چاپ خبر

نتایج آزمون فراگیر کارشناسی ارشد سال 92 دانشگاه پیام نور اعلام شد

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : نتایج آزمون های کارشناسی ارشد فراگیر سال 1392 دانشگاه پیام‌نور اعلام شد / انتشار کارنامه همزمان با اعلام نتایج

به گزارش پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (PNUNA.COM) : شرکت‌کنندگان در آزمون دوره‌ های فراگیر کارشناسی ارشد سال 92 دانشگاه پیام نور می توانند با ارایه شماره داوطلبی، شماره شناسنامه یا شماره پرونده، نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه و سال تولد از نتایج آزمون خود مطلع شوند.

 

 مشاهده نتایج آزمون دوره کــــارشنــــاسی ارشد فراگیر  سال 92 (نوبت سیزدهم) پیام نور – کلیک کنید

 


* مشخص نیست تکمیل ظرفیتی در کار باشد یا خیر – دوره قبل تکمیل ظرفیتی در کار نبود.

* دانشجویان مشروط قبول باید در ترم نخست دروس مردودی خود را اخذ کنند. بعد از قبولی در دروس دانشپذیری ، نمرات مردودی دانشپذیری کد 3 میگیرند و از معدل کل دانشجو حذف می شوند.

 


گفتنی است آزمون فراگیر کارشناسی ارشد نوبت سیزدهم دانشگاه پیام نور ،  ۲۹ آذرماه امسال در ۱۲۵ کد رشته امتحانی و حضور ۱۰۹ هزار و ۸۸۴ داوطلب برگزار شد.

آزمون در ۸۵ شهرستان مختلف کشور برگزار شد و از میان ثبت نام کنندگان تعداد ۵۱ هزار و ۲ نفر زن و ۵۸ هزار و ۸۸۲ نفر مرد بودند.

پذیرش قبول شدگان برای بهمن ماه می باشد و می توانند تحصیل خود را از نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۲ آغاز کنند.

ثبت نام پذیرفته شدگان به صورت غیرحضوری و از طریق سیستم گلستان دانشگاه پیام نور به آدرس اینترنتی reg.pnu.ac.ir انجام خواهد شد.

 کارنامه داوطلبان شرکت کننده در آزمون همزمان با اعلام اسامی پذیرفته شگان بر روی سایت سازمان سنجش قابل مشاهده است. داوطلبان هر گونه سئوال خود را صرفا به صورت اینترنتی و از طریق سایت سازمان سنجش ارسال کنند.

 


 اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی آزمون ورودی دوره های فراگیرتحصیلات تکمیلی( دانش پذیری کارشناسی ارشد) پذیرش بهمن ماه سال 1392دانشگاه پیام نور(نوبت سیزدهم)

 

 

زمان ثبت نام به صورت غیرحضوری از تاریخ 19 بهمن ماه 92 لغایت 24 بهمن ماه 92 از طریق سیستم گلستان دانشگاه پیام نور می باشد
 

 

مدارکی که پذیرفته شدگان لازم است بصورت حضوری جهت تشکیل پرونده ارائه نمایند:

1)- اصل مدرک کارشناسی(لیسانس)مورد تاییدوزارت علوم،تحقیقات و فناوری یاوزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی که درآن معدل دوره کارشناسی قید شده باشدو تاریخ فراغت از تحصیل آن حداکثر 30/11/92 باشد.

تذکر: کلیه پذیرفته شدگان مدرک کارشناسی  معادل مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطابق بندب صفحه 2دفترچه ثبت نام اقدام شود.

1-1.    پذیرفته شدگانی که به دلائلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی(لیسانس) نمی باشند؛لازم است اصل گواهی دانش آموختگی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذکارشناسی(لیسانس)را ارائه نمایندکه درآن قید شده باشد اشتغال به تحصیل نامبرده موردتایید وزارت علوم،تحقیقات فناوری یا وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی می باشد.

تبصره1. براساس مصوبه شماره 368مورخ 3/11/74شورای عالی انقلاب فرهنگی،طلاب و فضلاء حوزه علمیه که بر اساس مدارک صادر شده مدیریت حوزه علمیه قم و خراسان  دوره سطح دو را باموفقیت گذرانده اند،همانند دارندگان مدارک کارشناسی می توانند در رشته های علوم انسانی و معارف اسلامی این دوره تحصیل نمایند.

تبصره2. مدارک تحصیلی خارج از کشور در صورت تایید و برابری آن با مدارک کارشناسی داخلی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر می باشد.

2)- سری کامل تصویراسکن شده و اصل شناسنامه

3)– اصل و تصویر اسکن شده کارت ملی(پشت و رو)

4)– 6 قطعه عکس تمام رخ 4×3 با زمینه روشن تهیه شده در سال جاری(مشمولین 12قطعه)

5)– مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه (ویژه آقایان )باتوجه به بندج  صفحه3دفترچه راهنمای ثبت نام

شایان ذکر است چنانچه سهمیه پذیرفته شده ای مورد تائید قرار نگرفت؛ قبل از شروع نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92از تحصیل نامبرده جلوگیری و اسامی این قبیل از پذیرفته شدگان به مرکز آزمون اعلام گردد.

 

مدارکی که لازم است به دقت بررسی و در موعد مقرر اقدام لازم معمول گردد:

1-  کلیه دانش آموختگان دوره های کارشناسی مورد تایید(بدون توجه به نوع مدرک تحصیلی)می تواننددر دوره های فراگیر مقطع کارشناسی ارشد سال1392 ثبت نام نمایند.( پذیرفته شدگان سطح 2 حوزه های علمیه فقط در رشته های علوم انسانی و معارف مجاز به تحصیل هستند).

2-  مطابق مندرجات دفترچه راهنمای پذیرش دانش پذیر دوره های فراگیر کارشناسی ارشد سال1392؛لازم است پذیرفته شدگان حداکثر تاتاریخ 30/11/92درمقطع کارشناسی فارغ التحصیل شوند.بدیهی است از ثبت نام کسانی که تا تاریخ فوق فارغ التحصیل نمی شوند ممانعت به عمل آید.

3-  معدل کارشناسی(لیسانس)پذیرفته شدگان در فایل اطلاعات باید با معدل مندرج در مدرک کارشناسی(لیسانس) آنان برمبنای 0تا20یکسان باشد،درصورت مشاهده مغایرت بررسی و حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 93به صورت یک لیست واحد به مرکز آزمون گزارش شود.

تبصره1. آن دسته از پذیرفته شدگانی که به هنگام ثبت نام و شرکت در این آزمون دانشجوی سال آخر بوده اند و حداکثرتا تاریخ 30/11/92فارغ التحصیل شده اندلازم است معدل کل واحدهای گذرانده آنان تا تاریخ ثبت نام در دوره فراگیر (14/7/92) بر اساس 0تا20  بامعدل کل مربوط در فایل اطلاعات یکسان باشد،درصورت مغایرت نتیجه  به عنوان مغایرت معدل به مرکزآزمون گزارش شود.

تبصره2. از پذیرفته شدگان مشمول  که بهنگام ثبت نام قادر به ارائه گواهی معدل واحدهای گذارنده شده نمی باشند،به طور مشروط با اخذتعهد،ثبت نام به عمل آید.بدیهی است افرادمذکور باید قبل از انتخاب واحد برای نیمسال دوم سال تحصیلی93-92 مدارک مربوطه را ارائه نمایند،درغیر این صورت ازثبت نام آنان ممانعت به عمل آید.

 

تذکرات مهم :

1_ خواهشمند است مقرر دارند در صورتی که مشخصات شناسنامه ای پذیرفته شده ای با مشخصات شناسنامه ای مندرج در فایل اطلاعات و یاعنوان مدرک کارشناسی (لیسانس) با عنوان مندرج در مدرک فراغت از تحصیل مغایرت داشته باشد از پذیرفته شده موقتاً ثبت نام به عمل آید و کلیه موارد کتباً حداکثر یک ماه پس از ثبت نام به مرکز آزمون اعلام گردد. بدیهی است پس از تاریخ اعلام شده هیچ گونه اقدامی در خصوص این دسته از پذیرفته شدگان میسر نمی باشد.

2_ خواهشمند است مقرر فرمائید در صورتی که سهمیه پذیرفته شده ای با سهمیه  ثبت نامی  اعلام شده در فایل اطلاعات ارسالی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور مغایرت داشته باشد از ثبت نام وی ممانعت بعمل آورند و موضوع برای بررسی به مرکز آزمون اعلام گردد تا با در نظر گرفتن سهمیه واقعی ،وضعیت پذیرفته شده بررسی گردد. لیست اسامی این افراد حد اکثر تا پایان اردیبهشت سال 1393 به صورت یکجا بر حسب مورد مغایرت به مرکز آزمون اعلام گردد .

3 _ کلیه مراکز  و واحدهای مجری لازم است با رعایت ضوابط نسبت به ثبت نام و ترخیص از خدمت  پذیرفته شدگان مشمول اقدام نمایند.

 

Share داغ کن - کلوب دات کام 
کلید واژه ها :

نظرات کاربران

صفحات نظرات :
 1. نویسنده دیدگاه : مهدیه - در تاریخ : 21 بهمن 1392

  سلام. پشتیبان عزیز که فرمودید بحث تکمیل ظرفیت در کار نیست اگر هم باشد برای نیمسال بعدی است و از آن جایی که طبق سال های گذشته تکمیل ظرفیت در نیمسال بعدی انجام می گرفت می خواستم پیشنهادی بدم، بعد از ثبت نام و انتخاب واحد که تا ۲۴ بهمن می باشد و از آن جایی که ظرفیت خالی برای همگان و مسئولین ذیربط معلوم است سازمان سنجش بعد از ۲۴ بهمن اطلاعیه تکمیل ظرفیت را به همان مبلغ هزینه ثبت نام، منتشر کند و بعد از یک هفته بررسی، نتیجه را اعلام کند و اگر برای اردیبهشت سال بعد نیز آزمون برگزار شود باز هم شرکت خواهیم کرد. در انتظار جواب

 2. نویسنده دیدگاه : علی - در تاریخ : 21 بهمن 1392

  باسلام وخسته نباشید.
  آموزش الکترونیکی با عادی وخودخوان ازنظرشهریه چقدر فرق دارند؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 21 بهمن 1392 :

  سلام
  عادی با الکترونیکی تفاوتی ندارد و فقط خودخوان نصف شهریه عادی است

 3. نویسنده دیدگاه : ژاله - در تاریخ : 23 بهمن 1392

  سلام
  لطفا آقای پشتیبان محترم، شما نظرات ما شرکت کنندگانی که قبول نشدیم رو به مسئولین انتقال بدید. واقعا توی ارشد کامپیوتر من خودم خیلی درس ها رو خونده بودم اما با کمال تعجب در هیچ کدام از محل ها قبول نشدم حتی دانشگاه قشم با اختلاف 5 نفر. چرا ظرفیت های پذیرش اینقدر پایین بود؟!
  لطفا به گوش مسئوین برسونید تکمیل ظرفیت بزارن تا ما هم پذیرفته شیم چون واقعا زحمت کشیدیم…لطفا جواب بدید

 4. نویسنده دیدگاه : مهدیه - در تاریخ : 23 بهمن 1392

  سلام. پشتیبان از آن جایی که شما هیچ علاقه ای نسبت به پاسخگویی در مورد بحث تکمیل ظرفیت ندارید، چون در تاریخ 21 بهمن به پیشنهاد اینجانب و خانم ژاله در تاریخ امروز و امثال ما هیچ گونه پاسخی نداده اید، لطف کنید شماره و یا آدرس الکترونیکی مرکز آزمون پیام نور که قادر به پاسخگویی باشند را اعلام فرمایید. در انتظار جواب

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 23 بهمن 1392 :

  سلام
  دوست عزیز ما هم مثل شما دانشجوییم و هیچ سمتی در پیام نور نداریم. با این حال پیگیر موضوعات هستیم و موضوعاتی که به نتیجه برسید اعلام میکینم.
  معاونت آموزش و سنجش
  مرکز آزمون
  شماره تماس: 22455001

 5. نویسنده دیدگاه : مهدیه - در تاریخ : 23 بهمن 1392

  سلام. پشتیبان عزیز ضمن عرض خسته نباشید، ممنون از این که پیگیر موضوعات هستید. متاسفانه هیچ کدام از شماره های زیر قادر به پاسخگویی نیستند: 1- سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور 88940084 2- مرکز آزمون دانشگاه پیام نور 88911772 3- معاونت آموزش و سنجش، مرکز آزمون 22455001. حال تکلیف ما چیست که به خاطر سیاست های ناگهانی اخذ شده از سوی مسئولین مربوط از ادامه تحصیل بازماندیم. یک سوال این روزها ذهن مرا به خود درگیر کرده و آن این است که انتشار اطلاعیه تکمیل ظرفیت چه میزان سخت و دشوار است که از این کار مسئولین ذیربط امتناع می ورزند؟ وقتی این همه ظرفیت خالی وجود دارد! تا جایی که من می دانم تکمیل ظرفیت خلاف مقررات دانشگاه ها نیست چون در سال 89 تکمیل ظرفیت انجام شد. ما حتی حاضریم دوباره همان مبلغ هزینه ثبت نام را که 50 هزار تومان می باشد پرداخت کنیم ( با در نظر گرفتن تمام مشکلات مالی ) اما مسئولین ذیربط اطلاعیه تکمیل ظرفیت را منتشر کنند، در پایان هم ضمن تشکر از شما خواهشمندم لطف کنید این موضوع را با مسئولین مربوط در میان گذارید. و این که شما چه زمانی صحبت های ما رو به مسئولین انتقال خواهید داد؟ با در نظر گرفتن نزدیک شدن به پایان انتخاب واحد. لطف کنید جواب دهید.

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 23 بهمن 1392 :

  سلام
  پیگیری ها لازم رو انجام خواهیم داد و اگر نیتجه ای اعلام شود و یا مسئولین پاسخگو بودند حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد

 6. نویسنده دیدگاه : Saleh - در تاریخ : 23 بهمن 1392

  دوستان راست میگن،امسال واقعا حق ما خورده شد،حیف اون 3 ماه که وقت گذاشتم

 7. نویسنده دیدگاه : Saleh - در تاریخ : 23 بهمن 1392

  دوستانی که پذیرفته نشده اند متن زیر را از طریق سیستم ارسال درخواست الکترونیکی به سازمان سنجش ارسال کنند :

  سلام
  طبق اطلاعیه دانشگاه پیام نور مبنی بر پذیرش 13000 داوطلب در کنکور امسال ولی متاسفانه هنگام اعلام نتایج مشخص شد که تنها 9000 نفر پذیرش شده اند ، هم چنین در سال قبل برای دو نوبت پذیرش انجام شده بود لذا از شما تقاضا داریم که نظر مسئولین محترم دانشگاه پیام نور مبنی بر پذیرش دانشجو از طریق تکمیل ظرفیت را جلب نمائید.

  با سپاس فراوان

  http://request.sanjesh.org/noetrequest/

 8. نویسنده دیدگاه : کریم - در تاریخ : 23 بهمن 1392

  سلام.
  با صالح کاملا موافقم.صالح جان باور کن با این اشتباهی که در تصحیح پاسخنامه ها صورت گرفته و یا اینکه ممکنه کلید اشتباه بوده باشه واقعا آینده من یکی که ریخت به هم و مشکلاتی برام به وجود اومده که زندگی و روح و روانم را ریخته به هم.
  این اعتراضی هم که کردیم با وجود اینکه احتمالش خیلی کمه به نتیجه برسه به خاطر این بود که تا اونجایی که ممکنه برای رسیدن به حقمون تلاش کرده باشیم و وجدانمون راحت باشه.

  از خانم مهدیه هم بابت پیگیری هاشون ممنونم ولی اینو بدونید همون سال 89 هم که تکمیل ظرفیت گذاشتند دو ماه پس از اعلام نتایج اولیه بود.یعنی نتایج سال 89 که اواخر مرداد اعلام شد اواسط یا اواخر مهر ماه تکمیل ظرفیت اعلام شد و نتایجش هم آبان ماه اومد که با این تفاسیر قبول شدگان تکمیل ظرفیت از ترم بهمن رفتند سر کلاس.
  تازه اگر تکمیل ظرفیتی هم در کار باشه و قبول هم بشیم مهر باید بریم سر کلاس.سنجش مثل دانشگاه آزاد نیست که یه هفته بعد از نتایج اولیش تکمیل ظرفیت بذاره و وسط ترم به قبول شده ها بگه برید ثبت نام و همون موقع سر کلاس.
  اگر اردیبهشت آزمونی در کار باشه ثبت نامش در اسفند ماه هست ولی اگر تا آذر ماه آزمونی در کار نباشه احتمال تکمیل ظرفیت برای ترم مهر قوت می گیره.
  با توجه به اینکه شماره های تماس پیام نور پاسخگو نیستند و اینکه برگزاری آزمون و تکمیل ظرفیت توسط سازمان سنجش صورت می گیره بهتره تماس ها با خود سازمان سنجش صورت بگیره و درخواست ها افزایش پیدا کنه تا بلکه شاید مسئولان سنجش یه کاری بکنند.

  جناب پشتیبان یک سوالی هم از شما دارم و اون اینکه آیا سال های گذشته سابقه داشته مثل امسال از نتایج آزمون ارشد فراگیر این قدر انتقاد بشه و اعتراض به نتایج مثل امسال زیاد بوده یا نه؟

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 24 بهمن 1392 :

  سلام
  خیر فقط امسال اینجوری شده که اعتراضات خیلی زیاد بوده!!!

 9. نویسنده دیدگاه : مهدیه - در تاریخ : 24 بهمن 1392

  سلام. در جواب برادر گرامی آقای کریم نظر شما را به بند مقدمه دفترچه فراگیر نوبت 13 جلب می نمایم.در نظام آموزشی این دانشگاه محور اصلی یادگیری دانشجو است و دانشجو یاد می گیرد که چگونه با استفاده از مواد آموزشی و منابع مختلف به کسب علم و دانش بپردازد. در این نظام دانشجو الزام به حضور در کلاس های نظری ندارد و در عین حال می تواند از استاد معرفی شده برای دروس بهره مند شود. برادر محترم که فرمودید سنجش مثل دانشگاه آزاد نیست که یک هفته بعد از نتایج نهایی تکمیل ظرفیت بگذارد و وسط ترم به پذیرفته شدگان اعلام کند که می توانند سر کلاس حاضر شوند. 1- طبق مفاد دفترچه کلاس ها اختیاری می باشد. مگر به غیر از این است که اکثر متقاضیان دروس دانشپذیری را به صورت خودخوان مطالعه نمودند. 2- فکر نمی کنم کسی با دو جلسه حاضر نشدن سر کلاس های پیام نور مشکلی برایش پیش آید چون در غیر این صورت به آن فرد نمی توان گفت دانشجو. چون دانشجو همان طور که از نامش پیداست باید جوینده دانش باشد. پس نتیجه می گیریم اگر بعد از 24 بهمن طی یک هفته تکمیل ظرفیت را اجرا نمایند با توجه به ظرفیت های خالی و درخواست های مکرر داوطلبین هیچ گونه مشکلی طبق آیین نامه آموزشی دانشگاه برای دانشجویان عزیز پیش نمی آید.

 10. نویسنده دیدگاه : کریم - در تاریخ : 24 بهمن 1392

  سلام.
  خانم مهدیه تمام گفته های شما درسته و حرف حساب و منطقی می زنید و هیچ بحثی درش نیست ولی تا حالا هیچ موقع سابقه نداشته سازمان سنجش برای تمام آزمون هایی که برگزار کرده یک هفته بعد از پایان ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت بذاره.
  من که به شخصه از خدامه که مثلا همین امروز یا شنبه تکمیل ظرفیت بذارن و دو جلسه هم از کلاس ها بگذره و قبول بشم و برم ثبت نام.نه تنها من بلکه خیلی های دیگه مثل شما هم تقاضای تکمیل ظرفیت برای همین ترم را دارند ولی بایستی دید آیا سازمان سنجش سنت شکنی می کنه و تکمیل ظرفیت و اعلام نتایجش را مثلا طی یکی دو هفته اجرا می کنه یا خیر که احتمالش فوق العاده ضعیفه و باید تماس ها با سازمان سنجش زیاد باشه بلکه شاید فرجی بشه و به حرف دل ما گوش کنند.

  من به شخصه حدس می زنم اگر قرار باشه برگزاری آزمون فراگیر نوبت 14 و اعلام نتایجش تا قبل از مهر ماه 93 صورت بگیره بحث تکمیل ظرفیت به خودی خود منتفی می شه ولی اگر تا ترم بعدی که مهر 93 می شه هیچ آزمونی برگزار نشه ممکنه مثلا در اردیبهشت ماه به بعد تکمیل ظرفیت برای ترم مهر 93 انجام بگیره و آزمون فراگیر نوبت 14 هم مثلا آذرماه یا دی ماه 93 برگزار بشه.
  شما در سایت سازمان سنجش هم که برید آخر صفحه اصلی نوشته برنامه زمانی برگزاری آزمون ها و وقتی روش کلیک کنید می بینید در قسمت فراگیر ارشد که نوشته برگزاری آزمون 29/9/92 پذیرش بهمن 92 و مهر 93 که شاید منظورشون تکمیل ظرفیت باشه و شاید هم برگزاری آزمونی دیگر و اعلام نتایجش در مهر ماه!!!خلاصه این حرفشون پر از ابهام هست و می شه اگر مثلا شما با سازمان سنجش تماس گرفتید بپرسید منظورشون از این حرف پر ابهام تکمیل ظرفیت برای مهر 93 هست یا برگزاری آزمونی دیگه که نتایجش مهر 93 اعلام می شه!؟

 11. نویسنده دیدگاه : ژاله - در تاریخ : 24 بهمن 1392

  با عرض سلام و وقت بخیر
  پیرو صحبت های آقای کریم و خانم مهدیه و بقیه که واقعا زحمت کشیدند و قبول نشدند مجدد آقای پشتیبان خواهشمند است صدای مارو به گوش مسئولین پیام نور برسونید تا تکمیل ظرفیت بزارن تا زحمات ماهم نتیجه بخش باشه. لطفا شما پیگیری کنید آقای پشتیبان.
  باتشکر

 12. نویسنده دیدگاه : مهدیه - در تاریخ : 25 بهمن 1392

  سلام. برادر محترم آقای کریم! سیاست سازمان سنجش برای تکمیل ظرفیت برای هر دوره نیمسال بعدی است و این برای همگان آشکار است اما نکته حائز اهمیت این است که امسال بنا بر سیاست های ناگهانی اخذ شده از سوی سازمان ظرفیت پذیرش را از 13000 نفر به 9000 نفر کاهش دادند. تکمیل ظرفیت به این دلیل در نیمسال بعدی انجام می گرفت که در سال های گذشته طبق اعلام میزان ظرفیت به همان تعداد نیز پذیرش داشتند و در دوره بعدی با در نظر گرفتن انصراف بعضی از دانشجویان به دلایل شخصی و یا … این تصمیم اتخاذ می شد. اصرار بنده برای گذاشتن تکمیل ظرفیت برای بهمن این است که ظرفیت این دوره هنوز کامل نشده است و سازمان بایستی این موضوع را در نظر بگیرد و اگر قرار باشد آزمونی هم برای نیمسال بعدی برگزار شود باز تکلیف 4000 صندلی خالی دوره سیزدهم مشخص نمی شود چون در سال بعد نیز تعداد متقاضیان بیشتر می شود و …

 13. نویسنده دیدگاه : مرجان - در تاریخ : 25 بهمن 1392

  سلام راستش من 3 بار به سنجش ایمیل زدم هر بار پاسخ داده که تکمیل ظرفیت متعاقبا از طریق سایت سنجش اعلام میشود ولی نگفته که تکمیل ظرفیتی در کار هست یا نیست من خودم با آخرین نفر تهران 5 نفر فاصله دارم سال گذشته در رشته بیوشیمی برای بهمن و مهر 147 نفر برداشته بودند برای 1 واحد تهران شرق ولی امسال 55 نفربا یک حساب می‌فهمیم اگر 147 به 2 هم تقسیم کنیم یعنی برای بهمن سال قبل 74 نفر برداشته بودند من هم کارم شده هر روز سایت سنجش و اینجا رو چک کنیم برای ما که متاهل و شاغل هستیم چون من واقعا زحمت کشیده بودم خیلی روزها نخوابیدم

 14. نویسنده دیدگاه : Saleh - در تاریخ : 25 بهمن 1392

  خیلیا مثل من جنوب قبول شدند و ثبت نام کردند،شاید یه عده باشند که به هر دلیل تهران قبول شده باشند و ثبت نام نکرده باشند،منطق میگه باید تکمیل ظرفیت بذارند

 15. نویسنده دیدگاه : کریم - در تاریخ : 25 بهمن 1392

  سلام.خانم مهدیه اینکه ظرفیت 13650 نفر به 9981 نفر کاهش یافت شاید دلیلش این باشه که یه سری رشته ها متقاضیش خیلی زیاد بوده که شخصی در رشته حسابداری با نمرات 14 به بالا هم قبول نشده ولی یه سری رشته ها اصلا متقاضی نداشته یا کم متقاضی بوده که شخصی با نمرات زیر 10 هم قبول شده!
  درسته باید این ظرفیت 3669 که خالی مونده پر بشه ولی در صورتی مسئولان می تونند این ظرفیت را به رشته های پر متقاضی تخصیص بدن که شرایطش را هم که یکیش افزایش اساتید بخصوص در مقطع پژوهش محور که حتما برای پروژه به استاد نیاز هست را هم فراهم کنند.درسته پیام نور حضور در کلاس الزامی نیست ولی خوب بجز دروس خودخوان برگزاری کلاس هم الزامیست.

  از همه دوستانی که پیگیر تکمیل ظرفیت هستند کمال تشکر را دارم و خودم هم که بابت پیگیری اعتراضم با سازمان سنجش تماس گرفتم در مورد تکمیل ظرفیت بهم گفتند در صورت نیاز از طریق سایت سنجش و پیک سنجش اطلاع رسانی می کنیم.حالا کی خدا داند!
  از پشتیبان محترم هم تقاضا داریم تا اونجایی که براتون مقدور هست کمک کنید.
  باید درخواست ها خیلی زیاد بشه و با تماس چند نفر مثل ماها به نتیجه ای نمی رسیم.تنها کاری که از دست ما بر میاد اینه که تقاضا را افزایش بدیم و اینم بدونید که نظر نهایی را مسئولان پیام نور و سنجش در این خصوص اتخاذ می کنند.
  امسال علاوه بر اینکه ظرفیت ها کاهش یافته و شاید بقول آقای صالح سهمیه ها اکثر صندلی ها را پر کردند اعتراضات به نتیجه آزمون هم زیاد شده که اگر نمرات واقعی امثال من و صالح بهمون داده بشه بدون تکمیل ظرفیت باید قبول بشیم.

  دوستان من به شخصه فکر می کنم دلیل همه این مشکلات عدد 13 هست که نحسه.ما چون دوره 13 فراگیر شرکت کردیم این همه به مشکل خوردیم.

 16. نویسنده دیدگاه : مهدیه - در تاریخ : 25 بهمن 1392

  سلام. برادر محترم آقای کریم ظاهرا شما متوجه صحبت پایانی اینجانب نشدید. منظور من این بود که 4000 صندلی خالی می باشد. طبق مفاد دفترچه قرار بود هر کد رشته محل 15 نفر پذیرش داشته باشد. چون رشته حسابداری را مطرح کردید 10 کد رشته محل وجود داشت که تعداد پذیرفته شدگان برای این رشته 150 نفر می شود. از قرار معلوم حسابداری رشته پرطرفداری می باشد. بر فرض مثال اگر در سراسر کشور 3000 نفر متقاضی این رشته باشند سازمان بایستی طبق ظرفیت اعلام شده از این تعداد 150 نفر را پذیرش می کرد که طبق نظرات مطرح شده توسط دوستان طی روزهای گذشته ظاهرا 75 نفر در رشته حسابداری جذب شدند و این هیچ گونه ارتباطی با پرطرفداری بودن رشته ندارد. در ثانی زمانی که سازمان سنجش با آن همه تشکیلات تعداد پذیرفته شدگان را به طور تقریبی 14000 نفر، (13650) معرفی می کند قطعا برای کلاس و صندلی و استاد و … برای تمامی رشته ها برنامه ریزی می کند. ثالثا به جای مطرح کردن این گونه مباحث ابهام برانگیز شما نیز همنوا با دیگر متقاضیان پیگیر تکمیل ظرفیت باشید.

 17. نویسنده دیدگاه : azar - در تاریخ : 25 بهمن 1392

  سلام.من روز22بهمن ثبت نام جهت ارسال مدارک کردم.وتا روز چهارشنبه هم نتونستم با شماره دانشجویی وارد سیستم بشم .به دلیل فراموش کردن تاریخ نهایی ثبت نام که24بود من 25وارد سیستم شدم وپرداخت شهریه هم کردم ولی نتونستم انتخاب واحد وثبت نام نهایی رو انجام بدم .خواهش میکنم راهنماییم کنید چه کار کنم .اگه ثبت نام تموم شده پس چرامنوی پرداخت شهریه فعال بود.لطفا کمکم کنید.

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 26 بهمن 1392 :

  سلام
  مشکای ندارد و می توانید انتخاب واحد کنید و همچنین در زمان حذف و اضافه نیز می توانید انتخاب واحد کنید

 18. نویسنده دیدگاه : شیما - در تاریخ : 26 بهمن 1392

  سلام دانشگاه پیام نور اعلام کرده که از سال بعد 2بار در سال ازمون برگزار میکنه پس دیگه تکمیل ظرفیت نخواهد داشت

 19. نویسنده دیدگاه : مرجان - در تاریخ : 26 بهمن 1392

  سلام ببخشید این حرف خانم شیما حقیقت دارد که تکمیل ظرفیت برگزار نمی شود چون در سایت پیام نور هیچی ننوشته بودند که و 2بار آزمون برگزار شود خواهشا پاسخ دهیدیدد که اگر این طور باشد ما برای دور بعد آماده شویم چون من شاغل هستم و وقت ندارم

 20. نویسنده دیدگاه : کریم - در تاریخ : 26 بهمن 1392

  سلام.
  خانم مهدیه چرا من متوجه تمام حرف های شما شدم و اون 75 نفری هم که شما می گید در رشته حسابداری جذب شدن باید عرض کنم که به احتمال فراوان 75 نفر دیگر به قول آقای صالح دارای سهمیه های کارمندی و ایثارگری بوده اند که در مجموع می شه 150 نفر.
  شما فکر کردید من دارم ساز مخالف می زنم؟؟؟
  من از خدام هست همین امروز سنجش فراخوان تکمیل ظرفیت اعلام کنه و به عنوان یک نفر از ده ها هزار نفری که تقاضای تکمیل ظرفیت دارند خودم با سازمان سنجش تماس گرفتم و در جواب گفتند در صورت نیاز اطلاعیه صادر می کنیم.من و شما که نمی تونیم تعیین تکلیف براشون بکنیم.تصمیم نهایی را اونا می گیرن.این که فقط من و شما و چند نفر دیگه تماس بگیریم با سازمان سنجش و تقاضای تکمیل ظرفیت بدیم به هیچ جایی نمی رسیم.باید همه کسانی که تقاضای تکمیل ظرفیت دارن اونا هم همراهی و کمک کنند تا این حدودا 4000 صندلی خالی پر بشه.

  تازه امروزم تمام پیش بینی هایی که از قبل می شد اردیبهشت ماه آزمون دیگری برگزار خواهد شد که همونطور که گفته بودم ثبت نامش هم در اسفندماه هست درست از آب در اومد.
  فقط خدا کنه اگر نمی خوان تکمیل ظرفیت برای همین ترم بهمن اعلام کنند حداقل منابع آزمون اردیبهشت را تغییر ندن که ایندفعه برای نمره 30 بریم سر جلسه که اگر کلیدشون مشکل داشت و برگه ها را بد تصحیح کردند از 20 حداقل 19 را بگیریم و قبول بشیم.
  با اینکه هنوز داغ نمراتی که باید بهم می دادن و ندادن روی دلم مونده ولی می خوام با تمام قوا در آزمون اردیبهشت شرکت کنم منتها امیدوارم حداقل برای جبران این اشتباهاتشون تکمیل ظرفیت برگزار کنند.

 21. نویسنده دیدگاه : کریم - در تاریخ : 26 بهمن 1392

  سلام.
  تمامی دوستان توجه کنند:
  اگر قرار باشه تکمیل ظرفیتی برگزار بشه باید در این هفته فراخوان بدن و نتایجش را هم تا قبل از شروع ثبت نام آزمون فراگیر نوبت 14 که در اسفند ماه هست اعلام کنند که حداقل حدود دو هفته ای زمان می بره فرآیند تکمیل ظرفیت و اعلام نتایجش.
  پس نتیجه می گیریم اگر حداقل تا اواسط هفته جاری و حداکثر تا اواخر این هفته هیچ اطلاعیه ای از سوی سازمان سنجش مبنی بر تکمیل ظرفیت اعلام نشه(که به احتمال فراوان هم نمی شه)بایستی به فکر آزمون اردیبهشت ماه بود و خودمون را واسه آزمون اردیبهشت 93 آماده کنیم.
  تکلیف اون 3669 صندلی خالی باقیمانده نوبت 13 هم خدا می دونه که چی می شه!!!شاید ظرفیت خالی نوبت 13 را می خوان با افزایش ظرفیت نوبت 14 در مهر ماه پر کنند!!!
  به هر حال باید تا روز ثبت نام آزمون نوبت 14 منتظر بود و دید که ظرفیت پذیرش نوبت 14 را برای هر رشته-شهر چند نفر اعلام می کنند!!!

 22. نویسنده دیدگاه : azar - در تاریخ : 26 بهمن 1392

  باسلام وممنون ازپاسخگویی شما.من 25ام شهریه ام راپرداخت کردم ونتوانستم ثبت نام نهایی وانتخاب واحدکنم.امروز که دوباره وارد سایت شدم درقسمت پرداختیهای دانشجو برای نیمسال 3921 مبلغ25335ریال به عنوان بیمه به حساب بدهکاری من منظور شده بود.این مبلغ بابت چه موردی است درحالی که من پذیر فته شده بهمن 92هستم.

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 26 بهمن 1392 :

  سلام
  خوب ذکر شده دیگه مربوط به بیمه دانشجویی می باشد

 23. نویسنده دیدگاه : Saleh - در تاریخ : 27 بهمن 1392

  روزنامه آفرینش امروز :

  آزمون نوبت چهاردهم کارشناسی ارشد فراگیر نیمه دوم اردبیهشت ماه سال 1393 برگزار می گردد،ثبت نام در اسفند ماه 92

 24. نویسنده دیدگاه : سارا صابونی - در تاریخ : 15 فروردین 1393

  سلام ببخشید من ورودی بهمن 92 ارشد شیمی هستم.ولی به دلیل مغایرت معدل معلوم نیست که اصلا دانشجو هستم یا نه چه کار باید بکنم؟یعنی این ترم میتونم پاس کنم یا نه

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 15 فروردین 1393 :

  سلام
  بله هستید و مشکلی ندارد

 25. نویسنده دیدگاه : ژاله - در تاریخ : 17 خرداد 1393

  سلام
  آیا بعد از قبولی در دوره دانشپذیری این دوره به عنوان ترم اول محسوب می شه و بعد از اون باید سه ترم بگذرونیم؟ من امسال می خوام در آزمون شرکت کنم و اطلاعات کمی در مورد پیام نور دارم.

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 18 خرداد 1393 :

  سلام
  خیر کلا ترم دانشپذیری به عنوان سنوات تحصیلی محسوب نمی شود.

 26. نویسنده دیدگاه : shima - در تاریخ : 20 خرداد 1393

  سلام
  من در نوبت 13کارشناسی ارشد فراگیر رشته حسابداری شرکت کردم با اینکه همه واحد ها رو پاس کردم و نمراتم هم بد نبود قبول نشدم.
  از دوستانی که نوبت 13 رشته حسابداری قبول شدن ممنون میشم اگه نمرات قبولی و معدلشون رو بگن
  و اینکه معدل چقدر تاثیر داره تو قبولی

 27. نویسنده دیدگاه : mehdi - در تاریخ : 30 مرداد 1393

  برای ارشد میبایست سر کلاس رفت? شاغلین چه کنند?

  پاسخ پشتیبان در تاريخ 31 مرداد 1393 :

  دوست عزیز حضور در کلاسهای پیام نور اختیاری می باشد بله جز دروسی که دارای واحد عملی هستند و دروسی که فاقد منبع هستند

 • نظراتی که به پیشرفت و تعمیق بحث کمک می کنند در مدت کوتاهی پس از دریافت به نظر دیگر بینندگان می رسد .
 • نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمی شود.
 • از نوشتن دیدگاهایتان با حروف فینگلیش جدا" خودداری کنید .
 • پاسخ های پشتیبان های سایت به رنگ سبز نمایش داده می شود . مسئولیت نظرات دیگران بر عهده ما نمی باشد.
 • قبل از ارسال هر گونه سوال ، در جستجوگر پيشرفته سايت ، سوال خود را جستجو كنيد . سوالات تكراري پاسخ داده نمي شوند و حذف مي شوند

محدودیت زمانی - کد مورد نظر رو دوباره لود کنید • قوانين و آيين نامه هاي دانشگاه پيام نور
 • راهنما و آموزش هاي تصويري براي دانشجويان

خبر های ویژه دانشگاه پیام نور

12 آذر 1399 | کد خبر : 69173

جزییات ، شرایط و لینک ثبت نام /

تمدید مهلت ثبت نام آزمون فراگیر کارشناسی ارشد بهمن 99 (نوبت 21) پیام نور / دفترچه ثبت نام

تمدید مهلت ثبت نام آزمون فراگیر کارشناسی ارشد بهمن 99 (نوبت 21) پیام نور / دفترچه ثبت نام

پیام نورنا : ثبت نام داوطلبان آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد نوبت بیست و یکم سال 1399 دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش و آموزش کشور تمدید شد / دانلود دفترچه ثبت نام + لینک ثبت نام

20 آبان 1399 | کد خبر : 68676

به دلیل وجود ویروس کرونا/

اعلام نحوه برگزاری امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

اعلام نحوه برگزاری امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

پیام نورنا: دستورالعمل اجرایی ارزشیابی امتحانات پایان نیمسال اول دانشگاه پیام نور سال تحصیلی 1400-1399 اعلام شد / شرایط جدید به دلیل وجود ویروس کرونا

16 آبان 1399 | کد خبر : 68513

دانلود برنامه امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

دانلود برنامه امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

پیام نورنا : برنامه امتحانات نیمسال اول 1400-1399 پیام نور از طریق سایت پیام نورنا برای دانشجویان تهیه و قابل دریافت شد.

19 شهریور 1399 | کد خبر : 67659

شرایط و نکات بسیار مهم /

آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

آغاز مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

سایت پیام نورنا : طبق تقویم آموزشی مهلت ثبت انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد نیمسال اول 1400-1399 پیام نور از 16 شهریور ماه 99 آغاز شده است.

10 شهریور 1399 | کد خبر : 67302

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

دانلود لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 1400-1399 پیام نور

پیام نورنا : لیست ارائه دروس و منابع درسی نیمسال اول 1400-1399 پیام نور برای دانلود قرار داده شده است/ این لیست به صورت خودکار آپدیت می شود.

10 شهریور 1399 | کد خبر : 67290

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه پیام نور / تاریخ انتخاب واحد و مهمان

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه پیام نور / تاریخ انتخاب واحد و مهمان

پیام نورنا :تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399 برای کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه پیام نور اعلام گردید / مهمترین تاریخ های آموزشی و دانشگاهی دانشگاه پیام نور

28 آذر 1398 | کد خبر : 65827

دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه / تمامی رشته ها

دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه / تمامی رشته ها

پیام نورنا: دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی / برای تمامی رشته های دانشگاه پیام نور

ابزارهای سایت

ارتباط تلفنی: فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات
ارتباط با ما
شماره های اعلام شده فقط جهت ارتباط مراکز پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان جوابگوی سوالات آموزشی شما نیست

تبلیغات متنی

» تبليغات متني شما در پيام نورنا
با بازديد مناســـب و بــازدهي عالي
» بهبود سطح دانشجویان پیام نور
کمک به دانشجویان پیام نور برای رفع مشکلات خود
گپ و گفتگو - خاطرات دانشجویی - دانستنی های پیام نوری و ...
» ترجمه کتاب،ترجمه مقاله، ترجمه تخصصی
ترجمه فوری کلیه زبان ها در دارالترجمه رسمی پارسیس
» اقدام پژوهی
» گزارش تخصصی
» کارشناسی ارشد بدون کنکور
» رشته های فراگیر پیام نور
» نمونه سوالات دانشگاه پیام نور
به همراه پاسخــــــــنامه
شامل آزمون نیمسال های مختلف دانشگاه پیام نور
تفکیک شده به صورت رشتـــــــــــه ای

Goto Top