چاپ خبر

آئین‌نامه تأسیس و اداره نشریات علمی دانشگاه پیام‌‌نور

پایگاه خبری PNUNA : آئین‌نامه جدید تأسیس و اداره نشریات علمی دانشگاه پیام‌‌نور ابلاغ شد.

به گزارش اخبار پیام نور ( PNUNA ) : به منظور نشر پژوهش‌های بدیع و اصیل با هدف ارتقای سطح علمی دانشگاه ایجاد امکان مشارکت بیشتر اعضای هیات علمی در فعالیت‌های پژوهشی و تقویت ارتباط بین مراکز داخلی و خارج کشور و گسترش مرزهای دانش در زمینه‌های گوناگون علمی، آئین‌نامه‌ای برای نشریات تخصصی دانشگاه، منطبق بر آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین شده که متن این آئین‌نامه به شرح ذیل است:
تبصره؛ در آیین‌نامه دانشگاه پیام‌نور به اختصاص دانشگاه نامیده می‌شود.
ماده 1: تأسیس نشریه
مراحل و شرایط تأسیس نشریه علمی در دانشگاه به شرح زیر است:
1-1 در خواست تاسیس نشریه از طریق گروه علمی مربوط
1-2 ارائه ادله توجیهی مبنی بر ضورتر انتشار و وجود ظرفیت‌های لازم در داخل و خارج دانشگاه.
1-3 پیشنهاد اعضای هیات تحریریه مطابق با شرایط مندرج در این آیین‌نامه.
1-4 پیشنهاد حیطه تخصصی و عناوین مرود نظر برای نشریه.
ماده 2: ارکان
2-1 صاحب امتیاز (دانشگاه)
2-2 مدیر مسئول
2-3 سردبیر
2-4 هیات تحریریه
ماده 3: مدیر مسئول
مدیر مسئول از میان اعضای هیات علمی با مرتبه حداقل در رشته مرتبط با پیشنهاد معاون پژوهش و حکم رئیس دانشگاه تعیین می‌شود.
ماده 4: تعیین خط مشی و سیاست کلی نشریه.
4-2 نظارت بر حسن اجرایی این آیین‌نامه در فعالیت‌های نشریه.
4-3 پیشنهاد اعضای هیات تحریریه به معاون پژوهشی جهت صدور حکم.
4-4 صدور اجازه چاپ برای هر شماره نشریه.
4-5 پیشنهاد انعقاد قرار داد با انجمن‌های علمی خارج از دانشگاه به معاون پژوهشی جهت اخذ درجه علمی – پژوهشی
ماده 5: سردبیر
سردبیر از میان حداقل دو نفر از اعضای هیات تحریریه به پیشنهاد معاون پژوهشی و حکم رئیس دانشگاه برای مدت 2 سال انتخاب و به این سمت منصوب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
سردبیر باید فردی شاخص در گرایش علمی خود و حدقال دانشیار باشد و در رشته های علوم پایه، مهندسی؛ کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی دارای حداقل 10 مقاله علمی – پژوهشی معتبر که حداقل 5 مقاله آن دارای نمایه‌‌سازی بین‌المللی بوده و در رشته های علوم انسانی، اجتماعی و هنر دارای حداقل 10 مقاله علمی – پژوهشی که 5 مقاله آن نمایه شده ISC با بین‌المللی در زمینه اختصاصی نشریه مربوط باشد. در نشریات علمی – ترویجی با 5 مقاله پژوهشی با ترویجی نمایه شده در موضوع نشریه که حداقل یکی از آنها علمی – پژوهشی نمایه شده بین‌المللی باشد، کفایت می‌کند.
تبصره 1: هر فرد به طور همزمان نمی‌تواند سردبیر بیش از 2 نشریه علمی – پژوهشی و 3 نشریه علمی – ترویجی باشد.
تبصره 2: سردبیر در صورت لزوم بنا به تشخیص معاون پژوهشی، می‌تواند مدیر مسئول همان نشریه نیز باشد.
ماده 6: وظایف سردبیر
1-6 نظارت بر صحت فرایند تایید اعتبار علمی مقاله‌ها و انطباق آنها با اهداف نشریه و ساختار تعیین شده برای آنها
2-6 نظارت بر ویرایش مقاله‌ها و صدرو اجازه چاپ آنها.
3-6 سفارش مقالات در موضوعات خاص به افراد متخصص پس از تایید هیئت تحریریه.
4-6 دعوت کتبی یا شفاهی از اعضای هیات تحریریه جهت شرکت در جلسه و اداره آن.
5-6 مسئولیت اجرا و پیگیری مصوبات هیات تحریریه.
6-6 تنظیم دستور جلسات هیات تحریریه.
7-6 تنظیم صورت جلسات هیات تحریریه و اخذ امضا از آنان.
8-6 اعلام نهایی هیات تحرییه به نویسنده یا نویسندگان.
9-6 انجام کلیه مکاتبات مربوط به نشریه.
10-6 ارائه گزارش فعالیت‌های سالانه نشریه به معاون پژوهشی.
11-6 هماهنگی با گروه نشریات معاونت پژوهشی جهت انتشار نشریه.
ماده 7: شرایط عضویت در هیات تحریریه
1-7 عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های معتبر داخل و خارج کشور.
2-7 داشتن فعالیت‌های تحقیقات معتبر و غنی در حوزه تخصصی مربوط.
تبصره: انتخاب تعدادی از افراد هیات تحریریه از میان نخبگان غیر عضو هیات علمی به پیشنهاد سردبیر و تایید معاون پژوهشی بلامانع است.
ماده 8: ترکیب هیات تحریریه
1-8 تعدادی اعضای هیات تحریریه حداقل 10 و حداکثر 20 نفر می‌باشند.
2-8 حداقل 60 درصد اعضای هیات تحریریه باید دارای مرتبه دانشیاری و به بالا در تخصص مربوط باشند.
3-8 انتخاب حداکثر 40 درصد از افراد هیات تحریریه از میان شخصیت‌های علمی شناخته شده که دارای مرتبه دانشیاری و بالاتر نیستند، بلامانع است.
4-8 در صورتی که گروه‌های فاقد تعداد لازم اعضای هیات علمی حایز رتبه دانشیاری به بالا باشند، می‌توانند از میان اعضای داخلی استادیار افرادی را با سوابق تحقیقاتی غنی به عنوان عضو هیات تحریریه به پیشنهاد کنند، اما اعضای خارج از دانشگاه باید از دانشیار به بالا انتخاب شوند، تمامی اعضا باید کتاب آمادگی خود را اعلام کنند.
ماده 9: وظایف هیات تحریریه
1-9 حفظ کیفیت و ارتقای سطح علمی نشریه.
2-9 انتخاب داوران مقاله‌ها
9-3 اخذ تصمیم نهایی برای انتشار مقاله‌ها.
ماده 10 نحوه انتخاب اعضای هیات تحریریه
1-10 اعضای هیات تحریریه به پیشنهاد مدیر مسئول و با حکم معاون پژوهشی برای مدت 2 سال تعیین می‌شوند.
2- 10 جلسات هیات تحریریه با شرکت حداقل نصف به علاوه یک نفر از اعضای رسمیت می‌یابد.
3-10 در صورت استعفای یکی از اعضای هیات تحریریه فرد واجد شرایط دیگری به جای وی تعیین می‌شود.
4-10 هرگاه هر یک از اعضای هیات تحریریه که دو بار متوالی و یا چهار با غیر متوالی به صورت غیر موجه، (با تشخیص سردبیر) در جلسات هیات تحریریه شرکت نکند عضویت وی لغو خواهد شد.
5-10 انتخاب مجدد اعضای هیات تحریریه بلامانع است.
تبصره: در صورتی که عضو هیات تحریریه از دانشگاه و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی خارج از کشور دعوت شده باشد بنده 4-9 شامل وی نخواهد شد.
ماده 11: مقالات
1-11 هر شماره نشریه باید حداقل دارای 7 مقاله و 60 صفحه باشد.
2-11 حداقل 70 درصد ترکیب محتوای نشریه علمی – پژوهشی در شماره های اولیه باید از مقالات پژوهشی اصیل باشند. در نشریه علمی – ترویجی نیز حداقل 70 درصد ترکیب مقاله‌ها در شماره‌های اولیه باید ترویجی باشند. نشریات موظف‌اند در طی یک دوره اعتبار انتشار این درصدها را به حدقال 90 درصد افزایش دهند.
3-11 نشریه علمی – پژوهشی نمی‌تواند مقالات ترجمه شده چاپ ناینده اما حداثل 30 درصد مقالات نشریات علمی – ترویجی می‌توانند به صورت ترجمه شده باشد.
4-11 حداقل 50 درصد مقاله‌های هر شماره نشریه باید از نویسندگان خارج از دانشگاه باشد.
5-11 تعداد مقالات متعلق به اعضای هیات تحریریه، سردبیر یا مدیر مسئول در نشریات علمی – پژوهشی در دوره اعتبار در هر شماره نباید بیش از 15 درصد 11 مقاله از 7 مقاله و در نشریات علمی – ترویجی نباید بش از 30 درصد 21 مقاله از 7 مقاله باشد.
6-11 نشریه باید دارای نمایه سالیانه و شایک رسمی باشد.
7-11 حداکثر 10 درصد حجم نشریه علمی – پژوهشی و 15درصد صفحات نشریه علمی – ترویجی می‌تواند مطالبی از مقالات باشد. حداکثر 5 درصد حجم هر نشریه می‌تواند به تبلیغات مرتبط اختصاص یابد.
8-11 نشریه باید از مشخصات فنی قابل قبول برخوردار باشند و اصول صحیح نوشتاری را رعایت کند.
9-11 یک نشریه نباید تعدادی از مقالات را در یک شماره به طور همزمان به زبانی دیگر منتشر کند. اما چکیده مقالات و فهرست منابع و مراجع می‌تواند به زبان دوم، همراه و یا در انتهای نشریه در صفحات مجزا با ذکر تمامی مشخصات نشریه چاپ شود.
10-11 مقالاتی که به دفتر نشریه ‌می‌رسد، پس از بررسی سردبی از لحظات اتطباق با اهداف نشریه و ساختار تعیین شده برای آن توسط سه داور ارزیابی می‌شود. در صورتی که اعلام نظر سه داور در تعیین تکلیف مقاله کفایت نکند به داور چهارم ارجاع خواهد شد. هیات تحریریه با توجه به نتیجه ارزیابی‌ها نظر نهایی را در خصوص چاپ یا عدم چاپ آنها اعلام می‌کند.
11-11 نام داوران مقاله و نویسنده نویسندگان باید نسبت به هم محرمانه بماند.
12-11 داوری مقالات سافراشی در یک مرحله، توسط یک نفر از اعضای هیات تحریریه و در صورت نبود تخصص مورد نظر میان اعضای توسط یک متخصص غیر از اعضا به تشخیص هیات تحریریه انجام می‌شود.
توسط یک متخصص غیر از اعضا به تشخیص هیات تحریریه انجام می‌شود.
ماده 12: تعداد جلسه‌ها
هیات تحریریه باید حداقل چهار بار در سال تشکیل جلسه دهد سردبیر می‌تواند بنا به ضرورت جلسات فوق‌العاده نیز تشکیل دهد.
ماده 13امور اجرایی و مالی نشریه
1-13 کلیه هزینه‌های نشریات دانشگاه طبق مقررات از محل بودجه معاونت پژوهشی تامین می‌شود.
تبصره 1: درآمدهای حاصل از فروش نشریات به حساب غیرقابل برداشت دانشگاه واریز می‌شود
2-13 بهای هر شماره نشریه و مبلغ اشتراک سالانه آن، به پیشنهاد معاونت پژوهشی و تایید معاونت اداری و مالی تعیین خواهد شد.
3-13 مدیر مسئول یا سردبیری می‌تواند 20 درصد از شمارگان هر شماره نشریه را به مراکز فرهنگی، پژوهشی، دانشگاهی و شخصیت‌های علمی خارج از دانشگاه اهدا کنند.
4-13 تا قبل از اخذ درجه از سوی وزارت علوم تحقیقات و فنآوری به نویسندگان داخل دانشگاه پیام‌نور به جای حق‌التالیف، پاداش مقاله و به نویسندگان خارج از دانشگاه حق‌التالیف تعلق می‌گیرد، حق‌التالیف مقالات سفارشی پس از وصول و پیش از داوری قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره2: به مقالاتی که در سه شماره منتهی به اخذ درجه علمی – پژوهشی منتشر شود به 000/000/5 ریال پانصد هزار تومان تا 000/000/10 ریال یک میلیون ریال پاداش تعلق می‌گیرد به مقالاتی که در سه شماره منتهی به اخذ درجه علمی – ترویجی منتشر مبلغ بین 000/500/2 دویست و پنجاه هزار تومان تا 000/000/5 ریال پانصد هزار تومان پاداش تعلی می‌گیرد.
5-13: به داوران مقالات در چارچوب مقررات دانشگاه حق داوری پرداخت خواهد شد.
6-13 به اعضای هیات تحریریه نشریه برای شرکت در هر جلسه مطابق آیین‌نامه فعالیت‌های علیم حق جلسه پرداخت می‌شود و در پایان هر سال به منظور تقدیر یک سکه تمام بهار آزادی به هر عضو اهدا می‌شود.
7-13: به سردبیر نشریه به ازای انتشار هر شماره 000/00/7 ریال پاداش تعلق می‌گیرد، علاوه بر این در صورتی که مجله‌ای به دریافت درجه علمی – پژوهشی نایل شود، سردیبر از پاداشی معاد 000/00/30 ریال مصوب 734 مین جلسه هیات رئیسه دانشگاه مورخ 19/9/86 بهره‌مند خواهد شد.
تبصره 3: کلیه ارقامی ریالی مندرج در این آیین نامه هر ساله معادل 12 درصد افزایش می‌یابد.
8-13: تامین فضا و امکانات اداری مورد نیاز جهت تشکیل جلسات هیات تحریریه نشریه به عهده گروه علمی مربوط است.
9-13: انعقاد قرار داد همکاری با انجمن‌های علمی پس از پیشنهاد کتبی مدیر مسئول یا سردبیر و تصویب معاون پژوهشی انجام می‌شود.
ماده 14: سازمان اجرایی مجلات
1-14: کلیه امور اجرایی نشریات در معاونت پژوهشی دانشگاه انجام می‌شود، اما مسئولیت امور علمی نشریه شامل سفارش فراخوان داوری اصلاحات و ارزیابی نهایی، بر عهده سردبیر است.
2/14 کلیه اقدامات جهت راه‌اندازی نشریات تخصصی، پس از اعلام آمادگی از سوی گروه‌های علمی ذیربط تا اخذ مجوز از سوی وزارت ارشاد زیر نظر معاونت پژوهشی انجام می‌پذیرد.
3-14: سردبیر موظف است لوح فشرده نسخه نهایی مقالات نشریه را به گروه نشریات تحویل دهد. مراحل ویرایش ادبی و فنی، نمونه خوانی، صفحه‌آرایی و چاپ در گروه نشریات انجام خواهد شد.
4 -14: مدیریت چاپ و انتشارات دانشگاه موظف است بر اساس فهرست دریافتی از سوی معاون پژوهشی نسبت به توزیع نشریات اقدام کند.
ماده 15: تغییر در آیین‌نامه
1-15: هر گونه تغییر در موارد آیین نامه به پیشنهاد حداقل دو سوم اعضای تحریریه و تایید معاون پژوهشی قابل انجام است. این آئین نامه مشتمل بر 15 ماده و 8 تبصره در صد و یکمین جلسه، مورخ 9/6/88 به تصویب شورای دانشگاه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

Share داغ کن - کلوب دات کام 
کلید واژه ها :

نظرات کاربران

  • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
  • نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمی شود.
  • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
  • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
  • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند

محدودیت زمانی - کد مورد نظر رو دوباره لود کنید  • قوانين و آيين نامه هاي دانشگاه پيام نور
  • راهنما و آموزش هاي تصويري براي دانشجويان

خبر های ویژه دانشگاه پیام نور

12 آذر 1399 | کد خبر : 69173

جزییات ، شرایط و لینک ثبت نام /

تمدید مهلت ثبت نام آزمون فراگیر کارشناسی ارشد بهمن 99 (نوبت 21) پیام نور / دفترچه ثبت نام

تمدید مهلت ثبت نام آزمون فراگیر کارشناسی ارشد بهمن 99 (نوبت 21) پیام نور / دفترچه ثبت نام

پیام نورنا : ثبت نام داوطلبان آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد نوبت بیست و یکم سال 1399 دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش و آموزش کشور تمدید شد / دانلود دفترچه ثبت نام + لینک ثبت نام

20 آبان 1399 | کد خبر : 68676

به دلیل وجود ویروس کرونا/

اعلام نحوه برگزاری امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

اعلام نحوه برگزاری امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

پیام نورنا: دستورالعمل اجرایی ارزشیابی امتحانات پایان نیمسال اول دانشگاه پیام نور سال تحصیلی 1400-1399 اعلام شد / شرایط جدید به دلیل وجود ویروس کرونا

16 آبان 1399 | کد خبر : 68513

دانلود برنامه امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

دانلود برنامه امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

پیام نورنا : برنامه امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور از طریق سایت پیام نورنا برای دانشجویان تهیه و قابل دریافت شد.

19 شهریور 1399 | کد خبر : 67659

شرایط و نکات بسیار مهم /

آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

سایت پیام نورنا : طبق تقویم آموزشی مهلت ثبت انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد نیمسال اول 1400-1399 پیام نور از 16 شهریور ماه 99 آغاز شده است.

10 شهریور 1399 | کد خبر : 67302

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

پیام نورنا : لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 1400-1399 پیام نور برای دانلود قرار داده شده است/ این لیست به صورت خودکار آپدیت می شود.

10 شهریور 1399 | کد خبر : 67290

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه پیام نور / تاریخ انتخاب واحد و مهمان

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه پیام نور / تاریخ انتخاب واحد و مهمان

پیام نورنا :تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399 برای کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه پیام نور اعلام گردید / مهمترین تاریخ های آموزشی و دانشگاهی دانشگاه پیام نور

28 آذر 1398 | کد خبر : 65827

دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه / تمامی رشته ها

دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه / تمامی رشته ها

پیام نورنا: دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی / برای تمامی رشته های دانشگاه پیام نور

ابزارهای سایت

ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
ارتباط با ما
شماره های اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

تبلیغات متنی

» تبليغات متني شما در پيام نورنا
با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
» بهبود سطح دانشجویان پیام نور
کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
» ترجمه کتاب،ترجمه مقاله، ترجمه تخصصی
ترجمه فوری کلیه زبان ها در دارالترجمه رسمی پارسیس
» اقدام پژوهی
» گزارش تخصصی
» کارشناسی ارشد بدون کنکور
» رشته های فراگیر پیام نور
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
به همراه پاسخــــــــنامه
شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای

Goto Top