چاپ خبر
بر اساس مصوبه شورای آموزش پزشکی؛

کاهش تدریجی مدت طرح در گروه پزشکی با ارتقای نیروی انسانی

پیام نورنا : دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با اشاره به مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی گفت: مدت طرح در گروه پزشکی به تدریج با ارتقای نیروی انسانی کاهش می یابد.

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : مهر – دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورای آموزش پزشکی و تخصصی را تشریح کرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت از تعیین اولویت های پذیرش بومی برای دوره دستیاری در قالب مصوبه مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: با توجه به این مصوبه در جهت توزیع منطقی نیروی انسانی و کاهش تدریجی تعهدات گروه پزشکی در کشور تلاش خواهد شد.

وی با اشاره به ماموریت حوزه آموزش علوم پزشکی برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور در تمامی مقاطع، اظهار داشت: یکی از طرح های مهمی که در قالب بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی انجام شد، طرح برآورد نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلامت در افق ۱۴۰۴ بود.

لاریجانی با اشاره به اهمیت رشته های تخصصی و فوق تخصصی، تاکید کرد: نیازهای کشور در این مقاطع نیز در تمام رشته ها، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که با آن مواجه هستیم، توزیع نامتوازن نیروهای تخصصی در سطح کشور است. به طوری که در برخی شهرهای بزرگ با حضور متخصصین و در برخی مناطق دیگر با کمبود نیرو مواجه هستیم. لذا باید برنامه ریزی مناسبی برای گزینش و نگهداری نیروهای بومی استان ها، خصوصا مناطق کمتر برخوردار صورت گیرد.

وی گفت: با توجه به قانون عدالت آموزشی و التزام به اجرای این قانون در مورد رشته های تخصصی و فوق تخصصی مقرر شد، معاونت درمان وزارت بهداشت رشته های مورد نیاز حسب نیاز در هر استان در سقف پذیرش مصوبه مجلس شورای اسلامی (حداکثر ۳۰ درصد  ظرفیت کل رشته) بر طبق قانون عدالت آموزشی را به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام کند. 

لاریجانی افزود: بر اساس شرایط مراکز آموزشی تربیت کننده دستیار رشته های تخصصی بالینی با اولویت پذیرش در مناطق بومی، پذیرش می شود.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، ظرفیت های سهمیه بومی که توسط افراد واجد شرایط در سهمیه بومی تکمیل نشود به سایر داوطلبان آزاد تعلق می گیرد.

پذیرش دستیار تخصصی برای رشته های محروم و مناطق مورد نیاز

معاون آموزشی وزارت بهداشت به یکی دیگر از مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی، اشاره کرد و گفت: در صورتی که ظرفیت رشته های محروم در مقطع فوق تخصص تکمیل نشود، ظرفیت خالی با افرادی که در آزمون تخصص همان رشته پذیرفته شده اند با احراز شرایطی خاص تکمیل می شود.
 
لاریجانی با اشاره به اینکه برخی رشته های فوق تخصصی به شدت در کشور مورد نیاز هستند، اظهار داشت: پذیرش مستقیم دستیار در رشته های فوق تخصصی بالینی کم متقاضی، حسب نیاز کشور از مقطع پزشکی عمومی، یکی از مصوبات هشتاد و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی بود.
 
وی تاکید کرد: براساس این مصوبه، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی مجاز است در رشته هایی که براساس نیازسنجی انجام شده محروم تشخیص داده شده و به دنبال پذیرش از طریق آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی سالیانه، پس از تراز کردن نمرات آزمون، به دلیل عدم حضور داوطلب کافی یا عدم دستیابی داوطلبان به حداقل نمره مجاز پذیرش، ظرفیت خالی داشته و یا ظرفیت های اعلامی، تکمیل نشده اند، نسبت به تکمیل ظرفیت این رشته ها اقدام کند.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی افزود: بر این اساس و با توجه به نیاز ویژه کشور به این رشته ها، ورودی های دوره فوق تخصصی تا سقف ظرفیت اعلام شده از میان فارغ التحصیلان رشته های تخصصی داخلی، جراحی و کودکان که در آزمون دانشنامه تخصصی آن رشته در همان سال قبول شده و متقاضی ادامه تحصیل در دوره فوق تخصص هستند، انتخاب می شوند.

ورود مستقیم ۱۰ درصد متخصصین برتر به دوره فوق تخصص در رشته های مورد نیاز

معاون آموزشی وزارت بهداشت از تصویب شرایط ورود مستقیم از دوره تخصص به فوق تخصص خبر داد و گفت: این مصوبه از سی و هفتمین دوره آزمون ارتقای رشته های تخصصی بالینی به بعد قابل اجرا است.

لاریجانی به اهمیت تربیت نیروهای فوق تخصصی در نظام سلامت و نقش این نیروها در عرصه های آموزش و ارائه خدمات اشاره کرد و اظهار داشت: طبق سند برآورد نیروی انسانی، در برخی رشته ها باید تربیت نیرو با سرعت بیشتری صورت پذیرد تا نیازهای کشور در بازه های زمانی منطقی تامین شود.

وی افزود: بر این اساس پذیرش مستقیم دستیار در رشته های فوق تخصصی مورد نیاز راهکاری است که می تواند با کوتاه تر کردن دوره تحصیل ورود دانش آموختگان به عرضه آموزش و ارائه خدمات را تسریع کند.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی، اضافه کرد: براساس این مصوبه، حداکثر ۱۰ درصد نفرات دارای نمره برتر در آزمون گواهینامه تخصصی با تراز کشوری محاسبه شده توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی به تفکیک رشته، پس از اتمام دوره آموزشی تخصصی، با هماهنگی معاونت های آموزشی و درمان می توانند در رشته های مورد نیاز فوق تخصصی پذیرفته شوند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، اظهار داشت: همچنین حداکثر ۲۰ درصد نفرات دارای نمره برتر تراز شده آزمون های ارتقای سال های تحصیلی ما قبل آخر در رشته های تخصصی جراحی عمومی، داخلی و کودکان هر دانشگاه، با هماهنگی معاونت های آموزشی و درمان می توانند مستقیم در مقطع فوق تخصص ادامه تحصیل دهند.

وی خاطرنشان کرد: این افراد در صورتی که ۷۵ درصد کارپوشه (log book) رشته تخصصی مربوطه شان تکمیل شده و از سوی شورای آموزشی دانشگاه محل تحصیل تائید صلاحیت حرفه ای و به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی معرفی شوند. براساس شیوه نامه تدوینی در رشته های مورد نیاز در سقف ظرفیت تخصیص یافته این گروه از داوطلبان می توانند به طور مستقیم در مقطع فوق تخصصی ادامه تحصیل دهند.

لاریجانی با بیان اینکه در صورت لزوم دانشگاه محل تحصیل تخصصی این گروه از افراد به منظور ادامه تحصیل در مقطع فوق تخصصی بنا به برنامه ریزی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی تغییر خواهد یافت، گفت: این گروه از افراد در پایان دوره فوق تخصصی و در صورت کسب قبولی نهایی به عنوان دارنده مدرک فوق تخصصی در رشته مربوطه شناخته می شوند. این افراد در صورت علاقمندی در جریان تحصیل دوره فوق تخصصی می توانند در آزمون بورد تخصصی شرکت کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: این گروه از دانش آموختگان برای عضویت در هیات علمی ملزم به دارابودن دانشنامه رشته تخصصی مادر و دانشنامه رشته فوق تخصصی مربوطه هستند.

وی با اشاره به اینکه این مصوبه از سی و هفتمین دوره آزمون ارتقای رشته های تخصصی بالینی به بعد قابل اجرا است، گفت: مقررات مرتبط با انصراف، ترک تحصیل، مرخصی این گروه نیز، متعاقباً اعلام خواهد شد.

حذف شرط داشتن مدرک دانشنامه تخصصی برای شرکت در آزمون دستیاری فوق تخصصی و فلوشیپ

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی همچنین از حذف شرط دارا بودن مدرک دانشنامه تخصصی رشته پیش نیاز از شرایط الزامی شرکت در آزمون های پذیرش دستیار فوق تخصصی و دوره های تکمیلی تخصصی در رشته های مورد نیاز خبر داد و گفت: این تسهیلات تنها برای رشته های مورد نیاز اعلام شده توسط وزارت بهداشت اعمال می شود.

لاریجانی با اشاره به شرایط ویژه نظام سلامت کشور و تغییرات الگوی بیماری ها اظهار داشت: مسئولیت آموزش تربیت نیروی انسانی کافی برای پاسخگویی به نیازهای سلامت مردم امری مهم بوده و در این بین تامین نیروهای آموزشی و درمانی از میان دانش آموختگان دوره های تکمیلی تخصصی از جمله مواردی است که می بایست مورد توجه ویژه قرار گیرد.
 
وی افزود: تحصیل تا این مقطع بسیار زمان بر است و همین امر باعث می شود همکاران پس از فارغ التحصیلی در این مقطع در سنین بالا وارد دانشگاه ها و نظام ارائه خدمات شوند و از سوی دیگر در کشور با کمبود این نیروها مواجه هستیم. لذا ضروری است تا جایی که قوانین و مقررات و حفظ کیفیت آموزش اجازه می دهد، شرایط ورود هر چه سریعتر به عرصه های تدریس و ارائه خدمات فراهم شود.  

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه تغییر شرایط شرکت در آزمون های پذیرش دستیار فوق تخصصی و پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) در هشتاد و نهمین نشست دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورد تصویب قرار گرفته است، گفت: براساس مصوبه شورا شرط دارا بودن مدرک دانشنامه تخصصی رشته پیش نیاز از شرایط الزامی شرکت در آزمون های پذیرش دستیار فوق تخصصی و دوره های تکمیلی تخصصی در رشته های مورد نیاز حذف می شود.  

لاریجانی، گفت: دارندگان مدرک گواهینامه نیز با رعایت سایر مقررات مرتبط مجاز به شرکت و پذیرش در آزمون های مربوطه، شناخته می شوند.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با تاکید بر اینکه این تغییر فقط برای رشته های مورد نیاز کشور اعمال می شود، یادآور شد: برای عضویت در هیات علمی، دارابودن دانشنامه رشته تخصصی مادر و دانشنامه رشته فوق تخصصی مربوطه الزامی است.

Share داغ کن - کلوب دات کام 
کلید واژه ها :

نظرات کاربران

  • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
  • نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمی شود.
  • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
  • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
  • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند

محدودیت زمانی - کد مورد نظر رو دوباره لود کنید  • قوانين و آيين نامه هاي دانشگاه پيام نور
  • راهنما و آموزش هاي تصويري براي دانشجويان

خبر های ویژه دانشگاه پیام نور

12 آذر 1399 | کد خبر : 69173

جزییات ، شرایط و لینک ثبت نام /

تمدید مهلت ثبت نام آزمون فراگیر کارشناسی ارشد بهمن 99 (نوبت 21) پیام نور / دفترچه ثبت نام

تمدید مهلت ثبت نام آزمون فراگیر کارشناسی ارشد بهمن 99 (نوبت 21) پیام نور / دفترچه ثبت نام

پیام نورنا : ثبت نام داوطلبان آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد نوبت بیست و یکم سال 1399 دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش و آموزش کشور تمدید شد / دانلود دفترچه ثبت نام + لینک ثبت نام

20 آبان 1399 | کد خبر : 68676

به دلیل وجود ویروس کرونا/

اعلام نحوه برگزاری امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

اعلام نحوه برگزاری امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

پیام نورنا: دستورالعمل اجرایی ارزشیابی امتحانات پایان نیمسال اول دانشگاه پیام نور سال تحصیلی 1400-1399 اعلام شد / شرایط جدید به دلیل وجود ویروس کرونا

16 آبان 1399 | کد خبر : 68513

دانلود برنامه امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

دانلود برنامه امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

پیام نورنا : برنامه امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور از طریق سایت پیام نورنا برای دانشجویان تهیه و قابل دریافت شد.

19 شهریور 1399 | کد خبر : 67659

شرایط و نکات بسیار مهم /

آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

سایت پیام نورنا : طبق تقویم آموزشی مهلت ثبت انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد نیمسال اول 1400-1399 پیام نور از 16 شهریور ماه 99 آغاز شده است.

10 شهریور 1399 | کد خبر : 67302

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

پیام نورنا : لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 1400-1399 پیام نور برای دانلود قرار داده شده است/ این لیست به صورت خودکار آپدیت می شود.

10 شهریور 1399 | کد خبر : 67290

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه پیام نور / تاریخ انتخاب واحد و مهمان

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه پیام نور / تاریخ انتخاب واحد و مهمان

پیام نورنا :تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399 برای کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه پیام نور اعلام گردید / مهمترین تاریخ های آموزشی و دانشگاهی دانشگاه پیام نور

28 آذر 1398 | کد خبر : 65827

دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه / تمامی رشته ها

دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه / تمامی رشته ها

پیام نورنا: دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی / برای تمامی رشته های دانشگاه پیام نور

ابزارهای سایت

ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
ارتباط با ما
شماره های اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

تبلیغات متنی

» تبليغات متني شما در پيام نورنا
با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
» بهبود سطح دانشجویان پیام نور
کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
» اقدام پژوهی
» گزارش تخصصی
» کارشناسی ارشد بدون کنکور
» رشته های فراگیر پیام نور
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
به همراه پاسخــــــــنامه
شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای

Goto Top