵-۹۴، ۹۶-۹۵ چه بیمارانی را در چه تاریخی و تحت راهنمایی کدام استاد درمان کرده اند، الزامی است.

لاگ بوک Log Book باید به تایید مدیر و سرپرست تخصصی گروه کودکان آن دانشکده رسیده باشد.

همراه داشتن یک Case درمان شده با مدارک کامل شامل فوتوگرافی، رادیوگرافی که از نظر دشواری یا جالب بودن در حد دوره های تخصصی باشد، الزامی است.

دستیاران پس از قبولی در آزمون کتبی و در زمان مراجعه جهت آزمون شفاهی باید لاگ بوک ها و مستندات پژوهشی خود را نیز به همراه داشته باشند.

برنامه آزمون شفاهی در دو روز برگزار خواهد شد. در روز اول، ارزیابی شامل : تشخیص و طرح درمان از طریق نشان دادن اسلاید و یا ایستگاه های طراحی شده بوده و تا حد امکان ، ارزیابی مهارت های عملی در ارتباط با دندانپزشکی کودکان است.

در روز دوم هر داوطلب ١۵ دقیقه فرصت خواهد داشت تا گزارشی از Case خود ارائه داده و به سئوالات مطرح شده از طرف ممتحن یا ممتحنین پاسخ دهد.

امتحان شفاهی آزمون سال ١٣٩۶ رشته جراحی دهان و فک و صورت

دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی در مورد امتحان شفاهی آزمون سال ١٣٩۶ رشته جراحی دهان و فک و صورت تصمیماتی را اتخاذ کرد.

ارائه یک Case که توسط رزیدنت انجام شده باشد، (شامل همه مدارک بیمار: طرح درمان و جزئیات از ابتدا تا انتهای عمل در موضوعات مختلف)، آزمون اسلاید ۲۰ – ۳۰ درصد، لاگ بوک اجباری، بررسی تشخیص و طرح درمان تعدادی Case در ایستگاه های مختلف بر اساس انتخاب هیات ممتحنه بورد الزامی است.

تحویل کلیه مدارک، مستندات پژوهشی و مستندات های انجام شده توسط دستیار از روز ۴ تا ۶ شهریور ۹۶ در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گیرد.

آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی رشته دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی سال ٩۶

آزمون شفاهی از پذیرفته شدگان آزمون کتبی به صورت ارزیابی Directly Observed Procedural Skills(DOPS) و طی دو مرحله برگزار خواهد شد.

مرحله اول شامل کلیه موارد آموزش دیده در دوره دستیاری خواهد بود. ارزیابی و نمره دهی برمبنای رعایت اصول مربوط به پوزیشن، کنترل عفونت، تراش، ترمیم و نظم محدوده کار خواهد بود.

مرحله دوم شامل Case presentation و بررسی موارد درمانی انجام گرفته طی دوران تحصیل رزیدنت است.

ارزیابی و نمره دهی بر مبنای ارایه لاگ بوک تایید شده توسط مدیر گروه، سرپرست تخصصی و امضا استاد مربوطه، نحوه بیان و ارایه کیس در مدت زمان تعیین شده، وضوح اسلایدها، و سایر موارد درمان خواهد بود.

دستیاران درصورت کسب حداقل نمره ٧٠ در آزمون کتبی مجاز به شرکت در آزمون شفاهی هستند. مقالات و مستندات پژوهشی، لاگ بوک و سی دی مربوط به پاور پوینت کیس دستیاران صبح روز امتحان عملی دریافت خواهد شد. صفحه اول مستندات پژوهشی باید شامل خلاصه لیست مدارک پژوهشی پذیرفته شده باشد.

چگونگی برگزاری امتحانات بورد تخصصی رشته پروتزهای دندانی

امتحان بورد تخصصی رشته پروتزهای دندانی در دو بخش کتبی و شفاهی می باشد و بخش شفاهی خود در دو قسمت عملی ( OSCE) و ارائه (Case Presentation) خواهد بود.

بخش اول امتحان (کتبی): امتحان کتبی شامل ١٠٠ سوال چهارگزینه ای از منابع اعلام شده است. بخش دوم امتحان(شفاهی): شامل ارائه مورد و آزمون OSCE است.

ارائه مورد: خود شامل دو کیس (درمان با پروتز متحرک و درمان با پروتز ثابت) است.

توضیحات کامل نوع درمان ها در اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است.

مجموعا برای هر فرد در ارایه مورد حداکثر ۳۰ دقیقه برنامه ریزی شده است که شامل ارایه کیس های ثابت و متحرک و پرسش و پاسخ است. داوطلبان باید اسلایدها و مدارک مورد نیاز که در اطلاعیه موجود است را در روز سه شنبه ۷ شهریورماه به مسئول مربوطه ارائه دهند.

شرایط آزمون دانشنامه/ گواهینامه رشته اندودانتیکس

بر اساس مصوبه هیئت بورد، در سال ١٣٩۶ داوطلبان شرکت در آزمون دانشنامه/ گواهینامه رشته اندودانتیکس ضروری است حداقل ٣ مورد که در طی دوره تخصصی خود درمان کرده اند را در هنگام شرکت در امتحان شفاهی بورد ارائه کنند.

 مشخصات و نحوه ارائه موارد خواسته شده به این صورت است که موارد ارائه شده باید دارای پرونده کامل شده بخش اندودانتیکس دانشکده محل تحصیل داوطلب بوده و توسط یکی از اساتید آن بخش امضا شده باشد. کلیشه فیلمهای رادیوگرافی باید به پیوست پرونده ارائه شود.

غیر از پرونده، موارد ارائه شده همچنین باید به صورت برنامه پاورپوینت که بر روی CD قرار داده شده ارائه شوند.

موارد انتخاب شده باید دارای موضوعات متفاوت باشند. پاورپوینت ارائه شده در هر مورد باید دارای مشخصات اعلام شده در اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی باشند.

از آنجا که ممکن است هیئت بورد در حین امتحان شفاهی یا قبل از آن به بررسی موارد ارائه شده بپردازند، داوطلبان باید پاور پوینت مربوطه را بر روی CD قرار داده و آن را به آدرس دبیرخانه تخصصی ارسال کنند به نحوی که تا تاریخ ٢۶ مرداد ١٣٩۶ به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی واصل شود.

امتحان بورد تخصصی شفاهی اندودانتیکس در روز پس از برگزاری آزمون کتبی انجام شده و از کلیه کسانی که بر اساس قوانین اعلام شده توسط دبیرخانه شورای تخصصی دندانپزشکی حایز شرایط برای این آزمون هستند امتحان شفاهی گرفته می شود.

انجام آزمون در دو مرحله انجام می شود: مرحله اول: هر دستیار تخصصی باید یکی از سه بیمار منتخبی که توسط وی درمان شده است را با استفاده از نرم افزار پاورپوینت و بر اساس شیوه نامه ای که قبلا توسط هیات بورد اعلام شده در روز اول امتحان شفاهی ارائه کنند.مرحله دوم: در روز بعد از آزمون شفاهی ارائه مورد، آزمون اسلاید برگزار می شود.

تمامی پاورپوینت های آماده شده باید فاقد نام دانشگاهی باشد که داوطلب دوره تخصصی خود را در آن سپری کرده است.

Share داغ کن - کلوب دات کام 
کلید واژه ها :

نظرات کاربران

  • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
  • نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمی شود.
  • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
  • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
  • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند

محدودیت زمانی - کد مورد نظر رو دوباره لود کنید  • قوانين و آيين نامه هاي دانشگاه پيام نور
  • راهنما و آموزش هاي تصويري براي دانشجويان

خبر های ویژه دانشگاه پیام نور

۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر : 69173

جزییات ، شرایط و لینک ثبت نام /

تمدید مهلت ثبت نام آزمون فراگیر کارشناسی ارشد بهمن 99 (نوبت 21) پیام نور / دفترچه ثبت نام

تمدید مهلت ثبت نام آزمون فراگیر کارشناسی ارشد بهمن 99 (نوبت 21) پیام نور / دفترچه ثبت نام

پیام نورنا : ثبت نام داوطلبان آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد نوبت بیست و یکم سال 1399 دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش و آموزش کشور تمدید شد / دانلود دفترچه ثبت نام + لینک ثبت نام

۲۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر : 68676

به دلیل وجود ویروس کرونا/

اعلام نحوه برگزاری امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

اعلام نحوه برگزاری امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

پیام نورنا: دستورالعمل اجرایی ارزشیابی امتحانات پایان نیمسال اول دانشگاه پیام نور سال تحصیلی 1400-1399 اعلام شد / شرایط جدید به دلیل وجود ویروس کرونا

۱۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر : 68513

دانلود برنامه امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

دانلود برنامه امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

پیام نورنا : برنامه امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور از طریق سایت پیام نورنا برای دانشجویان تهیه و قابل دریافت شد.

۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر : 67659

شرایط و نکات بسیار مهم /

آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

سایت پیام نورنا : طبق تقویم آموزشی مهلت ثبت انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد نیمسال اول 1400-1399 پیام نور از 16 شهریور ماه 99 آغاز شده است.

۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر : 67302

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

پیام نورنا : لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 1400-1399 پیام نور برای دانلود قرار داده شده است/ این لیست به صورت خودکار آپدیت می شود.

۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر : 67290

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه پیام نور / تاریخ انتخاب واحد و مهمان

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه پیام نور / تاریخ انتخاب واحد و مهمان

پیام نورنا :تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399 برای کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه پیام نور اعلام گردید / مهمترین تاریخ های آموزشی و دانشگاهی دانشگاه پیام نور

۲۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر : 65827

دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه / تمامی رشته ها

دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه / تمامی رشته ها

پیام نورنا: دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی / برای تمامی رشته های دانشگاه پیام نور

ابزارهای سایت

ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
ارتباط با ما
شماره های اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

تبلیغات متنی

» تبليغات متني شما در پيام نورنا
با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
» بهبود سطح دانشجویان پیام نور
کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
» ترجمه کتاب،ترجمه مقاله، ترجمه تخصصی
ترجمه فوری کلیه زبان ها در دارالترجمه رسمی پارسیس
» اقدام پژوهی
» گزارش تخصصی
» کارشناسی ارشد بدون کنکور
» رشته های فراگیر پیام نور
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
به همراه پاسخــــــــنامه
شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای

Goto Top