چاپ خبر

دستورالعمل ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد نوبت یازدهم دوره های فراگیر ۹۰ (بهمن ماه)

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور ” PNUNA.COM ” : دستورالعمل ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد نوبت یازدهم دوره های فراگیر90 (ورودی نیمسال دوم سال 91-90)

به گزارش پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : پیرو بخشنامه شماره 88932/3/د مورخ 3 اسفند 90 بدینوسیله توجه جنابعالی را برای ثبت نام از پذیرفته شدگان رشته های مختلف آزمون ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 دوره های فراگیر نوبت یازدهم مقطع کارشناسی ارشد از تاریخ 16 اسفند 90 لغایت 21 اسفند 90 به نکات زیر معطوف می دارد؛خواهشمند است دستور فرمایید روسای محترم مراکز/ واحدهای تابعه آن استان با رعایت دقیق مفاد دستور العمل طبق برنامه اعلام شده نسبت به ثبت نام  پذیرفته شدگان اقدام لازم را به عمل آورند:

جدول شــــهریـــــه سال تحصیـــــــلی ۱۳۹۰ دوره های دانشگــــــــاه پیـــــام نــــور


الف : شرایط ادامه تحصیل:

1 –پذیرفته شدگان دوره های فراگیر پیام نور که پیغام کارنامه آنها قبول کارشناسی ارشددرج گردیده می توانندطبق ضوابط ازنیمسال دوم91-90 در مرکز/ واحد آموزشی مربوطه ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.
دانشجویان ملزم به تحصیل در کد قبولی اعلام شده می باشند و تغییر آن امکان پذیر نمی باشد.

2 –  دانشجویان پذیرفته شده می بایست  کلیه دروسی را که  نمره خام  آن کمتر از  12 می باشد در نیمسال دوم 91-90 اخذ نمایند.در صورت عدم قبولی در نیمسال دوم ؛دانشجو باید دروس فوق را در نیمسالهای بعدی قبل از اخذ پایان نامه بگذراند.
نکته مهم:درصورتی که رشته کارشناسی با رشته کارشناسی ارشد همنام نباشد، به تشخیص گروه آموزشی و پژوهشی  مربوطه؛علاوه بر واحدهای مصوب مقطع کارشناسی ارشد باید واحدهای جبرانی ازمقطع کارشناسی همان رشته رادر اولین نیمسال تحصیلی ممکن اخذ و بگذراند.

3-ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان این دوره بصورت غیر حضوری انجام می شود و پذیرفته شده گان  گرامی لازم است با مراجعه به سایت  http://reg.pnu.ac.ir از تاریخ و نحوه نام نویسی آگاهی یابند.
3-1- پذیرفته شدگان پس از ورود به سایت در مهلت اعلام شده و با مطالعه صفحه ورودی  می توانند با استفاده از شناسه کاربری و گذر واژه وارد سیستم جامع خدمات آموزشی شوند.
شایان ذکر است مراحل ثبت نام، گام به گام در Helpسیستم و همچنین در سایت اطلاع رسانی دانشگاه  http://pnu.ac.ir موجود می باشد.
3-2 – پس ازپایان ثبت نام اولیه شماره دانشجویی به پذیرفته شد گان اعلام و پس از24ساعت امکان انتخاب واحد برای ایشان فراهم می شود.ولازم است تا دانشجو جهت انتخاب واحد در مهلت مقرر اقدام نماید.

4-با عنایت به لزوم بررسی مدارک و اطلاعات ثبت شده و تشکیل پرونده حضوری لازم است کاربران ارشد رایانه مراکز/واحدها نسبت به تعریف تاریخ مراجعه حضوری ،ساعت مراجعه و مکان مراجعه با درج آدرس،طبقه و شماره تلفن اعلام شده  درسایت گلستان اقدام نمایند.ضمناً تاریخ مراجعه حضوری از تاریخ 15 فروردین 91 لغایت 31 اردیبهشت 91 می باشد.

5-باتوجه به اینکه فایل عکس پذیرفته شدگان در سیستم جامع خدمات آموزشی فعال می باشد لازم است در هنگام ثبت نام حضوری چهره پذیرفته شده با عکس موجود درسیستم ومدارک شناسایی تطبیق داده شود و  در صورت مغایرت ضمن جلوگیری از ثبت نام؛مراتب بصورت محرمانه به مرکز آزمون دانشگاه اعلام گردد.

6- افرادی که با استفاده از تسهیلات آموزشی به عنوان دانشجو پذیرفته شده اند اعم از کارکنان اداری و آموزشی دانشگاه پیام نور و همسر و فرزندان آنها و کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همسر و فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به آن وهمچنین کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی سازمانهای طرف قرار داد با دانشگاه( با توجه به جدول شماره 6 صفحه53 دفترچه راهنما) و همچنین ایثارگران، جهادگران و رزمندگان ملزم به ارائه مدارک مثبته اشتغال به کار در سازمانهای یاد شده و تائیدیه سهمیه به هنگام ثبت نام هستند.
از اینگونه پذیرفته شدگان باید گواهی لازم دال بر صحت ادعا اخذ و در پرونده ضبط گردد. ( برای کارکنان ارائه گواهی اشتغال به کار و اصل حکم کارگزینی الزامی است)
یادآوری مهم : کلیه مراکز / واحدها موظف هستند وضعیت سهمیه پذیرفته شدگان را به صورت محرمانه از سازمان مربوطه استعلام و تائیدیه آن را در پرونده دانشجو قرار دهند.

7- کارمندان مراکز و و احدهای تحت پوشش پیام نور با هر وضعیت استخدامی مجاز به انتخاب رشته درمرکز یا واحد محل اشتغال خود نیستند. ضروری است در صورت قبولی در محل اشتغال از ثبت نام وادامه تحصیل آنها جلوگیری به عمل آید.

8-اتباع خارجی پذیرفته شده می بایست کلیه شرایط ذکر شده در بند (د) مندرج  در صفحه 3 دفترچه راهنمای ثبت نام و نیز شیوه ثبت نام پذیرفته شدگان  اتباع سال 90 را دارا  باشند.

9-پذیرفته شدگان ذکور از نظر مقررات نظام وظیفه بایستی با توجه به بند ج و تبصره های مندرج در صفحه 2 دفترچه راهنمای ثبت نام، مدرکی متناسب با وضعیت نظام وظیفه خود ارائه دهند.


ب – مدارک لازم جهت ثبت نام عبارتند از :

1- اصل مدرک کارشناسی(لیسانس)مورد تاییدوزارت علوم،تحقیقات و فناوری یاوزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی که درآن معدل دوره کارشناسی قید شده باشدو تاریخ فراغت از تحصیل آن حداکثر 30 بهمن 90 باشد.
تذکر: برای دارندگان مدرک کارشناسی  معادل مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطابق بند3 صفحه 1دفترچه ثبت نام اقدام شود.

1-1.پذیرفته شدگانی که به دلائلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی(لیسانس) نمی باشند؛لازم است اصل گواهی دانش آموختگی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذکارشناسی(لیسانس)را ارائه نمایندکه درآن قید شده باشد اشتغال به تحصیل نامبرده موردتایید وزارت علوم،تحقیقات فناوری یا  وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی می باشد.
تبصره3.براساس مصوبه شماره 368مورخ 3/11/74شورای عالی انقلاب فرهنگی،طلاب و فضلاء حوزه علمیه که بر اساس مدارک صادر شده مدیریت حوزه علمیه قم و خراسان  دوره سطح دو را باموفقیت گذرانده اند،همانند دارندگان مدارک کارشناسی می توانند در        رشته های علوم انسانی و معارف اسلامی این دوره تحصیل نمایند.
تبصره4.مدارک تحصیلی خارج از کشور در صورت تایید و برابری آن با مدارک کارشناسی داخلی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر می باشد.

2-  اصل شناسنامه و دو سری تصویر از تمام صفحات آن
3- اصل و تصویر کارت ملی(پشت و رو)
4- 6 قطعه عکس تمام رخ 4×3 با زمینه روشن تهیه شده در سال جاری(مشمولین 12قطعه)
5- مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه (ویژه آقایان )باتوجه به بندج مندرج درصفحه2 دفترچه راهنمای ثبت نام
شایان ذکر است چنانچه سهمیه پذیرفته شده ای مورد تائید قرار نگرفت؛ قبل از شروع نیمسال اول سال تحصیلی 92-91از تحصیل نامبرده جلوگیری و اسامی این قبیل از پذیرفته شدگان به مرکز آزمون اعلام گردد.


مدارکی که لازم است به دقت بررسی و در موعد مقرر اقدام لازم معمول گردد:

1-کلیه دانش آموختگان دوره های کارشناسی مورد تایید(بدون توجه به نوع مدرک تحصیلی)می تواننددر دوره های فراگیر مقطع کارشناسی ارشد سال1390 ثبت نام نمایند.

2-مطابق مندرجات دفترچه راهنمای پذیرش دانش پذیر دوره های فراگیر کارشناسی ارشد سال1390؛لازم است پذیرفته شدگان حداکثر تاتاریخ 30/11/90درمقطع کارشناسی فارغ التحصیل شوند.بدیهی است از ثبت نام کسانی که تا تاریخ فوق فارغ التحصیل نمی شوند ممانعت به عمل آید.

3)-معدل کارشناسی(لیسانس)پذیرفته شدگان در فایل اطلاعات باید با معدل مندرج در مدرک کارشناسی(لیسانس) آنان برمبنای 0تا20یکسان باشد،درصورت مشاهده مغایرت بررسی و حداکثر تا پایان فروردین سال 91به صورت یک لیست واحد به مرکز آزمون گزارش شود.
تبصره1.آن دسته از پذیرفته شدگانی که به هنگام ثبت نام و شرکت در این آزمون(زمان ثبت نام 4/8/90لغایت11/8/90 دانشجوی سال آخر بوده اند و حداکثرتا تاریخ 30/11/90فارغ التحصیل شده اندلازم است معدل کل واحدهای گذرانده آنان بر اساس 0تا20  بامعدل کل مربوط در فایل اطلاعات یکسان باشد،درصورت مغایرت نتیجه  فورا به مرکزآزمون گزارش شود.

تبصره2.از پذیرفته شدگان مشمول  که بهنگام ثبت نام قادر به ارائه گواهی معدل واحدهای گذارنده شده نمی باشند،به طور مشروط با اخذتعهد،ثبت نام به عمل آید.بدیهی است افرادمذکور باید قبل از ثبت نام برای نیمسال اول سال تحصیلی92-91 مدارک مربوطه را ارائه نمایند،درغیر این صورت برای نیمسال اول سال تحصیلی بعدی ازثبت نام آنان ممانعت به عمل آید.


  تذکرات مهم :
1 – خواهشمند است مقرر شوند در صورتی که مشخصات شناسنامه ای پذیرفته شده ای با مشخصات شناسنامه ای مندرج در فایل اطلاعات و یاعنوان مدرک کارشناسی (لیسانس) با عنوان مندرج در مدرک فراغت از تحصیل مغایرت داشته باشد از پذیرفته شده موقتاً ثبت نام به عمل آید و کلیه موارد کتباً حداکثر یک ماه پس از ثبت نام به مرکز آزمون اعلام گردد. بدیهی است پس از تاریخ اعلام شده هیچ گونه اقدامی در خصوص این دسته از پذیرفته شدگان میسر نمی باشد.
2- خواهشمند است مقرر فرمائید در صورتی که سهمیه یا معدل پذیرفته شده ای با سهمیه یا معدل مندرج در مدرک کارشناسی با معدل اعلام شده در فایل اطلاعات ارسالی از سوی سازمان سنجش مغایرت داشته باشد از ثبت نام وی ممانعت بعمل آورند و موضوع برای بررسی به مرکز آزمون اعلام گردد تا با در نظر گرفتن سهمیه یا معدل واقعی ،وضعیت پذیرفته شده بررسی گردد. در صورت کسب حد نصاب لازم برای ادامه تحصیل، می بایست لیست اسامی این افراد حد اکثر تا پایان اردیبهشت ماه  سال 1390 به صورت یکجا بر حسب مورد مغایرت به مرکز آزمون اعلام گردد .
3 – کلیه مراکز  و واحدهای مجری لازم است با رعایت ضوابط نسبت به ثبت نام و ترخیص از خدمت  پذیرفته شدگان مشمول اقدام نمایند.
بدیهی است مسئولیت بررسی نهایی پرونده ها به عهده رئیس مرکز/واحد، مسئول آموزش و کارشناس مربوطه خواهد بود.

Share داغ کن - کلوب دات کام 
کلید واژه ها :

نظرات کاربران

صفحات نظرات :
 1. نویسنده دیدگاه : زهرا - در تاریخ : 19 اسفند 1390

  سلام پشتیبان عزیز خسته نباشید برای ارشد مدیریت بازرگانی آموزش محور ورودی 90-91 و بعد از ان برای ترم آخر درس سمینار{تحقیق و تتبع نظری} و روش تحقیق کاربردی ارائه شده می خواستم بپرسم درس دیگه ای رو نمیشه همزمان با اینا برداشت درسته؟
  ممنون

  پاسخ پشتيبان در تاريخ 19 اسفند 1390 :

  سلام
  متاسفانه اطلاعی نداریم. سعی کنید از کارشناس رشته خود سوال بفرمایید

 2. نویسنده دیدگاه : حسنی سعدی - در تاریخ : 19 اسفند 1390

  با سلام من دانشجوی جدید الورود فراگیر ارشد مهندسی نرم افزار شهرری هستم اما با یوزر جدید وارد میشم اما ثبت نام جدید پیغام “کد۱۸ : اجازه دسترسی به این امکان برای شما وجود ندارد. ” از ۷۲ ساعت هم گذشته چکار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟

  پاسخ پشتيبان در تاريخ 19 اسفند 1390 :

  سلام
  صبور باشید تا فردا. باید چند ساعتی از تایید مرکزتان بگذرد تا بتوانید انتخاب واحد کنید. اگر فردا باز هم مشکل پابرجا بود با مرکزتان تماس بگیرید تا بررسی کنند

 3. نویسنده دیدگاه : معصومه محمدزاده - در تاریخ : 19 اسفند 1390

  سلام
  من ارشد حسابداری قشم قبول شدم روز 16 ثبت نام کرذدم ولی تا الان که پایان روز 19 هست با شماره دانشچویی وارد نمیشوم و امکان انتخاب واحد ندارم لطفا راهنمائی ام کنید
  با تشکر

 4. نویسنده دیدگاه : ناشناس - در تاریخ : 20 اسفند 1390

  سلام .. میخواستم بدونم آیا شرکت در کلاسها اجباری است یا خیر؟

  پاسخ پشتيبان در تاريخ 20 اسفند 1390 :

  سلام
  خیر. حضر در کلاسهای پیام نور الزامی نمی باشد به استثنا دروسی که واحد عملی دارند و دروسی که فاقد منبع مشخص می باشند.

 5. نویسنده دیدگاه : معین - در تاریخ : 20 اسفند 1390

  سلام
  آیا نوع سوالات دانشجویان فراگیری با دانشجویان ورودی سراسری متمایزند . نحوه ی نمرات میان ترم چطور لطفا” پاسخ رو بدید ؟نهایت تشکر….

  پاسخ پشتيبان در تاريخ 20 اسفند 1390 :

  سلام
  هیچ تفاوتی ندارد و همه به یک صورت است
  مراجعه کنید به:
  طریقه محاسبه نمرات میان ترم و پایان ترم / منابع درسی امتحانات پایان ترم پیام نور

 6. نویسنده دیدگاه : زهرا - در تاریخ : 21 اسفند 1390

  سلام پشتیبان عزیز خسته نباشید من یه بار در مورد زمان پرداخت شهریه ها پرسیدم فرمودید حداکثر تا دو هفته قبل از امتحانا ولی الان که نظرا رو میخوندم دیدم نوشته بودید بعد از انتخاب واحد یعنی الان باید پرداخت کنیم؟

  پاسخ پشتيبان در تاريخ 21 اسفند 1390 :

  سلام
  ببینید در تقویم آموزشی نوشته شده بعد از انتخاب واحد. ولی خود معمولا” بچه ها تا 2 هفته قبل از شروع آزمون ها شهریه را اریز نمی کنند

 7. نویسنده دیدگاه : سمیه - در تاریخ : 22 اسفند 1390

  سلام.من یه سئوال فوری دارم که خواهش می کنم جواب بدید… من ورودی ترم جدید ارشد هستم و درس مدیریت مالی رو 10 گرفتم … می خوام بدونم حالا این درس رو هم باید باز بردارم؟
  یعنی نمرات زیر 12 افتاده محسوب میشه یا زیر 10؟خواهش می کنم زود جواب بدید تا بتونم تا قبل از پر شدن کلاس ها انتخاب واحد کنم.

  پاسخ پشتيبان در تاريخ 22 اسفند 1390 :

  سلام
  در مقطع ارشد نمرات باید بالای 12 باشند تا پاس شده محاسبه شوند.

 8. نویسنده دیدگاه : سمیه - در تاریخ : 22 اسفند 1390

  سلام.ببخشید من یه سئوال دیگه هم دارم. بعد از انتخاب واحد و گرفتن پرینت گزارش 101 دیگه کاری نیست که انجام بدیم؟ از کجا می تونیم مطمئن بشیم که کارمون تموم شده…با توجه به اینکه گفتید معمولا شهریه رو نزدیک امتحان می ریزن کار بعدیمون فقط مراجعه به دانشگاه تو موعد مقرر هست؟
  خواهش می کنم جواب مارو بدید چون متاسفانه شما تنها مرجع پاسخگو هستید و ما یکم با این سیستم نا آشنا هستیم

  پاسخ پشتيبان در تاريخ 22 اسفند 1390 :

  سلام
  اگر اعمال تغییرات را در انتخاب واحد زدید دیگه کاری نیست و انتخاب واحد شما به اتمام رسیده و فقط باید برای مراجعه حضوری در زمان اعلام شده مراجعه کنید

 9. نویسنده دیدگاه : امین - در تاریخ : 22 اسفند 1390

  با سلام و درود
  لطفا بفرمائید آیا نمراتی که در ترم دانش پذیری کارشناسی ارشد کمتر از 12 هستند در معدل کل نهایی محاسبه میشوند؟
  (زیرا اگر محاسبه شوند، معدل نهایی فارغ التحصیلی بطرز فجیعی کاهش می یابد و بهتر است قید ثبت نام را از همین حالا بزنیم)

  پاسخ پشتيبان در تاريخ 22 اسفند 1390 :

  سلام
  بعد از پاس کردن انها در هنگام فارغ التحصیلی به آنها کد 3 داده می شود از معدل کل شما حذف می شود

 10. نویسنده دیدگاه : یگاته - در تاریخ : 23 اسفند 1390

  پشتیبان عزیز هنگام ورود یوز وپسورد کد1 میزنه درصورتی که صحیح وارد میکنم چرا؟؟؟
  تقاضای جواب دارم.

  پاسخ پشتيبان در تاريخ 23 اسفند 1390 :

  سلام
  شماره دانشجویی خود را اگر 10 رقمی هست 9 رقم اول آنرا بگذارید و رقم آخر را حذف کنید.
  نام عبور را هم یکبار شماره شناسنامه و یکبار کد ملی وارد کنید

 11. نویسنده دیدگاه : الهام بهشتی - در تاریخ : 25 اسفند 1390

  سلام خسته نباشید ممنون پاسخها خیلی به دادم رسید. من پذیرفته شده اموزش محور مجازی ورامین هستم رشته ارشد مدیریت اجرایی.در صفحه انتخاب واحدم هر درسی دو بار درج شده با کلیک روی انها برای یکی خود خوان رو نشون میده واسه اون یکی اولش نوشته الکترونیکی تهران غرب بعد ساعت و تاریخ کلاسها .میخواستم بدونم این کلاسها مجازی هستن یا حضوری؟من کدومو انتخاب کنم نیاز به پاسخ فوریتون دارم لطفا بی جوابم نذارین

  پاسخ پشتيبان در تاريخ 25 اسفند 1390 :

  سلام
  شما چون مجازی پذیرفته شده اید فقط باید از دروس با کد 90 تا 99 انتخاب کنید. دروس با کد 90 تا 99 درسی هستند که به صورت مجازی ارائه شده اند و کلاسهای انها به صورت مجازی و از طریق اینترنت برگزار می شود

 12. نویسنده دیدگاه : تيمور معبودي - در تاریخ : 26 اسفند 1390

  با سلام
  می خواستم بدونم شرط قبولی (مشروط نشدن) در
  ترمهای کارشناسی ارشد پیام نور 12می باشد یا14
  ممنون از راهنماییتان.

  پاسخ پشتيبان در تاريخ 26 اسفند 1390 :

  سلام
  برای ارشد معدل ترمی باید 14 به بالا باشد در غیر اینصورت مشروط می باشد

 13. نویسنده دیدگاه : تيمور معبودي - در تاریخ : 26 اسفند 1390

  سلام مجدد
  پشتیبان عزیز
  ایا مدیریت بازرگانی همنام مدیریت صنعتی هست یا نه؟(جهت برداشتن دروس جبرانی)

  پاسخ پشتيبان در تاريخ 26 اسفند 1390 :

  سلام
  احتمال زیاد غیرهمنام هست. بهتر است از مدیر گروه مرکزتان سوال بفرمایید

 14. نویسنده دیدگاه : الهام - در تاریخ : 28 اسفند 1390

  سلام من قبولی مجازی فراگیرم چند روز پیش انتخاب واحد کردم نمیدونستم نباید خود خوان بردارم بعد از شما پرسیدم اما جاها پر شده دیگه موندم تو لیست انتظار حالا لطفا راهنماییم کنین ایا خودشون اضافه ظرفیت میزنن ما هم خود به خود وارد لیست میشم یا برم درسای دیگه انتخاب کنم یا منتظر بمونم جا باز میشه؟

  پاسخ پشتيبان در تاريخ 28 اسفند 1390 :

  سلام
  دوست عزیز مشکلی از نطر خودخوان برداشتن نیست. ولی اینکه در لیست انتظار قرار گرفته اید معمولا کارایی ندارد. از ما میشنوید بهتر است درس دیگری اخذ کنید.

 15. نویسنده دیدگاه : علی - در تاریخ : 13 خرداد 1391

  سوالم چرا پاک میشود با عرض پزشایا در مدرک عنوان آموزشمحور درج میشود

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 13 خرداد 1391 :

  خیر . ولی وقتی درس پایان نامه در لیست نمرات شما نیست مشخص هست

 16. نویسنده دیدگاه : فاطمه - در تاریخ : 15 شهریور 1391

  سلام می خواستم بدونم این ظرفیت هایی که تو دفترچه برا فراگیر زده تا چه اندازه درسته؟یعنی باید معدلمان خیلی بالاتر از 14 باشه تا بتونیم مثلا جز 30 نفر ظرفیتی که برا رشته مورد نظر تو دفترچه زده باشیم؟در این صورت فراگیر هم مثل کنکور سراسری رقابتی میشه؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 15 شهریور 1391 :

  سلام
  بله تقریبا فراگیر هم به صورت رقابتی شده

 17. نویسنده دیدگاه : پیمان - در تاریخ : 26 شهریور 1391

  سلام. دانشجویان دوره مجازی ورودی 91 کنکور سراسری کارشناسی ارشد باید مصاحبه هم بدن؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 26 شهریور 1391 :

  سلام
  خیر احتیاجی به مصاحبه نیست

 18. نویسنده دیدگاه : mohsen - در تاریخ : 27 شهریور 1391

  سلام
  طبق صحبت های انجام شده از طرف سازمان سنجش کسانی که مغایرت معدل داشتن قادرن ثبت نام کنن در مقطع کارشناسی ارشد فراگیر. میخواستم بدونم مثلا اگه کسی که معدلش دارای مغایرته معدل دوره کارشناسی اش زیر14 باشه بازم اجازه ثبت نام داره یا نه؟
  با تشکر

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 27 شهریور 1391 :

  سلام
  بله مشکلی ندارد

 19. نویسنده دیدگاه : پیمان - در تاریخ : 27 شهریور 1391

  سلام. پشتیبان با تشکر که جواب سوال قبلیمو (پیمان-26شهریور) دادین، واسم دغدغه ای شده بود.از بعضی از سایتها متوجه شدم که باید واسه دوره مجازی ، مدرک ICDL هم داشت، موقع ثبت نام فرصتی واسه دریافت این مدرک میدن یا نه؟ چون این مدرک رو تا نیاز نباشه معمولا افراد نمیگیرن.اگه اطلاعی دارین ، خیلی خیلی ممنون میشم بگین. در ضمن ی سوال دیگه هم داشتم، اگه اطلاعی از میزان شهریه ثابت و متغیر گروه علوم پایه( در مقطع ارشد رشته آمارریاضی دوره مجازی) دارین، پاسخ بدین. اگه حدود مبالغو فقط میدونید همونو بگید. بازم خیلی خیلی از این سیستم پاسخگوییتون ممنونم.

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 28 شهریور 1391 :

  سلام
  بله احتمال زیاد فرصت برای دریافت مدرک icdl داده می شود
  در همین سایت سرچ کنید “شهریه” لیست شهریه رو مشاهده می کنید

 20. نویسنده دیدگاه : samane - در تاریخ : 14 مهر 1391

  با سلام
  من مهر سال90 ارشد فراگیر ساری قبول شدم ولی به دلیل مشکلاتی نتونستم برم میخواستم بدونم این امکانش هست که من بتونم با همون قبولی بخوام از الان ادامه بدم یا امکان پیگیری هست .میدونم که زمان ثبت نام دوره جدید برای ارشد فراگیر هم داره شروع میشه ولی چون احساس میکنم خیلی دارم عقب میفتم میخوام اگه امکانش هست پیگیری کنم ممنون میشم که جواب سوالم رو بدین. به کمک فوری شما نیاز دارم.
  با تشکر

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 14 مهر 1391 :

  سلام
  بله شاید امکانش باشد و می تونید از مرکزی که قبول شده اید پیگیری کنید شاید از شما ثبت نام به عمل آید

 21. نویسنده دیدگاه : مژگان - در تاریخ : 15 تیر 1392

  با سلام و خسته نباشید

  برای ثبت نام ترم مهر 92 فراگیر ارشد هنوز دستورالعملی صادر نشده ؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 16 تیر 1392 :

  سلام
  فعلا خیر

 • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
 • نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمی شود.
 • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
 • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
 • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند

محدودیت زمانی - کد مورد نظر رو دوباره لود کنید • قوانين و آيين نامه هاي دانشگاه پيام نور
 • راهنما و آموزش هاي تصويري براي دانشجويان

خبر های ویژه دانشگاه پیام نور

۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر : 69173

جزییات ، شرایط و لینک ثبت نام /

تمدید مهلت ثبت نام آزمون فراگیر کارشناسی ارشد بهمن 99 (نوبت 21) پیام نور / دفترچه ثبت نام

تمدید مهلت ثبت نام آزمون فراگیر کارشناسی ارشد بهمن 99 (نوبت 21) پیام نور / دفترچه ثبت نام

پیام نورنا : ثبت نام داوطلبان آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد نوبت بیست و یکم سال 1399 دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش و آموزش کشور تمدید شد / دانلود دفترچه ثبت نام + لینک ثبت نام

۲۰ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر : 68676

به دلیل وجود ویروس کرونا/

اعلام نحوه برگزاری امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

اعلام نحوه برگزاری امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

پیام نورنا: دستورالعمل اجرایی ارزشیابی امتحانات پایان نیمسال اول دانشگاه پیام نور سال تحصیلی 1400-1399 اعلام شد / شرایط جدید به دلیل وجود ویروس کرونا

۱۶ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر : 68513

دانلود برنامه امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

دانلود برنامه امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

پیام نورنا : برنامه امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور از طریق سایت پیام نورنا برای دانشجویان تهیه و قابل دریافت شد.

۱۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر : 67659

شرایط و نکات بسیار مهم /

آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

سایت پیام نورنا : طبق تقویم آموزشی مهلت ثبت انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد نیمسال اول 1400-1399 پیام نور از 16 شهریور ماه 99 آغاز شده است.

۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر : 67302

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

پیام نورنا : لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 1400-1399 پیام نور برای دانلود قرار داده شده است/ این لیست به صورت خودکار آپدیت می شود.

۱۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر : 67290

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه پیام نور / تاریخ انتخاب واحد و مهمان

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه پیام نور / تاریخ انتخاب واحد و مهمان

پیام نورنا :تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399 برای کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه پیام نور اعلام گردید / مهمترین تاریخ های آموزشی و دانشگاهی دانشگاه پیام نور

۲۸ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر : 65827

دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه / تمامی رشته ها

دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه / تمامی رشته ها

پیام نورنا: دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی / برای تمامی رشته های دانشگاه پیام نور

ابزارهای سایت

ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
ارتباط با ما
شماره های اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

تبلیغات متنی

» تبليغات متني شما در پيام نورنا
با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
» بهبود سطح دانشجویان پیام نور
کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
» ترجمه کتاب،ترجمه مقاله، ترجمه تخصصی
ترجمه فوری کلیه زبان ها در دارالترجمه رسمی پارسیس
» اقدام پژوهی
» گزارش تخصصی
» کارشناسی ارشد بدون کنکور
» رشته های فراگیر پیام نور
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
به همراه پاسخــــــــنامه
شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای

Goto Top