چاپ خبر

آیین نامه جدید نقل و انتقال دانشجویان تصویب و اعلام شد

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور ” PNUNA.COM ” : پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره معاون دانشجویی وزارت علوم آیین‌نامه جدید نقل و انتقال دانشجویان را تشریح کرد / انتقال از دانشگاه پیام نور به دوره های روزانه و شبانه دانشگاه ها ممنوع می باشد.

به گزارش پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نور نا) : در مقدمه این آیین‌نامه است که این آئین‌نامه به منظور تسهیل در انتقال و میهمانی دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر متقاضی به نزدیک‌ترین دانشگاه محل زندگی خانواده، تدوین می‌شود.

معاون دانشجویی وزارت علوم گفت: انتقال از دوره شبانه به روزانه دانشگاه‌ها، از دانشگاه پیام نور به دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها و از مؤسسات به دانشگاه‌ها ممنوع است ولی انتقال به عکس یا از دانشگاه پیام نور به مؤسسات با رعایت مفاد این آیین نامه بلامانع است.

در این آیین‌نامه تعاریف به صورت زیر است:


میهمان: در مواردی که دانشجو برای نیمسال تحصیلی مشخصی اقدام به تغییر محل تحصیل خـود می‌کند به عنوان دانشجوی میهمان برای همان نیمسال در دانشگاه مقصد شناخته می‌شود.

میهمان دائم: دانشجو، تمام واحدهای خود را به صورت میهمان می‌گذراند و در پایان هر نیمسال تحصیلی ریزنمرات وی به دانشگاه مبدأ ارسال و در پایان تحصیلات، مدرک ایشان توسط دانشگاه مبدأ صادر می‌شود.

میهمان مبنا: میهمان بر اساس نمره آزمون سازمان سنجش آموزش کشور

انتقال: تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته، همان دوره و همان مقطع تحصیلی است.

دانشگاه: دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی دولتی

مؤسسه: دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی

گروه: تعدادی از دانشگاه‌ها و مؤسسات که براساس فراوانی تقاضای میهمانی و انتقال در یک ردیف قرار گرفته‌اند.

ماده ۲) در این آیین‌نامه، دانشگاه‌‌ها و مؤسسات به هشت گروه دسته بندی شده‌اند. توضیح این‌که این دسته بندی صرفاً بر اساس فراوانی تقاضای میهمانی و انتقالی بــوده و نشان دهنده اولویت یا برتری دانشگاه‌ها نیست.

تبصره: گروه بندی در دانشگاه پیام نور بر اساس نواحی یک تا پنج آن دانشگاه است.

ب- میهمان شدن

ماده۳) میهمان مبنا: در صورتی که سکونت دائمی والدین دانشجو در نزدیک‌ترین محل به دانشگاه مقصد باشد، با احراز شرط زیر دانشجو می‌تواند میهمان مبنا شود:

برای هر یک از دانشگاه‌های گروه‌های ۲ تا ۶ ، کسب حداقل ۸۵ درصد ،دانشگاه‌های گروه ۷ ، کسب حداقل ۹۰ درصد و برای دانشگاه‌های گروه ۸ ، کسب حداقل ۹۵ درصد نمره آزمون سراسری آخرین فرد پذیرفته شده در همان رشته در دانشگاه مقصد یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات وفناوری.

تبصره۱: دانشجو می‌تواند پس از اعلام قبولی از طرف سازمان سنجش آموزش کشور یا در حین تحصیل در دانشگاه مبدأ درخواست میهمان مبنا را ارائه کند.

تبصره۲: این ماده توسط سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس دستور العمل آن سازمان اجرا و داوطلب باید مستقیماً با آن سازمان مکاتبه کند.

ماده۴) میهمان : در صورتی که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی را در دانشگاه یا مؤسسه مبدأ با میانگین کل حداقل ۱۳ گذرانده باشد، می‌تواند تقاضای میهمان شدن کند.

تبصره ۱: مدت میهمانی می‌تواند با موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد تا سه نیمسال برای مقطع کارشناسی پیوسته و دو نیمسال تحصیلی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ادامه یابد. پس از آن دانشجو باید یا به دانشگاه مبدأ بازگردد یا با احراز شرایط مندرج در این آئین‌نامه تبدیل به میهمان دائم شده یا به دانشگاه مقصد منتقل شود.

تبصره ۲: میهمان شدن در دانشگاه‌های هم گروه یا سایر گروه‌ها، بدون لحاظ گروه بندی، به شرط موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امکان‌پذیر است.

تبصره۳: : در صورتی که سکونت دائمی والدین دانشجو در نزدیک‌ترین محل به دانشگاه مقصد باشد، دانشگاه‌ها باید درصورت احراز یکی از شرایط زیر نیز با میهمان شدن وی موافقت کنند.

۳-۱- ازدواج رسمی دانشجوی دختر (در زمان دانشجویی) در صورتی که محل اشتغال دائم همسر دانشجو، قبل از ازدواج، در نزدیک‌ترین محل به دانشگاه مقصد باشد.

۳-۲- فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده، در زمان دانشجویی به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

۳-۳- بیماری خاص دانشجو به تأیید مراجع ذیصلاح

۳-۴- معلولیت مؤثر دانشجو که در زمان دانشجویی صورت گرفته باشد.
تبصره۴: میهمان شدن دانشجویان مؤسسات، بدون شرط گروه‌بندی، فقط در مؤسسات امکان پذیر است.

تبصره۵: دانشجویان دانشگاه پیام نور برای میهمان شدن در مراکز و واحدها، نیاز به کسب حداقل میانگین ندارند.

ماده۵) میهمان دائم: دانشجوی میهمان در صورت کسب معدل بالاتر از میانگین معدل دانشجویان همان رشته در دانشگاه مقصد در دو نیمسال متوالی، می‌تواند با موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد یا کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص میهمان دائم شود.

تبصره : در صورت میهمانی دائم، نیازی به مراجعه دانشجو در هر نیمسال به دانـشگاه مبدأ نیست و صرفاً در پایان هر نیمسال، کارنامه دانشجو به دانشگاه مبدأ ارسال و در پایان تحصیل، مدرک توسط دانشگاه مبدأ صادر خواهد شد.

ماده ۶) انتخاب واحدهای درسی دانشجوی میهمان، چه به صورت تک درس و چه به صورت نیمسال تحصیلی کامل، باید با تأیید دانشگاه مبدأ و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.

تبصره ۱: دانشجویان دوره روزانه دانشگاه‌ها در دوران میهمانی، ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم هستند.

تبصره ۲: دانشجویان مؤسسات و نوبت دوم دانشگاه‌ها در طول دوره میهمانی، ملزم به پرداخت شهریه ثابت به مؤسسه یا دانشگاه مبدأ و کل شهریه ثابت و متغیر به مؤسسه یا دانشگاه مقصد هستند.

ماده ۷) واحدهایی را که دانشجوی میهمان در یک دانشگاه می‌گذراند عیناً در کارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت می‌شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد.

ماده ۸ ) مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان، در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صـادر می‌شود.

ماده ۹) سقف پذیرش دانشجوی میهمان در هر سال تحصیلی برای تمام دانشگاه‌های گروه‌های ۷ و ۸ ، ۲۰ درصد و برای گروه‌های ۲ تا ۶ ، ۲۵ درصد تعداد پذیرش کل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی است.

تبصره: سقف پذیرش دانشجویان میهمان برای مؤسسات در هر سال تحصیلی، ۱۵درصد تعداد پذیرش کل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی است. مؤسسات مبدا موظفند در صورت تطبیق درخواست میهمانی دانشجو با مفاد این آئین‌نامه، تا سقف فوق‌الذکر با تقاضاها موافقت کنند.

ج- انتقال

ماده ۱۰) انتقال دانشجو به دانشگاه دیگر، مشروط به کسب معدل بالاتر از میانگین معدل دانشجویان ورودی‌های همان سال و همان رشته در دانشگاه مقصد، در مدت حداقل سه نیمسال متوالی میهمانی برای مقطع کارشناسی پیوسته و دو نیمسال متوالی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است.

تبصره: انتقال به دانشگاه‌های هم گروه یا سایر گروه‌ها، بدون لحاظ گروه‌بندی به شرط موافقت دانشگاه‌های مبدا و مقصد یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امکان‌پذیر است.

ماده ۱۱) انتقال از دوره شبانه به روزانه دانشگاه‌ها، از دانشگاه پیام نور به دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها و از مؤسسات به دانشگاه‌ها ممنوع است ولی انتقال به عکس یا از دانشگاه پیام نور به مؤسسات با رعایت مفاد این آیین نامه بلامانع است.

تبصره: انتقال دانشجویان دانشگاه پیام نور بر اساس نواحی پنج گانه است و انتقال از ناحیه بالاتر به ناحیه هم تراز و پایین‌تر بلامانع است.

د- شیوه اجرا

ماده ۱۲) دانشجوی متقاضی انتقال یا میهمانی باید درخواست خود را با ذکر مورد در اردیبهشت ماه هر سال برای نیمسال اول و آبان ماه هر سال برای نیمسال دوم به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسلیم کند.

ماده ۱۳) دانشگاه مبدأ موظف است بر اساس مفاد این آیین‌نامه، درخواست دانشجو را بررسی کرده و در صورت داشتن شرایط در نیمه اول خرداد ماه برای نیمسال اول و نیمه اول آذر ماه برای نیمسال دوم ریز نمرات دانشجو را به دانشگاه مقصد ارسال کند. دانشگاه مقصد مکلف است حداکثر تا ۱۰ شهریور ماه برای نیمسال اول و تا ۱۵ دی ماه برای نیمسال دوم نتیجه را به دانشگاه مبدا و دانشجو اعلام کند.

تبصره۱: درصورت عدم موافقت با درخواست دانشجو از طرف دانشگاه‌های مبداء یا مقصد لازم است دانشگاه یا مؤسسه، دلایل عدم موافقت با درخواست دانشجو را، کتباً به وی اعلام کند.

تبصره۲: درصورتی که دانشجو خود را واجد شرایط بداند، مدارک مربوطه را، به کمیسیون بررسی موارد خاص استانی جهت رسیدگی ارائه می‌کند. در صــورت عدم موافقت کمیسیون مذکور، دانشجو می‌تواند مدارک مربوطه را، به کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص جهت رسیدگی نهایی ارائه دهد.

در هر حال، آرای کمیسیون بررسی موارد خاص استان و مرکز، بنا به مورد برای تمام دانشگاه‌هـا و مـؤسسـات لازم الاجراست.

ماده ۱۴) در صورت انتقال، واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها ۱۲ یا بالاتر است پذیرفـتــه می‌شود و پذیرفتن واحدهای با نمره کمتر از ۱۲، برعهده دانشگاه مقصد است.

تبصره: تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدا اعم از قبولی یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی، عیناً در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده در محاسبه میانگین کل او محسوب می‌شود.

ماده ۱۵) مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می‌شود. واحدهای گذرانده دانشجو در دانشگاه‌های مبدأ و مقصد با ذکر میانگین نمرات آنها در مدرک صادره قید می‌شود.

ماده ۱۶) انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل، در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است.

ماده ۱۷) در تمامی موارد میهمانی، میهمانی دائم و انتقال و با شرایط مساوی اولویت با دانشجویــان دختر است.

هـ- نظارت بر اجرای آئین‌نامه

ماده ۱۸) انتقال و میهمانی دانشجویانی که مشمول یکی از بندهای این آئین نامه هستند، احتیاجی به بررسی و طرح در جلسات کمیسیون بررسی موارد خاص یا شورای انتقال دانشگاه‌ها نداشته و ایجاد تسهیل در امر انتقال یا میهمانی براساس بندهای این آئین‌نامه، برای تمام دانشگاه‌ها و مؤسـســات لازم الاجرا است.

مسئولیت حسن اجرای این آئین‌نامه در هر دانشگاه یا مؤسسه به عهده رئیس آن دانشگاه یا مؤسسـه است.

ماده۱۹) نظارت بر اجرای این آئین‌نامه به عهده معاونت دانشجویی وزارت است. دانشگاه‌ها و مؤسسات موظفند در شروع هر نیمسال اسامی، رشته، مقطع و دوره دانشجویان انتقالی و میهمان را به همراه دلیل موافقت به معاونت دانشجویی وزارت (اداره کل امور دانشجویان داخل) جهت تطبیق با مفـاد آئین نامه اعلام کنند.

ماده ۲۰) هرگونه تخلف از آئین‌نامه یا عدم اجرای مفاد آن تخلف اداری محسوب شده و قابل پیگیری استمطالب مرتبط :

Share داغ کن - کلوب دات کام 
کلید واژه ها :

نظرات کاربران

صفحات نظرات :
 1. نویسنده دیدگاه : محمد - در تاریخ : ۲ خرداد ۱۳۹۴

  سلام ایا می شود از دانشگاه پیام نور به دانشگاه ازاد رفت؟رشته بنده مهندسی عمران است

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲ خرداد ۱۳۹۴ :

  سلام
  باید به هر دو دانشگاه درخواست بدید ببینید موافقت می کنند یا خیر

 2. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : ۱۷ خرداد ۱۳۹۴

  سلام برای انتقالی گرفتن از دانشگاه پیام نور به دانشگاه غیر انتفاعی چه شرایطی داره؟؟
  باتشکر

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ :

  سلام
  باید به هر دو دانشگاه درخواست دهید و موافقت انها را بگیرید

 3. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : ۲۴ خرداد ۱۳۹۴

  سلام کارای فارغ التحصیلی دانشجوی میهمان را دانشگاه مبدا انجام میده یا مقصد؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ :

  سلام
  اول تمام امضاها رو از دانشگاه مقصد میگیرید و بعد به دانشگاه مبدا مراجعه میکنید.

 4. نویسنده دیدگاه : زهرا - در تاریخ : ۵ مرداد ۱۳۹۴

  سلام
  خسته نباشید
  میشه سوال منو هرچی زودتر جواب بدین؟خیلی ضروریه
  من۱۵ مرداد عقد میکنم.و امسال هم کنکور دادم.باتوجه به اینکه عقدم قبل از اعلام نتایج نهایی دانشگاهم هست ایا امکان انتقالی گرفتن وجود دادره؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۶ مرداد ۱۳۹۴ :

  سلام
  مشخص نیست باید درخواست بدید تا به درخواست شما رسیدگی شود

 5. نویسنده دیدگاه : Olel - در تاریخ : ۱۵ مرداد ۱۳۹۴

  سلام
  ضمن تشکر از شما، میخواستم بپرسم کسی که میخاد از پیام نور به آزاد انتقال بیابد ، باید وضعیت خدمتش مشخص شه یا اینکه باهمون معافیت تحصیلی که پیام نور صادر کرده میتونه در آزاد ادامه بده

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ :

  سلام
  اگر انتقال باشد همان معافیت تحصیلی اکی هست و مشکلی ندارد
  اگر انصراف و پذیرش جدید باشد باید موضوع رو از نظام ویفه برای معافیت تحصیلی جدید استعلام بگیرید

 6. نویسنده دیدگاه : Olel - در تاریخ : ۱۸ مرداد ۱۳۹۴

  باسلام دوباره
  عذر میخام امکان انتقالی از پیام نور به آزاد هست ؟ اگه میشه باید در چه شرایطی باشه

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ :

  سلام
  باید به هر دو دانشگاه درخواست بدید ببینید موافقت می کنند یا خیر. اول دانشگاه مبدا و بعد اگر موافقت کردند دانشگاه مقصد

 7. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : ۲۳ مرداد ۱۳۹۴

  میشه من ترم آخرم رو مهمان دانشگاه آزاد بشم……یکم معدلم بالا بیاد

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ :

  باید هر دو دانشگاه موافقت کنند که بعید هست چون ترم اخر هستید موافقت شود

 8. نویسنده دیدگاه : میلاد - در تاریخ : ۶ شهریور ۱۳۹۴

  سلام.من دانشجو رشته حسابداری هستم.میخوام از پیام نور به آزاد انتقال بگیرم شرایطش چه جوریه ممنو میشم

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۶ شهریور ۱۳۹۴ :

  سلام
  باید درخواست بدید تا هر دو دانشگاه موافقت کنند. شرایط خاصی ندارد و فقط موافقت دانشگاه ها مهم است

 9. نویسنده دیدگاه : میلاد - در تاریخ : ۶ شهریور ۱۳۹۴

  سلام.من اگه از دانشگاه پیام نور انتقالی بگیرم به دانشگاه آزاد.معدل که تاثیری که نداره.معافیت تحصیلی چی اونم ک تاثیری نداره

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۶ شهریور ۱۳۹۴ :

  سلام
  خیر

 10. نویسنده دیدگاه : مریم - در تاریخ : ۱۱ شهریور ۱۳۹۴

  سلام .من تابست.ن امسال دچار بیماری شدم امکان انتقالی برای ترم مهر وجود دارد

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ :

  سلام
  باید به دانشگاهتان درخواست دهید ببینید موافقت میکنند یا خیر

 11. نویسنده دیدگاه : الهه - در تاریخ : ۱۴ شهریور ۱۳۹۴

  با سلام و خسته نباشید
  من ورودی کارشناسی ارشد ۹۴-۹۵ هستم که توی اولویت بندی انتخاب دانشگاهها ابتدا غیرانتفاعی را زدم و بعد پردیس های تهران که اول هم غیرانتفاعی را اورده ام حالا میخوام انتخاب های بعد از غیراتفاعی را برم که پردیس ها باشه و قبولی اونها را هم اورده ام باید چکار کنم اصلا” امکانش هست؟
  ممنون میشم راهنماییم کنید

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ :

  سلام
  خیر امکانش نیست مگر اینکه در تکمیل ظرفیت شاید بتوانید

 12. نویسنده دیدگاه : sahel - در تاریخ : ۱۵ شهریور ۱۳۹۴

  سلام آیا میشه از موسسه آموزش عالی به دانشگاه ازاد یا پیام نور انتقالی گرفت؟ به شبانه چطور؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ :

  سلام
  باید به هر دو دانشگاه درخواست دهید تا بررسی کنند و ببینید موافقت می شود یا هیر

 13. نویسنده دیدگاه : زینب - در تاریخ : ۱۵ شهریور ۱۳۹۴

  سلام من ارشد شبانه ایلام اولویتم بوده الان میتونم اولویتا بعدیم که پیام نور بوده برم؟؟؟؟سوال بعدم اینه از ابتدایی تحصیل ایلام به شبانه کرمانشاه امکان انتقالی هست؟؟؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ :

  سلام
  خیر فقط در همان اولویتی که پذیرفته شده اید می توانید ثبت نام کنید.
  باید درخواست بدید مشخص نیست

 14. نویسنده دیدگاه : ز.اسدی - در تاریخ : ۱۸ شهریور ۱۳۹۴

  سلام.ببخشید میخواستم بدونم من میخوام از دانشگاه پیام نور کاردانیم بگیرم و در دانشگاه علمی کاربردی ادامه تحصیل بدم.اول اینکه امکانش هست ؟ و اینکه تا چند واحد نهایتا تطبیق میدن.ممنونم

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ :

  سلام
  بله
  اینکه چه تعداد دروس تطبیق میخورند مشخص نیست و هر دانشگاهی شرایط تطبیق واحد متفاوتی دارد

 15. نویسنده دیدگاه : shirin - در تاریخ : ۱۸ شهریور ۱۳۹۴

  سلام میخواستم بدونم میشه از دانشگاه غیرانتفاعی به پیام نور انتقالی گرفت؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ :

  سلام
  با موافقت هر دو دانشگاه بله. باید درخواست بدید اول به دانشگاه مبدا اگر موافقت کردند بعد به دانشگاه مقصد درخواست دهید.

 16. نویسنده دیدگاه : l.d - در تاریخ : ۱۸ شهریور ۱۳۹۴

  سلام خسته نباشید من امسال بیوتکنولوژی غیر انتفاعی قبول شدم می خواستم ببینم میشه به دانشگاه دولتی مهمانی بگیرم و یه سوال دیگه می تونم بعد از یک ترم انتقالی به ازاد بگیرم و مامایی بخونم . خیلی فوریه میشه لطفا جواب بدید سریع ممنون از زحماتتون.

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۴ :

  سلام
  باید به هر دو دانشگاه درخواست بدید بیینید موافقت میکنند یا خیر

 17. نویسنده دیدگاه : مریم - در تاریخ : ۱۹ شهریور ۱۳۹۴

  سلام و یسبار ممنونم از پاسخگویی شما.آیا از ارشد موسسه غیر انتفاعی در کرمان میشه به شبانه در اهواز منقل یا مهمان بشیم؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۴ :

  سلام
  باید به هر دو دانشگاه درخواست بدید تا ببینید موافقت میکنند یا خیر

 18. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : ۱۹ شهریور ۱۳۹۴

  سلام
  من امسال دانشگا قبول شدم وهنوزم ثبت نام نکردم.
  ایامیشه الان درخواست انتقالی بدم یانه؟
  واینکه دانشگاه مقصددانشگاهیه که من اصلا مجازبه انتخابش نشده بودم این مشکلی ایجادنمیکنه؟
  بعداگه میشه شرایط وهزینه های لازمم بگید.ممنون

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۴ :

  سلام
  فعلا در همان کدرشته محلی که قبول شده اید می توانید ثبت نام کنید

 19. نویسنده دیدگاه : علی کهزادی - در تاریخ : ۲۰ شهریور ۱۳۹۴

  سلام ، من ساکن استان ایلام هستم و بدلیل اشتباه در تعیین رشته مهندسی کامپیتور ملایر قبول شده ام ، آیا میتوانم در اولویتهای بعدی کارنامه نهایی قبول بشم .

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۴ :

  سلام
  خیر فقط در همان اولویتی که پذیرفته شده اید می توانید ثبت نام کنید

 20. نویسنده دیدگاه : کژال - در تاریخ : ۲۴ شهریور ۱۳۹۴

  سلام ضمن سلام و خسته نباشی من ساکن ایلام هستم برای دانشگاه پیام نور اصفهان قبول شدم برای ترم اول میشه مهمان یا انتقال بگیرم با توجه به اینکه دختر و فوت سرپرستم

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ :

  سلام
  برای ترم اول خیر
  از ترم دوم به بعد می توانید درخواست دهید

 21. نویسنده دیدگاه : زهرا - در تاریخ : ۲۴ شهریور ۱۳۹۴

  سلام من دانشجوی ارشد روزانه عمران هستم.بدلیل ۲ترم مشروطی شبانه شدم.ترم۴ رو برام مرخصی ردکردن من شخصا درخواست مرخصی نداده بودم.الان ترم ۵ هستم.درخواست تمدید سنوات دادم.میخاستم بدونم در این نیمسال باید شهریه شبانه رو طبق شهریه ورودی۹۴ بدم یا همون وروردی خودم که ۹۲؟ممنون میشم جواب بدین

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ :

  سلام
  اطلاعی نداریم و این موضوع رو باید از دانشگاه خود پیگیری کنید

 22. نویسنده دیدگاه : مریم - در تاریخ : ۲۴ شهریور ۱۳۹۴

  برای تبدیل شدن از پژوهش محور به اموزش محور باید چیکار کرد؟و پروسه زمانی درخواست و پیگیری ان چقدر طول میکشه؟

 23. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : ۲۵ شهریور ۱۳۹۴

  سلام .آیا میشه از شبانه به روزانه تبدیل شد

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ :

  سلام
  تا جایی ما اطلاع داریم خیر

 24. نویسنده دیدگاه : faryad - در تاریخ : ۲۵ شهریور ۱۳۹۴

  سلام من امسال کاردانی پیام نور تهران قبول شدم‌.میخواستم ببینم در صورت قبولی هر دو دانشگاه برای انتقال من٬مدرکم توسط کدوم دانشگاه صادر میشه ؟؟؟؟مبدأ یا مقصد

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ :

  سلام
  دوست عزیز پیام نور در مقطع کاردانی اصلا پذیرش ندارد شما چطوری کاردانی پیام نور قبول شده اید!!

 25. نویسنده دیدگاه : aylin - در تاریخ : ۲۵ شهریور ۱۳۹۴

  ببخشید من میتونم از شبانه ب پیام نور یاغیرانتفاعی ب صورت مهمان اتتقالی بگیرم؟
  شهریه هاش چطوره؟فقط بایدمال دانشگاه مقصدروبدم؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ :

  باید به هر دو دانشگاه درخواست بدید تا ببینید موافقت می شود یا خیر
  اگر انتقالی انجام شود بله فقط شهریه دانشگاه مقصد می باشد

 26. نویسنده دیدگاه : Adel - در تاریخ : ۲۶ شهریور ۱۳۹۴

  سلام ببخشید من نیمه اول دانشگاه دولتی قبول شده ام میخواستم به نیمه دوم همان دانشگاه انتقالی بدم خواستم بدونم ایا ممکنه ؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ :

  سلام
  باید به دانشگاه قبولی خود مراجعه کنید و درخواست دهید ببینید موافقت میکنند یا خیر

 27. نویسنده دیدگاه : ازاده - در تاریخ : ۲۷ شهریور ۱۳۹۴

  سلام.خسته نباشید نزدیکه ۱۰ بار این سوالو ازتون کردم و جوابی نگرفتم
  میشه لطفا پاسخگو باشید؟؟؟؟؟
  من میخواهم از پیام.نور به ازاد در رشته ی خودم انتقالی بگیرم.۲۰ واحد هم گذراندم.الان دانشگاه ازاد این واحد ها را از من قبول میکند؟یا تنها واحد عمومی ها راقبول میکند؟
  اگر پاسخ دهید خیلی خوشحال میشم چون نیلز به جواب‌ش دارم

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۴ :

  سلام
  دوست عزیز شرایط تطبیق واحد هر دانشگاهی متفاوت است ولی دروسی که شرایط تطبیق واحد رو داشته باشند بله تطبیق میخورند.

 28. نویسنده دیدگاه : احسان - در تاریخ : ۳۰ شهریور ۱۳۹۴

  سلام ی سوال دارم خدمتتون اونم ایته ک خانم بنده دانشگاه رروجرد قبول شده و خودم سرباز تهران میباشم و از مهر امسال ایشون مشغول تحصیل در اون دانشگاه شدند میخواستم بدونم من چجوری میتونم انتقالی دایم بگیرم ؟؟ خودم ساکن تهران میباشم و الان س سال هست ک متاهلم باتشکر

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ :

  سلام
  باید به هر دو دانشگاه مبدا و مقصد درخواست دهید ببینید موافقت می کنند یا خیر

 29. نویسنده دیدگاه : حمید - در تاریخ : ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

  سلام من پیام نور پذیرفته شدم از طریق آزمون حالا میخوام برم اولویت بعدیم که یه رشته ی دیگست در دانشگاه غیر انتقاعی. هنوزم پیام نورو ثبت نام نکردم. چیکار بایدبکنم؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ :

  سلام
  باید صبر کنید تا تکمیل ظرفیت

 30. نویسنده دیدگاه : شیما - در تاریخ : ۱۲ مهر ۱۳۹۴

  خسته نباشید ببخشید درصورت انتقالی گرفتن از دانشگاه پیام نور حسن اباد به پیام نور شهرری شهریه دو برابر میشه یا تغییری نمیکنه. متشکرم.

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۲ مهر ۱۳۹۴ :

  سلام
  مشخص نیست و خود سیستم تشخیص می دهد

 31. نویسنده دیدگاه : سیدایمان - در تاریخ : ۱۲ مهر ۱۳۹۴

  سلام خسته نباشید راستش من هرجای ک به ذهنم امد مراجعه کردم اما جواب دلخواه نگرفتم .من دانشجوی ترم دوم رشته حقوق دانشگاه ازادم تاحالا باترم تابستانی۳۵ واحد پاس کردم میشه از دانشگاه ازاد به پیام نور انتقالی ثابت گرفت.

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۳ مهر ۱۳۹۴ :

  سلام
  باید به هر دو دانشگاه درخواست بدید ببینید موافقت می کنند یا خیر. اول باید دانشگاه ازاد موافقت کند و بعد پیام نور
  ولی بعید هست موافقت شود

 32. نویسنده دیدگاه : فرشاد - در تاریخ : ۱۴ مهر ۱۳۹۴

  سلام من دانشجوی دانشگاه فرهنگیان هستم آیا می تونم دو درس دو واحدی در دانشگاه پیام نور مهمان بگیرم؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۴ مهر ۱۳۹۴ :

  سلام
  باید کل ترم رو مهمان بگیرید و به صورت تکدرسی نمی شود

 33. نویسنده دیدگاه : صدرا - در تاریخ : ۲۶ مهر ۱۳۹۴

  با سلام و عرض ادب به شما….

  میخواستم بدونم که انتقال دانشجو ی پیام نور در همان رشته در یکی از واحد های تهران امکان پذیره؟با گذراندن ترم دوم در شهر فعلی؟؟(ترم۱رو تابستون بر میدارم)

  ممنون میشوم جواب بدین با سپاس……

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۶ مهر ۱۳۹۴ :

  سلام
  پیام نور انتقالی ندارد و فقط مهمان موقت و مهمان دائم دارد.

 34. نویسنده دیدگاه : خاطره - در تاریخ : ۲۹ مهر ۱۳۹۴

  سلام
  من ارشد برق الکترونیک روزانه بیرجند قبول شدم ایا از نظر شما امکان انتقالی از بیرجند به دانشگاه شیراز یا صنعتی شیراز هست؟
  اگر هست آیا ممکنه از ترم اول بشه انتقالی گرفت؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۹ مهر ۱۳۹۴ :

  سلام
  باید به دانشگاه خود درخواست دهید تا بررسی شود

 35. نویسنده دیدگاه : معصومه - در تاریخ : ۳۰ مهر ۱۳۹۴

  سلام من دانشجو ترم ۳ دانشگاه پیام نور نجف آباد هستم ساکن اصفهان میخواستم انتقالی بگیرم برای دانشگاه پیام نور اصفهان امکانش هست؟

 36. نویسنده دیدگاه : Ehsan_total - در تاریخ : ۵ آبان ۱۳۹۴

  سلام
  از دانشگاه آزاد مشهد به غیرانتفاعی شمال که تو آمل هست چند درصد امکان انتقالی گرفتن درحد یکی، دو ترم هست؟
  روراست بگم فقط بخاطر آب و هوا و خوشگلی دانشگاهش میخوام درحد نهایت دو ترم برم
  الانم ترم سه هستم مهندسی شهرسازی. ساکن خود مشهدم هستم

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۵ آبان ۱۳۹۴ :

  سلام
  دوست عزیز اصلا مشخص نیست و باید به هر دو دانشگاه درخواست بدید تا تصمیم گیری کنند

 37. نویسنده دیدگاه : paniz - در تاریخ : ۹ آبان ۱۳۹۴

  سلام
  من دانشجوی کارشناسی ارشد استان همدان ام اما ساکن شهر دیگر هستم امکانش هست برای پایان نامه استاد راهنما رو از شهر خودم انتخاب کنم ؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۹ آبان ۱۳۹۴ :

  سلام
  این مورد رو باید با کارشناس رشتتون هماهنگ کنید

 38. نویسنده دیدگاه : سام - در تاریخ : ۱۰ آبان ۱۳۹۴

  درود
  من ترم اول هوافضا پیام نور اصفهان هستم میخواستم بدونم میتونم انتقالی بگیرم به دانشگاه ازاد نجف اباد رشته هوافضا؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۰ آبان ۱۳۹۴ :

  سلام
  باید درخواست دهید به هر دو دانشگاه تا بررسی کنند. ولی خیلی بعید هست موافقت شود!!

 39. نویسنده دیدگاه : بهنود - در تاریخ : ۱۱ آبان ۱۳۹۴

  با سلام . ممنون از وبسایت خوبتون .
  خواهش میکنم جواب سوال من رو بدید . خیلی خیلی ضروریه .
  من بومی اصفهان دانشجوی رادیولوژی اردبیل هستم . پدرم فوت کرده و تنها برادرم دانشجوی یه شهر دیگه است و مادرم اصفهان تنهاست . آیا با انتقالی من موافقت میشه ؟ دانشگاه مبدأ یعنی اصفهان تأیید میکنه ؟ دقیقا باید چه کار کنم ؟؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۲ آبان ۱۳۹۴ :

  سلام
  مشخص نیست دوست عزیز باید درخواست بدید تا دانشگاه تان بررسی کند

 40. نویسنده دیدگاه : سلدا - در تاریخ : ۱۳ آبان ۱۳۹۴

  سلام خوب هستین خواهش میکنم به سوال من زودتر جواب بدین من ترم اول هستم تو شهر مراغه دانشگاه سراسری میخام درخواست انتقالی بدم ایا لازم است برای درخواست انتقالی علاوه بر اقدام در دانشگاه سراسری مراغه به دانشگاه شهر خودمون هم مراجعه کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۳ آبان ۱۳۹۴ :

  سلام
  اول باید به دانشگاه خودتان درخواست دهید تا اگر موافقت کردند بعد باید به دانشگاه مقصد درخواست بدهید

 41. نویسنده دیدگاه : سلدا - در تاریخ : ۱۳ آبان ۱۳۹۴

  باید به دانشگاه مقصد هم در خواست انتقالی بدهم ایا امکان دارد که دانشگاه مقصد قبول نکند؟؟؟؟؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۳ آبان ۱۳۹۴ :

  بله
  بله باید تصمیم گیری کنند

 42. نویسنده دیدگاه : معین - در تاریخ : ۱۳ آبان ۱۳۹۴

  سلام باتشکر از سایت خوبتون ؟ببخشید من یک سوالی دارم کسی که از دانشگاه سراسری یک شهر به دانشگاه سراسری شهر دیگر انتقالی بگیرد نوبت دوم یا همان شبانه میشوند و باید شهریه پرداخت کند؟؟؟؟؟؟ایا این سوال صحت دارد؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۳ آبان ۱۳۹۴ :

  سلام
  معمولا بله به صورت شبانه خواهد شد و باید پرداخت شهریه انجام دهد.

 43. نویسنده دیدگاه : فهیمه حسینی - در تاریخ : ۱۶ آبان ۱۳۹۴

  سلام خسته نباشید پسرمن دانشجوی روزانه ترم ۱ دانشگاه سراسری مراغه هست وباتوجه به اینکه بنده بیماری خاص دارم وسرپرست خانواده هستم و برای کفالت پسرم اقدام کرده ام وعرض دوماه بدستم میرسد آقای انتقال دائم برای پسرم به دانشگاه تبریز میتونم بگیرم. درصورت امکان سریعتر جواب بدید تا امکان اقدام به موقع داشته باشم

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۶ آبان ۱۳۹۴ :

  سلام
  باید درخواست بدید و بستگی به بررسی و تصمیم دانشگاه های مبدا و مقصد دارد

 44. نویسنده دیدگاه : معصومه - در تاریخ : ۲۰ آبان ۱۳۹۴

  سلام برای انتقالی از یک دانشگاه دولتی به دانشگاه شهر دیگر باید هزینه شبانه راپرداخت کرد یاهزینه پردیس؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۰ آبان ۱۳۹۴ :

  سلام
  معمولا هزینه شبانه گرفته می شود

 45. نویسنده دیدگاه : مهسا - در تاریخ : ۲۵ آبان ۱۳۹۴

  سلام،من سه ترم متوالی مهمان گرفتم،امکان مهمان برای ترم اخر هست؟من ترم۷کارشناسی پیوسته هستم

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۵ آبان ۱۳۹۴ :

  سلام
  با موافقت دانشگاه مبدا و مقصد بله

 46. نویسنده دیدگاه : فریبا - در تاریخ : ۹ آذر ۱۳۹۴

  با عرض سلام و احترام
  من دانشجوی دانشگاه آزاد ادبیات انگلیسی هستم تا حالا ۱۲ واحد اختصاصی و ۸ واحد عمومی (اندیشه ۱ و ۲ – وصایا- فارسی) را گذرانده ام
  الان در سوابق تحصیلی پیام نور شهرری رشته روانشناسی قبول شدم
  باید انصراف بدهم بیام پیام نور یا انتقال؟
  واحدهای عمومی چی میشود؟
  ممنونم

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۹ آذر ۱۳۹۴ :

  سلام
  میتونید انصراف بدید و در پیام نور ثبن نام کنید . و میتونید هم هر دو رشته رو بخونید.
  اگر انصراف دهید بعد از پذیرش در پیام نور و تحویل ریزنمرات می توانید دروس دانشگاه ازاد خود را که شرایط تطبیق واحد رو دارند تطبیق بزنید.

 • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
 • نظرات حاوی الفاظ سبک یا هرگونه توهین، افترا، کنایه یا تحقیر نسبت به دیگران منعکس نمی ‏شوند .
 • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
 • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
 • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند


 • قوانین و آیین نامه های دانشگاه پیام نور
 • راهنما و آموزش های تصویری برای دانشجویان

خبر های ویژه دانشگاه پیام نور

۹ آذر ۱۳۹۴ | کد خبر : 29340

جزییات ، شرایط و لینک ثبت نام /

آغاز ثبت نام آزمون فراگیر کارشناسی ارشد سال ۹۵ (نوبت شانزدهم) پیام نور / دانلود دفترچه

آغاز ثبت نام آزمون فراگیر کارشناسی ارشد سال ۹۵ (نوبت شانزدهم) پیام نور / دانلود دفترچه

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : ثبت نام داوطلبان آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد نوبت شانزدهم سال ۱۳۹۵ دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش و آموزش کشور آغاز شد / دانلود دفترچه ثبت نام

۹ آذر ۱۳۹۴ | کد خبر : 29337

شرایط و نکات بسیار مهم /

آغاز سومین مهلت معرفی به استاد نیمسال اول ۹۵-۹۴ پیام نور

آغاز سومین مهلت معرفی به استاد نیمسال اول ۹۵-۹۴ پیام نور

به گزارش پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : طبق تقویم آموزشی دومین مهلت انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد نیمسال اول ۹۵-۹۴ پیام نور از امروز ۹ آذر ماه ۹۴ آغاز شده است.

۸ آذر ۱۳۹۴ | کد خبر : 29297

لینک مشاهده اسامی پذیرفته شدگان/

نتایج پذیرفته شدگان بدون آزمون پذیرش بهمن ۹۴ پیام نور اعلام شد

نتایج پذیرفته شدگان بدون آزمون پذیرش بهمن ۹۴ پیام نور اعلام شد

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : نتایج نهایی پذیرفته شدگان بدون آزمون پذیرش بهمن ماه ۹۴ دانشگاه پیام نور (بر اساس سوابق تحصیلی) اعلام شد / مدارک لازم جهت ثبت نام

۸ آذر ۱۳۹۴ | کد خبر : 29265

کارشناسی ارشد/

آغاز مهلت ثبت تعیین محل آزمون نیمسال اول ۹۵-۹۴ پیام نور / نکات مهم

آغاز مهلت ثبت تعیین محل آزمون نیمسال اول ۹۵-۹۴ پیام نور / نکات مهم

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : مهلت ثبت درخواست تعیین محل آزمون نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشجویان در سایت گلستان دانشگاه پیام نور آغاز شد.

۲۴ آبان ۱۳۹۴ | کد خبر : 28584

مقطع کارشناسی /

آغاز مهلت درخواست مهمان اضطراری نیمسال اول ۹۵-۹۴ پیام نور / نکات مهم

آغاز مهلت درخواست مهمان اضطراری نیمسال اول ۹۵-۹۴ پیام نور / نکات مهم

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : مهلت درخواست مهمان اضطراری مقطع کارشناسی برای نیمسال اول ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور آغاز شد / نکات مهم

۱۲ شهریور ۱۳۹۴ | کد خبر : 24798

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول ۹۵-۹۴ پیام نور

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول ۹۵-۹۴ پیام نور

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول ۹۵-۹۴ پیام نور برای دانلود قرار داده شده است/ این لیست به صورت خودکار آپدیت می شود.

ابزارهای سایت

اضافه کردن آيدي ياهو پشتيبان جهت اطلاع از اخبار پيام نور

ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
ارتباط با ما
شماره های اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

تبلیغات متنی

» تبليغات متني شما در پيام نورنا
با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
» بهبود سطح دانشجویان پیام نور
کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
»بهبود رتبه سایت شما در نتایج جستجوی گوگل
» مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی،ارشد و دکتری
موسسه پایان نامه،سفارش پایان نامه،سایت پایان نامه
درخواست پایان نامه،پایان نامه دکتری،مشاور پایان نامه
» پایان نامه،مشاور پایان نامه،انجام پایان نامه کارشناسی ارشد
انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر،برق،معماری،عمران
مکانیک،شیمی،حقوق،مدیریت،روانشناسی،حسابداری،صنایع،دامپزشکی...
» مشاور پایان نامه،انجام پایان نامه ارشد،انجام پایان نامه دکتری
مشاوره پایان نامه،انجام پایان نامه کارشناسی ارشد،پایان نامه
موسسه مشاوران تهران
» موسسه پایان نامه ، سفارش پایان نامه ، پایان نامه ارشد
پایان نامه دکتری ، تهیه پایان نامه ، موسسات پایان نامه
انجام پایان نامه ، انجام پایان نامه ارشد ، انجام پایان نامه دکتری
» موسسه پایان نامه،سفارش پایان نامه،انجام پایان نامه ارشد
انجام پایان نامه،پایان نامه،پایان نامه ارشد،تهیه پایان نامه
مشاوره پایان نامه،موسسات پایان نامه،مشاور پایان نامه
» پایان نامه،انجام پایان نامه،انجام پایان نامه ارشد
سفارش پایان نامه،تهیه پایان نامه،سایت پایان نامه
مشاوره پایان نامه،مشاور پایان نامه،پایان نامه ارشد
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
به همراه پاسخــــــــنامه
شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای

Goto Top