چاپ خبر

نحوه بازپرداخت بدهی وام های دانشجویی گروه های خاص اعلام شد

پیام نورنا: شرایط بازپرداخت بدهی انواع وام گروه های خاص دانشجویی از جمله بورسیه ها، بدهکاران متوفی، شاغلین بدهکار و آن دسته از دانشجویان و دانش آموختگانی که قصد مهاجرت دارند، اعلام شد.

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : شرایط بازپرداخت بدهی وام‌های دانشجویی گروه‌های خاص از سوی صندوق رفاه اعلام شد، دربخش نحوه بازپرداخت بدهی وام‌های دانشجویی گروه‌های خاص، بازپرداخت وام‌های دانشجویی بدهکاران پذیرفته شده در مقاطع بالاتر، مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی، بدهکاران متوفی، شاهد، ایثارگر و جانباز، شاغلین بدهکار، دانش آموختگان معاف از هزینه‌های تحصیلی، بدهکاران از کار افتاده و مبتلایان به بیماری‌های صعب العلاج، بدهکاران زیان دیده از حوادث و بلایای طبیعی، بهره مندان از وام مسکن صندوق، تارکین تحصیل، بدهکاران بورسیه و استفاده کنندگان از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت، رویداد مهاجرت و ترک تابعیت، و بدهکاران غیرایرانی اعلام شده است.

جدول نحوه بازپرداخت بدهی بدهکاران پذیرفته شده در مقطع بالاتر

نوع قبولی در مقطع بالاتر
وضعیت پرداخت بدهی
شرایط بازپرداخت

تحصیل بدون وقفه در مقطع بالاتر
پرداخت یکجای کل وام‌ها در زمان پایان دوره دریافت وام قبل از تعیین وضعیت بدهی
بخشودگی کارمزد وام‌های دانشجویی

پرداخت یکجای ۵۰ %از کل بدهی در زمان پایان دوره دریافت وام قبل از تعیین وضعیت بدهی
مشمول کاهش نرخ کارمزد به میزان ۲ %برای مانده بدهی

در صورت تقاضای تقسیط
صدور دفترچه قسط و انتقال بدهی به پس از پایان دوره دریافت وام در مقطع بالاتر

تحصیل با وقفه در مقطع بالاتر
در صورت نداشتن اقساط معوق
انتقال مانده بدهی به پس از پایان دوره دریافت وام در مقطع بالاتر

در صورت داشتن اقساط معوق
به روز رسانی اقساط معوق و سپس انتقال مانده بدهی به پس از پایان دوره دریافت وام در مقطع بالاتر

استنکاف از پرداخت کل بدهی تا زمان قبولی در مقطع بالاتر
تبدیل بدهی به دین حال و تسویه یکجای آن

تبصره: در صورت قبولی دانش آموخته در مقطع بالاتر و ترک تحصیل در آن مقطع، وی ملزم به پرداخت یکجای کل بدهی مقطع جدید است در ضمن بازپرداخت بدهی مقطع قبلی از تاریخ ترک تحصیل در مقطع جدید آغاز می‌شود.

بدهکاران متوفی، شاهد، ایثارگر و جانباز

الف- دانشجویان و دانش آموختگان بهره مند از مزایای صندوق که درحین تحصیل یا پس از فارغ التحصیلی به درجه رفیع شهادت نائل و یا فوت می‌شوند، حسب مورد بر اساس تأیید رسمی رویداد از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا اداره ثبت احوال از پرداخت دیون خود به صندوق به جز وام مسکن معاف می‌شوند.

ب- در راستای حمایت از ایثارگران، دانشجویان و دانش آموختگان بهره مند از مزایای صندوق که در حین یا بعد از تحصیل به درجه رفیع جانبازی نائل شوند حسب مورد بر اساس تأیید رسمی وقوع رویداد از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت کلیه دیون خود به صندوق به جز وام مسکن و جریمه عدم تخلیه به موقع خوابگاه معاف می‌شوند.

تبصره: از آنجا که تحصیل برای جانبازان همانند دانشجویان روزانه رایگان است، تمامی شرایط پرداخت و بازپرداخت وام‌های دانشجویی (جانباز ۲۵ %و بالاتر) مطابق با ضوابط دانشجویان عادی است و بخشودگی دیون صرفاً برای افرادی است که در حین یا بعد از تحصیل در مقطع دریافت وام به درجه رفیع جانبازی نائل شوند.

شاغلین بدهکار

بر اساس مقررات جاری صندوق، دانشجویان در زمان بهره مندی از وام‌های دانشجویی نباید اشتغال به کار داشته باشند. لذا در صورتی که در هر مرحله از دریافت وام‌های دانشجویی (به جز وام شهریه) اشتغال به کار آنان به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و یا اشتغال تمام وقت در دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی که مشمول بیمه اجباری مستمر و سنوات می‌شوند احراز گردد، پرداخت وام متوقف شده و صندوق مجاز است نسبت به اخذ یکجای کل بدهی با احتساب کارمزد ۴ %و خسارات متعلقه از وی اقدام کند.

دانش آموختگان معاف از هزینه‌های تحصیلی

دانشجویان و دانش آموختگانی که بر اساس قوانین و مقررات خاص کشوری از پرداخت کل یا بخشی از هزینه‌های تحصیلی معاف هستند چنانچه از وام‌های صندوق رفاه استفاده کرده باشند، ملزم به پرداخت یکجای کل بدهی با احتساب کارمزد ۴ %و خسارات متعلقه هستند.

بدهکاران از کار افتاده و مبتلایان به بیماری‌های صعب العلاج

دانشجویان و دانش آموختگان بهره مند از مزایای صندوق که در حین یا قبل از تحصیل از کار افتاده کلی و دائم می‌شوند به موجب تأییدیه سازمان بهزیستی کشور بر حسب مورد و همچنین مبتلایان به بیماری‌های صعب العلاج و مزمن که درمان آنها شرایط ویژه ای دارد، بازپرداخت بدهی آنان مطابق جدول ذیل است:

جدول نحوه بازپرداخت بدهی از کارافتادگان و مبتلایان به بیماری‌های صعب العلاج

ردیف
زمان رویداد
رویداد
نوع رویداد
ضوابط بازپرداخت

۱
در حین تحصیل
ضایعه نخاعی) گردنی، سینه‌ای و کمری(و معلولیت ذهنی – شناختی شدید) Mentally ) و محجور
از کار افتاده کلی و دائم
کل بدهی به غیر از وام مسکن و جریمه عدم تخلیه به موقع خوابگاه بخشوده می‌شود.

۲
قبل از تحصیل
ضایعه نخاعی) گردنی، سینه‌ای و کمری (
از کار افتاده
دو سال به مدت بازپرداخت وام‌های دانشجویی اضافه می‌شود

۳
قبل و یا در حین تحصیل
ناتوان و کم توان جسمی، نابینا و ناشنوا
توان خواه
دو سال به مدت بازپرداخت وام‌های دانشجویی اضافه می‌شود.

۴
قبل یا در حین تحصیل
بیماری صعب العلاج و Ts
سخت درمان و پر هزینه
دو سال به مدت بازپرداخت وام‌های دانشجویی اضافه می‌شود.

بدهکاران زیان دیده از حوادث و بلایای طبیعی:

دانشجویانی که در سال آخر تحصیل و دانش آموختگانی که در حین بازپرداخت اقساط دچار حادثه و خسارت ناشی از بلایای طبیعی می‌گردند، حداکثر تا ۹ ماه پس از وقوع حادثه در صورت اعالم رسمی و ارائه معرفی نامه از فرمانداری یا استانداری محل زندگی حادثه دیده، دو سال به مدت بازپرداخت بدهی آنها اضافه می‌گردد.

بهره مندان از وام مسکن صندوق

الف- بهره مندان از وام مسکن صندوق ملزم به پرداخت یکجای وام مذکور حداکثر تا ۹ ماه پس از پایان دوره دریافت وام قبل از صدور دفترچه اقساط می‌باشند و در صورت بهره مندی از منابع بانک بازپرداخت مطابق تفاهم نامه مربوطه با بانک خواهد بود.

ب- حداکثر ۱۰ درصد از دانش آموختگان بهره مند از وام مسکن صندوق که به علت عدم بضاعت مالی قادر به بازپرداخت یک جای وام مذکور نمی‌باشند، به شرط ارائه مستندات الزام مبنی بر عدم بضاعت مالی طی ۹ ماه دوره تنفس، با تشخیص رئیس صندوق مبلغ وام مسکن آنان، حداکثر تا ۱۰ ماه قابل تقسیط است.

تارکین تحصیل

الف- تارکین تحصیل ملزم به بازپرداخت یکجای کل بدهی (اعم از اصل، کارمزد و خسارات متعلقه) حداکثر تا ۳ ماه پس از زمان قطع تحصیل هستند.

تبصره ۱ -حداکثر ۱۰ %از تارکین تحصیل هر دانشگاه (شامل مشمولین و غیرمشمولین نظام وظیفه عمومی) در صورت ارائه گواهی معاونت دانشجویی دانشگاه مبنی بر عدم بضاعت مالی، ظرف مدت ۹ ماه از تاریخ ترک تحصیل می‌توانند متناسب با میزان بدهی، حداکثر تا ۲۴ ماه به تشخیص رئیس صندوق بدهی خود را تقسیط کنند.

تبصره ۲ -تاریخ شروع سررسید اقساط تارکین تحصیل یک ماه پس از صدور دفترچه اقساط است.

بدهکاران بورسیه و استفاده کنندگان از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت

آن دسته از دانشجویان و دانش آموختگانی که قصد بهره مندی از مزایای بورس تحصیلی داخل یا خارج از کشور را در حین تحصیل داشته و یا با استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت قصد ادامه تحصیل و اعزام به خارج از کشور را دارند، قبل از اخذ هر گونه مجوز از مراجع ذی صالح، ملزم به تعیین وضعیت بدهی خود با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم هستند.

همچنین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مکلفند این گروه از بدهکاران را به صندوق معرفی کنند. دریافت اطلاعات بدهکاران مذکور از طریق دسترسی به وب سرویس موسوم به سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان نیز صورت می‌پذیرد.

در خصوص آن گروه از بهره مندان از بورسیه تحصیلی که پس از پایان دوره تحصیل به کشور باز نمی‌گردند یا اقدام به پرداخت بدهی و تسویه حساب نمی‌کنند نیز، صندوق با همکاری سازمان امور دانشجویان از طریق اسناد ضمانتی که در اختیار سازمان مذکور قرار دارد نسبت به وصول مطالبات اقدام می‌کند.

رویداد مهاجرت و ترک تابعیت

آن دسته از دانشجویان و دانش آموختگانی که قصد مهاجرت و ترک تابعیت به کشور دیگری را دارند ملزم هستند قبل از هرگونه اقدام در این خصوص، نسبت به پرداخت کل بدهی خود به صندوق و اخذ تسویه حساب اقدام کنند. صندوق با همکاری و استفاده از بانک اطلاعاتی وزارت امور خارجه نسبت به تکمیل اطلاعات بدهکاران مذکور و وصول مطالبات خود اقدام خواهد کرد.

بدهکاران غیرایرانی

معاونت دانشجویی دانشگاه موظف است در خصوص دانشجویانی که دارای تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران نیستند و در سنوات گذشته از وام‌های صندوق بهره مند بوده اند، قبل از تحویل هرگونه مدرک یا تأییدیه تحصیلی و نیز خروج از کشور آنان نسبت به تعیین تکلیف بازپرداخت تمامی بدهی به صورت یکجا و اخذ تسویه حساب از آنان اقدام کنند. تبصره: معاونت دانشجویی دانشگاه ملزم به اجرای عملیات کنترل و اخذ تأیید نهایی موضوع تسویه حساب این دسته از بهره مندان، از صندوق هستند.

مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی

الف- دانش آموختگان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که مشمول انجام خدمت نظام وظیفه عمومی می‌باشند ملزم به تعیین وضعیت بازپرداخت وام‌های دانشجویی خود حداکثر تا ۳ ماه پس از پایان دوره دریافت وام در هر مقطع تحصیلی می‌باشند و تاریخ آغاز بازپرداخت بدهی این دسته از بهره مندان حداکثر ۶ ماه پس از پایان دوره قانونی خدمت نظام وظیفه عمومی می‌باشد.

تبصره ۱ -مدت زمان خدمت قانونی نظام وظیفه تابع ضوابط سازمان نظام وظیفه عمومی کشور است.

تبصره ۲ -در صورت هرگونه استنکاف، تأخیر غیرقانونی و یا معافیت این دسته از دانش آموختگان از اعزام، از زمان استنکاف یا تأخیر حداکثر یک ماه پس از تاریخ معافیت، ملزم به اعلام وضعیت به دانشگاه محل تحصیل خود می‌باشند. در غیر این صورت کل بدهی آنان به دین حال تبدیل می‌گردد.

ب- دانش آموخته مشمول خدمت نظام وظیفه که در حین خدمت از ادامه آن معاف می‌شود، موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ معافیت نسبت به اعالم وضعیت به دانشگاه محل تحصیل خود اقدام نماید. در غیر این صورت ملزم به بازپرداخت کل بدهی خواهد شد.

Share داغ کن - کلوب دات کام 
کلید واژه ها :

نظرات کاربران

  • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
  • نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمی شود.
  • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
  • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
  • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند

محدودیت زمانی - کد مورد نظر رو دوباره لود کنید  • قوانين و آيين نامه هاي دانشگاه پيام نور
  • راهنما و آموزش هاي تصويري براي دانشجويان

خبر های ویژه دانشگاه پیام نور

12 آذر 1399 | کد خبر : 69173

جزییات ، شرایط و لینک ثبت نام /

تمدید مهلت ثبت نام آزمون فراگیر کارشناسی ارشد بهمن 99 (نوبت 21) پیام نور / دفترچه ثبت نام

تمدید مهلت ثبت نام آزمون فراگیر کارشناسی ارشد بهمن 99 (نوبت 21) پیام نور / دفترچه ثبت نام

پیام نورنا : ثبت نام داوطلبان آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد نوبت بیست و یکم سال 1399 دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش و آموزش کشور تمدید شد / دانلود دفترچه ثبت نام + لینک ثبت نام

20 آبان 1399 | کد خبر : 68676

به دلیل وجود ویروس کرونا/

اعلام نحوه برگزاری امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

اعلام نحوه برگزاری امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

پیام نورنا: دستورالعمل اجرایی ارزشیابی امتحانات پایان نیمسال اول دانشگاه پیام نور سال تحصیلی 1400-1399 اعلام شد / شرایط جدید به دلیل وجود ویروس کرونا

16 آبان 1399 | کد خبر : 68513

دانلود برنامه امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

دانلود برنامه امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

پیام نورنا : برنامه امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور از طریق سایت پیام نورنا برای دانشجویان تهیه و قابل دریافت شد.

19 شهریور 1399 | کد خبر : 67659

شرایط و نکات بسیار مهم /

آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

سایت پیام نورنا : طبق تقویم آموزشی مهلت ثبت انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد نیمسال اول 1400-1399 پیام نور از 16 شهریور ماه 99 آغاز شده است.

10 شهریور 1399 | کد خبر : 67302

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

پیام نورنا : لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 1400-1399 پیام نور برای دانلود قرار داده شده است/ این لیست به صورت خودکار آپدیت می شود.

10 شهریور 1399 | کد خبر : 67290

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه پیام نور / تاریخ انتخاب واحد و مهمان

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه پیام نور / تاریخ انتخاب واحد و مهمان

پیام نورنا :تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399 برای کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه پیام نور اعلام گردید / مهمترین تاریخ های آموزشی و دانشگاهی دانشگاه پیام نور

28 آذر 1398 | کد خبر : 65827

دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه / تمامی رشته ها

دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه / تمامی رشته ها

پیام نورنا: دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی / برای تمامی رشته های دانشگاه پیام نور

ابزارهای سایت

ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
ارتباط با ما
شماره های اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

تبلیغات متنی

» تبليغات متني شما در پيام نورنا
با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
» بهبود سطح دانشجویان پیام نور
کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
» ترجمه کتاب،ترجمه مقاله، ترجمه تخصصی
ترجمه فوری کلیه زبان ها در دارالترجمه رسمی پارسیس
» اقدام پژوهی
» گزارش تخصصی
» کارشناسی ارشد بدون کنکور
» رشته های فراگیر پیام نور
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
به همراه پاسخــــــــنامه
شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای

Goto Top