چاپ خبر

آیین نامه جدید نقل و انتقال دانشجویان تصویب و اعلام شد

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور ” PNUNA.COM ” : پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره معاون دانشجویی وزارت علوم آیین‌نامه جدید نقل و انتقال دانشجویان را تشریح کرد / انتقال از دانشگاه پیام نور به دوره های روزانه و شبانه دانشگاه ها ممنوع می باشد.

به گزارش پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نور نا) : در مقدمه این آیین‌نامه است که این آئین‌نامه به منظور تسهیل در انتقال و میهمانی دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر متقاضی به نزدیک‌ترین دانشگاه محل زندگی خانواده، تدوین می‌شود.

معاون دانشجویی وزارت علوم گفت: انتقال از دوره شبانه به روزانه دانشگاه‌ها، از دانشگاه پیام نور به دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها و از مؤسسات به دانشگاه‌ها ممنوع است ولی انتقال به عکس یا از دانشگاه پیام نور به مؤسسات با رعایت مفاد این آیین نامه بلامانع است.

در این آیین‌نامه تعاریف به صورت زیر است:


میهمان: در مواردی که دانشجو برای نیمسال تحصیلی مشخصی اقدام به تغییر محل تحصیل خـود می‌کند به عنوان دانشجوی میهمان برای همان نیمسال در دانشگاه مقصد شناخته می‌شود.

میهمان دائم: دانشجو، تمام واحدهای خود را به صورت میهمان می‌گذراند و در پایان هر نیمسال تحصیلی ریزنمرات وی به دانشگاه مبدأ ارسال و در پایان تحصیلات، مدرک ایشان توسط دانشگاه مبدأ صادر می‌شود.

میهمان مبنا: میهمان بر اساس نمره آزمون سازمان سنجش آموزش کشور

انتقال: تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته، همان دوره و همان مقطع تحصیلی است.

دانشگاه: دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی دولتی

مؤسسه: دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی

گروه: تعدادی از دانشگاه‌ها و مؤسسات که براساس فراوانی تقاضای میهمانی و انتقال در یک ردیف قرار گرفته‌اند.

ماده 2) در این آیین‌نامه، دانشگاه‌‌ها و مؤسسات به هشت گروه دسته بندی شده‌اند. توضیح این‌که این دسته بندی صرفاً بر اساس فراوانی تقاضای میهمانی و انتقالی بــوده و نشان دهنده اولویت یا برتری دانشگاه‌ها نیست.

تبصره: گروه بندی در دانشگاه پیام نور بر اساس نواحی یک تا پنج آن دانشگاه است.

ب- میهمان شدن

ماده3) میهمان مبنا: در صورتی که سکونت دائمی والدین دانشجو در نزدیک‌ترین محل به دانشگاه مقصد باشد، با احراز شرط زیر دانشجو می‌تواند میهمان مبنا شود:

برای هر یک از دانشگاه‌های گروه‌های 2 تا 6 ، کسب حداقل 85 درصد ،دانشگاه‌های گروه 7 ، کسب حداقل 90 درصد و برای دانشگاه‌های گروه 8 ، کسب حداقل 95 درصد نمره آزمون سراسری آخرین فرد پذیرفته شده در همان رشته در دانشگاه مقصد یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات وفناوری.

تبصره1: دانشجو می‌تواند پس از اعلام قبولی از طرف سازمان سنجش آموزش کشور یا در حین تحصیل در دانشگاه مبدأ درخواست میهمان مبنا را ارائه کند.

تبصره2: این ماده توسط سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس دستور العمل آن سازمان اجرا و داوطلب باید مستقیماً با آن سازمان مکاتبه کند.

ماده4) میهمان : در صورتی که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی را در دانشگاه یا مؤسسه مبدأ با میانگین کل حداقل 13 گذرانده باشد، می‌تواند تقاضای میهمان شدن کند.

تبصره 1: مدت میهمانی می‌تواند با موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد تا سه نیمسال برای مقطع کارشناسی پیوسته و دو نیمسال تحصیلی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ادامه یابد. پس از آن دانشجو باید یا به دانشگاه مبدأ بازگردد یا با احراز شرایط مندرج در این آئین‌نامه تبدیل به میهمان دائم شده یا به دانشگاه مقصد منتقل شود.

تبصره 2: میهمان شدن در دانشگاه‌های هم گروه یا سایر گروه‌ها، بدون لحاظ گروه بندی، به شرط موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امکان‌پذیر است.

تبصره3: : در صورتی که سکونت دائمی والدین دانشجو در نزدیک‌ترین محل به دانشگاه مقصد باشد، دانشگاه‌ها باید درصورت احراز یکی از شرایط زیر نیز با میهمان شدن وی موافقت کنند.

3-1- ازدواج رسمی دانشجوی دختر (در زمان دانشجویی) در صورتی که محل اشتغال دائم همسر دانشجو، قبل از ازدواج، در نزدیک‌ترین محل به دانشگاه مقصد باشد.

3-2- فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده، در زمان دانشجویی به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

3-3- بیماری خاص دانشجو به تأیید مراجع ذیصلاح

3-4- معلولیت مؤثر دانشجو که در زمان دانشجویی صورت گرفته باشد.
تبصره4: میهمان شدن دانشجویان مؤسسات، بدون شرط گروه‌بندی، فقط در مؤسسات امکان پذیر است.

تبصره5: دانشجویان دانشگاه پیام نور برای میهمان شدن در مراکز و واحدها، نیاز به کسب حداقل میانگین ندارند.

ماده5) میهمان دائم: دانشجوی میهمان در صورت کسب معدل بالاتر از میانگین معدل دانشجویان همان رشته در دانشگاه مقصد در دو نیمسال متوالی، می‌تواند با موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد یا کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص میهمان دائم شود.

تبصره : در صورت میهمانی دائم، نیازی به مراجعه دانشجو در هر نیمسال به دانـشگاه مبدأ نیست و صرفاً در پایان هر نیمسال، کارنامه دانشجو به دانشگاه مبدأ ارسال و در پایان تحصیل، مدرک توسط دانشگاه مبدأ صادر خواهد شد.

ماده 6) انتخاب واحدهای درسی دانشجوی میهمان، چه به صورت تک درس و چه به صورت نیمسال تحصیلی کامل، باید با تأیید دانشگاه مبدأ و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.

تبصره 1: دانشجویان دوره روزانه دانشگاه‌ها در دوران میهمانی، ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم هستند.

تبصره 2: دانشجویان مؤسسات و نوبت دوم دانشگاه‌ها در طول دوره میهمانی، ملزم به پرداخت شهریه ثابت به مؤسسه یا دانشگاه مبدأ و کل شهریه ثابت و متغیر به مؤسسه یا دانشگاه مقصد هستند.

ماده 7) واحدهایی را که دانشجوی میهمان در یک دانشگاه می‌گذراند عیناً در کارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت می‌شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد.

ماده 8 ) مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان، در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صـادر می‌شود.

ماده 9) سقف پذیرش دانشجوی میهمان در هر سال تحصیلی برای تمام دانشگاه‌های گروه‌های 7 و 8 ، 20 درصد و برای گروه‌های 2 تا 6 ، 25 درصد تعداد پذیرش کل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی است.

تبصره: سقف پذیرش دانشجویان میهمان برای مؤسسات در هر سال تحصیلی، 15درصد تعداد پذیرش کل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی است. مؤسسات مبدا موظفند در صورت تطبیق درخواست میهمانی دانشجو با مفاد این آئین‌نامه، تا سقف فوق‌الذکر با تقاضاها موافقت کنند.

ج- انتقال

ماده 10) انتقال دانشجو به دانشگاه دیگر، مشروط به کسب معدل بالاتر از میانگین معدل دانشجویان ورودی‌های همان سال و همان رشته در دانشگاه مقصد، در مدت حداقل سه نیمسال متوالی میهمانی برای مقطع کارشناسی پیوسته و دو نیمسال متوالی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته است.

تبصره: انتقال به دانشگاه‌های هم گروه یا سایر گروه‌ها، بدون لحاظ گروه‌بندی به شرط موافقت دانشگاه‌های مبدا و مقصد یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امکان‌پذیر است.

ماده 11) انتقال از دوره شبانه به روزانه دانشگاه‌ها، از دانشگاه پیام نور به دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها و از مؤسسات به دانشگاه‌ها ممنوع است ولی انتقال به عکس یا از دانشگاه پیام نور به مؤسسات با رعایت مفاد این آیین نامه بلامانع است.

تبصره: انتقال دانشجویان دانشگاه پیام نور بر اساس نواحی پنج گانه است و انتقال از ناحیه بالاتر به ناحیه هم تراز و پایین‌تر بلامانع است.

د- شیوه اجرا

ماده 12) دانشجوی متقاضی انتقال یا میهمانی باید درخواست خود را با ذکر مورد در اردیبهشت ماه هر سال برای نیمسال اول و آبان ماه هر سال برای نیمسال دوم به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسلیم کند.

ماده 13) دانشگاه مبدأ موظف است بر اساس مفاد این آیین‌نامه، درخواست دانشجو را بررسی کرده و در صورت داشتن شرایط در نیمه اول خرداد ماه برای نیمسال اول و نیمه اول آذر ماه برای نیمسال دوم ریز نمرات دانشجو را به دانشگاه مقصد ارسال کند. دانشگاه مقصد مکلف است حداکثر تا 10 شهریور ماه برای نیمسال اول و تا 15 دی ماه برای نیمسال دوم نتیجه را به دانشگاه مبدا و دانشجو اعلام کند.

تبصره1: درصورت عدم موافقت با درخواست دانشجو از طرف دانشگاه‌های مبداء یا مقصد لازم است دانشگاه یا مؤسسه، دلایل عدم موافقت با درخواست دانشجو را، کتباً به وی اعلام کند.

تبصره2: درصورتی که دانشجو خود را واجد شرایط بداند، مدارک مربوطه را، به کمیسیون بررسی موارد خاص استانی جهت رسیدگی ارائه می‌کند. در صــورت عدم موافقت کمیسیون مذکور، دانشجو می‌تواند مدارک مربوطه را، به کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص جهت رسیدگی نهایی ارائه دهد.

در هر حال، آرای کمیسیون بررسی موارد خاص استان و مرکز، بنا به مورد برای تمام دانشگاه‌هـا و مـؤسسـات لازم الاجراست.

ماده 14) در صورت انتقال، واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 12 یا بالاتر است پذیرفـتــه می‌شود و پذیرفتن واحدهای با نمره کمتر از 12، برعهده دانشگاه مقصد است.

تبصره: تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدا اعم از قبولی یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی، عیناً در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده در محاسبه میانگین کل او محسوب می‌شود.

ماده 15) مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می‌شود. واحدهای گذرانده دانشجو در دانشگاه‌های مبدأ و مقصد با ذکر میانگین نمرات آنها در مدرک صادره قید می‌شود.

ماده 16) انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل، در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است.

ماده 17) در تمامی موارد میهمانی، میهمانی دائم و انتقال و با شرایط مساوی اولویت با دانشجویــان دختر است.

هـ- نظارت بر اجرای آئین‌نامه

ماده 18) انتقال و میهمانی دانشجویانی که مشمول یکی از بندهای این آئین نامه هستند، احتیاجی به بررسی و طرح در جلسات کمیسیون بررسی موارد خاص یا شورای انتقال دانشگاه‌ها نداشته و ایجاد تسهیل در امر انتقال یا میهمانی براساس بندهای این آئین‌نامه، برای تمام دانشگاه‌ها و مؤسـســات لازم الاجرا است.

مسئولیت حسن اجرای این آئین‌نامه در هر دانشگاه یا مؤسسه به عهده رئیس آن دانشگاه یا مؤسسـه است.

ماده19) نظارت بر اجرای این آئین‌نامه به عهده معاونت دانشجویی وزارت است. دانشگاه‌ها و مؤسسات موظفند در شروع هر نیمسال اسامی، رشته، مقطع و دوره دانشجویان انتقالی و میهمان را به همراه دلیل موافقت به معاونت دانشجویی وزارت (اداره کل امور دانشجویان داخل) جهت تطبیق با مفـاد آئین نامه اعلام کنند.

ماده 20) هرگونه تخلف از آئین‌نامه یا عدم اجرای مفاد آن تخلف اداری محسوب شده و قابل پیگیری است


مطالب مرتبط :

  Share داغ کن - کلوب دات کام 
  کلید واژه ها :

  نظرات کاربران

  صفحات نظرات :
  1. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : ۶ شهریور ۱۳۹۳

   سلام
   من دانشجوی علوم تربیتی ترم ۴پیام نور کرمانشاه هستم میخواستم بدونم میشه یه ترم
   بعنوان مهمون برم کرج یا تهران؟؟ممنون میشم اگه جوابموبدین

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۶ شهریور ۱۳۹۳ :

   سلام
   باید درخواست خود را در سیاست گلستان ثبت کنید تا ببینید مرکزتان موافقت می کند یا خیر.

  2. نویسنده دیدگاه : a.f - در تاریخ : ۶ شهریور ۱۳۹۳

   سلام میخواستم بدونم شرایط انتقالی گرفتن تو دانشگاه های سراسری چه جوریه ؟! من مهمانی گرفتم میخواستم بدونم چطور میتونم مهمانی رو تبدیا به انتقالی کنم ؟! ممنون

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۶ شهریور ۱۳۹۳ :

   سلام
   شرایط در هر دانشگاهی متفاوت است و باید از دانشگاه خودتان سوال کنید/

  3. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : ۷ شهریور ۱۳۹۳

   سلام من دانشجوی دانشگاه پیام نور هستم و امسال در ازمون سراسری شرکت کردم و الان در دانشگاه فرهنگیان قبول شدم الان باید از پیام نور انصراف بدم برای انصراف باید چکار کنم و مهلتش تا کی هستش

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۷ شهریور ۱۳۹۳ :

   سلام
   به مرکزتان مراجعه کنید و فرم انصراف رو تکمیل و تحویل دهید

  4. نویسنده دیدگاه : رامین - در تاریخ : ۷ شهریور ۱۳۹۳

   سلام
   انتقال برای زوج دانشجو که در دو شهر متفاوت هستند چگونه است؟؟؟؟؟
   در ترم اول ……

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۷ شهریور ۱۳۹۳ :

   سلام
   باید در دو نفر تقاضا بدهند به دانشگاه های خود تا دانشگاه ها بررسی و تصمیم گیری کنند

  5. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : ۱۳ شهریور ۱۳۹۳

   ایا انتقال دانشجو روزانه از دانشگاه سراسری مثل دانشگاه خوارزمی به دانشگاه پیام نور امکان دارد؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ :

   بستگی به تصمیم گیری مراکز و دانشگاه ها دارد

  6. نویسنده دیدگاه : مصطفی - در تاریخ : ۱۶ شهریور ۱۳۹۳

   سلام
   بنده دانشجوی کارشناسی رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد تهران جنوب هستم ، آیا میتونم از دانشگاهم انتقالی بگیرم و به یکی از دانشگاههای پیام نور بیام ؟؟؟
   چون میخوام دو رشته همزمان بخونم و این موضوع فقط برای کسایی امکان پذیره که یکی از رشته هاشو در پیام نور بخونه
   ممنون میشم هر چه زودتر جواب بدید ، خیلی واجبه

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۳ :

   سلام
   باید درخواست دهید تا دانشگاه ها بررسی و تصمیم گیری کنند

  7. نویسنده دیدگاه : مرتضی - در تاریخ : ۱۷ شهریور ۱۳۹۳

   با سلام و عرض خسته نباشید
   من یک معلول جسمی و حرکتی نسبتا شدید هستم چگونه میتوانم در شهر خود میهمان دایم باشم
   با تشکر

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ :

   سلام
   باید به دانشگاه خود درخواست دهید تا رسیدگی شود

  8. نویسنده دیدگاه : رهگذر - در تاریخ : ۱۸ شهریور ۱۳۹۳

   سلام.جناب پشتیان تو رو خدا هر چی اطلاعات در مورد سوال من داری دریغ نکن خیلی حیاتیه
   من رشته فقه و حقوق اسلامی دانشگاه روزانه قبول شدم ولی دانشگاه قبولی ام با محل زندگی ام ۱۲۰۰ کیلومتر فاصله داره .راهش چیه من بتونم مهمان موقت یا دایم یا انتقالی بگیرم آیا وجود مادر تنها بدون هیچ سرپرستی میتونه جزو موارد ضروری محسوب بشه؟
   آیا میشه از رشته فقه و حقوق دانشگاه روزانه به رشته حقوق در پیام نور تغییر رشته داده و انتقال گرفت؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۳ :

   سلام
   شما باید از ترم دوم به بعد درخواست مهمان دایم و یا انتقالی کنید و دیگه بستگی به دانشگاه و تصمیم گیری انها دارد.
   بله جز موارد خوب برای انتقالی و مهمان دائم هست.

  9. نویسنده دیدگاه : آمنه صادقی - در تاریخ : ۲۸ شهریور ۱۳۹۳

   سلام من ارشد استعدادهای درخشان پیام نور واحد پردیس قبول شدم . دانشگاه تا محل سکونت من ۴۵۰ کیلومتر فاصله داره. من یه مادر سرطانی دارم و تک دختر خانواده ام یه دختر ۱۱ ساله دارم و همسرم فوت شده .آیا می تونم از ترم اول انتقالی یا مهمان بگیرم به استان خودم یعنی اصفهان؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۳ :

   سلام
   از ترم اول خیر. و از ترم دوم هم باید درخواست بدید که معولا برای ارشد بسیار سخت با درخواست مهمان دائم موافقت می شود
   به هر حال باید درخواست دهید به مرکزتان.
   البته برای ارشد تعیین محل آزمون دارید که میتونید مکان امتحانات خودتون رو به هر جایی تغییر دهید

  10. نویسنده دیدگاه : ریحانه - در تاریخ : ۲۹ شهریور ۱۳۹۳

   با سلام خدمت پشتیبان عزیز.من ۳۳ واحد از رشته ی زیست شناسی پیام نور روپاس کردم.واین ترم هم انتخاب واحد کردم میخاستم بدونم اگه امسال کنکور بدم وبتونم همین رشته رو دانشگاه دولتی بیارم این واحد های پاس شده محسوب میشن یا دوباره باید از اول پاسشون کنم .البته نمراتم هم خوب بوده وهمه بالای ۱۸ بوده.

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ :

   سلام
   بله دروسی که شرایط تطبیق واحد رو داشته باشند می توانید تطبیق دهید
   شرایط تطبیق واحد در همین سایت هست جستجو کنید

  11. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : ۳ مهر ۱۳۹۳

   سلام
   تحصیل همزمان در دو مقطع متفاوت مثلا دکتری و کارشناسی با هم منافاتی دارند یا خیر؟ کارشناسی دانشگاه سراسری هست

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۳ مهر ۱۳۹۳ :

   سلام
   تحصیل همزمان در مقطع تحصیلات تکمیلی ممنوع می باشد

  12. نویسنده دیدگاه : ندا - در تاریخ : ۳ مهر ۱۳۹۳

   سلام خسته نباشید قبلا پیغام دادم لطفا جواب بدهید ممنون من کارشناسی ناپیوسته معماری دانشگاه غیرانتفاعی ساوه قبول شدم بعد از کنکور متأهل شدم الان میتونم از ترم اول به تهران انتقالی یا مهمان بگیرم

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۴ مهر ۱۳۹۳ :

   سلام
   باید به دانشگاهتان درخواست دهید تا بررسی و تصمیم گیری شود

  13. نویسنده دیدگاه : اسماعیل - در تاریخ : ۱۱ مهر ۱۳۹۳

   سلام میشه از دانشگاه پیام نور به آزاد انتقال پیدا کرد

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۱ مهر ۱۳۹۳ :

   سلام
   با موافقت دانشگاه ها بله

  14. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : ۲۲ مهر ۱۳۹۳

   سلام میشهاز دانشگاه دولتی بدون گذراندن یک نیمسال به پیام نور رفت

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۳ مهر ۱۳۹۳ :

   سلام
   با موافقت دانشگاه ها بله

  15. نویسنده دیدگاه : دانشجو - در تاریخ : ۲۵ آبان ۱۳۹۳

   سلام.انتقال و تغییر رشته همزمان از دانشگاه روزانه رشته فقه و حقوق به پیام نور رشته حقوق امکان پذیره؟اگه آره چطوری باید اقدام کنم؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۵ آبان ۱۳۹۳ :

   سلام
   بله
   باید جفت دانشگاه ها موافقت کنند.

  16. نویسنده دیدگاه : حسن - در تاریخ : ۲ آذر ۱۳۹۳

   باسلام چرا جواب سوال منو ندادید ؟؟؟
   من در دانشگاه آزد کاردانی پیوسته مشغول هستم آیا تابستان سال دیگه شروع آزمون کاردانی قبول بشم میتوانم انتقالی بگیرم یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲ آذر ۱۳۹۳ :

   سلام
   دوست عزیز از قوانین دانشگاه ازاد اطلاعی نداریم. از دانشگاه خود سوال کنید

  17. نویسنده دیدگاه : سامان - در تاریخ : ۱۱ آذر ۱۳۹۳

   سلام … دانشجوی آزاد رشته برق هستم … کارشناسی … برای سوابق تحصیلی آبان ۹۳ پیام نور رشته برق هم ثبت نام کردم … در صورت قبول شدن در پیام نور باید از آزاد انصراف بدم یا میتونم واحد تطبیق بدم ؟ وضعیت سنوات تحصیلی به چه صورت میشه؟ ادامه همون معافیت تحصیلی میشه یا مجدد تمدید میشه؟

  18. نویسنده دیدگاه : حامد - در تاریخ : ۱۲ آذر ۱۳۹۳

   با سلام خدمت پشتیبان گرامی
   یه سوال داشتم ازتون اونم اینه که می خواستم بدونم که من الان توی دانشگاه پیام نور هستم و بدون کنکور هم به این دانشگاه رفتم برای کارشناسی پیوسته . الان میخوام بدونم که اگه من نصف واحد های درسیم رو پاس کنم میتونم از دانشگاه یه مدرک کاردانی بگیرم یانه ؟ و بعد اینکه من این مدرک کاردانی را گرفتم آیا میتونم بقیه ی واحد های درسی رو توی دانشگاه آزاد ادامه بدم ؟ اینو هم بگم که من ۲ بار معافیت تحصیلی گرفتم آیا در صورتی که من به دانشگاه آزاد برم باید معافیت دیگری هم بگیرم …چون طبق دانسته های من نظام وظیفه بیش از ۲ بار معافیت نمیده …
   ممنون میشم از راهنمایی های دقیقتون

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۳ آذر ۱۳۹۳ :

   سلام
   اگر انصراف دهید و بین ۷۰ تا ۷۵ واحد با معدل کل بالای ۱۲ بگذرانید بله می توانید.
   در هر مقطع تحصیلی فقط یکبار معافیت تحصیلی صادر می شود.

  19. نویسنده دیدگاه : نسیم - در تاریخ : ۱۸ آذر ۱۳۹۳

   سلام
   من دانشگاه پیام نور رشته مدیریت دولتی میخونم
   میخاستم ببینم میشه انتقالی بگیرم و بقیه واحدامو تو دانشگاه آزاد بخونم؟همین رشته رو
   ممنون

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۹ آذر ۱۳۹۳ :

   سلام
   باید موافقت هر دو دانشگاه رو بگیرید

  20. نویسنده دیدگاه : سید حسین هاشمی - در تاریخ : ۲۰ آذر ۱۳۹۳

   سلام یه سوال دارم لطفا جواب کامل بدید ممنون میشم

   من دانشجو مهندسی نفت کارشناسی پیوسته پیام نور هستم تا الان به جز این ترم ۴۷ واحد پاس کردم آیا میشه به دانشگاه علمی کاربردی انتقال داد ، حتما باید همین رشته رو که تو پیام نور میخونم اونجا هم بخونم ؟ لطفا تورو خدا واجبه جواب بدید خواهش میکنم ازتون

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۰ آذر ۱۳۹۳ :

   سلام
   بله باید حتما این رشته و حتی اگر گرایش دارید این گرایش رو داشته باشد. و بعد هم باید موافقت هر ۲ دانشگاه رو هم بگیرید

  21. نویسنده دیدگاه : سید حسین هاشمی - در تاریخ : ۲۰ آذر ۱۳۹۳

   اگر دانشگاه که میخوایم انتقال پیدا کنیم این رشته رو نداشته باشه نمیشه انتقال داد مثلا مهندسی شیمی داره ولی نفت نداره بازم نمیشه ؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۰ آذر ۱۳۹۳ :

   خیر نمی شود

  22. نویسنده دیدگاه : مجتبی - در تاریخ : ۲۴ آذر ۱۳۹۳

   برای میهمانی گرفتن به دانشگاه های دیگرحتما باید دانشگاه شهرخودت باشه یان؟چند تا دانشگاه درصورت درخواست میهمانی میتوان انتخاب کرد؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۵ آذر ۱۳۹۳ :

   خیر می توانید هر دانشگاهی که خواستید درخواست دهید

  23. نویسنده دیدگاه : . - در تاریخ : ۲۶ آذر ۱۳۹۳

   سلام دانشجوی تکمیل ظرفیت هستم میخواستم بدونم تا چند ترم میتونم درخواست مهمان بدم؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۶ آذر ۱۳۹۳ :

   سلام
   ۲ نیمسال

  24. نویسنده دیدگاه : علی - در تاریخ : ۲۹ آذر ۱۳۹۳

   سلام من دانشجوی پیام نورم میخواستم انتقالی بگیرم به دانشگاه پیام نور مرکز استان. ۴۶ واحدم پاس کردم ولی بعضی از واحد هامو با نمره کمتر از ۱۲ پاس کردم . آیا میتونم انتقال دائم بگیرم ؟
   انتقال بگیرم خوبه یا مهمان دائم؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۹ آذر ۱۳۹۳ :

   سلام
   مهمان دائم بگیرید بهتر است و بیشتر احتمال موافقتش هست

  25. نویسنده دیدگاه : علی کرمانی - در تاریخ : ۳۰ آذر ۱۳۹۳

   با عرض سلام وخسته نباشید.من در دانشگاه علمی کاربردی اصفهان در رشته ماشین افزار در مقطع کاردانی دو ترم (۳۹ واحد) گدرانده ام . ولی شفل بنده به شهر مسجد سلیمان انتقال یافته.که در آنجا دانشگاه علمی کاربردی وجود ندارد.می خواستم بدانم آیا میشود به دانشگاه پیام نور یا آزاد انتقال یابم و دروس و داحدهایی که گذرانده ام را تطبیق کنم؟خواهشمندم اینجانب را راهنمایی فرمایید.

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۳۰ آذر ۱۳۹۳ :

   سلام
   برای ورود به پیام نور باید در پذیرش دانشگاه پیام نور شرکت کنید و بعد از قبولی می توانید دروسی که شرایط تطبیق رو دارند ، تطبیق بزنید.

  26. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : ۳ دی ۱۳۹۳

   با سلام خدمت کارشناس محترم

   ببخشید اگه سوال تکراریه ، من جوابشو پیدا نکردم. من ورودی سال ۸۴ پیام نور مقطع کارشناسی حسابداری هستم. در حال حاضر کلا ۶۳ واحد گذروندم آیا اگه مثلا ۷-۸ واحد دیگه بگذرونم میتونم مدرک کاردانیه معتبر ازشون بگیرم که باهاش برم و در مقطع کارشناسی حسابداری یا مدیریت علمی کاربردی ادامه تحصیل بدم؟ و اگر جوابتون مثبته آیا فقط تعداد واحد های پاس شده برای گرفتن کاردانی مهمه یا یسری دروس خاص که مد نظرشونه باید پاس شده باشه تا مدرک کاردانی رو بدن؟ و اگر دروس خاصی مورد نظره لطفا منبعش رو بگید.
   با سپاس بی کران

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۴ دی ۱۳۹۳ :

   سلام
   ببنید اول اینکه باید حداقل معدل ۱۲ باشد و بعد اینکه مدرکی که به شما میدهند جدیدا فک کنم با معدل می باشد . اینکه بتوانید در سایر پذیرش های کاردانی به کارشناسی شرکت کنید یا نه رو باید از سازمان سنجش سوال کنید.

  27. نویسنده دیدگاه : سارا - در تاریخ : ۴ دی ۱۳۹۳

   سلام.من یه بار دیگه سوال کردم اما جواب ندادین ممنون میشم بگین امکان مهمان و جابجایی از دانشگاه ازاد به غیر انتفاعی در مقطع ارشد هست یا نه لطفا جواب بدین ممنون

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۴ دی ۱۳۹۳ :

   سلام
   دوست عزیز باید دانشگاه ها جفتشون موافقت کنند
   باید به دانشگاه خود درخواست دهید

  28. نویسنده دیدگاه : علی - در تاریخ : ۵ دی ۱۳۹۳

   سلام
   من دانشگاه پیام نور هستم و اگه این امتحانات خوب پیش بره حدود ۱۰۰ تا واحدم پاس شده محسوب میشه.
   درسته که آخرای تحصیلم هست ولی می خوام بدونم میتونم ادامه درسم رو تو علمی کاربردی بخونم؟ واحدام به چه صورتی میشه؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۵ دی ۱۳۹۳ :

   سلام
   اگر می خواهید انتقالی بگیرید باید به دانشگاه ها درخواست دهید تا ببینید موافقت می شود یا خیر
   اگر بخواهید در پذیرش جدید دانشگاه مورد نظر شرکت کنید که باید ببینید چه تعداد از دروس شما در دانشگاه مورد نظر تطبیق داده می شود

  29. نویسنده دیدگاه : بی نام - در تاریخ : ۶ دی ۱۳۹۳

   سلام,ببخشید مهمان شدن از دانشگاه فرهنگیان به دانشگاه دولتی یا پیام نور امکان پذیر هست؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۶ دی ۱۳۹۳ :

   سلام
   باید دانشگاه ها موافقت کنند. شما درخواست بدید تا ببینید موافقت می شود یا خیر

  30. نویسنده دیدگاه : آرتا - در تاریخ : ۹ دی ۱۳۹۳

   سلام
   من تو دانشگاه پیام نور یکی از شعبه های اصفهان درس میخونم،امکان انتقالی گرفتن از اونجا به دانشگاه آزاد مرکزی تهران هست؟
   چون محل زندگیم تهرانه،سخته بخام برم اصفهان
   سوال دیگه اینکه آیا معدل هم واسه انتقالی گرفتن تاثیر داره؟
   مرسی

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۰ دی ۱۳۹۳ :

   سلام
   باید به دانشگاه ها درخواست دهید ببینید موافقت میکنند یا خیر

  31. نویسنده دیدگاه : روزیتا دهبان - در تاریخ : ۱۳ دی ۱۳۹۳

   سلام من دانشجوی مرکز آموزش عالی هستم میتوم انتقالی بگیرم به پیام نور؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۳ دی ۱۳۹۳ :

   سلام
   باید به دانشگاه خود درخواست دهید تا ببینید موافقت میکنند یا خیر و بعد اگر موافقت کردند باید موافقت پیام نور رو بگیرید

  32. نویسنده دیدگاه : روزیتا دهبان - در تاریخ : ۱۴ دی ۱۳۹۳

   کلا میشه به پیام نور انتقالی گرفت یاخلاف مقررات هست؟؟؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۴ دی ۱۳۹۳ :

   بله می شود با موافقت دانشگاه ها

  33. نویسنده دیدگاه : amin - در تاریخ : ۱۶ دی ۱۳۹۳

   سلام خسته نباشید من دانشجوی پیام نور و ترم اول زیست شناسی هستم میخوام بدونم واسه ترم بعد میتونم به دانشگاه ازاد و به رشته مهندسی شیمی برم؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۶ دی ۱۳۹۳ :

   سلام
   باید درخواست دهید و موافقت هر دو دانشگاه رو بگیرید

  34. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : ۲۰ دی ۱۳۹۳

   با سلام خوست نباشید میخواستم بودنم از دانشگاه پیام نور میشه. به دانشگاه آزاد انتقالی گرفت

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۰ دی ۱۳۹۳ :

   سلام
   باید به هر دو دانشگاه درخواست بدهید تا ببینید موافقت می شود یا خیر

  35. نویسنده دیدگاه : نی - در تاریخ : ۲۰ دی ۱۳۹۳

   سلام ببخشید بالا در جواب یکی ازافراد برای سوال انتقالی از علمی کاربردی به پیام نور گفتین باید توی پذیرش پیام نور شرکت کنه..یعنی چطور؟کنکور مجدد باید داده بشه؟!! همسرمن رشته مدیریت کسب کارعلمی کاربردیه که یه ساله بخاطرشرایط کاریش نتونستن برن میخاییم به پیام نورانتقالی بگیریم اگه ممکن باشه..یعنی واحدمانده مقطع فوق دیپلم این رشته هست.امکان انتقالی به چه صورته؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۰ دی ۱۳۹۳ :

   سلام
   باید در پذیرش بدون آزمون بر اساس سوابق تحصیلی و یا کنکور شرکت کند و پیام نور را انتخاب کند. بعد اگر قبول شدند می تواند واحدهایی که گذرانده است و شرایط تطبیق واحد رو دارند تطبیق بزنند.

  36. نویسنده دیدگاه : علی کاظمی - در تاریخ : ۶ بهمن ۱۳۹۳

   با سلام عرض خسته نباشید میخواستم بدونم من داشگاه پیام نور لالجین هستم ترم ۱ رو باید اونجا برم از ترم ۲ به بهد میتونم مهمان بشم برای دانشگاه همدان
   ؟؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۶ بهمن ۱۳۹۳ :

   سلام
   بله

  37. نویسنده دیدگاه : علی کاظمی - در تاریخ : ۶ بهمن ۱۳۹۳

   با عرض سلام خسته نباشید خدمت شما پشتیبان عزیز مجددا مزاحم شدم من چطور باید از ترم ۲ به بعد مهمان بگیرم اصلا امکانش هست چون واقعا برام مقدور نیست تا لالجین برم چطور باید رضایت دانشگاه مبدا و مقصد رو بگیرم؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۶ بهمن ۱۳۹۳ :

   سلام
   قبل از شروع انتخاب واحد ترم دوم باید به دانشگاه خود درخواست دهید تا ببینید موافقت می شود یا خیر

  38. نویسنده دیدگاه : ن - در تاریخ : ۶ بهمن ۱۳۹۳

   سلام پشتیبان عزیز ایا مدرک دانشگاه پیام نور خوبه؟؟؟ پیام نور خوبه یا ازاد؟؟؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۷ بهمن ۱۳۹۳ :

   سلام
   نمیتویم بگیم که بده!! بله خوبه

  39. نویسنده دیدگاه : میلاد - در تاریخ : ۱۳ بهمن ۱۳۹۳

   با سلام من دانشجوی ترم سه پیام نور پاکدشتم و میخوام برای سکونت از تهران به استان سمنان برم حالا باید درخواست انتقال بدم یا مهمان دائم؟ اصلا این دو با هم چ فرقی داره؟ممنون

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ :

   سلام
   انتقالی در پیام نور داریم. باید مهمان دائم بگیرید

  40. نویسنده دیدگاه : محمد - در تاریخ : ۱۳ بهمن ۱۳۹۳

   با سلام من دانشجوی پیام نور هستم میخواستم بدونم برای انتقال یا مهمان دائم به پیام نور استان مقصد کی باید به دانشگاه در خواست بدم ؟من بعد نیم سال دوم ۹۳_۹۴ از تهران به شهرستان میرم در ضمن اگر نمره برخی واحد های گذرانده شده زیر ۱۲ باشد چه اتفاقی می افتد؟آیا باید دوباره پاس کرد؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ :

   سلام
   هر زمانی رفتید مشکلی ندارد. باید درخواست مهمان دائم دهید.

  41. نویسنده دیدگاه : نازپی - در تاریخ : ۱۳ بهمن ۱۳۹۳

   سلام . خسته نباشید
   من چطور میتونم واسه مهمانی دائم درخواست بدم ؟ دانشگاه مبدا گفت باید خودم از طریق سایت درخواست بدم ، نگفت چطور و کدام سایت !!!!

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ :

   سلام
   درخواست مهمان دائم اگر در پیام نور هستید باید به صورت حضوری و کتبی به مرکزتان درخواست دهید

  42. نویسنده دیدگاه : نازنین - در تاریخ : ۱۵ بهمن ۱۳۹۳

   سلام

   با درخواست انتقالم موافقت شده

   کار خاصی باید انجام بدم؟ مدرک یا چیز دیگری باید ارائه بدم؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ :

   سلام
   خیر به هیچ چیز نیاز نیست اگر موافقت شده تمام هست

  43. نویسنده دیدگاه : حسین - در تاریخ : ۲۱ بهمن ۱۳۹۳

   باسلام,من قبلا هم سوال پرسیدم ولی جوابی نگرفتم,آیا میهمانی مبنا رو میشه در اردیبهشت ماه یعنی درحین ترم۲ درخواست داد یا اینکه فقط باید ترم اول درخواست بدی؟؟ممنون میشم جواب بدید

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ :

   سلام
   اطلاعی نداریم. از دانشگاه خود سوال بفرمایید.

  44. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : ۲۱ بهمن ۱۳۹۳

   با سلام خدمت شما

   من سوالی دارم که فکر نکنم اینجا تاحالا بچه ها بهش دقت کرده باشن. ببینید برای گرفتن کاردانی در پیام نور باید به تعداد نصف واحد های کارشناسی به اضافه یک واحد گذروند رو این بحثی نیست. ولی سوالی که هست و بعضا کارشناسای خود دانشگاه هم اتفاق نظر ندارن اینه که آیا مهمه این واحد ها چه درس هایی باشن؟؟؟ مثلا حتما باید صنعتی یک پاس شده باشه تا بشه کاردانی حسابداری گرفت؟ یا فقط همون تعداد واحد ها مهمه؟؟

   با سپاس فراوان

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ :

   سلام
   تا جایی ما اطلاع داریم واحد های گذرانده مهم نیستند و فقط تعدادشون مهم هست

  45. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : ۲۴ بهمن ۱۳۹۳

   باسلام
   من دانشجوی دوره روزانه هستم .ایا میشه به بیام نور انتقالی بگیرم؟باید هزینه به دانشگاه مبدا بدم؟هزینه انصراف منظورمه؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۳ :

   سلام
   باید درخواست بدید به هر دو دانشگاه ببینید موافقت می شود یا خیر

  46. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : ۲۴ بهمن ۱۳۹۳

   باسلام
   درصورت انتقالی از روزانه به بیام نور باید با دانشگاه دولتی تسویه حساب کنم؟

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۳ :

   سلام
   احتمالا بله

  47. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : ۲۹ فروردین ۱۳۹۴

   با سلام من دانشجوی دوره روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه رشته عمران و ساکن شیراز هستم و به دلیل مشکلات مالی ادامه تحصیل در این دانشگاه برایم واقعا سخته می خواستم بدونم که اگه درخواست مهمانی به دانشگاه شیراز بدهم ممکنه به دلیل مشکلی که گفتم با درخواستم موافقت کنند لطفا راهنمایی کنید با تشکر

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ :

   سلام
   باید درخواست بدید به دانشگاه خود تا ببینید موافقت میکنند یا خیر

  48. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

   سلام من دانشجوی پیام نور هستم میشه ترم تابستان واسه دانشگاه أزاد مهمانی بگیرم لطفا جواب بدید

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ :

   سلام
   در صورتی که مرکزتان موافقت کند و دانشگاه آزاد نیز موافقت کند بله

  49. نویسنده دیدگاه : امیر - در تاریخ : ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

   با سلام
   بنده مهمان یک دانشگاه برای دو ترم شدم و توانستم معدلی بیشتر از معدل میانگین گروه در ان دانسگاه را کسب کنم ولی دانشگاه با انتقال دایم بنده موافقت نمی کنند ایا میتوانم از طریق وزارت پیگیر این قضیه بشوم؟ با تشکر

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ :

   سلام
   این موضوع دست دانشگاه شماست و موافقت رو باید از دانشگاه خود دریافت کنید

  50. نویسنده دیدگاه : سپیده - در تاریخ : ۱ خرداد ۱۳۹۴

   سلام
   من دانشجوی پیام نورم آیا میشه برای دانشگاه غیر انتفاعی سجاد انتقالی بگیرم ؟؟؟
   ممنون میشم از راهنماییتون.

   پاسخ پشتیبان در تاريخ ۱ خرداد ۱۳۹۴ :

   سلام
   باید به هر دو دانشگاه درخواست بدید ببینید موافقت میکنند یا خیر

  • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
  • نظرات حاوی الفاظ سبک یا هرگونه توهین، افترا، کنایه یا تحقیر نسبت به دیگران منعکس نمی ‏شوند .
  • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
  • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
  • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند


  • قوانین و آیین نامه های دانشگاه پیام نور
  • راهنما و آموزش های تصویری برای دانشجویان

  خبر های ویژه دانشگاه پیام نور

  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ | کد خبر : 20984

  تاریخ آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم در نیمسال دوم 94-93 دانشگاه پیام نور

  تاریخ آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم در نیمسال دوم 94-93 دانشگاه پیام نور

  پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : تاریخ آخرین مهلت ثبت نمرات میان ترم نیمسال دوم 94-93 دانشگاه پیام نور بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه

  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ | کد خبر : 20974

  امکان انتخاب پیام نور و غیردولتی

  آغاز انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 94 / مهلت انتخاب رشته تمدید شد

  آغاز انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 94 / مهلت انتخاب رشته تمدید شد

  پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : فرم انتخاب رشته الکترونیکی آزمون کارشناسی ارشد سال 1394 بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت و داوطلبان مجاز می توانند انتخاب رشته خود را تکمیل کنند.

  ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ | کد خبر : 20962

  اختصاصی پیام نورنا /

  دانلود برنامه امتحانات نیمسال دوم 94-93 پیام نور – بروز شده در 28 اردیبهشت 94

  دانلود برنامه امتحانات نیمسال دوم 94-93 پیام نور – بروز شده در 28 اردیبهشت 94

  پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : برنامه بروز شده امتحانات نیمسال دوم 94-93 پیام نور از طریق سایت پیام نورنا برای دانشجویان تهیه و قابل دریافت شد / شامل تمامی مقاطع تحصیلی

  ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ | کد خبر : 20934

  اختصاصی پیام نورنا /

  تشریح و توضیح بندهای بخشنامه حذف نمرات ردی از معدل کل دانشجویان پیام نور

  تشریح و توضیح بندهای بخشنامه حذف نمرات ردی از معدل کل دانشجویان پیام نور

  پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : توضیحات لازم معاونت آموزشی دانشگاه پیام نور در مورد بندهای بخشنامه حذف نمرات ردی از معدل کل دانشجویان پیام نور

  ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ | کد خبر : 20929

  لیست امتحانات کتاب باز (open book) در نیمسال دوم 94-93 پیام نور / تکمیلی

  لیست امتحانات کتاب باز (open book) در نیمسال دوم 94-93 پیام نور / تکمیلی

  پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : لیست عناوین دروسی که بخشی از سوالات یا تمامی آزمون پایان ترم آن درس به صورت کتاب باز در امتحانات نیمسال دوم 94-93 دانشگاه پیام نور برگزار می شود.

  ابزارهای سایت

  اضافه کردن آيدي ياهو پشتيبان جهت اطلاع از اخبار پيام نور

  ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
  ارتباط با ما
  شماره اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

  آگهی های استخدامی روز

  تبلیغات متنی

  » تبليغات متني شما در پيام نورنا
  با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
  » بهبود سطح دانشجویان پیام نور
  کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
  گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
  »بهبود رتبه سایت شما در نتایج جستجوی گوگل
  » مشاوره و انجام پایان نامه کارشناسی،ارشد و دکتری
  برای تمامی رشته های دانشگاهی
  جهت اطلاعات بیشتر به سایت مؤسسه مراجعه نمایید
  » نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
  به همراه پاسخــــــــنامه
  شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
  تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای

  Goto Top