چاپ خبر

آیین نامه جدید نقل و انتقال دانشجویان تصویب و اعلام شد

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور ” PNUNA.COM ” : پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره معاون دانشجویی وزارت علوم آیین‌نامه جدید نقل و انتقال دانشجویان را تشریح کرد / انتقال از دانشگاه پیام نور به دوره های روزانه و شبانه دانشگاه ها ممنوع می باشد.

به گزارش پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نور نا) : در مقدمه این آیین‌نامه است که این آئین‌نامه به منظور تسهیل در انتقال و میهمانی دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر متقاضی به نزدیک‌ترین دانشگاه محل زندگی خانواده، تدوین می‌شود.

معاون دانشجویی وزارت علوم گفت: انتقال از دوره شبانه به روزانه دانشگاه‌ها، از دانشگاه پیام نور به دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها و از مؤسسات به دانشگاه‌ها ممنوع است ولی انتقال به عکس یا از دانشگاه پیام نور به مؤسسات با رعایت مفاد این آیین نامه بلامانع است.

در این آیین‌نامه تعاریف به صورت زیر است:


میهمان: در مواردی که دانشجو برای نیمسال تحصیلی مشخصی اقدام به تغییر محل تحصیل خـود می‌کند به عنوان دانشجوی میهمان برای همان نیمسال در دانشگاه مقصد شناخته می‌شود.

میهمان دائم: دانشجو، تمام واحدهای خود را به صورت میهمان می‌گذراند و در پایان هر نیمسال تحصیلی ریزنمرات وی به دانشگاه مبدأ ارسال و در پایان تحصیلات، مدرک ایشان توسط دانشگاه مبدأ صادر می‌شود.

میهمان مبنا: میهمان بر اساس نمره آزمون سازمان سنجش آموزش کشور

انتقال: تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته، همان دوره و همان مقطع تحصیلی است.

دانشگاه: دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی دولتی

مؤسسه: دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی

گروه: تعدادی از دانشگاه‌ها و مؤسسات که براساس فراوانی تقاضای میهمانی و انتقال در یک ردیف قرار گرفته‌اند.

ماده 2) در این آیین‌نامه، دانشگاه‌‌ها و مؤسسات به هشت گروه دسته بندی شده‌اند. توضیح این‌که این دسته بندی صرفاً بر اساس فراوانی تقاضای میهمانی و انتقالی بــوده و نشان دهنده اولویت یا برتری دانشگاه‌ها نیست.

تبصره: گروه بندی در دانشگاه پیام نور بر اساس نواحی یک تا پنج آن دانشگاه است.

ب- میهمان شدن

ماده3) میهمان مبنا: در صورتی که سکونت دائمی والدین دانشجو در نزدیک‌ترین محل به دانشگاه مقصد باشد، با احراز شرط زیر دانشجو می‌تواند میهمان مبنا شود:

برای هر یک از دانشگاه‌های گروه‌های 2 تا 6 ، کسب حداقل 85 درصد ،دانشگاه‌های گروه 7 ، کسب حداقل 90 درصد و برای دانشگاه‌های گروه 8 ، کسب حداقل 95 درصد نمره آزمون سراسری آخرین فرد پذیرفته شده در همان رشته در دانشگاه مقصد یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات وفناوری.

تبصره1: دانشجو می‌تواند پس از اعلام قبولی از طرف سازمان سنجش آموزش کشور یا در حین تحصیل در دانشگاه مبدأ درخواست میهمان مبنا را ارائه کند.

تبصره2: این ماده توسط سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس دستور العمل آن سازمان اجرا و داوطلب باید مستقیماً با آن سازمان مکاتبه کند.

ماده4) میهمان : در صورتی که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی را در دانشگاه یا مؤسسه مبدأ با میانگین کل حداقل 13 گذرانده باشد، می‌تواند تقاضای میهمان شدن کند.

تبصره 1: مدت میهمانی می‌تواند با موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد تا سه نیمسال برای مقطع کارشناسی پیوسته و دو نیمسال تحصیلی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ادامه یابد. پس از آن دانشجو باید یا به دانشگاه مبدأ بازگردد یا با احراز شرایط مندرج در این آئین‌نامه تبدیل به میهمان دائم شده یا به دانشگاه مقصد منتقل شود.

تبصره 2: میهمان شدن در دانشگاه‌های هم گروه یا سایر گروه‌ها، بدون لحاظ گروه بندی، به شرط موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امکان‌پذیر است.

تبصره3: : در صورتی که سکونت دائمی والدین دانشجو در نزدیک‌ترین محل به دانشگاه مقصد باشد، دانشگاه‌ها باید درصورت احراز یکی از شرایط زیر نیز با میهمان شدن وی موافقت کنند.

3-1- ازدواج رسمی دانشجوی دختر (در زمان دانشجویی) در صورتی که محل اشتغال دائم همسر دانشجو، قبل از ازدواج، در نزدیک‌ترین محل به دانشگاه مقصد باشد.

3-2- فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده، در زمان دانشجویی به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

3-3- بیماری خاص دانشجو به تأیید مراجع ذیصلاح

3-4- معلولیت مؤثر دانشجو که در زمان دانشجویی صورت گرفته باشد.
تبصره4: میهمان شدن دانشجویان مؤسسات، بدون شرط گروه‌بندی، فقط در مؤسسات امکان پذیر است.

تبصره5: دانشجویان دانشگاه پیام نور برای میهمان شدن در مراکز و واحدها، نیاز به کسب حداقل میانگین ندارند.

ماده5) میهمان دائم: دانشجوی میهمان در صورت کسب معدل بالاتر از میانگین معدل دانشجویان همان رشته در دانشگاه مقصد در دو نیمسال متوالی، می‌تواند با موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد یا کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص میهمان دائم شود.

تبصره : در صورت میهمانی دائم، نیازی به مراجعه دانشجو در هر نیمسال به دانـشگاه مبدأ نیست و صرفاً در پایان هر نیمسال، کارنامه دانشجو به دانشگاه مبدأ ارسال و در پایان تحصیل، مدرک توسط دانشگاه مبدأ صادر خواهد شد.

ماده 6) انتخاب واحدهای درسی دانشجوی میهمان، چه به صورت تک درس و چه به صورت نیمسال تحصیلی کامل، باید با تأیید دانشگاه مبدأ و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.

تبصره 1: دانشجویان دوره روزانه دانشگاه‌ها در دوران میهمانی، ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم هستند.

تبصره 2: دانشجویان مؤسسات و نوبت دوم دانشگاه‌ها در طول دوره میهمانی، ملزم به پرداخت شهریه ثابت به مؤسسه یا دانشگاه مبدأ و کل شهریه ثابت و متغیر به مؤسسه یا دانشگاه مقصد هستند.

ماده 7) واحدهایی را که دانشجوی میهمان در یک دانشگاه می‌گذراند عیناً در کارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت می‌شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد.

ماده 8 ) مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان، در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صـادر می‌شود.

ماده 9) سقف پذیرش دانشجوی میهمان در هر سال تحصیلی برای تمام دانشگاه‌های گروه‌های 7 و 8 ، 20 درصد و برای گروه‌های 2 تا 6 ، 25 درصد تعداد پذیرش کل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی است.

تبصره: سقف پذیرش دانشجویان میهمان برای مؤسسات در هر سال تحصیلی، 15درصد تعداد پذیرش کل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی است. مؤسسات مبدا موظفند در صورت تطبیق درخواست میهمانی دانشجو با مفاد این آئین‌نامه، تا سقف فوق‌الذکر با تقاضاها موافقت کنند.

ج- انتقال

ماده 10) انتقال دانشجو به دانشگاه دیگر، مشروط به کسب معدل بالاتر از میانگین معدل دانشجویان ورودی‌های همان سال و همان رشته در دانشگاه مقصد، در مدت حداقل سه نیمسال متوالی میهمانی برای مقطع کارشناسی پیوسته و دو نیمسال متوالی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است.

تبصره: انتقال به دانشگاه‌های هم گروه یا سایر گروه‌ها، بدون لحاظ گروه‌بندی به شرط موافقت دانشگاه‌های مبدا و مقصد یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امکان‌پذیر است.

ماده 11) انتقال از دوره شبانه به روزانه دانشگاه‌ها، از دانشگاه پیام نور به دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها و از مؤسسات به دانشگاه‌ها ممنوع است ولی انتقال به عکس یا از دانشگاه پیام نور به مؤسسات با رعایت مفاد این آیین نامه بلامانع است.

تبصره: انتقال دانشجویان دانشگاه پیام نور بر اساس نواحی پنج گانه است و انتقال از ناحیه بالاتر به ناحیه هم تراز و پایین‌تر بلامانع است.

د- شیوه اجرا

ماده 12) دانشجوی متقاضی انتقال یا میهمانی باید درخواست خود را با ذکر مورد در اردیبهشت ماه هر سال برای نیمسال اول و آبان ماه هر سال برای نیمسال دوم به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسلیم کند.

ماده 13) دانشگاه مبدأ موظف است بر اساس مفاد این آیین‌نامه، درخواست دانشجو را بررسی کرده و در صورت داشتن شرایط در نیمه اول خرداد ماه برای نیمسال اول و نیمه اول آذر ماه برای نیمسال دوم ریز نمرات دانشجو را به دانشگاه مقصد ارسال کند. دانشگاه مقصد مکلف است حداکثر تا 10 شهریور ماه برای نیمسال اول و تا 15 دی ماه برای نیمسال دوم نتیجه را به دانشگاه مبدا و دانشجو اعلام کند.

تبصره1: درصورت عدم موافقت با درخواست دانشجو از طرف دانشگاه‌های مبداء یا مقصد لازم است دانشگاه یا مؤسسه، دلایل عدم موافقت با درخواست دانشجو را، کتباً به وی اعلام کند.

تبصره2: درصورتی که دانشجو خود را واجد شرایط بداند، مدارک مربوطه را، به کمیسیون بررسی موارد خاص استانی جهت رسیدگی ارائه می‌کند. در صــورت عدم موافقت کمیسیون مذکور، دانشجو می‌تواند مدارک مربوطه را، به کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص جهت رسیدگی نهایی ارائه دهد.

در هر حال، آرای کمیسیون بررسی موارد خاص استان و مرکز، بنا به مورد برای تمام دانشگاه‌هـا و مـؤسسـات لازم الاجراست.

ماده 14) در صورت انتقال، واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 12 یا بالاتر است پذیرفـتــه می‌شود و پذیرفتن واحدهای با نمره کمتر از 12، برعهده دانشگاه مقصد است.

تبصره: تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدا اعم از قبولی یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی، عیناً در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده در محاسبه میانگین کل او محسوب می‌شود.

ماده 15) مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می‌شود. واحدهای گذرانده دانشجو در دانشگاه‌های مبدأ و مقصد با ذکر میانگین نمرات آنها در مدرک صادره قید می‌شود.

ماده 16) انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل، در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است.

ماده 17) در تمامی موارد میهمانی، میهمانی دائم و انتقال و با شرایط مساوی اولویت با دانشجویــان دختر است.

هـ- نظارت بر اجرای آئین‌نامه

ماده 18) انتقال و میهمانی دانشجویانی که مشمول یکی از بندهای این آئین نامه هستند، احتیاجی به بررسی و طرح در جلسات کمیسیون بررسی موارد خاص یا شورای انتقال دانشگاه‌ها نداشته و ایجاد تسهیل در امر انتقال یا میهمانی براساس بندهای این آئین‌نامه، برای تمام دانشگاه‌ها و مؤسـســات لازم الاجرا است.

مسئولیت حسن اجرای این آئین‌نامه در هر دانشگاه یا مؤسسه به عهده رئیس آن دانشگاه یا مؤسسـه است.

ماده19) نظارت بر اجرای این آئین‌نامه به عهده معاونت دانشجویی وزارت است. دانشگاه‌ها و مؤسسات موظفند در شروع هر نیمسال اسامی، رشته، مقطع و دوره دانشجویان انتقالی و میهمان را به همراه دلیل موافقت به معاونت دانشجویی وزارت (اداره کل امور دانشجویان داخل) جهت تطبیق با مفـاد آئین نامه اعلام کنند.

ماده 20) هرگونه تخلف از آئین‌نامه یا عدم اجرای مفاد آن تخلف اداری محسوب شده و قابل پیگیری است

Share داغ کن - کلوب دات کام 
کلید واژه ها :

نظرات کاربران

صفحات نظرات :
 1. نویسنده دیدگاه : میلاد - در تاریخ : ۱۵ آذر ۱۳۹۱

  باسلام وخسته نباشید من دانشجوی ترم اول ورودی ۹۱هستم. وپدرم فوت شده وتحت پوشش بهزیستی هم هستیم ومدارک آن نیز موجود میباشدومتقاضی انتقالی به شیراز میباشم آیاباید رتبه قبولی دانشگاه شیراز رو در اون سال آورده باشم تورو خدا هر چه میتونی راهنماییم کن

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۵ آذر ۱۳۹۱ :

  سلام
  خیر احتیاجی نیست. با توضیحاتی که دادید می توانید درخواست انتقالی رو به دانشگاه خود بدهید و احتمال زیاد موافقت شود

 2. نویسنده دیدگاه : محمدرضا - در تاریخ : ۲۰ آذر ۱۳۹۱

  باسلام.اینجانب دانشجوی ترم۳رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور خرامه هستم .بعلت شاغل بودن میخواسم ببینم میتوانم به دانشگاه پیام نور زابل مهمان دائم بگیرم.اگرمیشود چه مدارکی باید ارائه دهم.لطفا مرا راهنمایی کنید.باتشکر

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۱ آذر ۱۳۹۱ :

  سلام
  بله. به مرکزتان مراجعه کنید و درخواست دهید تا بررسی و تصمیم گیری کنند

 3. نویسنده دیدگاه : مهرداد - در تاریخ : ۲۶ دی ۱۳۹۱

  با سلام مجدد. من از بهزیستی نامه دارم برای انتقالی از شما پرسیدم گفیتید بله میتونید . رفتم دانشگاه گفتن انتقالی نمیشه مهمان دائمی میتونی درخواست بدی تازه اگر اونم قبول بکنیم . میخواستم بپرسم دانشگاه میتونه نامه بهزیستی رو نادیده بگیره یا نه؟ و فرق مهمان دائم با موقت و انتقالی چیه ؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۷ دی ۱۳۹۱ :

  سلام
  دیگه ببینید اینا دست خود دانشگاه هست که شورای اموزشی چه تصمیمی بگیرد.
  مهمان دائم یعنی فقط مدرک شما از طرف مرکز قبلیتون صادر میشه و از این به بعد همه چیز شما از کلاس تا امتحان در مرکز مقصد خواهد بود تا پایان فارغ التحصیلیتون

 4. نویسنده دیدگاه : علی اکبر - در تاریخ : ۶ فروردین ۱۳۹۲

  با سلام وتبریک سال نو
  اینجانب در مقطع کارشناسی ارشد از ترم دوم از واحد تهران جنوب به نجف آباد انتقالی دایم گرفتم .
  آیا میتوانم بعد از گذشت ۱ ترم دوباره به تهران جنوب بازگردم.
  یعنی به جای انتقال دایم ۱ ترم میهمان شوم
  ممنون

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۰ فروردین ۱۳۹۲ :

  سلام
  خیر دیگر نمی توانید

 5. نویسنده دیدگاه : فریبا رحمانی - در تاریخ : ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

  سلام..میخواستم در مورد انتقال یا مهمان شدن در مقطع ارشد اطلاعاتی داشته باشم.اگه ممکنه راهنمایی ام کنید..ممنون

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ :

  سلام
  انتقالی و مهمان در مقطع ارشد کلا ممنوع می باشد مگر در مواردی خاص که واقعا مشکل جدی وجود داشته باشد.

 6. نویسنده دیدگاه : فرزانه محمدي - در تاریخ : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

  باسلام و خسته نباشید شایدسوالم تکراری باشه اگه میشه جواب بدید
  ایا انتقال دانشجویان شبانه ارشد به دانشگاه شبانه دیگه امکان دارد به شرط اینکه کارمند قرار دادی وزارت علوم باشی

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ :

  سلام
  خیر

 7. نویسنده دیدگاه : مهدی - در تاریخ : ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

  سلام خداقوت.من دانشجوی دانشکده علوم قرآنی مشهدبودم ولی متاسفانه به علت سرطان مادرم برام مقدورنیس مشهد باشم.تقاضای انتقالی توام باتغییررشته به دانشکده مجازی علوم حدیث شدم.اوناگفتن که شماجزمواردخاص هستیدوفعلادوترم میمان بشیدتاببینیم چه میشه کرحالاترم دوم میمانی هستم باتقاضای من موافقت میشه؟من بایدچیکارکنم؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱ خرداد ۱۳۹۲ :

  سلام
  مشخص نیست و بستگی به تصمیم دانشگاهتان دارد که موافقت کند یا خیر. و موضوع را باید از دانشگاه خود پیگیری فرمایید

 8. نویسنده دیدگاه : sasan - در تاریخ : ۹ تیر ۱۳۹۲

  درود
  ممنون بابت این مطلب فقط یه سوال داشتم ممنون میشم جواب بدید:
  میخواستم بدونم که میشه مثلا از دانشگاه پیام نور مدرک کارشناسی رشته ای رو گرفت اما برای ادامه تحصیل در کارشناسی ارشد همون رشته به دانشگاه های روزانه رفت؟
  با سپاس

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۰ تیر ۱۳۹۲ :

  سلام
  بله ۱۰۰ درصد می شود

 9. نویسنده دیدگاه : سهیلا - در تاریخ : ۱۰ مرداد ۱۳۹۲

  باسلام وقبولی طاعات .سوال بنده اینست که آیا در مقطع دکتری امکان مهمان شدن یا انتقال برای افراد(خانم باشند) متاهل ودارای فرزند وجوددارد ممنون میشم پاسخ دهید .با تشکر فراوان

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ :

  سلام
  انتقالی در مقاطع تحصیلات تکمیلی ممنوع می باشد

 10. نویسنده دیدگاه : من - در تاریخ : ۲۱ شهریور ۱۳۹۲

  سلام-میشه به دلیل مشکل بیماری که دانشجو داره از همون ترم ۱ ینی قبل از اینکه ترم شروع بشه درخواست انتقالی یا میهمانی بده و برای تحصیل از همون ترم ۱ با انتقالی یا میهمانیش موافقت شه ؟؟؟؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ :

  سلام
  باید به هر حال درخواست بدید تا در شواری آموزشی بررسی شود.

 11. نویسنده دیدگاه : علی - در تاریخ : ۲۳ شهریور ۱۳۹۲

  سلام.من ۱ ترم در کرمان درس خوندم و ۳ ترم هم مهمان گرفتم همدان .حالا ریز نمراتمو از همدان بردم ۱۷ واحدشو که بین ۱۰ و ۱۲ بود حذف کردن اما ۹.۷۵ رو ثبت.حالا اگه انتقالی بگیرم همدان گفته من نمراتو قبول میکنم به شرطی که ثبت کنن و بفرستن .حالا کرمان میتونن بفرستن

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۲ :

  سلام
  دوست عزیز اگر پیام نور هستید که اصلا احتیاجی نیست ریز نمرات رو به مراکز تحویل دهید چون در سیستم ثبت می شود.
  اگر در سایر دانشگاه ها هستید متاسفانه اطلاعی نداریم.

 12. نویسنده دیدگاه : م.ق - در تاریخ : ۱۴ مهر ۱۳۹۲

  در سایت سازمان سنجش اطلاعیه میهمان مبنا اعلام شده ولی برای دانشجویان پیام نور گفتن به دانشگاه پیام نور مراجعه شود. الان تکلیف چیه ؟ شما خبری دارید ؟ باید حضوری مراجعه کنیم ؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۵ مهر ۱۳۹۲ :

  بله برای مهمان شدن باید به مرکزتان مراجعه کنید

 13. نویسنده دیدگاه : محمد - در تاریخ : ۲ آبان ۱۳۹۲

  اگه شرایط خاص نداشته باشم و بحث ۹۵ درصد اخرین رتبه هم نداشته باشم جه جوری ممکنه مهمان بشم؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۳ آبان ۱۳۹۲ :

  دیگه موافقت کردن ان با مرکزتان می باشد که موافقت بکند یا خیر!!!

 14. نویسنده دیدگاه : بختیاری - در تاریخ : ۴ آذر ۱۳۹۲

  راستی اصلا این درسته که من شنیدم چون مهمان دائم هستم، ترم آخر باید حتما در دانشگاه مبدا بگذرونم؟ یعنی فقط تا ترم یکی مونده به آخر میتونم توی دانشگاه مقصد بمونم… درسته؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۷ آذر ۱۳۹۲ :

  قبلا به این صورت بود ولی اگر پیام نور هستید الان دیگه احتیاجی نیست و تا اخر می توانید در همان مرکزی که مهمان گرفته اید باشید

 15. نویسنده دیدگاه : مهرآُسا - در تاریخ : ۷ آذر ۱۳۹۲

  سلام خسته نباشید،من سال قبل مهمان دائم شدم با این وجود هر ترم درخواست مهمانی میدادم تا بتونم واحد بردارم،اردیبهشت پارسال از طریق سامانه برای نیم سال اول درخواست دادم و دروسی که باید میگرفتم را نوشتم.گفته بودن که این درخواست برای هر دو نیمسال ۹۲-۹۳ هست اما اصلا گزینه ای نبود ک بتونم برای نیمسال دوم دروسی رو که میخوام بر دارم وارد کنم.برای نیسال بعدی چطور باید درخواست بدم تا ترم بعد واحد بردارم؟؟؟ خواااااااااااااااااااااهش میکنم به سوالم جواب بدییییییییییییییییید

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۹ آذر ۱۳۹۲ :

  سلام
  دوست عزیز اگر مهمان دائم گرفته اید و موافقت شده هیج احتیاجی نیست اصلا در سیستم چیزی رو هر ترم ثبت کنید!!!
  اگر مهمان موقت بوده که مهمان موقت هم هر ترم باید ثبت کنید و به صورت سالانه نیست

 16. نویسنده دیدگاه : مرضیه - در تاریخ : ۱۰ آذر ۱۳۹۲

  سلام.آیا همچنان انتقال درمقطع تحصیلات تکمیلی ممنوع است؟متاهل هستم ودانشجوی ترم۱ارشد.ایا شرایط خاصی برای انتقال وجوددارد.ممنون میشم منوراهنمایی کنید

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۰ آذر ۱۳۹۲ :

  سلام
  بله همچنان ممنوع می باشد مگر اینکه شرایط بسیار خاص و ویژه ای داشته باشید که باید به دانشگاه درخواست دهید تا رسیدگی کنند

 17. نویسنده دیدگاه : زهرا - در تاریخ : ۹ دی ۱۳۹۲

  سلام
  میخواستم بدونم که ترم آخرهم میشه مهمان شد یاخیر؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۹ دی ۱۳۹۲ :

  سلام
  خیر نمی شود

 18. نویسنده دیدگاه : باد - در تاریخ : ۱۰ دی ۱۳۹۲

  با سلام من دانشجوی مهندسی کامپىوتر نرم افزار دانشگاه پیام نور مراغه هستم متاهل و ساکن تهران هم هستم آیا میتونم به دانشگاه پیام نور تهران شمال انتقالی یا مهمان دایم بگیرم

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۱ دی ۱۳۹۲ :

  سلام
  انتقالی و مهمان به تهران ممنوع است

 19. نویسنده دیدگاه : باد - در تاریخ : ۱۱ دی ۱۳۹۲

  ببخشید دوباره مزاحم شدم به شهر پردیس و یا به رودهن چطور ؟میتونم انتقالی بگیرم

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۱ دی ۱۳۹۲ :

  بله. باید درخواست بدید ببینید موافقت می شود یا خیر

 20. نویسنده دیدگاه : نسترن - در تاریخ : ۲۶ دی ۱۳۹۲

  سلام خسته نباشید
  من شرایط انتقالی رو دارم در خواستمو دانشگاه مبدا تایید کرده و به دانشگاه مقصد ارسال کرده میخواستم بدونم اگه مشروط بشم با در خواستم موافقت نمیشه ؟
  ممنون از صبرو حوصلتون …

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۶ دی ۱۳۹۲ :

  سلام
  بستگی به تصمیم مراکز دارد

 21. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : ۲۵ فروردین ۱۳۹۳

  سلام.دانشجوی کارشناسی it دانشگاه پیام نور هستم.میخواهم به دانشگاه علمی کاربردی انتقالی بگیرم اما پاسخ دانشگاه علمی کاربردی اینست که امکان انتقالی از پیام نور به علمی کاربردی وجود ندارد بلکه باید مدرک معادل فوق دیپلم را بیاورید تا سر فصل دروس پاس شده را تطبیق دهیم وسپس از دانشگاه پیام نور انصراف دهید.اما دانشگاه پیام نور مدرک معادل نمیدهد.آیا میتوانم فقط باآوردن ریز نمراتم دروس پاس شده ام را تطبیق دهم؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ :

  سلام
  برای گرفتن مدرک از پیام نور باید انصراف دهید تا به شما مدرک داده شود.
  اطلاعی از شرایط تطبیق واحد دانشگاه علمی کاربردی نداریم

 22. نویسنده دیدگاه : امید - در تاریخ : ۳۰ فروردین ۱۳۹۳

  با سلام
  بنده در موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش قم کاردانی پیوسته نرم افزار میخوانم می خواستم بدونم میشه با اطلاعات زیر انتقالی به تهران بگیرم چون ساکت ورامین هستم.
  با کارت ایثارگری پدرم که رزمنده و یکسال و شش ماه حضور در جبهه دارد میشه انتقالی بگیرم چگونه ؟
  با تشکر

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ :

  سلام
  باید به دانشگاه خود درخواست دهید تا بررسی و رسیدگی شود

 23. نویسنده دیدگاه : علی - در تاریخ : ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

  با عرض سلام وخسته نیاشید در ایین نامه جدید مهمانی گفته شده که مهمانی از دانشگاه های دولتی به غیر دولتی ممنوع هست میخواستم بدونم دانشگاه پیام نور غیر دولتی محسوب میشه؟ با تشکر

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ :

  سلام
  پیام نور بله تقریبا غیر دولتی محسوب می شود (البته نیمه دولتی است)

 24. نویسنده دیدگاه : دانایی - در تاریخ : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

  با سلام و خسته نباشید ……..اگر کسی یک بار در خواست انتقالی بدهد و از سمت دانشگاه مبدا مخالفت شود آیا بازهم میتواند طی ترم های آینده درخواست انتقالی دهد ؟؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ :

  سلام
  بله می تواند

 25. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : ۳ خرداد ۱۳۹۳

  سلام من دانشوترم ۶بیام نورهستم نصف واحدهایم رادریک شهرمهمان موقت بوده ام ایاتاترم اخرمیتوانم مهمان موقت بکیرم

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۳ خرداد ۱۳۹۳ :

  سلام
  کلا ترم آخر امکان گرفتن مهمان نیست

 26. نویسنده دیدگاه : امیر اسحاق نیا - در تاریخ : ۷ خرداد ۱۳۹۳

  سلام
  خدا قوت
  من بیماری صعب العلاج دارم میتونم انتقالی بگیرم

  با تشکر

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۷ خرداد ۱۳۹۳ :

  سلام
  به دانشگاه خود درخواست دهید بله می توانید

 27. نویسنده دیدگاه : علی - در تاریخ : ۱۷ خرداد ۱۳۹۳

  سلام.
  من ترم ۱ کامپیوتر هستم.
  میخواستم بپرسم امکانش هست از پیام نور به دانشگاه ازاد شهر خودم بروم؟؟
  یک سوال دیگر:
  انتقال از پیام نور شهرستان به پیام نور تهران ممنوع است؟؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ :

  سلام
  خیر نمی توانید.
  بله کلا به تهران ممنوع می باشد

 28. نویسنده دیدگاه : محمد - در تاریخ : ۲۵ خرداد ۱۳۹۳

  سلام آیا در پیام نور دانشجوی میهمان دائم نمیتواند واحدهای ترم آخر را در واحدی که درآن میهمان شده، اخذ کند؟ اگر راهی مجود است به چه صورت است؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ :

  سلام
  اگر مهمان دائم هستید هیچ مشکلی ندارد و تا زمان فارغ التحصیلی در همان مرکز مقصد خواهید بود.

 29. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : ۷ تیر ۱۳۹۳

  سلام خسته نباشید.ایا همچنان انتقالی یا مهمان در مقطع تحصیلات تکمیلی ممنوع است؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۷ تیر ۱۳۹۳ :

  سلام
  بله ممنوع می باشد

 30. نویسنده دیدگاه : pouya - در تاریخ : ۱۸ تیر ۱۳۹۳

  سلام ببخشید میشه از پیام نور به علمی کاربردی انتقالی گرفت اگه میشه شرایط چطوره ممنون.

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۸ تیر ۱۳۹۳ :

  سلام
  بله می شود باید درخواست دهید و یک دلیل قانع کننده برای این انتقالی داشته باشید تا دانشگاه ها بررسی و تصمیم گیری کنند

 31. نویسنده دیدگاه : مهسا - در تاریخ : ۱۸ تیر ۱۳۹۳

  باسلام و خسته نباشید.و طاعات و عبادتتون مورد قبول حق. من یه سوال داشتم من دانشجویه ترم اخر هستم و نیز متاهل شدم ایا امکان داره که دوباره بهم انتقالی مهمان بدن یا نه؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۸ تیر ۱۳۹۳ :

  سلام
  اگر ترم آخر هستید خیر موافقت نمی شود

 32. نویسنده دیدگاه : j.r - در تاریخ : ۱۹ تیر ۱۳۹۳

  با سلام
  آیا برای درخواست مهمان در ترم تابستان باید مراجعه حضوری به دانشگاه کرد یا از طریق همان سیستم گلستان می شود ؟
  با تشکر

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۹ تیر ۱۳۹۳ :

  سلام
  دوست عزیز از طریق سایت گلستان درخواست خود را ثبت کنید

 33. نویسنده دیدگاه : مژده - در تاریخ : ۲۴ تیر ۱۳۹۳

  با سلام.من چند بار پیام دادم جواب ندادین لطفا این بار جوابه بنده حقیر را بدهین.من دانشجو کامپیوتر ازاد ابادان هستم و مهمان ۲ترم به شیراز میخواستم.جزو موارد خاص به علت بازنشستگی پدر و سکونتشان در شیراز.ایا ابادان با شیراز هم طراز هست؟موافقت ممکنه بکنند؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۴ تیر ۱۳۹۳ :

  سلام
  دوست عزیز مشخص نیست و شما باید درخواست دهید تا مراکز بررسی و تصمیم گیری کنند

 34. نویسنده دیدگاه : ليلا - در تاریخ : ۶ مرداد ۱۳۹۳

  سلام من دانشجوی ترم۴ پیام نور هستم میخوام انتقالی بگیرم آزاد قزوین.آیا امکان انتقالی از پیام نور به دانشگاه آزاد هست؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۷ مرداد ۱۳۹۳ :

  سلام
  دوست عزیز باید به دانشگاه درخواست دهید تا بررسی و تصمیم گیری شود

 35. نویسنده دیدگاه : الناز - در تاریخ : ۷ مرداد ۱۳۹۳

  سلام من دانشجوی مترجمی زبان پیام نور هستم ۹۹ واحد پاس کردم از پیام نور خسته ام .میتونم انتقالی بگیرم برم آزاد ؟بایست چیکار کنم باتشکر الناز

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۷ مرداد ۱۳۹۳ :

  سلام
  دوست عزیز باید اول درخواست به دانشگاه پیام نور بدهید و بعد اگر موافقت شده ، باید موافقت دانشگاه آزاد را بگیرید

 36. نویسنده دیدگاه : سوگل - در تاریخ : ۱۰ مرداد ۱۳۹۳

  سلام من ساکن تهران هستم و دانشجویای موسسه غر انتفاهی در قزوین …مادرم باز نشسته اند و پدرم فوت شده اند و معدل دانشگاهمم بالاست آیا امکان انتقالی به دانشگاه آزادی در تهران را دارم؟؟؟ ممنون می شوم اگه جواب بدین

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ :

  سلام
  دوست عزیز باید به دانشگاه خود درخواست دهید تا بررسی و تصمیم گیری کنند

 37. نویسنده دیدگاه : نازگل - در تاریخ : ۱۴ مرداد ۱۳۹۳

  با سلام
  من می خواهم امسال وارد دانشگاه شوم می خواستم ببینم به علت بیماری دیابت خودم که وابسته به انسولین هستم و به علت بیماری سرطان پدرم ایا می توانم از همان ترم ۱ از دانشگاه سراسری یا ازاد شهرستان به تهران انتقالی بگیرم.
  با تشکر

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۳ :

  سلام
  دوست عزیز مشخص نیست و باید بعد از قبولی به دانشگاه درخواست دهید تا ببینید موافقت می کنند یا خیر.معمولا برای ترم اول موافقت نمیکنن

 38. نویسنده دیدگاه : شیما - در تاریخ : ۱۸ مرداد ۱۳۹۳

  سلام.میخواستم بدونم واسه یه خانوم متاهل امکان انتقال گرفتن در ترم ۱(یا حتی قبل شروع ترم) از دانشگاه زنجان به قزوین(هر دو دولتی و روزانه) وجود داره؟اگه میشه چقدر زمان میبره؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ :

  سلام
  دوست عزیز ترم اول رو نه انتقالی می دهند نه مهمان

 39. نویسنده دیدگاه : مرضيه - در تاریخ : ۲۰ مرداد ۱۳۹۳

  سلام. میخواستم بپرسم اگه تو مقطع ارشد به دلیل مشکلات دانشجو، با ارایه دلایل و مدارک دانشگاه قانع بشه که انتقالی یا مهمانی رو قبول کنه دیگه مشکلی وجود نداره؟یعنی ممنوعیت انتقالی در مقطع ارشد دارای موارد استثنا هست؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ :

  سلام
  بله اگر دارای مشکل خیلی حاد و جدی باشید قبول میکنند

 40. نویسنده دیدگاه : محمدهادی - در تاریخ : ۲۱ مرداد ۱۳۹۳

  باسلام وخسته نباشید بنده دانشجوی ترم ۲مقطع ارشد شبانه هستم که بخاطر برخی مشکلات هر۲ترم مشروط شدم بنده می تونم به دانشگاه پیام نورانتقالی بگیرم ؟البته کارشناسی را در پیام نور گذرانده ام اگه جواب بدید دعاگویتان خواهم بود.ممنون

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ :

  سلام
  باید به دانشگهتان درخواست دهید تا ببینید موافقت می شود یا خیر. اگر موافقت شد بعد باید موافقت دانشگاه پیام نور را بگیرید.

 41. نویسنده دیدگاه : مهیار - در تاریخ : ۲۴ مرداد ۱۳۹۳

  سلام خسته نباشی من دانشجوی ناپیوسته در مقطع کارشناسی هستم متاهل ودارای دو فرزند ایا از بوشهر به شیراز یا گراش با انتقالی یا مهمانی موافقت میشود متشکرم از راهنمایی شما

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ :

  سلام
  باید به دانشگاه تان درخواست دهید تا رسیدگی کنند

 42. نویسنده دیدگاه : نسیم - در تاریخ : ۲۶ مرداد ۱۳۹۳

  سلام . من امساال دکتری(phd) قبول شدم . همسرم جانباز از کار افتاده کلی است نیاز به مراقبت دارد و همچنین من سرپرستی فرزندانم را به عهده دارم با وجود این آیا امکان انتقال یا مهمانی وجود دارد؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ :

  سلام
  بعید هست. باید به دانشگاه قبولی خود درخواست دهید تا بررسی و رسیدگی کنند

 43. نویسنده دیدگاه : حسام ربیعی - در تاریخ : ۲۶ مرداد ۱۳۹۳

  سلام وعرض خسته نباشی من ترم ۳ دانشگاه پیام نور هستم الانم میخوام منو راهنمایی کنید هر چی زودتر ممنون از زحمات شما

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ :

  سلام
  باید به دانشگاه درخواست دهید تا دانشگاه بررسی و تصمیم گیری کند

 44. نویسنده دیدگاه : میلاد - در تاریخ : ۲۷ مرداد ۱۳۹۳

  سلام خسته نباشید
  عذرمیخام من الان ترم ۶ رو تو دانشگاه پیام نور پشت سر گذاشتم..
  اما به دلایلی دیگه نمیتونم تو پیام نور بمونم.امکانش هست همین الان واسه ترم جاری انتقالی بگیرم؟
  یا باید صبر کنم کنکور بدم باز؟
  هیچ راهی نداره تو هر دانشگاهی شده بدون آزمون ورود کنم؟؟
  ممنون میشم اگه زود جواب بدید

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ :

  سلام
  به دانشگاهتان درخواست دهید تا بررسی و تصمیم گیری کنند

 45. نویسنده دیدگاه : ماریا - در تاریخ : ۱ شهریور ۱۳۹۳

  سلام نتایج نقل و انتقالات کمیسون موارد خاص کی اعلام میشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سپاس تورو خدا بهم اطلاع بدید

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱ شهریور ۱۳۹۳ :

  سلام
  اطلاعی نداریم. باید از وزارت علوم استعلام کنید.

 46. نویسنده دیدگاه : سینا - در تاریخ : ۴ شهریور ۱۳۹۳

  سلان و وقت بخیر.میخواستم بدونم الان که نتایج ارشد اومده،قبل از ثبت نام میشود به یک دانشگاه دیگر تغییر دانشگاه داد؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۴ شهریور ۱۳۹۳ :

  سلام
  خیر دوست عزیز!!

 47. نویسنده دیدگاه : حسین - در تاریخ : ۵ شهریور ۱۳۹۳

  سلام آیا میشود با دلایلی( سرپرستی خواهر و برادر کوچیکتر،فرزند جانباز) از دوره ارشد روزانه آموزش محور دانشگاه سنندج به همان رشته دوره شبانه پژوهش محور در دانشگاه فردوسی رفت؟؟؟ لطفا جواب بدهید ظروری است؟؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۵ شهریور ۱۳۹۳ :

  سلام
  بعید هست موافقت شود. باید به دانشگاهتان درخواست دهی تا رسیدگی و تصمیم گیری شود

 48. نویسنده دیدگاه : sadat - در تاریخ : ۵ شهریور ۱۳۹۳

  سلام من باردارم و امسال دانشگاه شیراز ارشد قبول شدم آیا ترم اول رو مرخصی و بقیه ترم ها رو انتقالی میدن با توجه به بارداری؟؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۶ شهریور ۱۳۹۳ :

  سلام
  باید درخواست بدید تا ببینید دانشگاهتان موافقت می کند برای انتقالی یا خیر

 49. نویسنده دیدگاه : علی - در تاریخ : ۵ شهریور ۱۳۹۳

  با سلام
  من در آزمون ارشد پدیرفته شدم
  حتی در صورتی که در اولویت های پایینتر انتخاب رشته پدیرفته شده باشم هم امکان انتقال به آن رشته ها وجود ندارد؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ ۵ شهریور ۱۳۹۳ :

  سلام
  خیر

 • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
 • نظرات حاوی الفاظ سبک یا هرگونه توهین، افترا، کنایه یا تحقیر نسبت به دیگران منعکس نمی ‏شوند .
 • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
 • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
 • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند


خبر های ویژه دانشگاه پیام نور۵ شهریور ۱۳۹۳ | کد خبر : 18823

دروس معارفی و عمومی که دانشجویان پیام نور باید بگذراند /

لیست دروس معارف و عمومی دانشگاه پیام نور / دروس جدید اضافه شده

لیست دروس معارف و عمومی دانشگاه پیام نور / دروس جدید اضافه شده

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : با توجه به تغییرات پیش آمده در دروس معارف و عمومی دانشگاه پیام نور ،دانشجویان قبل از انتخاب دروس عمومی لیست و شرایط این دروس را مطالعه نمایند.

۳ شهریور ۱۳۹۳ | کد خبر : 18805

اختصاصی پیام نورنا /

جایگزینی دروس جدید به جای دروس تربیت بدنی عمومی 1 و 2 + بخشنامه

جایگزینی دروس جدید به جای دروس تربیت بدنی عمومی 1 و 2 + بخشنامه

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : از تغییرات دروس تربیت بدنی عمومی ۱ و ۲ و جایگزین دروس جدید در دانشگاه پیام نور مطلع شوید / دروس تربیت بدنی جدید برای بیماران خاص

۱ شهریور ۱۳۹۳ | کد خبر : 18789

اختصاصی پیام نورنا /

دانلود برنامه امتحانات نیمسال اول 94-93 پیام نور / تمامی مقاطع تحصیلی

دانلود برنامه امتحانات نیمسال اول 94-93 پیام نور / تمامی مقاطع تحصیلی

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : برنامه امتحانات نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور از طریق سایت پیام نورنا برای دانشجویان تهیه و قابل دریافت شد / شامل تمامی مقاطع تحصیلی

۲۹ مرداد ۱۳۹۳ | کد خبر : 18760

نکات مهم و لازم الاجرا توسط دانشجویان در امتحانات پایان ترم تابستان 93 پیام نور

نکات مهم و لازم الاجرا توسط دانشجویان در امتحانات پایان ترم تابستان 93 پیام نور

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : جهت شرکت در امتحانات پایان ترم تابستان ۹۳ دانشگاه پیام نور نکات مهم زیر را باید توجه داشته باشید.

۲۸ مرداد ۱۳۹۳ | کد خبر : 18754

لیست دروس امتحانات بدون کاغذ (الکترونیکی) ترم تابستان 93 پیام نور

لیست دروس امتحانات بدون کاغذ (الکترونیکی) ترم تابستان 93 پیام نور

به گزارش پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : لیست امتحانات بدون کاغذ (الکترونیکی) ترم تابستان ۹۳ دانشگاه پیام نور اعلام شد / اسامی دانشجویانی که امتحان الکترونیکی دارند

۲۵ مرداد ۱۳۹۳ | کد خبر : 18736

فعال شدن کارت ورود به جلسه امتحانات ترم تابستان 93 پیام نور

فعال شدن کارت ورود به جلسه امتحانات ترم تابستان 93 پیام نور

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : کارت ورود به جلسه امتحانات ترم تابستان ۹۳ پیام نور فعال شد / به همراه داشتن کارت آزمون ( گزارش ۴۲۸ ) و کارت دانشجویی الزامی می باشد

۳۰ تیر ۱۳۹۳ | کد خبر : 18556

تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-93 دانشگاه پیام نور / تاریخ انتخاب واحد و مهمان

تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-93 دانشگاه پیام نور / تاریخ انتخاب واحد و مهمان

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : تقویم دانشگاهی و آموزشی سال تحصیلی ۹۴-۹۳ برای کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه پیام نور اعلام گردید.

۱۸ تیر ۱۳۹۳ | کد خبر : 18446

آغاز پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سال 94-93 پیام نور / اعلام اسامی دانشجویان برتر

آغاز پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سال 94-93 پیام نور / اعلام اسامی دانشجویان برتر

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : ثبت نام و پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور آغاز شد / جزییات ثبت نام و اسامی دانشجویان برتر

ابزارهای سایت

اضافه کردن آيدي ياهو پشتيبان جهت اطلاع از اخبار پيام نور

ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
ارتباط با ما
شماره اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

تبلیغات متنی

» تبليغات متني شما در پيام نورنا
با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
» بهبود سطح دانشجویان پیام نور
کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
» اولین و قویترین مرکز آموزش و تعمیرات
موبایل , تبلت , لپ تاپ , مانیتور , پرینتر , کپی در ایران
021-66476982 | 09191080287
» 13 سال سابقه آموزشی - بالاترین قبولی مستند
کلاسهای آمادگی دوره های فراگیر پیام نور (ارشد)
آزمون های آزمایشی رایگان - تلفن تماس : 88288211
» کاملترین و بروزترین بسته آموزشی فراگیر کارشناسی ارشد در سطح کشور
با برنامه زمان بندی مطالعه و با استانداردهای آموزش عالی
منطبق با آخرین تغییرات منابع کنکور فراگیر 93
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
به همراه پاسخــــــــنامه
شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای
Goto Top