چاپ خبر

آیین نامه جدید نقل و انتقال دانشجویان تصویب و اعلام شد

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور ” PNUNA.COM ” : پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره معاون دانشجویی وزارت علوم آیین‌نامه جدید نقل و انتقال دانشجویان را تشریح کرد / انتقال از دانشگاه پیام نور به دوره های روزانه و شبانه دانشگاه ها ممنوع می باشد.

به گزارش پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نور نا) : در مقدمه این آیین‌نامه است که این آئین‌نامه به منظور تسهیل در انتقال و میهمانی دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر متقاضی به نزدیک‌ترین دانشگاه محل زندگی خانواده، تدوین می‌شود.

معاون دانشجویی وزارت علوم گفت: انتقال از دوره شبانه به روزانه دانشگاه‌ها، از دانشگاه پیام نور به دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها و از مؤسسات به دانشگاه‌ها ممنوع است ولی انتقال به عکس یا از دانشگاه پیام نور به مؤسسات با رعایت مفاد این آیین نامه بلامانع است.

در این آیین‌نامه تعاریف به صورت زیر است:


میهمان: در مواردی که دانشجو برای نیمسال تحصیلی مشخصی اقدام به تغییر محل تحصیل خـود می‌کند به عنوان دانشجوی میهمان برای همان نیمسال در دانشگاه مقصد شناخته می‌شود.

میهمان دائم: دانشجو، تمام واحدهای خود را به صورت میهمان می‌گذراند و در پایان هر نیمسال تحصیلی ریزنمرات وی به دانشگاه مبدأ ارسال و در پایان تحصیلات، مدرک ایشان توسط دانشگاه مبدأ صادر می‌شود.

میهمان مبنا: میهمان بر اساس نمره آزمون سازمان سنجش آموزش کشور

انتقال: تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته، همان دوره و همان مقطع تحصیلی است.

دانشگاه: دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی دولتی

مؤسسه: دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی

گروه: تعدادی از دانشگاه‌ها و مؤسسات که براساس فراوانی تقاضای میهمانی و انتقال در یک ردیف قرار گرفته‌اند.

ماده 2) در این آیین‌نامه، دانشگاه‌‌ها و مؤسسات به هشت گروه دسته بندی شده‌اند. توضیح این‌که این دسته بندی صرفاً بر اساس فراوانی تقاضای میهمانی و انتقالی بــوده و نشان دهنده اولویت یا برتری دانشگاه‌ها نیست.

تبصره: گروه بندی در دانشگاه پیام نور بر اساس نواحی یک تا پنج آن دانشگاه است.

ب- میهمان شدن

ماده3) میهمان مبنا: در صورتی که سکونت دائمی والدین دانشجو در نزدیک‌ترین محل به دانشگاه مقصد باشد، با احراز شرط زیر دانشجو می‌تواند میهمان مبنا شود:

برای هر یک از دانشگاه‌های گروه‌های 2 تا 6 ، کسب حداقل 85 درصد ،دانشگاه‌های گروه 7 ، کسب حداقل 90 درصد و برای دانشگاه‌های گروه 8 ، کسب حداقل 95 درصد نمره آزمون سراسری آخرین فرد پذیرفته شده در همان رشته در دانشگاه مقصد یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات وفناوری.

تبصره1: دانشجو می‌تواند پس از اعلام قبولی از طرف سازمان سنجش آموزش کشور یا در حین تحصیل در دانشگاه مبدأ درخواست میهمان مبنا را ارائه کند.

تبصره2: این ماده توسط سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس دستور العمل آن سازمان اجرا و داوطلب باید مستقیماً با آن سازمان مکاتبه کند.

ماده4) میهمان : در صورتی که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی را در دانشگاه یا مؤسسه مبدأ با میانگین کل حداقل 13 گذرانده باشد، می‌تواند تقاضای میهمان شدن کند.

تبصره 1: مدت میهمانی می‌تواند با موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد تا سه نیمسال برای مقطع کارشناسی پیوسته و دو نیمسال تحصیلی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ادامه یابد. پس از آن دانشجو باید یا به دانشگاه مبدأ بازگردد یا با احراز شرایط مندرج در این آئین‌نامه تبدیل به میهمان دائم شده یا به دانشگاه مقصد منتقل شود.

تبصره 2: میهمان شدن در دانشگاه‌های هم گروه یا سایر گروه‌ها، بدون لحاظ گروه بندی، به شرط موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امکان‌پذیر است.

تبصره3: : در صورتی که سکونت دائمی والدین دانشجو در نزدیک‌ترین محل به دانشگاه مقصد باشد، دانشگاه‌ها باید درصورت احراز یکی از شرایط زیر نیز با میهمان شدن وی موافقت کنند.

3-1- ازدواج رسمی دانشجوی دختر (در زمان دانشجویی) در صورتی که محل اشتغال دائم همسر دانشجو، قبل از ازدواج، در نزدیک‌ترین محل به دانشگاه مقصد باشد.

3-2- فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده، در زمان دانشجویی به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

3-3- بیماری خاص دانشجو به تأیید مراجع ذیصلاح

3-4- معلولیت مؤثر دانشجو که در زمان دانشجویی صورت گرفته باشد.
تبصره4: میهمان شدن دانشجویان مؤسسات، بدون شرط گروه‌بندی، فقط در مؤسسات امکان پذیر است.

تبصره5: دانشجویان دانشگاه پیام نور برای میهمان شدن در مراکز و واحدها، نیاز به کسب حداقل میانگین ندارند.

ماده5) میهمان دائم: دانشجوی میهمان در صورت کسب معدل بالاتر از میانگین معدل دانشجویان همان رشته در دانشگاه مقصد در دو نیمسال متوالی، می‌تواند با موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد یا کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص میهمان دائم شود.

تبصره : در صورت میهمانی دائم، نیازی به مراجعه دانشجو در هر نیمسال به دانـشگاه مبدأ نیست و صرفاً در پایان هر نیمسال، کارنامه دانشجو به دانشگاه مبدأ ارسال و در پایان تحصیل، مدرک توسط دانشگاه مبدأ صادر خواهد شد.

ماده 6) انتخاب واحدهای درسی دانشجوی میهمان، چه به صورت تک درس و چه به صورت نیمسال تحصیلی کامل، باید با تأیید دانشگاه مبدأ و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.

تبصره 1: دانشجویان دوره روزانه دانشگاه‌ها در دوران میهمانی، ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم هستند.

تبصره 2: دانشجویان مؤسسات و نوبت دوم دانشگاه‌ها در طول دوره میهمانی، ملزم به پرداخت شهریه ثابت به مؤسسه یا دانشگاه مبدأ و کل شهریه ثابت و متغیر به مؤسسه یا دانشگاه مقصد هستند.

ماده 7) واحدهایی را که دانشجوی میهمان در یک دانشگاه می‌گذراند عیناً در کارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت می‌شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد.

ماده 8 ) مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان، در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صـادر می‌شود.

ماده 9) سقف پذیرش دانشجوی میهمان در هر سال تحصیلی برای تمام دانشگاه‌های گروه‌های 7 و 8 ، 20 درصد و برای گروه‌های 2 تا 6 ، 25 درصد تعداد پذیرش کل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی است.

تبصره: سقف پذیرش دانشجویان میهمان برای مؤسسات در هر سال تحصیلی، 15درصد تعداد پذیرش کل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی است. مؤسسات مبدا موظفند در صورت تطبیق درخواست میهمانی دانشجو با مفاد این آئین‌نامه، تا سقف فوق‌الذکر با تقاضاها موافقت کنند.

ج- انتقال

ماده 10) انتقال دانشجو به دانشگاه دیگر، مشروط به کسب معدل بالاتر از میانگین معدل دانشجویان ورودی‌های همان سال و همان رشته در دانشگاه مقصد، در مدت حداقل سه نیمسال متوالی میهمانی برای مقطع کارشناسی پیوسته و دو نیمسال متوالی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است.

تبصره: انتقال به دانشگاه‌های هم گروه یا سایر گروه‌ها، بدون لحاظ گروه‌بندی به شرط موافقت دانشگاه‌های مبدا و مقصد یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امکان‌پذیر است.

ماده 11) انتقال از دوره شبانه به روزانه دانشگاه‌ها، از دانشگاه پیام نور به دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها و از مؤسسات به دانشگاه‌ها ممنوع است ولی انتقال به عکس یا از دانشگاه پیام نور به مؤسسات با رعایت مفاد این آیین نامه بلامانع است.

تبصره: انتقال دانشجویان دانشگاه پیام نور بر اساس نواحی پنج گانه است و انتقال از ناحیه بالاتر به ناحیه هم تراز و پایین‌تر بلامانع است.

د- شیوه اجرا

ماده 12) دانشجوی متقاضی انتقال یا میهمانی باید درخواست خود را با ذکر مورد در اردیبهشت ماه هر سال برای نیمسال اول و آبان ماه هر سال برای نیمسال دوم به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسلیم کند.

ماده 13) دانشگاه مبدأ موظف است بر اساس مفاد این آیین‌نامه، درخواست دانشجو را بررسی کرده و در صورت داشتن شرایط در نیمه اول خرداد ماه برای نیمسال اول و نیمه اول آذر ماه برای نیمسال دوم ریز نمرات دانشجو را به دانشگاه مقصد ارسال کند. دانشگاه مقصد مکلف است حداکثر تا 10 شهریور ماه برای نیمسال اول و تا 15 دی ماه برای نیمسال دوم نتیجه را به دانشگاه مبدا و دانشجو اعلام کند.

تبصره1: درصورت عدم موافقت با درخواست دانشجو از طرف دانشگاه‌های مبداء یا مقصد لازم است دانشگاه یا مؤسسه، دلایل عدم موافقت با درخواست دانشجو را، کتباً به وی اعلام کند.

تبصره2: درصورتی که دانشجو خود را واجد شرایط بداند، مدارک مربوطه را، به کمیسیون بررسی موارد خاص استانی جهت رسیدگی ارائه می‌کند. در صــورت عدم موافقت کمیسیون مذکور، دانشجو می‌تواند مدارک مربوطه را، به کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص جهت رسیدگی نهایی ارائه دهد.

در هر حال، آرای کمیسیون بررسی موارد خاص استان و مرکز، بنا به مورد برای تمام دانشگاه‌هـا و مـؤسسـات لازم الاجراست.

ماده 14) در صورت انتقال، واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 12 یا بالاتر است پذیرفـتــه می‌شود و پذیرفتن واحدهای با نمره کمتر از 12، برعهده دانشگاه مقصد است.

تبصره: تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدا اعم از قبولی یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی، عیناً در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده در محاسبه میانگین کل او محسوب می‌شود.

ماده 15) مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می‌شود. واحدهای گذرانده دانشجو در دانشگاه‌های مبدأ و مقصد با ذکر میانگین نمرات آنها در مدرک صادره قید می‌شود.

ماده 16) انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل، در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است.

ماده 17) در تمامی موارد میهمانی، میهمانی دائم و انتقال و با شرایط مساوی اولویت با دانشجویــان دختر است.

هـ- نظارت بر اجرای آئین‌نامه

ماده 18) انتقال و میهمانی دانشجویانی که مشمول یکی از بندهای این آئین نامه هستند، احتیاجی به بررسی و طرح در جلسات کمیسیون بررسی موارد خاص یا شورای انتقال دانشگاه‌ها نداشته و ایجاد تسهیل در امر انتقال یا میهمانی براساس بندهای این آئین‌نامه، برای تمام دانشگاه‌ها و مؤسـســات لازم الاجرا است.

مسئولیت حسن اجرای این آئین‌نامه در هر دانشگاه یا مؤسسه به عهده رئیس آن دانشگاه یا مؤسسـه است.

ماده19) نظارت بر اجرای این آئین‌نامه به عهده معاونت دانشجویی وزارت است. دانشگاه‌ها و مؤسسات موظفند در شروع هر نیمسال اسامی، رشته، مقطع و دوره دانشجویان انتقالی و میهمان را به همراه دلیل موافقت به معاونت دانشجویی وزارت (اداره کل امور دانشجویان داخل) جهت تطبیق با مفـاد آئین نامه اعلام کنند.

ماده 20) هرگونه تخلف از آئین‌نامه یا عدم اجرای مفاد آن تخلف اداری محسوب شده و قابل پیگیری است

مطالب مرتبط :

  Share داغ کن - کلوب دات کام 
  کلید واژه ها :

  نظرات کاربران

  صفحات نظرات :
  1. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : ۶ شهریور ۱۳۹۳

   سلام
   من دانشجوی علوم تربیتی ترم ۴پیام نور کرمانشاه هستم میخواستم بدونم میشه یه ترم
   بعنوان مهمون برم کرج یا تهران؟؟ممنون میشم اگه جوابموبدین

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۶ شهریور ۱۳۹۳ :

   سلام
   باید درخواست خود را در سیاست گلستان ثبت کنید تا ببینید مرکزتان موافقت می کند یا خیر.

  2. نویسنده دیدگاه : a.f - در تاریخ : ۶ شهریور ۱۳۹۳

   سلام میخواستم بدونم شرایط انتقالی گرفتن تو دانشگاه های سراسری چه جوریه ؟! من مهمانی گرفتم میخواستم بدونم چطور میتونم مهمانی رو تبدیا به انتقالی کنم ؟! ممنون

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۶ شهریور ۱۳۹۳ :

   سلام
   شرایط در هر دانشگاهی متفاوت است و باید از دانشگاه خودتان سوال کنید/

  3. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : ۷ شهریور ۱۳۹۳

   سلام من دانشجوی دانشگاه پیام نور هستم و امسال در ازمون سراسری شرکت کردم و الان در دانشگاه فرهنگیان قبول شدم الان باید از پیام نور انصراف بدم برای انصراف باید چکار کنم و مهلتش تا کی هستش

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۷ شهریور ۱۳۹۳ :

   سلام
   به مرکزتان مراجعه کنید و فرم انصراف رو تکمیل و تحویل دهید

  4. نویسنده دیدگاه : رامین - در تاریخ : ۷ شهریور ۱۳۹۳

   سلام
   انتقال برای زوج دانشجو که در دو شهر متفاوت هستند چگونه است؟؟؟؟؟
   در ترم اول ……

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۷ شهریور ۱۳۹۳ :

   سلام
   باید در دو نفر تقاضا بدهند به دانشگاه های خود تا دانشگاه ها بررسی و تصمیم گیری کنند

  5. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : ۱۳ شهریور ۱۳۹۳

   ایا انتقال دانشجو روزانه از دانشگاه سراسری مثل دانشگاه خوارزمی به دانشگاه پیام نور امکان دارد؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ :

   بستگی به تصمیم گیری مراکز و دانشگاه ها دارد

  6. نویسنده دیدگاه : مصطفی - در تاریخ : ۱۶ شهریور ۱۳۹۳

   سلام
   بنده دانشجوی کارشناسی رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد تهران جنوب هستم ، آیا میتونم از دانشگاهم انتقالی بگیرم و به یکی از دانشگاههای پیام نور بیام ؟؟؟
   چون میخوام دو رشته همزمان بخونم و این موضوع فقط برای کسایی امکان پذیره که یکی از رشته هاشو در پیام نور بخونه
   ممنون میشم هر چه زودتر جواب بدید ، خیلی واجبه

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ :

   سلام
   باید درخواست دهید تا دانشگاه ها بررسی و تصمیم گیری کنند

  7. نویسنده دیدگاه : مرتضی - در تاریخ : ۱۷ شهریور ۱۳۹۳

   با سلام و عرض خسته نباشید
   من یک معلول جسمی و حرکتی نسبتا شدید هستم چگونه میتوانم در شهر خود میهمان دایم باشم
   با تشکر

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ :

   سلام
   باید به دانشگاه خود درخواست دهید تا رسیدگی شود

  8. نویسنده دیدگاه : رهگذر - در تاریخ : ۱۸ شهریور ۱۳۹۳

   سلام.جناب پشتیان تو رو خدا هر چی اطلاعات در مورد سوال من داری دریغ نکن خیلی حیاتیه
   من رشته فقه و حقوق اسلامی دانشگاه روزانه قبول شدم ولی دانشگاه قبولی ام با محل زندگی ام ۱۲۰۰ کیلومتر فاصله داره .راهش چیه من بتونم مهمان موقت یا دایم یا انتقالی بگیرم آیا وجود مادر تنها بدون هیچ سرپرستی میتونه جزو موارد ضروری محسوب بشه؟
   آیا میشه از رشته فقه و حقوق دانشگاه روزانه به رشته حقوق در پیام نور تغییر رشته داده و انتقال گرفت؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۳ :

   سلام
   شما باید از ترم دوم به بعد درخواست مهمان دایم و یا انتقالی کنید و دیگه بستگی به دانشگاه و تصمیم گیری انها دارد.
   بله جز موارد خوب برای انتقالی و مهمان دائم هست.

  9. نویسنده دیدگاه : آمنه صادقی - در تاریخ : ۲۸ شهریور ۱۳۹۳

   سلام من ارشد استعدادهای درخشان پیام نور واحد پردیس قبول شدم . دانشگاه تا محل سکونت من ۴۵۰ کیلومتر فاصله داره. من یه مادر سرطانی دارم و تک دختر خانواده ام یه دختر ۱۱ ساله دارم و همسرم فوت شده .آیا می تونم از ترم اول انتقالی یا مهمان بگیرم به استان خودم یعنی اصفهان؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۳ :

   سلام
   از ترم اول خیر. و از ترم دوم هم باید درخواست بدید که معولا برای ارشد بسیار سخت با درخواست مهمان دائم موافقت می شود
   به هر حال باید درخواست دهید به مرکزتان.
   البته برای ارشد تعیین محل آزمون دارید که میتونید مکان امتحانات خودتون رو به هر جایی تغییر دهید

  10. نویسنده دیدگاه : ریحانه - در تاریخ : ۲۹ شهریور ۱۳۹۳

   با سلام خدمت پشتیبان عزیز.من ۳۳ واحد از رشته ی زیست شناسی پیام نور روپاس کردم.واین ترم هم انتخاب واحد کردم میخاستم بدونم اگه امسال کنکور بدم وبتونم همین رشته رو دانشگاه دولتی بیارم این واحد های پاس شده محسوب میشن یا دوباره باید از اول پاسشون کنم .البته نمراتم هم خوب بوده وهمه بالای ۱۸ بوده.

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ :

   سلام
   بله دروسی که شرایط تطبیق واحد رو داشته باشند می توانید تطبیق دهید
   شرایط تطبیق واحد در همین سایت هست جستجو کنید

  11. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : ۳ مهر ۱۳۹۳

   سلام
   تحصیل همزمان در دو مقطع متفاوت مثلا دکتری و کارشناسی با هم منافاتی دارند یا خیر؟ کارشناسی دانشگاه سراسری هست

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۳ مهر ۱۳۹۳ :

   سلام
   تحصیل همزمان در مقطع تحصیلات تکمیلی ممنوع می باشد

  12. نویسنده دیدگاه : ندا - در تاریخ : ۳ مهر ۱۳۹۳

   سلام خسته نباشید قبلا پیغام دادم لطفا جواب بدهید ممنون من کارشناسی ناپیوسته معماری دانشگاه غیرانتفاعی ساوه قبول شدم بعد از کنکور متأهل شدم الان میتونم از ترم اول به تهران انتقالی یا مهمان بگیرم

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۴ مهر ۱۳۹۳ :

   سلام
   باید به دانشگاهتان درخواست دهید تا بررسی و تصمیم گیری شود

  13. نویسنده دیدگاه : اسماعیل - در تاریخ : ۱۱ مهر ۱۳۹۳

   سلام میشه از دانشگاه پیام نور به آزاد انتقال پیدا کرد

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۱ مهر ۱۳۹۳ :

   سلام
   با موافقت دانشگاه ها بله

  14. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : ۲۲ مهر ۱۳۹۳

   سلام میشهاز دانشگاه دولتی بدون گذراندن یک نیمسال به پیام نور رفت

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۳ مهر ۱۳۹۳ :

   سلام
   با موافقت دانشگاه ها بله

  15. نویسنده دیدگاه : دانشجو - در تاریخ : ۲۵ آبان ۱۳۹۳

   سلام.انتقال و تغییر رشته همزمان از دانشگاه روزانه رشته فقه و حقوق به پیام نور رشته حقوق امکان پذیره؟اگه آره چطوری باید اقدام کنم؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۵ آبان ۱۳۹۳ :

   سلام
   بله
   باید جفت دانشگاه ها موافقت کنند.

  16. نویسنده دیدگاه : حسن - در تاریخ : ۲ آذر ۱۳۹۳

   باسلام چرا جواب سوال منو ندادید ؟؟؟
   من در دانشگاه آزد کاردانی پیوسته مشغول هستم آیا تابستان سال دیگه شروع آزمون کاردانی قبول بشم میتوانم انتقالی بگیرم یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲ آذر ۱۳۹۳ :

   سلام
   دوست عزیز از قوانین دانشگاه ازاد اطلاعی نداریم. از دانشگاه خود سوال کنید

  • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
  • نظرات حاوی الفاظ سبک یا هرگونه توهین، افترا، کنایه یا تحقیر نسبت به دیگران منعکس نمی ‏شوند .
  • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
  • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
  • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند


  • قوانین و آیین نامه های دانشگاه پیام نور
  • راهنما و آموزش های تصویری برای دانشجویان

  خبر های ویژه دانشگاه پیام نور

  ۵ آذر ۱۳۹۳ | کد خبر : 19655

  اختصاصی پیام نورنا /

  خدمات امور فرهنگی علت افزایش 35 هزار تومانی شهریه دانشجویان پیام نور / بخشنامه

  خدمات امور فرهنگی علت افزایش 35 هزار تومانی شهریه دانشجویان پیام نور / بخشنامه

  پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : علت افزایش ۳۵ هزار تومانی شهریه جدید دانشجویان دانشگاه پیام نور مشخص شد.

  ۴ آذر ۱۳۹۳ | کد خبر : 19646

  اختصاصی پیام نورنا /

  دستورالعمل نحوه بازگشت به تحصیل دانشجویان دانشگاه پیام نور / بخشنامه

  دستورالعمل نحوه بازگشت به تحصیل دانشجویان دانشگاه پیام نور / بخشنامه

  پایگاه خبری دانشجویان پیلام نور (پیام نورنا) : دستورالعمل نحوه بازگشت به تحصیل دانشجویان انصرافی – اتمام سنوات (اخراج) – ترک تحصیل در دانشگاه پیام نور اعلام شد.

  ۴ آذر ۱۳۹۳ | کد خبر : 19626

  اختصاصی پیام نورنا /

  تغییر در نحوه محاسبه نمرات میان ترم دانشجویان پیام نور منتفی شد

  تغییر در نحوه محاسبه نمرات میان ترم دانشجویان پیام نور منتفی شد

  پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : تغییر در نحوه محاسبه نمرات میان ترم دانشجویان دانشگاه پیام نور منتفی شد / محاسبه طبق روال قبل

  ۲ آذر ۱۳۹۳ | کد خبر : 19616

  اختصاصی پیام نورنا /

  زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نوبت پانزدهم

  زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور نوبت پانزدهم

  پگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : زمان ثبت نام و برگزاری آزمون کارشناسی ارشد نوبت پانزدهم فراگیر دانشگاه پیام نور اعلام شد.

  ۲۵ آبان ۱۳۹۳ | کد خبر : 19585

  اسامی دروس /

  اصلاحیه منابع درسی و تغییر ساعت امتحانی برخی دروس در نیمسال اول 94-93 پیام نور

  اصلاحیه منابع درسی و تغییر ساعت امتحانی برخی دروس در نیمسال اول 94-93 پیام نور

  پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : اصلاحیه منابع درسی و تغییر در ساعت امتحانی برخی دروس در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور اعلام شد.

  ۲۳ آبان ۱۳۹۳ | کد خبر : 19560

  بیشتر از 1 ماه دیگر مهلت ثبت نام رشته های بدون آزمون پذیرش بهمن 93 تمدید شد

  بیشتر از 1 ماه دیگر مهلت ثبت نام رشته های بدون آزمون پذیرش بهمن 93 تمدید شد

  پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : مهلت ثبت نام رشته های بدون آزمون در رشته محل‌های دانشگاه‌های پیام‌نور و غیرانتفاعی پذیرش بهمن ماه ۹۳ بیشتر از ۱ ماه دیگر تمدید شد.

  ۲۲ آبان ۱۳۹۳ | کد خبر : 19554

  زمان تعیین محل آزمون و ثبت نمرات میان ترم در نیمسال اول 94-93 پیام نور

  زمان تعیین محل آزمون و ثبت نمرات میان ترم در نیمسال اول 94-93 پیام نور

  پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : تاریخ تعیین محل آزمون و آخرین زمان ثبت نمرات میان ترم نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور

  ۲۱ آبان ۱۳۹۳ | کد خبر : 19518

  شرایط تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی پیام نور /

  تحصیل همزمان در دو رشته دانشگاه پیام نور امکان پذیر شد / بخشنامه و دستورالعمل

  تحصیل همزمان در دو رشته دانشگاه پیام نور امکان پذیر شد / بخشنامه و دستورالعمل

  پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی دانشگاه پیام نور تصویب و امکان پذیر شد / شرایط و دستورالعمل اجرایی تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی

  ۱۰ آبان ۱۳۹۳ | کد خبر : 19414

  مهم و فوری /

  آیین نامه جدید آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور / قوانین و شرایط جدید

  آیین نامه جدید آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور / قوانین و شرایط جدید

  پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا): آیین نامه جدید آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسید / تغییرات مهم و اساسی در آیین نامه

  ابزارهای سایت

  اضافه کردن آيدي ياهو پشتيبان جهت اطلاع از اخبار پيام نور

  ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
  ارتباط با ما
  شماره اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

  تبلیغات متنی

  » تبليغات متني شما در پيام نورنا
  با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
  » بهبود سطح دانشجویان پیام نور
  کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
  گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
  » موسسه آموزش عالی چتر دانش | 66488920-021
  کلاسهای آمادگی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
  بسته های مکاتبه ای + آزمون های آزمایشی رایگان
  » 13 سال سابقه آموزشی - بالاترین قبولی مستند
  کلاسهای آمادگی دوره های فراگیر پیام نور (ارشد)
  آزمون های آزمایشی رایگان - تلفن تماس : 88288211
  » کاملترین و بروزترین بسته آموزشی فراگیر ارشد در کشور
  با برنامه زمان بندی مطالعه و با استانداردهای آموزش عالی
  منطبق با آخرین تغییرات منابع کنکور فراگیر 93
  » کلاسهای حضوری آمادگی وکالت در کرج
  کلاسهای حضوری آمادگی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
  آزمونهای آزمایشی کشوری وکالت
  » دانلود سوالات کاردانی-کارشناسی -ارشد-دکتری
  جزوه و منابع مهم کاردانی تا دکتری

  » نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
  به همراه پاسخــــــــنامه
  شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
  تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای

  Goto Top