چاپ خبر

آیین نامه جدید نقل و انتقال دانشجویان تصویب و اعلام شد

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور ” PNUNA.COM ” : پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره معاون دانشجویی وزارت علوم آیین‌نامه جدید نقل و انتقال دانشجویان را تشریح کرد / انتقال از دانشگاه پیام نور به دوره های روزانه و شبانه دانشگاه ها ممنوع می باشد.

به گزارش پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نور نا) : در مقدمه این آیین‌نامه است که این آئین‌نامه به منظور تسهیل در انتقال و میهمانی دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر متقاضی به نزدیک‌ترین دانشگاه محل زندگی خانواده، تدوین می‌شود.

معاون دانشجویی وزارت علوم گفت: انتقال از دوره شبانه به روزانه دانشگاه‌ها، از دانشگاه پیام نور به دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها و از مؤسسات به دانشگاه‌ها ممنوع است ولی انتقال به عکس یا از دانشگاه پیام نور به مؤسسات با رعایت مفاد این آیین نامه بلامانع است.

در این آیین‌نامه تعاریف به صورت زیر است:


میهمان: در مواردی که دانشجو برای نیمسال تحصیلی مشخصی اقدام به تغییر محل تحصیل خـود می‌کند به عنوان دانشجوی میهمان برای همان نیمسال در دانشگاه مقصد شناخته می‌شود.

میهمان دائم: دانشجو، تمام واحدهای خود را به صورت میهمان می‌گذراند و در پایان هر نیمسال تحصیلی ریزنمرات وی به دانشگاه مبدأ ارسال و در پایان تحصیلات، مدرک ایشان توسط دانشگاه مبدأ صادر می‌شود.

میهمان مبنا: میهمان بر اساس نمره آزمون سازمان سنجش آموزش کشور

انتقال: تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته، همان دوره و همان مقطع تحصیلی است.

دانشگاه: دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی دولتی

مؤسسه: دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی

گروه: تعدادی از دانشگاه‌ها و مؤسسات که براساس فراوانی تقاضای میهمانی و انتقال در یک ردیف قرار گرفته‌اند.

ماده 2) در این آیین‌نامه، دانشگاه‌‌ها و مؤسسات به هشت گروه دسته بندی شده‌اند. توضیح این‌که این دسته بندی صرفاً بر اساس فراوانی تقاضای میهمانی و انتقالی بــوده و نشان دهنده اولویت یا برتری دانشگاه‌ها نیست.

تبصره: گروه بندی در دانشگاه پیام نور بر اساس نواحی یک تا پنج آن دانشگاه است.

ب- میهمان شدن

ماده3) میهمان مبنا: در صورتی که سکونت دائمی والدین دانشجو در نزدیک‌ترین محل به دانشگاه مقصد باشد، با احراز شرط زیر دانشجو می‌تواند میهمان مبنا شود:

برای هر یک از دانشگاه‌های گروه‌های 2 تا 6 ، کسب حداقل 85 درصد ،دانشگاه‌های گروه 7 ، کسب حداقل 90 درصد و برای دانشگاه‌های گروه 8 ، کسب حداقل 95 درصد نمره آزمون سراسری آخرین فرد پذیرفته شده در همان رشته در دانشگاه مقصد یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات وفناوری.

تبصره1: دانشجو می‌تواند پس از اعلام قبولی از طرف سازمان سنجش آموزش کشور یا در حین تحصیل در دانشگاه مبدأ درخواست میهمان مبنا را ارائه کند.

تبصره2: این ماده توسط سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس دستور العمل آن سازمان اجرا و داوطلب باید مستقیماً با آن سازمان مکاتبه کند.

ماده4) میهمان : در صورتی که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی را در دانشگاه یا مؤسسه مبدأ با میانگین کل حداقل 13 گذرانده باشد، می‌تواند تقاضای میهمان شدن کند.

تبصره 1: مدت میهمانی می‌تواند با موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد تا سه نیمسال برای مقطع کارشناسی پیوسته و دو نیمسال تحصیلی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ادامه یابد. پس از آن دانشجو باید یا به دانشگاه مبدأ بازگردد یا با احراز شرایط مندرج در این آئین‌نامه تبدیل به میهمان دائم شده یا به دانشگاه مقصد منتقل شود.

تبصره 2: میهمان شدن در دانشگاه‌های هم گروه یا سایر گروه‌ها، بدون لحاظ گروه بندی، به شرط موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امکان‌پذیر است.

تبصره3: : در صورتی که سکونت دائمی والدین دانشجو در نزدیک‌ترین محل به دانشگاه مقصد باشد، دانشگاه‌ها باید درصورت احراز یکی از شرایط زیر نیز با میهمان شدن وی موافقت کنند.

3-1- ازدواج رسمی دانشجوی دختر (در زمان دانشجویی) در صورتی که محل اشتغال دائم همسر دانشجو، قبل از ازدواج، در نزدیک‌ترین محل به دانشگاه مقصد باشد.

3-2- فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده، در زمان دانشجویی به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

3-3- بیماری خاص دانشجو به تأیید مراجع ذیصلاح

3-4- معلولیت مؤثر دانشجو که در زمان دانشجویی صورت گرفته باشد.
تبصره4: میهمان شدن دانشجویان مؤسسات، بدون شرط گروه‌بندی، فقط در مؤسسات امکان پذیر است.

تبصره5: دانشجویان دانشگاه پیام نور برای میهمان شدن در مراکز و واحدها، نیاز به کسب حداقل میانگین ندارند.

ماده5) میهمان دائم: دانشجوی میهمان در صورت کسب معدل بالاتر از میانگین معدل دانشجویان همان رشته در دانشگاه مقصد در دو نیمسال متوالی، می‌تواند با موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد یا کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص میهمان دائم شود.

تبصره : در صورت میهمانی دائم، نیازی به مراجعه دانشجو در هر نیمسال به دانـشگاه مبدأ نیست و صرفاً در پایان هر نیمسال، کارنامه دانشجو به دانشگاه مبدأ ارسال و در پایان تحصیل، مدرک توسط دانشگاه مبدأ صادر خواهد شد.

ماده 6) انتخاب واحدهای درسی دانشجوی میهمان، چه به صورت تک درس و چه به صورت نیمسال تحصیلی کامل، باید با تأیید دانشگاه مبدأ و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.

تبصره 1: دانشجویان دوره روزانه دانشگاه‌ها در دوران میهمانی، ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم هستند.

تبصره 2: دانشجویان مؤسسات و نوبت دوم دانشگاه‌ها در طول دوره میهمانی، ملزم به پرداخت شهریه ثابت به مؤسسه یا دانشگاه مبدأ و کل شهریه ثابت و متغیر به مؤسسه یا دانشگاه مقصد هستند.

ماده 7) واحدهایی را که دانشجوی میهمان در یک دانشگاه می‌گذراند عیناً در کارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت می‌شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد.

ماده 8 ) مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان، در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صـادر می‌شود.

ماده 9) سقف پذیرش دانشجوی میهمان در هر سال تحصیلی برای تمام دانشگاه‌های گروه‌های 7 و 8 ، 20 درصد و برای گروه‌های 2 تا 6 ، 25 درصد تعداد پذیرش کل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی است.

تبصره: سقف پذیرش دانشجویان میهمان برای مؤسسات در هر سال تحصیلی، 15درصد تعداد پذیرش کل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی است. مؤسسات مبدا موظفند در صورت تطبیق درخواست میهمانی دانشجو با مفاد این آئین‌نامه، تا سقف فوق‌الذکر با تقاضاها موافقت کنند.

ج- انتقال

ماده 10) انتقال دانشجو به دانشگاه دیگر، مشروط به کسب معدل بالاتر از میانگین معدل دانشجویان ورودی‌های همان سال و همان رشته در دانشگاه مقصد، در مدت حداقل سه نیمسال متوالی میهمانی برای مقطع کارشناسی پیوسته و دو نیمسال متوالی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است.

تبصره: انتقال به دانشگاه‌های هم گروه یا سایر گروه‌ها، بدون لحاظ گروه‌بندی به شرط موافقت دانشگاه‌های مبدا و مقصد یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امکان‌پذیر است.

ماده 11) انتقال از دوره شبانه به روزانه دانشگاه‌ها، از دانشگاه پیام نور به دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها و از مؤسسات به دانشگاه‌ها ممنوع است ولی انتقال به عکس یا از دانشگاه پیام نور به مؤسسات با رعایت مفاد این آیین نامه بلامانع است.

تبصره: انتقال دانشجویان دانشگاه پیام نور بر اساس نواحی پنج گانه است و انتقال از ناحیه بالاتر به ناحیه هم تراز و پایین‌تر بلامانع است.

د- شیوه اجرا

ماده 12) دانشجوی متقاضی انتقال یا میهمانی باید درخواست خود را با ذکر مورد در اردیبهشت ماه هر سال برای نیمسال اول و آبان ماه هر سال برای نیمسال دوم به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسلیم کند.

ماده 13) دانشگاه مبدأ موظف است بر اساس مفاد این آیین‌نامه، درخواست دانشجو را بررسی کرده و در صورت داشتن شرایط در نیمه اول خرداد ماه برای نیمسال اول و نیمه اول آذر ماه برای نیمسال دوم ریز نمرات دانشجو را به دانشگاه مقصد ارسال کند. دانشگاه مقصد مکلف است حداکثر تا 10 شهریور ماه برای نیمسال اول و تا 15 دی ماه برای نیمسال دوم نتیجه را به دانشگاه مبدا و دانشجو اعلام کند.

تبصره1: درصورت عدم موافقت با درخواست دانشجو از طرف دانشگاه‌های مبداء یا مقصد لازم است دانشگاه یا مؤسسه، دلایل عدم موافقت با درخواست دانشجو را، کتباً به وی اعلام کند.

تبصره2: درصورتی که دانشجو خود را واجد شرایط بداند، مدارک مربوطه را، به کمیسیون بررسی موارد خاص استانی جهت رسیدگی ارائه می‌کند. در صــورت عدم موافقت کمیسیون مذکور، دانشجو می‌تواند مدارک مربوطه را، به کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص جهت رسیدگی نهایی ارائه دهد.

در هر حال، آرای کمیسیون بررسی موارد خاص استان و مرکز، بنا به مورد برای تمام دانشگاه‌هـا و مـؤسسـات لازم الاجراست.

ماده 14) در صورت انتقال، واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 12 یا بالاتر است پذیرفـتــه می‌شود و پذیرفتن واحدهای با نمره کمتر از 12، برعهده دانشگاه مقصد است.

تبصره: تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدا اعم از قبولی یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی، عیناً در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده در محاسبه میانگین کل او محسوب می‌شود.

ماده 15) مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می‌شود. واحدهای گذرانده دانشجو در دانشگاه‌های مبدأ و مقصد با ذکر میانگین نمرات آنها در مدرک صادره قید می‌شود.

ماده 16) انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل، در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است.

ماده 17) در تمامی موارد میهمانی، میهمانی دائم و انتقال و با شرایط مساوی اولویت با دانشجویــان دختر است.

هـ- نظارت بر اجرای آئین‌نامه

ماده 18) انتقال و میهمانی دانشجویانی که مشمول یکی از بندهای این آئین نامه هستند، احتیاجی به بررسی و طرح در جلسات کمیسیون بررسی موارد خاص یا شورای انتقال دانشگاه‌ها نداشته و ایجاد تسهیل در امر انتقال یا میهمانی براساس بندهای این آئین‌نامه، برای تمام دانشگاه‌ها و مؤسـســات لازم الاجرا است.

مسئولیت حسن اجرای این آئین‌نامه در هر دانشگاه یا مؤسسه به عهده رئیس آن دانشگاه یا مؤسسـه است.

ماده19) نظارت بر اجرای این آئین‌نامه به عهده معاونت دانشجویی وزارت است. دانشگاه‌ها و مؤسسات موظفند در شروع هر نیمسال اسامی، رشته، مقطع و دوره دانشجویان انتقالی و میهمان را به همراه دلیل موافقت به معاونت دانشجویی وزارت (اداره کل امور دانشجویان داخل) جهت تطبیق با مفـاد آئین نامه اعلام کنند.

ماده 20) هرگونه تخلف از آئین‌نامه یا عدم اجرای مفاد آن تخلف اداری محسوب شده و قابل پیگیری استمطالب مرتبط :

Share داغ کن - کلوب دات کام 
کلید واژه ها :

نظرات کاربران

صفحات نظرات :
 1. نویسنده دیدگاه : احمد - در تاریخ : 23 دی 1394

  ایا میشه از دانشگاه ازاد به پیام نور انتقالی گرفت تشکر

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 23 دی 1394 :

  با موافقت دانشگاه ها بله

 2. نویسنده دیدگاه : s - در تاریخ : 24 دی 1394

  سلام
  من ترم چهار کارشناسی صنایع پیام نور -ورودی بدون آزمون- هستم.
  می خواستم بدونم که آیا میتونم در دانشگاه علمی کاربردی ادامه تحصیل بدم؟ آیا این واحد هایی که تا حالا گذروندم تطبیق داده میشن؟
  بسیار سپاس گزارم.

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 24 دی 1394 :

  سلام
  بله می توانید. دروسی که شرایط تطبیق واحد رو داشته باشند می توانید تطبیق دهید

 3. نویسنده دیدگاه : اسماعیل - در تاریخ : 27 دی 1394

  سلام من ترم 1 دانشگاه ازاد هستم ایا در صورت انتقالی به دانشگاه بیام نور تعداد واحد های باس شده در دانشگاه ازاد در دانشگاه بیام نور اعمال میشور با توجه بهکشوری بودن سوالات بیام نور لطفا باسخ کامل دهید

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 27 دی 1394 :

  سلام
  دروسی که شرایط تطبیق واحد رو داشته باشند بله تطبیق داده می شود

 4. نویسنده دیدگاه : احسان - در تاریخ : 4 اردیبهشت 1395

  سلام اینکه میگید هر دو دانشگاه باید موافقت کنند بر چه اساسی موافقت میکنند؟ یا سلیقه ای هستش؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 4 اردیبهشت 1395 :

  سلام
  سلیقه ای نیست بر اساس مشکلات دانشجو بررسی میکنند

 5. نویسنده دیدگاه : سجاد - در تاریخ : 15 خرداد 1395

  سلام من دانشجوی ترم 4 مهندسی نرم افزار دانشگاه پیام نور هستم
  میخواستم ببینم ایا در صورت انتقال به دانشگاه آزاد همه دروس پاس شده تطبیق داده میشوند؟با تشکر

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 15 خرداد 1395 :

  سلام
  دروسی که شرایط تطبیق واحد رو داشته باشند بله.شرایط تطبیق واحد در هر دانشگاهی متفاوت است

 6. نویسنده دیدگاه : شاهین - در تاریخ : 24 خرداد 1395

  سلام میخواستم ببینم میشه از دانشگاه روزانه به پیام نور انتقالی گرفت

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 24 خرداد 1395 :

  سلام
  با موافقت هر دو دانشگاه بله می توانید

 7. نویسنده دیدگاه : محمد خ - در تاریخ : 4 تیر 1395

  سلام ببخشید میشه من که دانشگاه غیر دولتی میشه انتقالی بگیرم برم آزاد درسام هم تطبیق بزنم

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 4 تیر 1395 :

  سلام
  دروسی که شرایط تطبیق واحد رو داشته باشند بله. شرایط تطبیق واحد در هر دانشگاهی متفاوت است.

 8. نویسنده دیدگاه : محمد جودی - در تاریخ : 7 تیر 1395

  با سلام
  من دارای معلولیت شدید جسمی میباشم
  میخواستم بدانماگر در دانشگاهی قبول شوم در همان ترم اول ب من میهمانی میدهند یا باید یک ترم را بگذرانم
  با سپاس

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 7 تیر 1395 :

  سلام
  باید درخواست بدید و مشخص نیست مهمانی شما تایید شود یا خیر

 9. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : 20 مرداد 1395

  سلام
  اگر به دلایل مشکلات جسمی از دانشگاه روزانه انتقالی بخواهیم به پیام نور می شود؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 20 مرداد 1395 :

  سلام
  در صورت موافقت هر دو دانشگاه بله می شود

 10. نویسنده دیدگاه : عرفان - در تاریخ : 25 مرداد 1395

  با سلام خسته نباشید من یه بار انصراف دادم و الان در دانشگاه غیر انتفاعی دانشجوام حالا کنکور دادم و میخوام برم آزاد آیا امکانش هست؟
  چون من شنیدم بره غیر انتفاعی به آزاد باید انصراف بگیرم و انتقالی نداره

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 25 مرداد 1395 :

  سلام
  اگر از معافیت تحصیلی استفاده میکنید و یکبار انصراف داده اید دیگر نمی توانید انصراف دهید!!

 11. نویسنده دیدگاه : عرفان - در تاریخ : 26 مرداد 1395

  خب اگه از غیر انتفاعی بخوام برم آزاد انتقالیه یا انصانصرا
  قانونش چیه؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 27 مرداد 1395 :

  دوست عزیز انتقالی وقیته که درخواست بدید!!
  انصراف زمانی هست که شما درخواست انصراف دهید

 12. نویسنده دیدگاه : اذر - در تاریخ : 12 شهریور 1395

  سلام من برای دوره کارشناسی ارشد امتحان دادم و روزانه زابل مجاز شدم اما بخاطر اینکه تک دختر هستم وپدرم فوت شدن شرایط رفتن به زابل رو ندارم میخواستم بدونم ایا بهم انتقالی میدن برای دانشگاه باهنر کرمان یا ولی عصر رفسنجان لطفا جواب بدین

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 12 شهریور 1395 :

  سلام
  باید درخواست به دانشگاه خود ببینید موافقت می شود یا خیر

 13. نویسنده دیدگاه : اذر - در تاریخ : 12 شهریور 1395

  یعنی بستگی به دانشگاه داره

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 12 شهریور 1395 :

  بله

 14. نویسنده دیدگاه : سعادت - در تاریخ : 13 شهریور 1395

  سلام
  من دانشجوی ارشد پردیس شهید بهشتی هستمدو ترم هم گذروندم می تونم انتقالی برای دانشگاه آزاد یا پیام نور بگیرم

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 14 شهریور 1395 :

  سلام
  با موافقت هر دو دانشگاه می توانید

 15. نویسنده دیدگاه : موسوی - در تاریخ : 17 شهریور 1395

  با سلام
  من ارشد دانشگاه الزهرا تهران روزانه قبول شدم ولی چون مادرم مریض هستم و نیاز به مراقبت دارند و پدرم هم فوت کردن و من ساکن قم هستم می تونم برای دانشگاه قم انتقالی بگیرم؟
  اگر نه در صورت انصراف از تحصیل آیا از دادن آزمون دوباره و شرکت در کنکور روزانه ارشد محروم میشوم ؟با تشکر

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 17 شهریور 1395 :

  سلام
  باید به دانشگاهتون درخواست انتقالی بدید ببینید موافقت می شود یا خیر

 16. نویسنده دیدگاه : موسوی - در تاریخ : 17 شهریور 1395

  سلام
  در صورت موافقت برای انتقالی باید به دانشگاه مقصد هزینه ای پرداخت شود؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 17 شهریور 1395 :

  سلام
  اطلاعی از این موضوع نداریم متاسفانه ولی در دانشگاه های روزانه معمولا اگر با انقالی موافقت شود باید شهریه دانشجویان شبانه رو پرداخت کنید که البته کاملا بستگی به تصمیم دانشگاه ها دارد

 17. نویسنده دیدگاه : سمیه دریکوند - در تاریخ : 20 شهریور 1395

  سلام من نوبت دوم ارشد اراک قبول شدم اما میخوام پیام نور همدان ثبت نام کنم طبق کارنامه نهایی حد اقل نمره رو از همدان گرفتم باهام موافقت میشه لطفا جواب بدین مرسی

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 20 شهریور 1395 :

  سلام
  فقط در همان کدرشته محلی که قبول شده اید می توانید ثبت نام کنید.

 18. نویسنده دیدگاه : میثم - در تاریخ : 28 شهریور 1395

  با عرض سلام من کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته امسال از دانشگته فنی ارومیه روزانه قبول شدم الویت بعدیم دانشگاه صنعتی ارومیه بود که تو کارنامه اعلام نتایج ارائه شده سازمان سنجش رتبه م مجاز بوده و میتوانستم بصورت روزانه قبول بشم، سوالم اینه که ایا میتوانم الان به دانشگاه صنعتی بصورت روزانه انتقال دائم بگیرم یا نه ؟؟! باتشکر

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 28 شهریور 1395 :

  سلام
  خیر فقط در همان کدرشته محلی که اعلام شده می توانید ثبت نام کنید.

 19. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : 30 شهریور 1395

  سلام من قبولی ترم اول دانشگاه پیام نور هستم میخاستم بدونم میشه دانشگاهمو عوض کنمو به دانشگاه پیاام نور دیگه ای برم؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 30 شهریور 1395 :

  سلام
  خیر نمی شود. مگر مهمان بگیرید

 20. نویسنده دیدگاه : مهدی - در تاریخ : 6 مهر 1395

  با سلام.من امسال تابستان درخواست انتقالی از دانشگاه دولتی به پیام نور داده ام.اما مسوولین دانشگاه خودم میگویند بررسی این انتقال 5 یا6 ماه طول میکشد.آیا من ترم پاییز را از دست میدهم؟

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 6 مهر 1395 :

  سلام
  این مورد بستگی به دانشگاه شما دارد.میتونید ترم پاییز رو در همان دانشگاه اصلی خودتان تحصیل کنید تا جواب انتقالی بیاد

 21. نویسنده دیدگاه : davood - در تاریخ : 7 مهر 1395

  سلام.من درانتخاب رشته کنکور95مدیریت صنعتی شوشتر پیام نوردرآمدم ولی اولویت اصلی من حقوق پیام نور هفتگل بود باید چکار کنم

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 8 مهر 1395 :

  سلام
  فقط در همان کدرشته محلی که قبول شده می توانید ثبت نام کنید

 22. نویسنده دیدگاه : مسعود - در تاریخ : 10 مهر 1395

  با سلام.دانشجوی انصرافی دانشگاه آزاد هستم.میخواستم پیام نور ثبت نام کنم.میشه واحدهایی که در دانشگاه آزاد گذروندم برام تو پیام نور معادل سازی کنن؟
  با تشکر

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 10 مهر 1395 :

  سلام
  بله دروسی که شرایط تطبیق واحد رو داشته باشند می توانید تطبیق دهید

 23. نویسنده دیدگاه : متین - در تاریخ : 11 مهر 1395

  با سلام من در رشته محلی قبول شده ام که از محل زندگیم دور است و بعد از اعلام کارنامه از سوی سنجش متوجه شدم که اگر شهر نزدیک به محل سکونتم را به جای اولویت فعلی همان رشته قرار می دادم حتما انجا قبول می شدم حال باتوجه به شرایط فوق می توانم به دانشگاه محل سکونتم مراجعه ودر همان رشته ثبت نام نمایم بسیار سپاسگزارم

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 11 مهر 1395 :

  سلام
  فقط در همان کدرشته محلی که قبول شده اید می توانید ثبت نام کنید

 24. نویسنده دیدگاه : سجاد - در تاریخ : 18 آبان 1395

  سلام
  من ترم اول پیام نور هستم و مرخصی گرفته ام
  الان می تونم برای ترم دوم به دانشگاه ازاد انتقالی بگیرم

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 19 آبان 1395 :

  سلام
  باید از هر دو دانشگاه درخواست کنید تا ببینید موافقت می شود یا خیر

 25. نویسنده دیدگاه : هوتن تيموري - در تاریخ : 2 آذر 1395

  سلام و ممنونم از سایت خوبتون
  من پسرم و یک بار از دانشگاه ازاد انصراف داده و در تکمیل ظرفیت پیام نور ثبت نام کردم.
  حالا بنابه دلایلی میخوام دوباره از پیام نور برم موسسه غیر انتفاعی، با توجه به اینکه امکان انصراف مجدد از نظر نظام وظیفه وجود ندارد، چطور میتونم برم غیرانتفاعی؟ از نظر نظام وظیفه چه کار کنم؟
  ممنون میشم کامل راهنمایی کنید.

  پاسخ دپارتمان پشتیبانی در تاريخ 3 آذر 1395 :

  سلام
  باید به هر دو دانشگاه درخواست انتقالی بدید تا ببینید موافقت می شود یا خیر

 • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
 • نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمی شود.
 • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
 • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
 • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوندخبر های ویژه دانشگاه پیام نور

28 دی 1395 | کد خبر : 49310

مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد/

تمدید مهلت ثبت درخواست مهمان در نیمسال دوم 96-95 پیام نور

تمدید مهلت ثبت درخواست مهمان در نیمسال دوم 96-95 پیام نور

پیام نورنا : مهلت ثبت درخواست مهمان موقت و دائم در نیمسال دوم 96-95 دانشگاه پیام نور تمدید شد.

28 دی 1395 | کد خبر : 48371

کارشناسی و کارشناسی ارشد/

امروز آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم در نیمسال اول 96-95 پیام نور

امروز آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم در نیمسال اول 96-95 پیام نور

پیام نورنا : تاریخ آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه

27 دی 1395 | کد خبر : 49199

بخشنامه/

لیست دروس ریزشی نیمسال اول 96-95 پیام نور + تاریخ آزمون مجدد

لیست دروس ریزشی نیمسال اول 96-95 پیام نور + تاریخ آزمون مجدد

پیام نورنا: با عنایت به ریزشی بودن و خارج از منبع بودن امتحانات برخی از دروس در نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور , آزمون مجدد برای این دروس برگزار خواهد شد / لیست دروس آزمون مجدد

24 دی 1395 | کد خبر : 48216

تاریخ آخرین مهلت ثبت درخواست مهمان و تغییر رشته نیمسال دوم 96-95 پیام نور

تاریخ آخرین مهلت ثبت درخواست مهمان و تغییر رشته نیمسال دوم 96-95 پیام نور

پیام نورنا : مهلت ثبت درخواست مهمان و تغییر رشته دانشجویان دانشگاه پیام نور در نیمسال دوم 96-95 آغاز شد.

23 دی 1395 | کد خبر : 48791

زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 پیام نور / زمان های ضروری

زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 پیام نور / زمان های ضروری

سایت پیام نورنا : ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95 دانشگاه پیام نور از 30 دی ماه آغاز خواهد شد / زمان های ضروری نیمسال دوم 96-95

20 دی 1395 | کد خبر : 48857

زمان برگزاری امتحانات لغو شده سه شنبه 21 دی ماه 95 پیام نور

زمان برگزاری امتحانات لغو شده سه شنبه 21 دی ماه 95 پیام نور

پیام نورنا : زمان جدید برگزاری امتحان دروس سه شنبه 21 دی ماه 95 که در پی ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی لغو شده بود توسط مرکز آزمون دانشگاه پیام نور اعلام شد.

8 دی 1395 | کد خبر : 48345

طرح اختصاصی پیام نورنا /

پیگیری ویژه اعتراض به امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95 توسط پیام نورنا

پیگیری ویژه اعتراض به امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95 توسط پیام نورنا

پیام نورنا : اعتراضات شما به امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95 دانشگاه پیام نور از طریق سایت پیام نورنا به صورت ویژه پیگیری خواهد شد / اعتراضات خود را ثبت کنید

ابزارهای سایت

ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
ارتباط با ما
شماره های اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

تبلیغات متنی

» تبليغات متني شما در پيام نورنا
با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
» بهبود سطح دانشجویان پیام نور
کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
»بهبود رتبه سایت شما در نتایج جستجوی گوگل
» مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی،ارشد و دکتری
موسسه پایان نامه،سفارش پایان نامه،سایت پایان نامه
درخواست پایان نامه،پایان نامه دکتری،مشاور پایان نامه
» پایان نامه،مشاور پایان نامه،انجام پایان نامه کارشناسی ارشد
انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر،برق،معماری،عمران
مکانیک،شیمی،حقوق،مدیریت،روانشناسی،حسابداری،صنایع،دامپزشکی...
» مشاور پایان نامه،انجام پایان نامه ارشد،انجام پایان نامه دکتری
مشاوره پایان نامه،انجام پایان نامه کارشناسی ارشد،پایان نامه
موسسه مشاوران تهران
» موسسه پایان نامه ، سفارش پایان نامه ، پایان نامه ارشد
پایان نامه دکتری ، تهیه پایان نامه ، موسسات پایان نامه
انجام پایان نامه ، انجام پایان نامه ارشد ، انجام پایان نامه دکتری
» موسسه پایان نامه،سفارش پایان نامه،انجام پایان نامه ارشد
انجام پایان نامه،پایان نامه،پایان نامه ارشد،تهیه پایان نامه
مشاوره پایان نامه،موسسات پایان نامه،مشاور پایان نامه
» پایان نامه،انجام پایان نامه،انجام پایان نامه ارشد
سفارش پایان نامه،تهیه پایان نامه،سایت پایان نامه
مشاوره پایان نامه،مشاور پایان نامه،پایان نامه ارشد
» مشاوره و انجام پایان نامه | مشاوره و انجام رساله
مشاوره و انجام پایان نامه ارشد | تبدیل پایان نامه به کتاب
» انجام مقاله ISI و ISC | پذیرش مقاله ISI و ISC
چاپ مقاله ISI و ISC | ویرایش مقاله ISI و ISC
» خرید شارژ مستقیم رایتل ایرانسل همراه اول و اتوشارژ
» دانلود نمونه سوالات استخدامی و ارائه آخرین اخبار استخدامی کشور
» خرید اینترنتی کتاب
» ارایه دهنده خدمات ترجمه تخصصی به 32 زبان
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
به همراه پاسخــــــــنامه
شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای

Goto Top